رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

بازار سرمایه برای ادامه روند صعودی خود پرپتانسیل است
اهمیت : خیلی مهم

9

شیخ با اشاره به روند وضعیت سیاسی کشورخاطرنشان کرد: در صورتی که اوضاع سیاسی کشور به روال کنونی خود ادامه دهد و ظرف 3 ماه آینده به توافق نهایی در خصوص مذاکرات هسته ای برسیم بازار سرمایه از نمادهایی مانند بانکی ها، پتروشیمی ها و همچنین شرکت های صادرکننده ای مانند ملی مس ، آلومینیوم و روی استقبال خواهد کرد.
سنا:

ایجاد بازار با ثبات و رو به رشد زمینه استقبال سرمایه گذاران اعم از داخلی و خارجی را به همراه دارد و در صورت پیوسته بودن رشد این استقبال پررنگ تر خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)؛ محمد جواد شیخ، مدیرعامل کارگزاری سابق سهام عدالت با بیان این مطلب گفت: در صورت متعادل بودن بازار از منظر عرضه و تقاضا و جو روانی حاکم و همچنین بهبود شرایط سیاسی و کمرنگ شدن ریسک سیاسی به نظر می رسد شاهد رشد خوب سرمایه گذاری در بازار سرمایه باشیم.

شیخ تصریح کرد: بازار سرمایه کشور برای بازگشت به روزهای رشد خود مستعد است اما باید مراقب بود تا تقاضا و عرضه های اضافی و رفتار های هیجانی و همچنین غالب شدن جو روانی بر رفتار منطقی و تجزیه و تحلیل درست از روند بازار، حاکم نشود.

وی افزود: در چنین بازار روبه رشدی همواره کاهش قیمت ها و افزایش آنها باید مورد تحلیل و بررسی دقیق از سوی سرمایه گذاران قرار گیرد تا این گروه بتوانند به سود منطقی مورد نظر خود دست یابند.

مدیرعامل کارگزاری سابق سهام عدالت خاطرنشان کرد: درصورتی که بازار روال منطقی طی کند می تواند رشد با ثباتی را شاهد باشد.

شیخ با اشاره به روند وضعیت سیاسی کشورخاطرنشان کرد: در صورتی که اوضاع سیاسی کشور به روال کنونی خود ادامه دهد و ظرف ۳ ماه آینده به توافق نهایی در خصوص مذاکرات هسته ای برسیم بازار سرمایه از نمادهایی مانند بانکی ها، پتروشیمی ها و همچنین شرکت های صادرکننده ای مانند ملی مس ، آلومینیوم و روی استقبال خواهد کرد.

وی تصریح کرد: با رفع تحریم ها شرکت هایی که به واسطه تحریم ها دچار ظرفیت خالی شده بودند مجددا روند رشد خود را برای پوشش این ظرفیت های خالی از سر خواهند گرفت.

شیخ گفت: روند استقبال این شرکتها به ترتیب از شرکت های بانکی آغاز شده و سپس به شرکت هایی می رسد که با تحریم دچار ظرفیت خالی شدند و بعد از این موارد هم رشد بازار نصیب صنایعی خواهد شد که با این قبیل صنایع به شکل غیر مستقیم فعالیت می کنند و در زنجیره فعالیت آنها قرار دارند.

وی افزود: ایجاد بازار با ثبات و روبه رشد زمینه استقبال سرمایه گذاران اعم از داخلی و خارجی را به همراه دارد و در صورت پیوسته بودن رشد این استقبال پررنگ تر خواهد شد.

شیخ تصریح کرد: رشد پیوسته بازار موجب جلب اعتماد و اطمینان سرمایه گذاران شده و همانطور که این بازار در گذشته با رشد خود سرمایه گذاران زیادی را جذب کرده این پتانسیل را دارد که مجددا این سرمایه ها را جذب کند.

وی با بیان اینکه نرخ سود بانکی از سوی بانک مرکزی با کاهش روبرو می شود، گفت: نبود تقاضای سفته بازی بر روی بازارهایی مانند دلار و ارز و سکه و همچنین نبود بازدهی بالا در سایر بازارها عواملی مثبت برای بازار سرمایه خواهد بود و با توجه به کاهش ریسک این بازار روند روبه رشد خود را تکرار می کند.

شیخ افزود: کاهش نرخ ریسک به خصوص ریسک سیاسی و همچنین وجود ظرفیت های قابل قبول در این بازار زمینه را برای از سرگیری سرمایه گذاران خارجی مهیا میکند.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.

رشد پایدار بازار در صورتی محقق می شود که از رفتار هیجانی سرمایه گذاران کاسته شود و این رفتارها تبدیل به رفتارهایی منطقی شود. در غیر این صورت افت و خیزهای مستمر و بی منطقی را نظاره گر خواهیم بود. همچنین یکی از پیش شرط های این رشد، فراهم بودن فضای کاری مناسب است که قطعا بدون رسیدن به توافق با گروه 5+1، فراهم بودن این فضا بسیار سخت و تقریبا غیرممکن است. در صورت رسیدن به توافق، رفتار خردمندانه، روی آوردن به صنایعی است که فضای بسته تجارت موجب کاسته شدن از سود آنها شده بود.

