رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

خوشامد گویی بورس به سرمایه گذاران خارجی
اهمیت : خیلی مهم

5

نمایشگاه سرمایه گذاری اشتوتگارت آلمان( 2015Invest) در حالی روز گذشته با حضور نمایندگان بازار سرمایه ایران به پایان رسید که مراجعات مکرر خارجی ها به غرفه های نمایندگان ایرانی از اشتیاق زاید الوصف آن ها برای سرمایه گذاری در جمهوری اسلامی ایران حکایت می کرد.
سنا:

برای ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور تنها یک فکت شیت سیاسی کافی است تا نشان دهد ایران با قدرت های جهانی به توافق رسیده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، نمایشگاه سرمایه گذاری اشتوتگارت آلمان( 2015Invest) در حالی روز گذشته با حضور نمایندگان بازار سرمایه ایران به پایان رسید که مراجعات مکرر خارجی ها به غرفه های نمایندگان ایرانی از اشتیاق زاید الوصف آن ها برای سرمایه گذاری در جمهوری اسلامی ایران حکایت می کرد.

در نمایشگاه اشتوتگارت امسال در کنار حضور برخی از نهادهای اجرایی مثل بورس کالای ایران و بورس اوراق بهادار تهران حضور تامین سرمایه نوین هم به عنوان یک نهاد مالی شرکت کننده در این رخداد سمبلیک خارجی نشان از نیاز کشور به نهادهای مالی بین المللی و بین المللی شدن نهادهای مالی ایران حکایت داشت. نهادهایی که بتوانند ورود سرمایه گذار خارجی به کشور را تسهیل کنند.

بر اساس این گزارش، در نمایشگاه اشتوتگارت، نمایندگان بورس ها، بانک ها و نهادهای سرمایه گذاری کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، آلمان و انگلیس و نیز شرکت هایی از ایالات متحده آمریکا با هدف جذب سرمایه گذاران خارجی به ارائه توانمندی های خود پرداخته بودند، با این حال نهادهای مالی بازار سرمایه ایران در این نمایشگاه حضور چشمگیری نداشتند، این در حالی است که به رغم اشتیاق خارجی ها در مراجعه به غرفه های ایرانی، نیاز به تشکیل هر چه سریع تر کمیته ای را برای ایجاد سازو کار لازم جهت ورود سرمایه های غیر ایرانی احساس می شود.

بر اساس اخبار رسیده، خارجی ها در مراجعه به غرفه های ایرانی این پرسش ها را مطرح می کردند که چگونه می توانند در بورس ایران مستقیما سرمایه گذاری کنند؟صورت های مالی ترجمه شده به انگلیسی آیا برای همه شرکت های بورسی و صنایع قابل دسترسی هست؟صورت هایی که براحتی خوانده شود؟شرکت های ایرانی چقدر به سهامداران خرد پاسخگو هستند؟بورس ایران در قبال ورود سرمایه خارجی به شرکت ها و تامین مالی چه امتیازاتی به طرف سرمایه گذار می دهد؟ قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی(فیپا) ایران اساسا چقدر برای سرمایه گذاری خارجی ساز و کار دیده و چه مشوق ها و چه تسهیلات و اساسا حقوقی برای سرمایه گذار پیش بینی کرده است؟سود سهامدار خارجی چگونه پرداخت می شود؟چقدر سرمایه گذار خارجی می توانند در مدیریت شرکت ها حضور پیدا کنند؟اصولا چه ابزارهایی برای سرمایه گذاری خارجی در ایران وجود دارد؟نحوه نقل و انتقال پول به ایران چگونه است؟حضور نهادهای مالی و بانک های بین المللی در ایران تا چه حد است؟آیا اساسا ابزارهای مالی پیشرفته که منطبق با سلیقه مشتریان طراحی شده باشد آن هم با ریسک مدیریت شده در ایران وجود دارد؟

شایان ذکر است، در این نمایشگاه دو روزه که از روز جمعه آغاز به کار کرده بود، نمایندگان بورس ها، بانک ها و نهادهای سرمایه گذاری کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، آلمان و انگلیس و نیز شرکت هایی از ایالات متحده آمریکا با هدف جذب سرمایه گذاران خارجی به ارائه توانمندی های خود پرداختند.

گفتنی است، نمایشگاه سرمایه گذاری اشتوتگارت از سابقه ای ۱۶ ساله برخوردار است و در رویداد سال ۲۰۱۵ این نمایشگاه، افزون بر ۱۰۰ بانک، بورس و نهاد سرمایه گذاری بین المللی شرکت کرده بودند.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار ، مثبت خواهد بود.

اخبار بسیار خوب و خوشحال کننده ای در مورد جذب سرمایه گذاران خارجی به گوش می‌رسد و این در حالی است که سازمان بورس و اوراق بهادار می‌کوشد تا مسیر را برای ورود سهامداران و سرمایه گذاران خارجی سهل و آسان نمایید.

