رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

پیشنهاد خرید سهام فولادساز کرواسی توسط ذوب آهن اصفهان
اهمیت : مهم

17

مدیر امورسرمايه‌گذاري وامورسهام شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان درباره واگذاری سهام این شرکت اظهار کرد:سازمان خصوصی‌سازی عرضه‌کننده سهم است. البته از نظر ارزش جایگزینی، ارزش 73 درصد سهم عرضه شده حدود 5 میلیارد سهم با قیمت 411 تومان، 2 هزار میلیارد تومان خواهد بود که در حدود 600 تا 700 میلیون دلار است. یعنی یک پکیج 3.6 میلیون تنی باحجم زیادی زمین و برند، اعتبار و سرمایه نیروی انسانی 700 میلیون دلار است اما درحال حاضراگر ما بخواهیم 3.6 میلیون تن رابه 5 میلیون تن تبدیل کنیم فقط ارزش تجهیزات آن 1.4 میلیارد یورو است.
مای نیوز:

مجتبی فریدونی در پاسخ به این سوال که آیا این موضوع ارزان فروشی محسوب می شود؟ بیان کرد: سازمان خصوصی سازی این قیمت گذاری را انجام داده است. در واقع سازمان خصوصی سازی از طریق شرکت های تعیین سرمایه قیمت گذاری می کند. با توجه به اینکه سهام برای دولت است و سازمان خصوصی سازی هم نماینده دولت است در نتیجه ما نمی توانیم اعتراضی به این موضوع داشته باشیم.

وی افزود: هرچند قیمت پایین است اما خریدار برای خرید به مجموعه عوامل مختلفی دقت دارد. به عنوان مثال، وضعیت اقتصاد ایران، ریسک سرمایه گذاری، وضعیت ذوب آهن و نیروی انسانی آن از موضوعاتی است که سرمایه گذاران خارجی به آن توجه ویژه دارند.

به گفته فریدونی، در بحث واگذاری سهام ها نیروی انسانی جزو موضوعاتی است که سازمان خصوصی سازی به آن توجه ویژه دارد، زیرا سطح اشتغال باید ثابت بماند.

مدیر امور سرمایه گذاری و امور سهام شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان تصریح کرد: البته در صورتی که سطح اشتغال افزایش یابد، مشوق هایی توسط سازمان خصوصی سازی دریافت خواهند شد. به همین دلیل کسی که سهام را خریداری می کند، با برنامه دقیق وارد این سرمایه گذاری می شود. در واقع وقتی برنامه، سرمایه و تخصص در اختیار باشد، بی شک نیروی انسانی مازاد یک فرصت تلقی می شود زیرا این نیروهای موجود در مجموعه آموزش دیده و به صورت عملی در کار حضور داشتند.

فریدونی در پاسخ به این سوال که آیا برنامه ای برای عرضه مجدد در دستورکار قرار دارد؟ اظهار کرد: سازمان خصوصی سازی اعلام کرده دوباره این عرضه انجام می شود اما زمان، قیمت و درصد آن هنوز مشخص نیست.

وی همچنین درباره وضعیت سرمایه گذاری ها اضافه کرد: سرمایه گذاری جدیدی در دستورکار ذوب آهن نیست. البته در حالت پروژه اقداماتی در دست است اما اینکه بخواهیم سهامی را بخریم خیر، چنین پروژه ای در دست نیست. هرچند که پیشنهاداتی در این زمینه مطرح شده است. به عنوان مثال خرید سهام شرکت آدریا چیلیک نورد و کوره قوس کوچک در کرواسی به ما پیشنهاد شده است تا بحث های مالی تجاری را تسهیل دهد و هم احتمالا نورد 5 ذوب آهن در خارج از کشور باشد.

به گفته فریدونی، البته پیشنهادات دیگری مطرح است اما در میان آنها پیشنهاد خرید سهام شرکت در کرواسی جدی تر است.

