رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

افتتاح طرح های توسعه ای در بندر امیر آباد به ارزش 850 میلیارد تومان
اهمیت : مهم

8

مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد از افتتاح طرح های و پروژه های توسعه ای در این منطقه با صرف هزینه ای بالغ بر 850 میلیارد تومان در هفته دولت خبر داد.
نهایت‌نگر:

علی خدمتگزار در گفتگو با خبرنگار مانا از افتتاح طرح های توسعه بندر امیر آباد در هفته دولت خبر داد و گفت: طرح های توسعه ای در بندر امیر آباد با صرف هزینه ای بالغ بر 850 میلیارد تومان به منظور ایجاد و تکمیل طرح های توسعه ای در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد خواهد بود.وی ادامه داد: به زودی و در صورت صدور مجوز از سوی سازمان بنادر و دریانوردی، این پروژه ها در هفته دولت به بهره برداری خواهند رسید.

به گفته وی، شش پست اسکله در بندر امیر آباد به طول هزار و ۱۲۵ متر و عمق ۵.۷ متر از جمله این پروژه ها محسوب می شود.مدیرمنطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد تاکید کرد: به منظور ساخت این شش پست اسکله، مبلغ ۱۶۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات سازمان بنادر و دریانوردی هزینه شده است.

وی ساخت کارخانه کاغذ سازی به ارزش ۲۲۰ میلیارد تومان، کارخانه فولاد سازی به ارزش ۲۰۰ میلیارد تومان و ساخت مخازن نگهداری روغن خوراکی به ارزش ۵.۴ میلیارد تومان و همچنین ساخت سیلوی نگهداری غلات با ظرفیت ۳۶ هزار تن و ارزش مالی ۱۶ میلیارد تومان را از جمله پروژه های توسعه ای منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد با سرمایه گذاری بخش خصوصی ذکر کرد.

به گفته خدمتگزار، این پروژه ها نیز در صورت صدور مجوز از سوی سازمان بنادر و دریانوردی در هفته دولت به بهره برداری خواهند رسید.این مقام مسئول در استان مازندران یادآور شد: ساخت دیوار حفاظت ساحلی به طول هزار و ۶۵۰ متر با صرف هزینه ۵.۷ میلیارد تومان از دیگر پروژه های توسعه ای منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد محسوب می شود.

وی در ادامه به کلنگ زنی ساخت کارخانه تولید MDF با سرمایه گذاری بخش خصوصی با صرف هزینه ۲۳۱ میلیارد تومان در اراضی پشتیبانی منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد همزمان با هفته دولت اشاره کرد وگفت: همچنین تجهیزات تخلیه وبارگیری در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد به ارزش ۱۱ میلیارد تومان توسط سرمایه گذار بخش خصوصی خریداری شده است.

مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد تاکید کرد: پروژه های مذکور پس از اعلام از سوی سازمان بنادر و دریانوردی با حضور یکی از مقامات عالی رتبه کشور در هفته دولت به بهره برداری خواهند رسید.خدمتگزار در ادامه با اشاره به کاهش آمار تخلیه و بارگیری در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد از ابتدای سال جاری تا کنون گفت: با توجه به رکود اقتصادی حاکم بر کشور، طی پنج ماهه نخست امسال شاهد تخلیه و بارگیری 800 تن کالا در بندر امیرآباد بوده ایم. مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد اظهار داشت: با توجه به اینکه منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد به عنوان پایلوت واردات غلات کشور محسوب می شود، امسال با اعمال ممنوعیت سفارش غلات از سوی دولت در راستای حمایت از تولید داخلی، شاهد کاهش چشمگیر واردات در این بخش بودیم.وی در ادامه بیان داشت: همچنین اعمال عوارض 25 درصدی برای واردات آهن آلات به کشور در راستای حمایت از تولید داخلی نیز سبب کاهش واردات از این بندر طی پنج ماهه نخست امسال شده است. وی خاطرنشان کرد: بررسی آمارهای تخلیه و بارگیری در منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد طی سالهای اخیر حاکی از آن است که همواره این آمار در نیمه نخست سال دستخوش تغییرات می شود.این مقام مسئول در استان مازندران بیان کرد: هر چند هم اکنون آمار تخلیه و بارگیری در بندر امیرآباد از کاهش 25 درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل برخوردار است اما امیدواریم تا پایان سال شاهد تغییرات این آمار و رشد مثبت در صادرات و واردات کالا از طریق منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد باشیم.

