رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
...

***بورس ایران =شایعات*** طی مطالعات وبررسی های فراوان درمورد بورس وافراد موفق دراین کار وچگونگی دست یافتن به موفقیت ,به این نتیجه رسیدم: **زمان درست ورود به بازاربورس راباید دانست. ** توصیه:زمانی که شرکت مشاوره ای,خریدسهمی رابه معامله گران کوچک وتازه واردبازارپیشنهادمی کنند,درست زمانی است که حرفه ای هامدت ها قبل آن سهم را خریده انداقدام به فروش می کنند. &نبایدازشرکت های مشاوره ای پیروی کنم. &به شایعات توجه نکنم. &بایددرموردپیشنهادات کارگزاران محتاط باشم. &بایدازجملات ونصیحت های حکیمانه بورس چشم پوشی کنم...
آخرین حضور در ارشن
1395/07/28
13:48
یک دقیقه وقت دارید؟
×
برای بارگذاری تصویر پروفایل، لطفا مراحل تکمیل ثبت نام را انجام داده و شماره همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
علت امتیاز منفی

×
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333