رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
مطالب مهدی کارنامه حقیقی
ارتباطات مهدی کارنامه حقیقی
...
\n\u00a03) Fitch IBCA (\u0641\u06cc\u0686)<\/b> \u00a0\n\u062d\u062f\u0648\u062f 90 \u062f\u0631\u0635\u062f \u0633\u0647\u0645 \u0628\u0627\u0632\u0627\u0631 \u0631\u062a\u0628\u0647 \u0628\u0646\u062f\u06cc \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u0627\u062e\u062a\u06cc\u0627\u0631 \u062f\u0627\u0631\u0646\u062f. \u0627\u06cc\u0646 \u0633\u0647 \u0645\u0648\u0633\u0633\u0647 \u0627\u0632 \u0634\u06cc\u0648\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u062a\u0642\u0631\u06cc\u0628\u0627 \u0645\u0634\u0627\u0628\u0647\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0627\u0631\u0632\u06cc\u0627\u0628\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0641\u0627\u062f\u0647 \u0645\u06cc \u06a9\u0646\u0646\u062f. \u0631\u062a\u0628\u0647 \u0628\u0646\u062f\u06cc \u0622\u0646 \u0647\u0627 \u0628\u0631 \u0627\u0633\u0627\u0633 \u062d\u0631\u0648\u0641 A \u0648 B \u0648 C \u0648 \u0639\u0645\u0644\u06af\u0631\u0647\u0627\u06cc \u0645\u062b\u0628\u062a \u0648 \u0645\u0646\u0641\u06cc \u0634\u06a9\u0644 \u0645\u06cc \u06af\u06cc\u0631\u062f \u0648 \u062f\u0631 \u062f\u0648 \u0637\u0628\u0642\u0647 \u0633\u0631\u0645\u0627\u06cc\u0647 \u06af\u0630\u0627\u0631\u06cc \u0648 \u0633\u0641\u062a\u0647 \u0628\u0627\u0632\u06cc \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u0645\u06cc \u0634\u0648\u0646\u062f.","tags":{"discussion":{"1050":{"discussionId":"1050","discussionTitle":"\u062f\u06cc\u062f\u0647 \u0628\u0627\u0646 \u0627\u0642\u062a\u0635\u0627\u062f","discussionType":6},"1039":{"discussionId":"1039","discussionTitle":"\u0622\u0645\u0648\u0632\u0634 \u0639\u0645\u0648\u0645\u06cc","discussionType":7}}},"attachment":[{"id":1,"type":"image","display":"http:\/\/files.ershan.ir\/fileserver\/thumbs\/large\/1043\/post\/05tab3.jpg","ref":"http:\/\/files.ershan.ir\/fileserver\/resource\/3b0873167e6f25c478794d155207bb6a_428b9792c0b6a618ce30cad1df95ac9008177fba.jpg"}]};contentTitle="مهدی کارنامه حقیقی";'>
\n\u00a03) Fitch IBCA (\u0641\u06cc\u0686)<\/b> \u00a0\n\u062d\u062f\u0648\u062f 90 \u062f\u0631\u0635\u062f \u0633\u0647\u0645 \u0628\u0627\u0632\u0627\u0631 \u0631\u062a\u0628\u0647 \u0628\u0646\u062f\u06cc \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u0627\u062e\u062a\u06cc\u0627\u0631 \u062f\u0627\u0631\u0646\u062f. \u0627\u06cc\u0646 \u0633\u0647 \u0645\u0648\u0633\u0633\u0647 \u0627\u0632 \u0634\u06cc\u0648\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u062a\u0642\u0631\u06cc\u0628\u0627 \u0645\u0634\u0627\u0628\u0647\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0627\u0631\u0632\u06cc\u0627\u0628\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0641\u0627\u062f\u0647 \u0645\u06cc \u06a9\u0646\u0646\u062f. \u0631\u062a\u0628\u0647 \u0628\u0646\u062f\u06cc \u0622\u0646 \u0647\u0627 \u0628\u0631 \u0627\u0633\u0627\u0633 \u062d\u0631\u0648\u0641 A \u0648 B \u0648 C \u0648 \u0639\u0645\u0644\u06af\u0631\u0647\u0627\u06cc \u0645\u062b\u0628\u062a \u0648 \u0645\u0646\u0641\u06cc \u0634\u06a9\u0644 \u0645\u06cc \u06af\u06cc\u0631\u062f \u0648 \u062f\u0631 \u062f\u0648 \u0637\u0628\u0642\u0647 \u0633\u0631\u0645\u0627\u06cc\u0647 \u06af\u0630\u0627\u0631\u06cc \u0648 \u0633\u0641\u062a\u0647 \u0628\u0627\u0632\u06cc \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u0645\u06cc \u0634\u0648\u0646\u062f.","tags":{"discussion":{"1050":{"discussionId":"1050","discussionTitle":"\u062f\u06cc\u062f\u0647 \u0628\u0627\u0646 \u0627\u0642\u062a\u0635\u0627\u062f","discussionType":6},"1039":{"discussionId":"1039","discussionTitle":"\u0622\u0645\u0648\u0632\u0634 \u0639\u0645\u0648\u0645\u06cc","discussionType":7}}},"attachment":[{"id":1,"type":"image","display":"http:\/\/files.ershan.ir\/fileserver\/thumbs\/large\/1043\/post\/05tab3.jpg","ref":"http:\/\/files.ershan.ir\/fileserver\/resource\/3b0873167e6f25c478794d155207bb6a_428b9792c0b6a618ce30cad1df95ac9008177fba.jpg"}]};contentTitle="مهدی کارنامه حقیقی";'>
1395/01/11 از نهایت‌نگر
0
/
11
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333