رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

رئیس شورای رقابت:خودروسازان حق افزایش قیمت در شرایط فعلی را ندارند
اهمیت : خیلی مهم

4

رئیس شورای رقابت گفت:تا جایی که مطلع هستم قیمت خودرو به هیچ وجه تغییر نکرده و شورای رقابت نیز موافق هیچ گونه افزایش قیمتی از سوی خودروسازان نیست.
بورس پرس:

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، رضا شیوا درگفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، در واکنش به اقدام خودروسازان مبنی بر افزایش قیمت محصولات،گفت: قیمت خودرو تنها به میزان تغییر نرخ مالیات بر ارزش افزوده دچار نوسان شده که این افزایش قیمت نیز در راستای مصوبات مجلس است، لذا این موضوع هیچ ارتباطی به شورای رقابت ندارد.

وی افزود: این شورا تنها در مورد قیمت اعلامی از سوی کارخانه ها اظهارنظر می کند و تحمیل سایرهزینه های قانونی مانند نرخ مالیات، بیمه و هزینه شماره گذاری هیچ ارتباطی به شورای رقابت ندارد و قانون گذار افزوده شدن این هزینه ها به نرخ محصول را مصوب کرده است.اگر افزایش قیمت کارخانه محرز شود،بطور حتم شورای رقابت ورود خواهد کرد،اما افزایش کنونی قیمت خودرو مربوط به رشد هزینه های قانونی خودروسازان است.

شیوا در خصوص اظهارنظر دبیر انجمن خودروسازان مبنی برارسال درخواست افزایش قیمت خودرو به شورای رقابت نیز عنوان کرد: شورای رقابت تا پایان ماه جاری،آمار و ارقام دریافتی از مراجع ذی صلاح را بررسی خواهد کرد،پس از آن نیز نظرخود را در اینباره اعلام می کند.

وی در خصوص نقش رفع تحریم بر کاهش قیمت خودرو نیز گفت:در فرمول دستورالعمل تنظیم قیمت خودرو، متغیری به نام "تورم نهاده های تولید" وجود دارد و اگر این نرخ تغییری داشته باشد، قطعا نرخ خودرو هم متناسب با آن دچار نوسان خواهد شد.

به گفته رئیس شورا و مرکز ملی رقابت، مرجع ارائه آمار و ارقام، بانک مرکزی بوده و این شورا نرخ ها را بر همان اساس تعیین می کند.

وی تصریح کرد: البته کیفیت خودروها نیز در تعیین قیمت اثرگذار است و اگر تولیدکنندگان کیفیت محصولات خود را افزایش دهند نرخ ها نیز تغییرخواهند کرد که مرجع ارایه اطلاعات کیفی نیز شرکت بازرسی استاندارد و کیفیت است.

شیوا اظهار کرد: تا جایی که بنده مطلع هستم قیمت خودرو به هیچ وجه تغییر نکرده و شورای رقابت نیز موافق هیچ گونه افزایش قیمتی از سوی خودروسازان نیست، نوسانات کنونی نیز تنها به دلیل افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده و هزینه شماره گذاری است که اینها را قانونگذار مصوب کرده است. اگر قیمت محصولات خودروسازان بیش از مصوبات قانونی افزایش یافته باشد باید از خودروسازان شکایت شود و ما این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

رئیس شورا و مرکز ملی رقابت در پاسخ به این سوال که آیا شورای رقابت موافق افزایش قیمت محصولات از سوی خودروسازان است،گفت:طبق اعلام دبیر انجمن خودروسازان، دلیل افزایش قیمت خودرو،رشد ۱۷ درصدی حقوق کارکنان و مسایل اینچنینی است، اما خودروسازان حق ندارد به همین میزان نرخ خودرو را افزایش دهند و باید بررسی شود که اثر این نوسانات چند درصد در نرخ خودرو است.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر صنعت ، منفی خواهد بود.

اخبار بسیار زیادی در مورد افزایش یا عدم افزایش قیمت خودرو طی روزهای گذشته مخابره شده است اما واقعا نمی‌توان‎ گفت که کدام مرجع بیشترین تاثیر را بر روی خودرو ساز ها دارد. از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان خبر افزایش قیمت را تکذیب می‌کند و سوی دیگر شرکت های خودروسازی با توجه با افزایش مالیت بر ارزش افزوده قیمت خودروها را افزایش داده و محصولات خود را با قیمت های جدید به فروش می‌رسانند در آخر باید دید که وزارت صنعت و معدن چه تصمیمی برای خودرو سازها خواهد گرفت.