نمایشگاه سرمایه گذاری اشتوتگارت آلمان( 2015Invest) در حالی روز گذشته با حضور نمایندگان بازار سرمایه ایران به پایان رسید که مراجعات مکرر خارجی ها به غرفه های نمایندگان ایرانی از اشتیاق زاید الوصف آن ها برای سرمایه گذاری در جمهوری اسلامی ایران حکایت می کرد.
سنا:

برای ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور تنها یک فکت شیت سیاسی کافی است تا نشان دهد ایران با قدرت های جهانی به توافق رسیده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، نمایشگاه سرمایه گذاری اشتوتگارت آلمان( 2015Invest) در حالی روز گذشته با حضور نمایندگان بازار سرمایه ایران به پایان رسید که مراجعات مکرر خارجی ها به غرفه های نمایندگان ایرانی از اشتیاق زاید الوصف آن ها برای سرمایه گذاری در جمهوری اسلامی ایران حکایت می کرد.

در نمایشگاه اشتوتگارت امسال در کنار حضور برخی از نهادهای اجرایی مثل بورس کالای ایران و بورس اوراق بهادار تهران حضور تامین سرمایه نوین هم به عنوان یک نهاد مالی شرکت کننده در این رخداد سمبلیک خارجی نشان از نیاز کشور به نهادهای مالی بین المللی و بین المللی شدن نهادهای مالی ایران حکایت داشت. نهادهایی که بتوانند ورود سرمایه گذار خارجی به کشور را تسهیل کنند.

بر اساس این گزارش، در نمایشگاه اشتوتگارت، نمایندگان بورس ها، بانک ها و نهادهای سرمایه گذاری کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، آلمان و انگلیس و نیز شرکت هایی از ایالات متحده آمریکا با هدف جذب سرمایه گذاران خارجی به ارائه توانمندی های خود پرداخته بودند، با این حال نهادهای مالی بازار سرمایه ایران در این نمایشگاه حضور چشمگیری نداشتند، این در حالی است که به رغم اشتیاق خارجی ها در مراجعه به غرفه های ایرانی، نیاز به تشکیل هر چه سریع تر کمیته ای را برای ایجاد سازو کار لازم جهت ورود سرمایه های غیر ایرانی احساس می شود.

بر اساس اخبار رسیده، خارجی ها در مراجعه به غرفه های ایرانی این پرسش ها را مطرح می کردند که چگونه می توانند در بورس ایران مستقیما سرمایه گذاری کنند؟صورت های مالی ترجمه شده به انگلیسی آیا برای همه شرکت های بورسی و صنایع قابل دسترسی هست؟صورت هایی که براحتی خوانده شود؟شرکت های ایرانی چقدر به سهامداران خرد پاسخگو هستند؟بورس ایران در قبال ورود سرمایه خارجی به شرکت ها و تامین مالی چه امتیازاتی به طرف سرمایه گذار می دهد؟ قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی(فیپا) ایران اساسا چقدر برای سرمایه گذاری خارجی ساز و کار دیده و چه مشوق ها و چه تسهیلات و اساسا حقوقی برای سرمایه گذار پیش بینی کرده است؟سود سهامدار خارجی چگونه پرداخت می شود؟چقدر سرمایه گذار خارجی می توانند در مدیریت شرکت ها حضور پیدا کنند؟اصولا چه ابزارهایی برای سرمایه گذاری خارجی در ایران وجود دارد؟نحوه نقل و انتقال پول به ایران چگونه است؟حضور نهادهای مالی و بانک های بین المللی در ایران تا چه حد است؟آیا اساسا ابزارهای مالی پیشرفته که منطبق با سلیقه مشتریان طراحی شده باشد آن هم با ریسک مدیریت شده در ایران وجود دارد؟

شایان ذکر است، در این نمایشگاه دو روزه که از روز جمعه آغاز به کار کرده بود، نمایندگان بورس ها، بانک ها و نهادهای سرمایه گذاری کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، آلمان و انگلیس و نیز شرکت هایی از ایالات متحده آمریکا با هدف جذب سرمایه گذاران خارجی به ارائه توانمندی های خود پرداختند.

گفتنی است، نمایشگاه سرمایه گذاری اشتوتگارت از سابقه ای ۱۶ ساله برخوردار است و در رویداد سال ۲۰۱۵ این نمایشگاه، افزون بر ۱۰۰ بانک، بورس و نهاد سرمایه گذاری بین المللی شرکت کرده بودند.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار ، مثبت خواهد بود.

اخبار بسیار خوب و خوشحال کننده ای در مورد جذب سرمایه گذاران خارجی به گوش می‌رسد و این در حالی است که سازمان بورس و اوراق بهادار می‌کوشد تا مسیر را برای ورود سهامداران و سرمایه گذاران خارجی سهل و آسان نمایید.
1394/01/30
0
/
0
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333