رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

منابع سازمان بورس می‌تواند در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار گیرد
اهمیت : خیلی مهم

5

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در تشریح مصوبات جلسه علنی امروز مجلس گفت: براساس مصوبه امروز مجلس سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند بخشی از منابع داخلی خود را به شکل سپرده در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار دهد.
بورس نیوز:

محمدحسین فرهنگی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی٬ درباره مصوبات امروز مجلس گفت: بند ب ماده ۲ لایحه رفع موانع تولید و رقابت پذیر بودن آن به تصویب رسید که در این بند اوراق صکوکبه این صورت تعریف می شود،اوراق بهادار قابل نقل و انتقال که نشان دهنده مالکیت مشاع دارنده در منافع دارایی مورد اجاره باشد.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طی مصوبه امروز پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان از محل منابع حاصل از واگذاری اموال دولت به استثنای واگذاری های مشمول قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در اولویت قرار گرفت و همچنین در راستای تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانک ها و یا موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز مجوز تجویز مراجعه بانک ها یا موسسه اعتباری به بازار فرابورس یا کار شناس رسمی برای قیمت گذاری اموال و دارایی های واحد تولیدی بدهکار همچنین تجویز فروش سال مورد وثیقه به منظور پرداخت مطالبات بانک ها

این نماینده مردم در مجلس نهم افزود:: بنا به مصوبه مجلس٬ تعریف اوراق مرابحه عبارت است از اوراق بهادار قابل نقل و انتقالی که نشان دهنده مالکیت مشاع دارنده آن٬ در دارایی مالی ناشی از فروش کالا یا خدمت بوده و بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است.

عضو هیات رئیسه مجلس افزود: همچنین مصوب شد تا تجویز انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط دستگاه های اجرایی٬ سالانه تا سقف یکصد میلیارد دلار به صورت ارزی و ۵۰۰ هزار میلیارد ریال به صورت ریالی به منظور تولید صادرات، ارتقای کیفیت، صرفه جویی یا کاهش هزینه در تولید کالا یا خدمت و زمان و بهبود کیفیت محیط زیست و الزام درست خرید کالا یا خدمت تولید شده یا صرفه جویی شده و منافع یا ارزش حاصله و پرداخت اصل و سود سرمایه گذاری و حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه های متعلقه انجام گیرد.

وی گفت: دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور در صورت وجود مجوز قانونی یا تصریح در قرارداد٬ می توانند قرارداد ها٬ تعهدات٬ توافقات واگذاری ها٬ مجوز ها و پروانه های قانونی صادر شده را لغو کنند یا تغییر دهند یا متوقف یا عطف به ماسبق کنند. در غیر این صورت اقدامات فوق مستلزم جلب رضایت اشخاص ذی نفع خواهد شد.

وی ادامه داد: کلیه پالایشگاه های کشور مشروط به پرداخت تصفیه وجوه نفت خام و میعانات گازی خریداری شده٬ مجازند فراورده های نفتی مازاد بر نیاز داخلی را راسا صادر کنند و دولت نیز مکلف است سهم صندوق توسعه ملی را مطابق آیین نامه به دولت پرداخت نماید.

فرهنگی افزود: بنا بر مصوبه امروز مجلس کلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می کنند٬ موظفند نوع شرایط و فرایند صدور تمدید و لغو مجوزهایی را که صادر می کنند را ظرف یک سال پس از ابلاغ این قانون تهیه و به هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ارسال کنند.

فرهنگی گفت: بنا بر رای موافق نمایندگان تا رفع کلیه تحریم ها مصوبات هر یک از شوراهای فرعی شورای امنیت ملی که دارای آثار اقتصادی، تجاری و مالی است٬ باید به تایید هر یک از اعضای ثابت شورای عالی امنیت برسد و در این صورت قابل اجراست.

وی درباره مصوبه پایانی سال ۹۳ افزود: طی این مصوبه سازمان بورس و اوراق بهادار می تواند بخشی از منابع داخلی خود را به شکل سپرده در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار دهند.

عضو هیات رئیسه مجلس یادآور شد: صندوق توسعه ملی نیز مجاز است یک درصد از منابع سالانه خود را از طریق سپرده های خود در بانک های عامل در این صندوق سپرده گذاری کند.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار ، مثبت خواهد بود.

