رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

پاداش‌میلیاردی‌به‌هیئت‌مدیره‌های‌شستا
اهمیت : عادی

22

شركت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي (شستا) با هدف سودآوری در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور سرمایه‌گذاری کرده است. از حوزه‌های مهمی که شستا در سال‌های اخیر ورود کرده، حوزه نفت و گاز و پتروشیمی کشور است به طوری که این شرکت هم‌اکنون سهامدار حدود 30 شرکت فعال نفتی است. در میان این 30 شرکت فعال در حوزه صنعت نفت، صورت‌های مالی 14 شرکت در دسترس است که نشان می‌دهد این 14 شرکت در دو سال اول دولت یازدهم مبالغ بالایی پاداش میان اعضای هیئت مدیره خود تقسیم کرده‌اند.
نهایت‌نگر:

شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) با هدف سودآوری در بخش های مختلف اقتصادی کشور سرمایه گذاری کرده است.

به گزارش مشرق، از حوزه های مهمی که شستا در سال های اخیر ورود کرده، حوزه نفت و گاز و پتروشیمی کشور است به طوری که این شرکت هم اکنون سهامدار حدود ۳۰ شرکت فعال نفتی است.


در میان این 30 شرکت فعال در حوزه صنعت نفت، صورت های مالی 14 شرکت در دسترس است که نشان می دهد این 14 شرکت در دو سال اول دولت یازدهم مبالغ بالایی پاداش میان اعضای هیئت مدیره خود تقسیم کرده اند.

این 14 شرکت وابسته به شستا عبارتند از:


1. پتروشیمی فن آوران

2. پتروشیمی امیرکبیر

3. پتروشیمی خراسان

4. پتروشیمی آبادان

5. پتروشیمی غدیر

6. پتروشیمی جم

7. پتروشیمی نوری

8. پتروشیمی خارگ

9. پتروشیمی شازند

10. پتروشیمی شیراز

11. نفت ایرانول

12. نفت پاسارگاد

13. پالایش نفت اصفهان

14. حفاری شمال

شستا در 14 شرکت فوق، یا سهامدار اصلی است یا درصد سهام بالایی دارد. تصمیمات مجامع عمومی شرکت های فوق درباره پاداش هیئت مدیره آنها در سال های 93 (برای پایان سال 92) و 94 (برای پایان سال 93) از تصویب ارقام کلان در این زمینه حکایت دارد.

هیئت مدیره این شرکت ها برای سال 92 بیش از 4 میلیارد تومان و برای سال 93 بیش از 5 میلیارد تومان پاداش دریافت کردند.

نام شرکتپاداش پایان سال ۹۲ ((ارقام به میلیون تومان))پاداش پایان سال ۹۳ ((ارقام به میلیون تومان))
پتروشیمی فن آوران۴۵۰۵۰۰
پتروشیمی امیرکبیر۴۰۰۴۰۰
پتروشیمی خراسان۳۰۰۳۵۰
پتروشیمی آبادان۱۷۰۲۰۰
پتروشیمی غدیر۴۲۱۰۰
پتروشیمی جم۴۰۰۴۵۰
پتروشیمی نورینامعلوم۴۰۰
پتروشیمی خارگ۵۵۰۶۵۰
پتروشیمی شازند۵۴۰۶۵۰
پتروشیمی شیراز۳۴۰۴۰۰
نفت ایرانول۲۱۰۲۵۰
نفت پاسارگاد۲۴۰۲۸۰
پالایش نفت اصفهان۴۵۰۳۰۰
حفاری شمال۲۵۰۲۰۰
مجموع۴۳۴۲۵۱۳۰

حق جلسات هیئت مدیره شرکت های ۱۴گانه وابسته به شستا برای حق حضور در هر جلسه هم در سال ۹۴ قابل توجه است.

نام شرکتحق جلسه(ارقام به هزار تومان)
پتروشیمی فن آوران۱۰۰۰
پتروشیمی امیرکبیر۱۲۰۰
پتروشیمی خراسان۹۸۰
پتروشیمی آبادان۸۰۰
پتروشیمی غدیر۷۲۰
پتروشیمی جم۱۴۰۰
پتروشیمی نوری۷۰۰
پتروشیمی خارگ۱۲۰
پتروشیمی شازند۱۰۰۰
پتروشیمی شیراز۱۰۰۰
نفت ایرانول۱۰۰۰
نفت پاسارگاد۱۰۰۰
پالایش نفت اصفهان۵۰۰
حفاری شمال۱۱۰۰