رئیس شورای رقابت گفت:تا جایی که مطلع هستم قیمت خودرو به هیچ وجه تغییر نکرده و شورای رقابت نیز موافق هیچ گونه افزایش قیمتی از سوی خودروسازان نیست.
بورس پرس:

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، رضا شیوا درگفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، در واکنش به اقدام خودروسازان مبنی بر افزایش قیمت محصولات،گفت: قیمت خودرو تنها به میزان تغییر نرخ مالیات بر ارزش افزوده دچار نوسان شده که این افزایش قیمت نیز در راستای مصوبات مجلس است، لذا این موضوع هیچ ارتباطی به شورای رقابت ندارد.

وی افزود: این شورا تنها در مورد قیمت اعلامی از سوی کارخانه ها اظهارنظر می کند و تحمیل سایرهزینه های قانونی مانند نرخ مالیات، بیمه و هزینه شماره گذاری هیچ ارتباطی به شورای رقابت ندارد و قانون گذار افزوده شدن این هزینه ها به نرخ محصول را مصوب کرده است.اگر افزایش قیمت کارخانه محرز شود،بطور حتم شورای رقابت ورود خواهد کرد،اما افزایش کنونی قیمت خودرو مربوط به رشد هزینه های قانونی خودروسازان است.

شیوا در خصوص اظهارنظر دبیر انجمن خودروسازان مبنی برارسال درخواست افزایش قیمت خودرو به شورای رقابت نیز عنوان کرد: شورای رقابت تا پایان ماه جاری،آمار و ارقام دریافتی از مراجع ذی صلاح را بررسی خواهد کرد،پس از آن نیز نظرخود را در اینباره اعلام می کند.

وی در خصوص نقش رفع تحریم بر کاهش قیمت خودرو نیز گفت:در فرمول دستورالعمل تنظیم قیمت خودرو، متغیری به نام "تورم نهاده های تولید" وجود دارد و اگر این نرخ تغییری داشته باشد، قطعا نرخ خودرو هم متناسب با آن دچار نوسان خواهد شد.

به گفته رئیس شورا و مرکز ملی رقابت، مرجع ارائه آمار و ارقام، بانک مرکزی بوده و این شورا نرخ ها را بر همان اساس تعیین می کند.

وی تصریح کرد: البته کیفیت خودروها نیز در تعیین قیمت اثرگذار است و اگر تولیدکنندگان کیفیت محصولات خود را افزایش دهند نرخ ها نیز تغییرخواهند کرد که مرجع ارایه اطلاعات کیفی نیز شرکت بازرسی استاندارد و کیفیت است.

شیوا اظهار کرد: تا جایی که بنده مطلع هستم قیمت خودرو به هیچ وجه تغییر نکرده و شورای رقابت نیز موافق هیچ گونه افزایش قیمتی از سوی خودروسازان نیست، نوسانات کنونی نیز تنها به دلیل افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده و هزینه شماره گذاری است که اینها را قانونگذار مصوب کرده است. اگر قیمت محصولات خودروسازان بیش از مصوبات قانونی افزایش یافته باشد باید از خودروسازان شکایت شود و ما این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

رئیس شورا و مرکز ملی رقابت در پاسخ به این سوال که آیا شورای رقابت موافق افزایش قیمت محصولات از سوی خودروسازان است،گفت:طبق اعلام دبیر انجمن خودروسازان، دلیل افزایش قیمت خودرو،رشد ۱۷ درصدی حقوق کارکنان و مسایل اینچنینی است، اما خودروسازان حق ندارد به همین میزان نرخ خودرو را افزایش دهند و باید بررسی شود که اثر این نوسانات چند درصد در نرخ خودرو است.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر صنعت ، منفی خواهد بود.

اخبار بسیار زیادی در مورد افزایش یا عدم افزایش قیمت خودرو طی روزهای گذشته مخابره شده است اما واقعا نمی‌توان‎ گفت که کدام مرجع بیشترین تاثیر را بر روی خودرو ساز ها دارد. از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان خبر افزایش قیمت را تکذیب می‌کند و سوی دیگر شرکت های خودروسازی با توجه با افزایش مالیت بر ارزش افزوده قیمت خودروها را افزایش داده و محصولات خود را با قیمت های جدید به فروش می‌رسانند در آخر باید دید که وزارت صنعت و معدن چه تصمیمی برای خودرو سازها خواهد گرفت.
1394/01/24
0
/
1
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333