مصوبات نسبتا خوبی طی دیروز و امروز در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، که به نظر می‌رسد بیشتر جنبه حمایتی از بازار سرمایه را داشته باشد. و مجلس سازمان بورس و اوراق بهادار را مختار دانست تا با توجه به منابعی که سازمان در اختیار خود دارد، بتواند درصدی از آن را در صندوق توسعه بازار قراردهد تا اینکه در مواقع مورد نیاز از صندوق برای حمایت بیشتر بازار استفاده نماید.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در تشریح مصوبات جلسه علنی امروز مجلس گفت: براساس مصوبه امروز مجلس سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند بخشی از منابع داخلی خود را به شکل سپرده در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار دهد.
بورس نیوز:

محمدحسین فرهنگی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی٬ درباره مصوبات امروز مجلس گفت: بند ب ماده ۲ لایحه رفع موانع تولید و رقابت پذیر بودن آن به تصویب رسید که در این بند اوراق صکوکبه این صورت تعریف می شود،اوراق بهادار قابل نقل و انتقال که نشان دهنده مالکیت مشاع دارنده در منافع دارایی مورد اجاره باشد.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طی مصوبه امروز پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان از محل منابع حاصل از واگذاری اموال دولت به استثنای واگذاری های مشمول قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در اولویت قرار گرفت و همچنین در راستای تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانک ها و یا موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز مجوز تجویز مراجعه بانک ها یا موسسه اعتباری به بازار فرابورس یا کار شناس رسمی برای قیمت گذاری اموال و دارایی های واحد تولیدی بدهکار همچنین تجویز فروش سال مورد وثیقه به منظور پرداخت مطالبات بانک ها

این نماینده مردم در مجلس نهم افزود:: بنا به مصوبه مجلس٬ تعریف اوراق مرابحه عبارت است از اوراق بهادار قابل نقل و انتقالی که نشان دهنده مالکیت مشاع دارنده آن٬ در دارایی مالی ناشی از فروش کالا یا خدمت بوده و بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است.

عضو هیات رئیسه مجلس افزود: همچنین مصوب شد تا تجویز انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط دستگاه های اجرایی٬ سالانه تا سقف یکصد میلیارد دلار به صورت ارزی و ۵۰۰ هزار میلیارد ریال به صورت ریالی به منظور تولید صادرات، ارتقای کیفیت، صرفه جویی یا کاهش هزینه در تولید کالا یا خدمت و زمان و بهبود کیفیت محیط زیست و الزام درست خرید کالا یا خدمت تولید شده یا صرفه جویی شده و منافع یا ارزش حاصله و پرداخت اصل و سود سرمایه گذاری و حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه های متعلقه انجام گیرد.

وی گفت: دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور در صورت وجود مجوز قانونی یا تصریح در قرارداد٬ می توانند قرارداد ها٬ تعهدات٬ توافقات واگذاری ها٬ مجوز ها و پروانه های قانونی صادر شده را لغو کنند یا تغییر دهند یا متوقف یا عطف به ماسبق کنند. در غیر این صورت اقدامات فوق مستلزم جلب رضایت اشخاص ذی نفع خواهد شد.

وی ادامه داد: کلیه پالایشگاه های کشور مشروط به پرداخت تصفیه وجوه نفت خام و میعانات گازی خریداری شده٬ مجازند فراورده های نفتی مازاد بر نیاز داخلی را راسا صادر کنند و دولت نیز مکلف است سهم صندوق توسعه ملی را مطابق آیین نامه به دولت پرداخت نماید.

فرهنگی افزود: بنا بر مصوبه امروز مجلس کلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می کنند٬ موظفند نوع شرایط و فرایند صدور تمدید و لغو مجوزهایی را که صادر می کنند را ظرف یک سال پس از ابلاغ این قانون تهیه و به هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ارسال کنند.

فرهنگی گفت: بنا بر رای موافق نمایندگان تا رفع کلیه تحریم ها مصوبات هر یک از شوراهای فرعی شورای امنیت ملی که دارای آثار اقتصادی، تجاری و مالی است٬ باید به تایید هر یک از اعضای ثابت شورای عالی امنیت برسد و در این صورت قابل اجراست.

وی درباره مصوبه پایانی سال ۹۳ افزود: طی این مصوبه سازمان بورس و اوراق بهادار می تواند بخشی از منابع داخلی خود را به شکل سپرده در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار دهند.

عضو هیات رئیسه مجلس یادآور شد: صندوق توسعه ملی نیز مجاز است یک درصد از منابع سالانه خود را از طریق سپرده های خود در بانک های عامل در این صندوق سپرده گذاری کند.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار ، مثبت خواهد بود.

مصوبات نسبتا خوبی طی دیروز و امروز در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، که به نظر می‌رسد بیشتر جنبه حمایتی از بازار سرمایه را داشته باشد. و مجلس سازمان بورس و اوراق بهادار را مختار دانست تا با توجه به منابعی که سازمان در اختیار خود دارد، بتواند درصدی از آن را در صندوق توسعه بازار قراردهد تا اینکه در مواقع مورد نیاز از صندوق برای حمایت بیشتر بازار استفاده نماید.
1393/12/26
0
/
3
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333