برچسب‌ها:


شركت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي (شستا) با هدف سودآوری در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور سرمایه‌گذاری کرده است. از حوزه‌های مهمی که شستا در سال‌های اخیر ورود کرده، حوزه نفت و گاز و پتروشیمی کشور است به طوری که این شرکت هم‌اکنون سهامدار حدود 30 شرکت فعال نفتی است. در میان این 30 شرکت فعال در حوزه صنعت نفت، صورت‌های مالی 14 شرکت در دسترس است که نشان می‌دهد این 14 شرکت در دو سال اول دولت یازدهم مبالغ بالایی پاداش میان اعضای هیئت مدیره خود تقسیم کرده‌اند.
نهایت‌نگر:

شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) با هدف سودآوری در بخش های مختلف اقتصادی کشور سرمایه گذاری کرده است.

به گزارش مشرق، از حوزه های مهمی که شستا در سال های اخیر ورود کرده، حوزه نفت و گاز و پتروشیمی کشور است به طوری که این شرکت هم اکنون سهامدار حدود ۳۰ شرکت فعال نفتی است.


در میان این 30 شرکت فعال در حوزه صنعت نفت، صورت های مالی 14 شرکت در دسترس است که نشان می دهد این 14 شرکت در دو سال اول دولت یازدهم مبالغ بالایی پاداش میان اعضای هیئت مدیره خود تقسیم کرده اند.

این 14 شرکت وابسته به شستا عبارتند از:


1. پتروشیمی فن آوران

2. پتروشیمی امیرکبیر

3. پتروشیمی خراسان

4. پتروشیمی آبادان

5. پتروشیمی غدیر

6. پتروشیمی جم

7. پتروشیمی نوری

8. پتروشیمی خارگ

9. پتروشیمی شازند

10. پتروشیمی شیراز

11. نفت ایرانول

12. نفت پاسارگاد

13. پالایش نفت اصفهان

14. حفاری شمال

شستا در 14 شرکت فوق، یا سهامدار اصلی است یا درصد سهام بالایی دارد. تصمیمات مجامع عمومی شرکت های فوق درباره پاداش هیئت مدیره آنها در سال های 93 (برای پایان سال 92) و 94 (برای پایان سال 93) از تصویب ارقام کلان در این زمینه حکایت دارد.

هیئت مدیره این شرکت ها برای سال 92 بیش از 4 میلیارد تومان و برای سال 93 بیش از 5 میلیارد تومان پاداش دریافت کردند.

نام شرکتپاداش پایان سال ۹۲ ((ارقام به میلیون تومان))پاداش پایان سال ۹۳ ((ارقام به میلیون تومان))
پتروشیمی فن آوران۴۵۰۵۰۰
پتروشیمی امیرکبیر۴۰۰۴۰۰
پتروشیمی خراسان۳۰۰۳۵۰
پتروشیمی آبادان۱۷۰۲۰۰
پتروشیمی غدیر۴۲۱۰۰
پتروشیمی جم۴۰۰۴۵۰
پتروشیمی نورینامعلوم۴۰۰
پتروشیمی خارگ۵۵۰۶۵۰
پتروشیمی شازند۵۴۰۶۵۰
پتروشیمی شیراز۳۴۰۴۰۰
نفت ایرانول۲۱۰۲۵۰
نفت پاسارگاد۲۴۰۲۸۰
پالایش نفت اصفهان۴۵۰۳۰۰
حفاری شمال۲۵۰۲۰۰
مجموع۴۳۴۲۵۱۳۰

حق جلسات هیئت مدیره شرکت های ۱۴گانه وابسته به شستا برای حق حضور در هر جلسه هم در سال ۹۴ قابل توجه است.

نام شرکتحق جلسه(ارقام به هزار تومان)
پتروشیمی فن آوران۱۰۰۰
پتروشیمی امیرکبیر۱۲۰۰
پتروشیمی خراسان۹۸۰
پتروشیمی آبادان۸۰۰
پتروشیمی غدیر۷۲۰
پتروشیمی جم۱۴۰۰
پتروشیمی نوری۷۰۰
پتروشیمی خارگ۱۲۰
پتروشیمی شازند۱۰۰۰
پتروشیمی شیراز۱۰۰۰
نفت ایرانول۱۰۰۰
نفت پاسارگاد۱۰۰۰
پالایش نفت اصفهان۵۰۰
حفاری شمال۱۱۰۰

برچسب‌ها:

1395/05/20
0
/
2
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333