رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

اخذ گواهینامه رتبه بندی شرکت های انفورماتیک توسط ایران کیش
اهمیت : مهم

9

شرکت کارت اعتباری ایران کیش موفق به اخذ گواهینامه رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیک ، در 10 رشته شد.
نهایت‌نگر:

به گزارش روابط عمومی شرکت ایران کیش، افشار تقوی زاده مدیر مالی شرکت ایران کیش ضمن اعلام این خبر درباره اهمیت این گواهینامه گفت: موضوع رتبه بندی یکی از مهمترین عواملی است که شرکت های فعال درحوزه انفورماتیک باید آن را پیگیری و دریافت کنند ."

وی افزود :"براساس مصوبات معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریاست جمهوری و شورای عالی انفورماتیک ( از زیر مجموعه های معاونت مذکور) کلیه دستگاه های اجرایی دولتی،بانکهاو.... موظفند قراردادهایشان را صرفا"با شرکت های دارای گواهینامه رتبه بندی ازشورای عالی انفورماتیک منعقدنمایند"

تقوی زاده گفت :" در سال ۱۳۹۰ برای اولین بار شرکت کارت اعتباری ایران کیش موفق به اخذ گواهینامه احراز صلاحیت از ازشورایعالی انفورماتیک شد ،در آن زمان ارسال مدارک وانجام اصلاحات پرونده به صورت فیزیکی انجام می گرفت(غیر الکترونیکی)ضمن اینکه سختگیری کمتری درموردصدورمجوزها می شد. البته در اولین دوره ارسال الکترونیکی مدارک نیز موفق به دریافت یک موردرتبه بندی دررسته خدمات (پایه یک خدمات پشتیبانی ) در آذرماه سال ۹۳ شدیم"

وی ادامه داد:" هرچند اعتبارگواهینامه مذکور۴ ساله بود( از آذر ۹۳ تاآذر ۹۷) ،اما شورایعالی انفورماتیک طی بخشنامه ای مدت اعتبارکلیه گواهینامه های صادره رابه یکسال تقلیل داد،از این رو در راستای اخذ گواهینامه ی جدید اقدام کردیم "

مدیر مالی شرکت کارت اعتباری ایران کیش اضافه کرد :" باعنایت به توانمندیها وظرفیتهای بالای اجرایی شرکت طی سال جاری سعی داشتیم تا رتبه بندی در سایر رشته ها رانیز پیگیری کنیم وخوشبختانه توانستیم علاوه بر رتبه یک خدمات (خدمات پشتیبانی با۵گرایش) ، در دورشته دیگر (رشته تولیدوپشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری با۲۰گرایش و رشته ارائه وپشتیبانی نرم افزارهای پایه،سیستم وابزارهابا۹گرایش) رتبه یک و رتبه دو (رشته ارائه وپشتیبانی بسته های نرم افزاری یابسته های نرم افزاری حامل محتوابا۲۱گرایش )را کسب و علاوه برآن در ۶ رشته جدید هریک باگرایشهای متنوع دیگر نیز موفق به کسب رتبه ۴ شویم ."

وی افزود: گواهینامه های صادره توسط شورای عالی انفورماتیک در پنج رسته " خدمات، سخت افزار ، نرم افزار ،انتقال اطلاعات و مشاوره " صادرمی گرددکه هریک ازآنها دارای رشته ها وگرایشهای متعددی هستند."

مدیر مالی شرکت کارت اعتباری ایران کیش ادامه داد :" در حال حاضر ایران کیش درچهاررسته ازپنج رسته (به جزسخت افزار) دارای رتبه بندی میباشدو اکنون ما با ارائه این گواهینامه می توانیم در هریک از رشته هاوگرایش های مربوطه که می خواهیم وارد شده و شروع به فعالیت کنیم ."

