رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

پیش‌بینی یک مسئول از آینده نرخ ارز و احتمال تک‌نرخی شدن
اهمیت : خیلی مهم

7

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نسبت به تک نرخی شدن ارز در سال جاری اظهار خوش‌بینی کرد و گفت: سقوط نرخ ارز نمی‌تواند اتفاق مثبتی برای اقتصاد کشور باشد.
ایسنا:

ابوالحسن خلیلی در گفت وگو با ایسنا، درباره اینکه چقدر احتمال نوسات ارز در ماه های آینده وجود دارد، اظهار کرد: به نظرمی رسد بازار ارز تا تیرماه که مذاکرات ایران با ۱+۵ ادامه داشته باشد نوسانات خود را در جهت افزایش خواهد داشت.

وی ادامه داد: از تیر ماه که توافق نهایی صورت بگیرد به صورت موقت و مقطعی شوکی به بازار ارز وارد خواهد شد و قیمت ها با شیب نه چندان تند به سمت کاهش سوق خواهند یافت.

خلیلی افزود: واقعیت این است که اقتصاد و پشتوانه های ارزی ما و همچنین ارزش ریال در مقابل دلار واقعیت هایی را پیش روی ما قرار می دهد که نمی توانیم آن ها را نادیده بگیریم، حتی بعد امضای توافق نامه آنچه مهم است موضوع ارزش دلار در مقابل ریال است. تمام علائم نشان می دهد که این ارزش کمتر از ۳۰۰۰ تومان نخواهد بود.

وی اضافه کرد: اتفاقی که با امضای تفاهم نامه رخ می دهد این است که ابتدا ثبات بلند مدت و قابل پیش بینی تری در تغییرات نرخ ارز به وجود خواهد آمد. موضوع دوم نیز تک نرخی شدن ارز و خروج از شکل دو نرخی بودن ارز بانک مرکزی و ارز آزاد است.امضای تفاهم نامه باعث می شود دسترسی به منابع ارزی که درخارج از کشور داریم بسیار راحت تر صورت بگیرد. همچنین برای مبادلات ارزی هزینه زیادی نپردازیم.

خلیلی با اشاره به پیامدهای سقوط قیمت ارز اظهار کرد: الزاما سقوط قیمت دلار به معنی به وجود آمدن نقطه مثبتی در اقتصاد کشور نخواهد بود. آنچه باید به آن توجه کنیم این است که در دوران بعد از تحریم نیاز کشور به صادرات غیر نفتی بیشتر خواهد شد و باید توجه ها به نکات اقتصاد مقاومتی بیشتر شود؛ بنابراین می طلبد که اسیر یک نوع توهم در مذاکرات هسته ای نشویم و سازوکارهای مناسبی را برای قوی شدن اقتصادمان جست وجو کنیم.

دبیر خانه صنعت و معدن تهران ادامه داد: یکی از سازوکارها این است که قیمت ارز در کشور واقعی باشد، واقعی شدن قیمت ارز به این معنی است که از نوسانات شدید جلوگیری شود چون طبیعتا مصرف کننده در صورت بروز نوسانات شدید متضرر خواهد شد.

وی با بیان نقش بانک مرکزی در کنترل نوسانات ارز اشاره و تصریح کرد: درحال حاضر نوساناتی که در نرخ ارز مشاهده می کنیم آن شور و هیجانات گذشته را ندارد که بخواهیم تصور کنیم قیمت دلار به یکباره از ۳۰۰۰ تومان به ۴۰۰۰ تومان افزایش پیدا کند. درست است ظرف یک هفته گذشته دلار با نوسان حدود ۶۰ تومانی مواجه شد اما این تغییرات طبیعی و قابل پیش بینی بود.

خلیلی ادامه داد: بانک مرکزی که طبیعتا تنظیم کننده بخش ارز در کشور است به دلیل نیازمندی های کشور و تبدیل ارز به ریال به نظر می رسد دراین خصوص راهکارهایی را برای افزایش ها یا کاهش های ناگهانی پیش بینی کرده است.

دبیر خانه صنعت و معدن تهران درباره پیش بینی خود از این که آیا می توان به تک نرخی شدن ارز در سال ۹۴ امیدوار بود یا خیر؟ گفت: بعد از توافقی به ثباتی در پیش بینی ها و روند قیمت های ارز خواهیم رسید که باعث می شود امکان تک نرخی شدن ارز به وجود بیاید.

به اعتقاد وی البته این عدم تک نرخی شدن ارز به این دلیل است که دولت سعی دارد روند کاهشی تورم را حفظ کند. قاعدتا اگر پذیرفته شود که شوک تورمی در کنار تک نرخی شدن ارز ایجاد شود، می توانیم به ثبات نرخ ارز و شفاف سازی اقتصادمان برسیم.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار ، مثبت خواهد بود.

به نظر نمی‌رسد که نرخ ارز در کشور در حال حاضر به زیر 3 هزار تومان بیاید اما در واقع مشخص نیست که در صورت توافق هسته ای نیز دلار چقدر کاهش داشته باشد. دلار طی یک سال اخیر نشان داده که نسبت به سایر ارزها مانند یورو و ... بسیار قدرت مند است و نرخ دلار در سایر کشور ها هم بالا رفته اما نظر کارشناسان در مورد نرخ ارز درصورت توافق هسته ای 2800 تومان می‌باشد که ارز بانکی و ارز آزاد درکشور تک نرخی خواهند شد و بعد از آن این شرایط اقتصادی است که می‌تواند تعیین کننده نرخ ارز باشد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نسبت به تک نرخی شدن ارز در سال جاری اظهار خوش‌بینی کرد و گفت: سقوط نرخ ارز نمی‌تواند اتفاق مثبتی برای اقتصاد کشور باشد.
ایسنا:

ابوالحسن خلیلی در گفت وگو با ایسنا، درباره اینکه چقدر احتمال نوسات ارز در ماه های آینده وجود دارد، اظهار کرد: به نظرمی رسد بازار ارز تا تیرماه که مذاکرات ایران با ۱+۵ ادامه داشته باشد نوسانات خود را در جهت افزایش خواهد داشت.