شیخ با اشاره به روند وضعیت سیاسی کشورخاطرنشان کرد: در صورتی که اوضاع سیاسی کشور به روال کنونی خود ادامه دهد و ظرف 3 ماه آینده به توافق نهایی در خصوص مذاکرات هسته ای برسیم بازار سرمایه از نمادهایی مانند بانکی ها، پتروشیمی ها و همچنین شرکت های صادرکننده ای مانند ملی مس ، آلومینیوم و روی استقبال خواهد کرد.
سنا:

ایجاد بازار با ثبات و رو به رشد زمینه استقبال سرمایه گذاران اعم از داخلی و خارجی را به همراه دارد و در صورت پیوسته بودن رشد این استقبال پررنگ تر خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)؛ محمد جواد شیخ، مدیرعامل کارگزاری سابق سهام عدالت با بیان این مطلب گفت: در صورت متعادل بودن بازار از منظر عرضه و تقاضا و جو روانی حاکم و همچنین بهبود شرایط سیاسی و کمرنگ شدن ریسک سیاسی به نظر می رسد شاهد رشد خوب سرمایه گذاری در بازار سرمایه باشیم.

شیخ تصریح کرد: بازار سرمایه کشور برای بازگشت به روزهای رشد خود مستعد است اما باید مراقب بود تا تقاضا و عرضه های اضافی و رفتار های هیجانی و همچنین غالب شدن جو روانی بر رفتار منطقی و تجزیه و تحلیل درست از روند بازار، حاکم نشود.

وی افزود: در چنین بازار روبه رشدی همواره کاهش قیمت ها و افزایش آنها باید مورد تحلیل و بررسی دقیق از سوی سرمایه گذاران قرار گیرد تا این گروه بتوانند به سود منطقی مورد نظر خود دست یابند.

مدیرعامل کارگزاری سابق سهام عدالت خاطرنشان کرد: درصورتی که بازار روال منطقی طی کند می تواند رشد با ثباتی را شاهد باشد.

شیخ با اشاره به روند وضعیت سیاسی کشورخاطرنشان کرد: در صورتی که اوضاع سیاسی کشور به روال کنونی خود ادامه دهد و ظرف ۳ ماه آینده به توافق نهایی در خصوص مذاکرات هسته ای برسیم بازار سرمایه از نمادهایی مانند بانکی ها، پتروشیمی ها و همچنین شرکت های صادرکننده ای مانند ملی مس ، آلومینیوم و روی استقبال خواهد کرد.

وی تصریح کرد: با رفع تحریم ها شرکت هایی که به واسطه تحریم ها دچار ظرفیت خالی شده بودند مجددا روند رشد خود را برای پوشش این ظرفیت های خالی از سر خواهند گرفت.

شیخ گفت: روند استقبال این شرکتها به ترتیب از شرکت های بانکی آغاز شده و سپس به شرکت هایی می رسد که با تحریم دچار ظرفیت خالی شدند و بعد از این موارد هم رشد بازار نصیب صنایعی خواهد شد که با این قبیل صنایع به شکل غیر مستقیم فعالیت می کنند و در زنجیره فعالیت آنها قرار دارند.

وی افزود: ایجاد بازار با ثبات و روبه رشد زمینه استقبال سرمایه گذاران اعم از داخلی و خارجی را به همراه دارد و در صورت پیوسته بودن رشد این استقبال پررنگ تر خواهد شد.

شیخ تصریح کرد: رشد پیوسته بازار موجب جلب اعتماد و اطمینان سرمایه گذاران شده و همانطور که این بازار در گذشته با رشد خود سرمایه گذاران زیادی را جذب کرده این پتانسیل را دارد که مجددا این سرمایه ها را جذب کند.

وی با بیان اینکه نرخ سود بانکی از سوی بانک مرکزی با کاهش روبرو می شود، گفت: نبود تقاضای سفته بازی بر روی بازارهایی مانند دلار و ارز و سکه و همچنین نبود بازدهی بالا در سایر بازارها عواملی مثبت برای بازار سرمایه خواهد بود و با توجه به کاهش ریسک این بازار روند روبه رشد خود را تکرار می کند.

شیخ افزود: کاهش نرخ ریسک به خصوص ریسک سیاسی و همچنین وجود ظرفیت های قابل قبول در این بازار زمینه را برای از سرگیری سرمایه گذاران خارجی مهیا میکند.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.

رشد پایدار بازار در صورتی محقق می شود که از رفتار هیجانی سرمایه گذاران کاسته شود و این رفتارها تبدیل به رفتارهایی منطقی شود. در غیر این صورت افت و خیزهای مستمر و بی منطقی را نظاره گر خواهیم بود. همچنین یکی از پیش شرط های این رشد، فراهم بودن فضای کاری مناسب است که قطعا بدون رسیدن به توافق با گروه 5+1، فراهم بودن این فضا بسیار سخت و تقریبا غیرممکن است. در صورت رسیدن به توافق، رفتار خردمندانه، روی آوردن به صنایعی است که فضای بسته تجارت موجب کاسته شدن از سود آنها شده بود.
1394/01/25
0
/
0
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333