تقوی زاده در این مورد که گواهینامه موجود چه تاثیری در انعقاد قراردهای جدید شرکت خواهدداشت، توضیح داد :"دریافت این گواهینامه بیانگر توانایی شرکت ها ست. تا چند سال پیش ، عمده قراردادهای ما در بحث خدمات پشتیبانی و واحدهای انفورماتیک بود ولی اکنون که در زمینه نرم افزارها فعالتر شده ایم ، این گواهینامه کمک خواهدکرد تا با کارفرمایان دیگری به غیر از بانک ها نیز قراردادهایی منعقدنموده و دامنه تنوع فعالیتها یمان را بیش از گذشته گسترش دهیم ."

وی ادامه داد :" تفاوت گواهینامه های صادره درپایه یک باسایرپایه ها ، در تعدادمجازومبالغ قراردادهایی است که شرکت می تواندمنعقدکند به طورمثال درپایه یک مجازبه انعقاد۱۲ قراردادباسقف نامحدودخواهیدبود درحالیکه پایه۲ مجازبه بستن۱۰قراردادبامحدودیت ریالی می باشد واین روند تقلیلی درپایه های پایین تر بیشترخواهدشد.بدیهی است هرچه این رتبه ها بالاتر باشد تعداد ومبالغ قراردادهانیز بالاترخواهدرفت. باتوجه به پتانسیل موجود وروند روبه رشدی که درشرکت وجوددارد انشاالله درزمینه سایرگرایشهای اخذشده دررتبه های پایینترنیزشاهد پیشرفت وارتقاخواهیم بود . "

تقوی زاده بابیان اینکه مدت اعتبار گواهینامه فعلی ، یک ساله است در باره پیش بینی عملکرد شرکت در بحث رتبه بندی مذکور در سالهای آینده خاطر نشان کرد :"ما می توانیم رتبه هایمان را در سالهای آتی بهبود ببخشیم . در بحث افزایش رشته ها نیز با توجه به اینکه ایران کیش از پنج رسته در چهاررسته حائز رتبه است و تنها در بحث سخت افزار ورود پیدا نکرده ، اخذ گواهینامه ما در رسته سخت افزار ، بسته به سیاست های شرکت دارد اینکه آیا شرکت وارد بحث سخت افزار خواهد شد یانه . موضوعی که نیاز به سرمایه گذاری ویژه ای در این زمینه دارد"


برچسب‌ها:

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر نماد ، مثبت خواهد بود.

شرکت کارت اعتباری ایران کیش موفق به اخذ گواهینامه رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیک ، در 10 رشته شد.
نهایت‌نگر:

به گزارش روابط عمومی شرکت ایران کیش، افشار تقوی زاده مدیر مالی شرکت ایران کیش ضمن اعلام این خبر درباره اهمیت این گواهینامه گفت: موضوع رتبه بندی یکی از مهمترین عواملی است که شرکت های فعال درحوزه انفورماتیک باید آن را پیگیری و دریافت کنند ."

وی افزود :"براساس مصوبات معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریاست جمهوری و شورای عالی انفورماتیک ( از زیر مجموعه های معاونت مذکور) کلیه دستگاه های اجرایی دولتی،بانکهاو.... موظفند قراردادهایشان را صرفا"با شرکت های دارای گواهینامه رتبه بندی ازشورای عالی انفورماتیک منعقدنمایند"

تقوی زاده گفت :" در سال ۱۳۹۰ برای اولین بار شرکت کارت اعتباری ایران کیش موفق به اخذ گواهینامه احراز صلاحیت از ازشورایعالی انفورماتیک شد ،در آن زمان ارسال مدارک وانجام اصلاحات پرونده به صورت فیزیکی انجام می گرفت(غیر الکترونیکی)ضمن اینکه سختگیری کمتری درموردصدورمجوزها می شد. البته در اولین دوره ارسال الکترونیکی مدارک نیز موفق به دریافت یک موردرتبه بندی دررسته خدمات (پایه یک خدمات پشتیبانی ) در آذرماه سال ۹۳ شدیم"

وی ادامه داد:" هرچند اعتبارگواهینامه مذکور۴ ساله بود( از آذر ۹۳ تاآذر ۹۷) ،اما شورایعالی انفورماتیک طی بخشنامه ای مدت اعتبارکلیه گواهینامه های صادره رابه یکسال تقلیل داد،از این رو در راستای اخذ گواهینامه ی جدید اقدام کردیم "