مدیر امور سرمایه گذاری و امور سهام شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان با اشاره به روند سهام ذوب آهن در سال جاری تا به امروز افزود: موضوع این است که قیمت سهام از متغیرهای اساسی ذوب آهن تبعیت نکرده و بیشتر بازار سهام ما گرفتار شایعه و خبرهای غیرموثق و برداشت های شخصی است.

فریدونی گفت: متاسفانه این اتفاق برای ذوب آهن بیش از شرکت های دیگر رخ می دهد زیرا عده ای به دنبال منافع خود هستند مانند بورس بازها تا بتوانند سهام خود را بفروشند به همین دلیل با شفاف سازی لحظه ای توسط ذوب آهن می توان از این اتفاق جلوگیری کرد.

به گفته مدیر امور سرمایه گذاری و امور سهام شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان، البته اگر بخواهیم پیش بینی از وضعیت سهام فولادسازان در سال جاری داشته باشیم، باید گفت نمی توان پیش بینی در این رابطه ارائه داد زیرا سهام مبارکه با ذوب آهن یا خوزستان متفاوت است. فولاد مبارکه محصولش ورق است و اصلی ترین مشتری آن خودروسازان هستند اما محصول ما فولاد ساختمانی بوده و وضعیت آن مرتبط با بازار مسکن و پروژه های عمرانی دولت است.

وی ادامه داد: دولت یکی از بازیگران اصلی اقتصاد کشور است. اگر دولت خرج کند، اقتصاد تکان خواهد خورد. در حال حاضر پروژه های عمرانی دولت و بازار مسکن در رکود بسر می برند. متاسفانه چشم انداز مثبتی در بخش دولت وجود ندارد اما در حوزه مسکن امید است، بازار با تحرک مواجه شود اما بطورکلی پیش بینی ها این است که تا پایان 2016 اتفاق خاصی را شاهد نخواهیم بود.

فریدونی با اشاره به بازار ابتدای سال تصریح کرد: رشد اندک قیمت در ابتدای سال نیز بر روند کاری ذوب آهن تاثیرگذار بود اما این اتفاق ماندگار نبود هرچند امسال نسبت به سال گذشته وضعیت بهتر بود.


برچسب‌ها:


مدیر امورسرمايه‌گذاري وامورسهام شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان درباره واگذاری سهام این شرکت اظهار کرد:سازمان خصوصی‌سازی عرضه‌کننده سهم است. البته از نظر ارزش جایگزینی، ارزش 73 درصد سهم عرضه شده حدود 5 میلیارد سهم با قیمت 411 تومان، 2 هزار میلیارد تومان خواهد بود که در حدود 600 تا 700 میلیون دلار است. یعنی یک پکیج 3.6 میلیون تنی باحجم زیادی زمین و برند، اعتبار و سرمایه نیروی انسانی 700 میلیون دلار است اما درحال حاضراگر ما بخواهیم 3.6 میلیون تن رابه 5 میلیون تن تبدیل کنیم فقط ارزش تجهیزات آن 1.4 میلیارد یورو است.
مای نیوز:

مجتبی فریدونی در پاسخ به این سوال که آیا این موضوع ارزان فروشی محسوب می شود؟ بیان کرد: سازمان خصوصی سازی این قیمت گذاری را انجام داده است. در واقع سازمان خصوصی سازی از طریق شرکت های تعیین سرمایه قیمت گذاری می کند. با توجه به اینکه سهام برای دولت است و سازمان خصوصی سازی هم نماینده دولت است در نتیجه ما نمی توانیم اعتراضی به این موضوع داشته باشیم.

وی افزود: هرچند قیمت پایین است اما خریدار برای خرید به مجموعه عوامل مختلفی دقت دارد. به عنوان مثال، وضعیت اقتصاد ایران، ریسک سرمایه گذاری، وضعیت ذوب آهن و نیروی انسانی آن از موضوعاتی است که سرمایه گذاران خارجی به آن توجه ویژه دارند.

به گفته فریدونی، در بحث واگذاری سهام ها نیروی انسانی جزو موضوعاتی است که سازمان خصوصی سازی به آن توجه ویژه دارد، زیرا سطح اشتغال باید ثابت بماند.