برچسب‌ها:


مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد از افتتاح طرح های و پروژه های توسعه ای در این منطقه با صرف هزینه ای بالغ بر 850 میلیارد تومان در هفته دولت خبر داد.
نهایت‌نگر:

علی خدمتگزار در گفتگو با خبرنگار مانا از افتتاح طرح های توسعه بندر امیر آباد در هفته دولت خبر داد و گفت: طرح های توسعه ای در بندر امیر آباد با صرف هزینه ای بالغ بر 850 میلیارد تومان به منظور ایجاد و تکمیل طرح های توسعه ای در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد خواهد بود.وی ادامه داد: به زودی و در صورت صدور مجوز از سوی سازمان بنادر و دریانوردی، این پروژه ها در هفته دولت به بهره برداری خواهند رسید.

به گفته وی، شش پست اسکله در بندر امیر آباد به طول هزار و ۱۲۵ متر و عمق ۵.۷ متر از جمله این پروژه ها محسوب می شود.مدیرمنطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد تاکید کرد: به منظور ساخت این شش پست اسکله، مبلغ ۱۶۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات سازمان بنادر و دریانوردی هزینه شده است.

وی ساخت کارخانه کاغذ سازی به ارزش ۲۲۰ میلیارد تومان، کارخانه فولاد سازی به ارزش ۲۰۰ میلیارد تومان و ساخت مخازن نگهداری روغن خوراکی به ارزش ۵.۴ میلیارد تومان و همچنین ساخت سیلوی نگهداری غلات با ظرفیت ۳۶ هزار تن و ارزش مالی ۱۶ میلیارد تومان را از جمله پروژه های توسعه ای منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد با سرمایه گذاری بخش خصوصی ذکر کرد.

به گفته خدمتگزار، این پروژه ها نیز در صورت صدور مجوز از سوی سازمان بنادر و دریانوردی در هفته دولت به بهره برداری خواهند رسید.این مقام مسئول در استان مازندران یادآور شد: ساخت دیوار حفاظت ساحلی به طول هزار و ۶۵۰ متر با صرف هزینه ۵.۷ میلیارد تومان از دیگر پروژه های توسعه ای منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد محسوب می شود.

وی در ادامه به کلنگ زنی ساخت کارخانه تولید MDF با سرمایه گذاری بخش خصوصی با صرف هزینه ۲۳۱ میلیارد تومان در اراضی پشتیبانی منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد همزمان با هفته دولت اشاره کرد وگفت: همچنین تجهیزات تخلیه وبارگیری در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد به ارزش ۱۱ میلیارد تومان توسط سرمایه گذار بخش خصوصی خریداری شده است.

مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد تاکید کرد: پروژه های مذکور پس از اعلام از سوی سازمان بنادر و دریانوردی با حضور یکی از مقامات عالی رتبه کشور در هفته دولت به بهره برداری خواهند رسید.خدمتگزار در ادامه با اشاره به کاهش آمار تخلیه و بارگیری در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد از ابتدای سال جاری تا کنون گفت: با توجه به رکود اقتصادی حاکم بر کشور، طی پنج ماهه نخست امسال شاهد تخلیه و بارگیری 800 تن کالا در بندر امیرآباد بوده ایم. مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد اظهار داشت: با توجه به اینکه منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد به عنوان پایلوت واردات غلات کشور محسوب می شود، امسال با اعمال ممنوعیت سفارش غلات از سوی دولت در راستای حمایت از تولید داخلی، شاهد کاهش چشمگیر واردات در این بخش بودیم.وی در ادامه بیان داشت: همچنین اعمال عوارض 25 درصدی برای واردات آهن آلات به کشور در راستای حمایت از تولید داخلی نیز سبب کاهش واردات از این بندر طی پنج ماهه نخست امسال شده است. وی خاطرنشان کرد: بررسی آمارهای تخلیه و بارگیری در منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد طی سالهای اخیر حاکی از آن است که همواره این آمار در نیمه نخست سال دستخوش تغییرات می شود.این مقام مسئول در استان مازندران بیان کرد: هر چند هم اکنون آمار تخلیه و بارگیری در بندر امیرآباد از کاهش 25 درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل برخوردار است اما امیدواریم تا پایان سال شاهد تغییرات این آمار و رشد مثبت در صادرات و واردات کالا از طریق منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد باشیم.

برچسب‌ها:

1395/05/31
0
/
0
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333