مدیر مالی شرکت کارت اعتباری ایران کیش اضافه کرد :" باعنایت به توانمندیها وظرفیتهای بالای اجرایی شرکت طی سال جاری سعی داشتیم تا رتبه بندی در سایر رشته ها رانیز پیگیری کنیم وخوشبختانه توانستیم علاوه بر رتبه یک خدمات (خدمات پشتیبانی با۵گرایش) ، در دورشته دیگر (رشته تولیدوپشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری با۲۰گرایش و رشته ارائه وپشتیبانی نرم افزارهای پایه،سیستم وابزارهابا۹گرایش) رتبه یک و رتبه دو (رشته ارائه وپشتیبانی بسته های نرم افزاری یابسته های نرم افزاری حامل محتوابا۲۱گرایش )را کسب و علاوه برآن در ۶ رشته جدید هریک باگرایشهای متنوع دیگر نیز موفق به کسب رتبه ۴ شویم ."

وی افزود: گواهینامه های صادره توسط شورای عالی انفورماتیک در پنج رسته " خدمات، سخت افزار ، نرم افزار ،انتقال اطلاعات و مشاوره " صادرمی گرددکه هریک ازآنها دارای رشته ها وگرایشهای متعددی هستند."

مدیر مالی شرکت کارت اعتباری ایران کیش ادامه داد :" در حال حاضر ایران کیش درچهاررسته ازپنج رسته (به جزسخت افزار) دارای رتبه بندی میباشدو اکنون ما با ارائه این گواهینامه می توانیم در هریک از رشته هاوگرایش های مربوطه که می خواهیم وارد شده و شروع به فعالیت کنیم ."

تقوی زاده در این مورد که گواهینامه موجود چه تاثیری در انعقاد قراردهای جدید شرکت خواهدداشت، توضیح داد :"دریافت این گواهینامه بیانگر توانایی شرکت ها ست. تا چند سال پیش ، عمده قراردادهای ما در بحث خدمات پشتیبانی و واحدهای انفورماتیک بود ولی اکنون که در زمینه نرم افزارها فعالتر شده ایم ، این گواهینامه کمک خواهدکرد تا با کارفرمایان دیگری به غیر از بانک ها نیز قراردادهایی منعقدنموده و دامنه تنوع فعالیتها یمان را بیش از گذشته گسترش دهیم ."

وی ادامه داد :" تفاوت گواهینامه های صادره درپایه یک باسایرپایه ها ، در تعدادمجازومبالغ قراردادهایی است که شرکت می تواندمنعقدکند به طورمثال درپایه یک مجازبه انعقاد۱۲ قراردادباسقف نامحدودخواهیدبود درحالیکه پایه۲ مجازبه بستن۱۰قراردادبامحدودیت ریالی می باشد واین روند تقلیلی درپایه های پایین تر بیشترخواهدشد.بدیهی است هرچه این رتبه ها بالاتر باشد تعداد ومبالغ قراردادهانیز بالاترخواهدرفت. باتوجه به پتانسیل موجود وروند روبه رشدی که درشرکت وجوددارد انشاالله درزمینه سایرگرایشهای اخذشده دررتبه های پایینترنیزشاهد پیشرفت وارتقاخواهیم بود . "

تقوی زاده بابیان اینکه مدت اعتبار گواهینامه فعلی ، یک ساله است در باره پیش بینی عملکرد شرکت در بحث رتبه بندی مذکور در سالهای آینده خاطر نشان کرد :"ما می توانیم رتبه هایمان را در سالهای آتی بهبود ببخشیم . در بحث افزایش رشته ها نیز با توجه به اینکه ایران کیش از پنج رسته در چهاررسته حائز رتبه است و تنها در بحث سخت افزار ورود پیدا نکرده ، اخذ گواهینامه ما در رسته سخت افزار ، بسته به سیاست های شرکت دارد اینکه آیا شرکت وارد بحث سخت افزار خواهد شد یانه . موضوعی که نیاز به سرمایه گذاری ویژه ای در این زمینه دارد"


برچسب‌ها:

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر نماد ، مثبت خواهد بود.
1395/06/01
0
/
1
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333