وی ادامه داد: از تیر ماه که توافق نهایی صورت بگیرد به صورت موقت و مقطعی شوکی به بازار ارز وارد خواهد شد و قیمت ها با شیب نه چندان تند به سمت کاهش سوق خواهند یافت.

خلیلی افزود: واقعیت این است که اقتصاد و پشتوانه های ارزی ما و همچنین ارزش ریال در مقابل دلار واقعیت هایی را پیش روی ما قرار می دهد که نمی توانیم آن ها را نادیده بگیریم، حتی بعد امضای توافق نامه آنچه مهم است موضوع ارزش دلار در مقابل ریال است. تمام علائم نشان می دهد که این ارزش کمتر از ۳۰۰۰ تومان نخواهد بود.

وی اضافه کرد: اتفاقی که با امضای تفاهم نامه رخ می دهد این است که ابتدا ثبات بلند مدت و قابل پیش بینی تری در تغییرات نرخ ارز به وجود خواهد آمد. موضوع دوم نیز تک نرخی شدن ارز و خروج از شکل دو نرخی بودن ارز بانک مرکزی و ارز آزاد است.امضای تفاهم نامه باعث می شود دسترسی به منابع ارزی که درخارج از کشور داریم بسیار راحت تر صورت بگیرد. همچنین برای مبادلات ارزی هزینه زیادی نپردازیم.

خلیلی با اشاره به پیامدهای سقوط قیمت ارز اظهار کرد: الزاما سقوط قیمت دلار به معنی به وجود آمدن نقطه مثبتی در اقتصاد کشور نخواهد بود. آنچه باید به آن توجه کنیم این است که در دوران بعد از تحریم نیاز کشور به صادرات غیر نفتی بیشتر خواهد شد و باید توجه ها به نکات اقتصاد مقاومتی بیشتر شود؛ بنابراین می طلبد که اسیر یک نوع توهم در مذاکرات هسته ای نشویم و سازوکارهای مناسبی را برای قوی شدن اقتصادمان جست وجو کنیم.

دبیر خانه صنعت و معدن تهران ادامه داد: یکی از سازوکارها این است که قیمت ارز در کشور واقعی باشد، واقعی شدن قیمت ارز به این معنی است که از نوسانات شدید جلوگیری شود چون طبیعتا مصرف کننده در صورت بروز نوسانات شدید متضرر خواهد شد.

وی با بیان نقش بانک مرکزی در کنترل نوسانات ارز اشاره و تصریح کرد: درحال حاضر نوساناتی که در نرخ ارز مشاهده می کنیم آن شور و هیجانات گذشته را ندارد که بخواهیم تصور کنیم قیمت دلار به یکباره از ۳۰۰۰ تومان به ۴۰۰۰ تومان افزایش پیدا کند. درست است ظرف یک هفته گذشته دلار با نوسان حدود ۶۰ تومانی مواجه شد اما این تغییرات طبیعی و قابل پیش بینی بود.

خلیلی ادامه داد: بانک مرکزی که طبیعتا تنظیم کننده بخش ارز در کشور است به دلیل نیازمندی های کشور و تبدیل ارز به ریال به نظر می رسد دراین خصوص راهکارهایی را برای افزایش ها یا کاهش های ناگهانی پیش بینی کرده است.

دبیر خانه صنعت و معدن تهران درباره پیش بینی خود از این که آیا می توان به تک نرخی شدن ارز در سال ۹۴ امیدوار بود یا خیر؟ گفت: بعد از توافقی به ثباتی در پیش بینی ها و روند قیمت های ارز خواهیم رسید که باعث می شود امکان تک نرخی شدن ارز به وجود بیاید.

به اعتقاد وی البته این عدم تک نرخی شدن ارز به این دلیل است که دولت سعی دارد روند کاهشی تورم را حفظ کند. قاعدتا اگر پذیرفته شود که شوک تورمی در کنار تک نرخی شدن ارز ایجاد شود، می توانیم به ثبات نرخ ارز و شفاف سازی اقتصادمان برسیم.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار ، مثبت خواهد بود.

به نظر نمی‌رسد که نرخ ارز در کشور در حال حاضر به زیر 3 هزار تومان بیاید اما در واقع مشخص نیست که در صورت توافق هسته ای نیز دلار چقدر کاهش داشته باشد. دلار طی یک سال اخیر نشان داده که نسبت به سایر ارزها مانند یورو و ... بسیار قدرت مند است و نرخ دلار در سایر کشور ها هم بالا رفته اما نظر کارشناسان در مورد نرخ ارز درصورت توافق هسته ای 2800 تومان می‌باشد که ارز بانکی و ارز آزاد درکشور تک نرخی خواهند شد و بعد از آن این شرایط اقتصادی است که می‌تواند تعیین کننده نرخ ارز باشد.
1394/01/24
0
/
2
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333