مدیر امور سرمایه گذاری و امور سهام شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان تصریح کرد: البته در صورتی که سطح اشتغال افزایش یابد، مشوق هایی توسط سازمان خصوصی سازی دریافت خواهند شد. به همین دلیل کسی که سهام را خریداری می کند، با برنامه دقیق وارد این سرمایه گذاری می شود. در واقع وقتی برنامه، سرمایه و تخصص در اختیار باشد، بی شک نیروی انسانی مازاد یک فرصت تلقی می شود زیرا این نیروهای موجود در مجموعه آموزش دیده و به صورت عملی در کار حضور داشتند.

فریدونی در پاسخ به این سوال که آیا برنامه ای برای عرضه مجدد در دستورکار قرار دارد؟ اظهار کرد: سازمان خصوصی سازی اعلام کرده دوباره این عرضه انجام می شود اما زمان، قیمت و درصد آن هنوز مشخص نیست.

وی همچنین درباره وضعیت سرمایه گذاری ها اضافه کرد: سرمایه گذاری جدیدی در دستورکار ذوب آهن نیست. البته در حالت پروژه اقداماتی در دست است اما اینکه بخواهیم سهامی را بخریم خیر، چنین پروژه ای در دست نیست. هرچند که پیشنهاداتی در این زمینه مطرح شده است. به عنوان مثال خرید سهام شرکت آدریا چیلیک نورد و کوره قوس کوچک در کرواسی به ما پیشنهاد شده است تا بحث های مالی تجاری را تسهیل دهد و هم احتمالا نورد 5 ذوب آهن در خارج از کشور باشد.

به گفته فریدونی، البته پیشنهادات دیگری مطرح است اما در میان آنها پیشنهاد خرید سهام شرکت در کرواسی جدی تر است.

مدیر امور سرمایه گذاری و امور سهام شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان با اشاره به روند سهام ذوب آهن در سال جاری تا به امروز افزود: موضوع این است که قیمت سهام از متغیرهای اساسی ذوب آهن تبعیت نکرده و بیشتر بازار سهام ما گرفتار شایعه و خبرهای غیرموثق و برداشت های شخصی است.

فریدونی گفت: متاسفانه این اتفاق برای ذوب آهن بیش از شرکت های دیگر رخ می دهد زیرا عده ای به دنبال منافع خود هستند مانند بورس بازها تا بتوانند سهام خود را بفروشند به همین دلیل با شفاف سازی لحظه ای توسط ذوب آهن می توان از این اتفاق جلوگیری کرد.

به گفته مدیر امور سرمایه گذاری و امور سهام شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان، البته اگر بخواهیم پیش بینی از وضعیت سهام فولادسازان در سال جاری داشته باشیم، باید گفت نمی توان پیش بینی در این رابطه ارائه داد زیرا سهام مبارکه با ذوب آهن یا خوزستان متفاوت است. فولاد مبارکه محصولش ورق است و اصلی ترین مشتری آن خودروسازان هستند اما محصول ما فولاد ساختمانی بوده و وضعیت آن مرتبط با بازار مسکن و پروژه های عمرانی دولت است.

وی ادامه داد: دولت یکی از بازیگران اصلی اقتصاد کشور است. اگر دولت خرج کند، اقتصاد تکان خواهد خورد. در حال حاضر پروژه های عمرانی دولت و بازار مسکن در رکود بسر می برند. متاسفانه چشم انداز مثبتی در بخش دولت وجود ندارد اما در حوزه مسکن امید است، بازار با تحرک مواجه شود اما بطورکلی پیش بینی ها این است که تا پایان 2016 اتفاق خاصی را شاهد نخواهیم بود.

فریدونی با اشاره به بازار ابتدای سال تصریح کرد: رشد اندک قیمت در ابتدای سال نیز بر روند کاری ذوب آهن تاثیرگذار بود اما این اتفاق ماندگار نبود هرچند امسال نسبت به سال گذشته وضعیت بهتر بود.


برچسب‌ها:

1395/05/11
0
/
3
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333