رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

مقاومت در برابر افزایش نرخ‌ ارز
اهمیت : مهم

9

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان گفت: در حال حاضر دو نرخ مبادلاتی و آزاد در بازار ارز وجود دارد و اگر دولت بخواهد این دو نرخ را به یک نرخ واحد تبدیل کند، ناگزیر قیمت آن، عددی بیش از نرخ آزاد خواهد بود. ارز تک نرخی یکی از وعده‌های اصلی دولت یازدهم از ابتدای شروع فعالیت در کشور بود که در بحبوحه نوسانات ارز و اختلالات بازار ارز از سوی رئیس جمهور و پس از آن مسؤولان اقتصادی دولت بارها تکرار شد. اقدامی که از نظر همه کارشناسان اقتصادی، راهکاری بلندمدتی برای فائق آمدن بر فسادهای موجود در ...
خبرگزاری فارس:

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان گفت: در حال حاضر دو نرخ مبادلاتی و آزاد در بازار ارز وجود دارد و اگر دولت بخواهد این دو نرخ را به یک نرخ واحد تبدیل کند، ناگزیر قیمت آن، عددی بیش از نرخ آزاد خواهد بود.

به گزارش فارس، ارز تک نرخی یکی از وعده های اصلی دولت یازدهم از ابتدای شروع فعالیت در کشور بود که در بحبوحه نوسانات ارز و اختلالات بازار ارز از سوی رئیس جمهور و پس از آن مسؤولان اقتصادی دولت بارها تکرار شد. اقدامی که از نظر همه کارشناسان اقتصادی، راهکاری بلندمدتی برای فائق آمدن بر فسادهای موجود در بازار ارز، تقویت صادرات و بهبود فضای کسب و کار است.

از دیگر سو، فاصله گرفتن از نظام تک نرخی پس از سال ها، خیال تولیدکنندگان را برای رقابت با قاچاق و واردات گسترده محصولات بی کیفیت راحت خواهد کرد. چرا که در تمامی این سال ها، دولت ها با بهانه کنترل تورم، نرخ ارز را در حالت دو نرخی به طور کامل سرکوب کرده و زمینه را برای افزایش قدرت رقابت محصولات خارجی فراهم ساخته اند.

در همین رابطه ابراهیم احمدی، رئیس انجمن قطعه سازان استان در گفت وگو با خبرنگار فارس با انتقاد از سیاست سرکوب ارزی در کشور گفت: قیمت دلار از سال ۷۶ تاکنون ۵ برابر شده اما در مقابل آن، هزینه های تولید ۱۸ تا ۳۰ برابر شده و دلیل هجوم واردات و قاچاق همین عامل است که از همه جوانب تولید کننده را تحت فشار قرار داده است.

*ارز تک نرخی گامی در راستای اقتصاد مقاومتی

از این رو، تک نرخی شدن ارز، حذف رانت موجود و افزایش رقابت پذیری کالای داخلی به عنوان محورهای اصلی حفظ قدرت تولید کننده داخلی و تحقق اقتصاد مقاومتی به شمار می رود.

مسعود گلشیرازی نیز در گفت وگو با خبرنگار فارس در مورد الزامات و چالش های موجود بر سر راه تک نرخی کردن ارز اظهار کرد: در مقوله ارز تک نرخی، اولویت ما باید حاکم کردن انضباط بر نظام ارزی موجود باشد تا در نتیجه آن، هدف اصلی اقتصاد یعنی حمایت از تولید کننده و بهبود صادرات حاصل شود.

عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی در ادامه افزود: دولت بارها ارز تک نرخی را وعده داده اما هراس دولت از رشد نرخ ارز در پی این تصمیم و از دست خارج شدن کنترل تورم موجب شده با سیاست با تردید همراه باشد و هر بار شاهد تعویق عملیاتی شدن آن هستیم.

*نرخ تعادلی بالاتر از نرخ آزاد خواهد بود

وی در مورد دلیل مقاومت دولت در اجرای این طرح تصریح کرد: در حال حاضر دو نرخ مبادلاتی و آزاد در بازار ارز وجود دارد که ارز مبادلاتی تنها به موارد خاص اختصاص می یابد و اگر دولت بخواهد این دو نرخ را به یک نرخ واحد تبدیل کند، ناگزیر قیمت آن، عددی بیش از نرخ آزاد خواهد بود پذیرفتن این نرخ برای دولت، موضوعی سخت است.

گلشیرازی پرهیز از انحراف و دخالت در نرخ گذاری ارز را ضروری دانست و افزود: دخالت های دولت در بازار ارز باید کاهش یابد و هر گونه تلاش دولت برای کاهش قیمت ارز تک نرخی به زیر نرخ آزاد کنونی موجب ضربه به تولید ملی، کاهش صادرات و بروز اختلال در بازار ارز خواهد شد.

*بورس ارز به تنهایی راهگشا نیست

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان در پاسخ به سوؤالی در مورد اهمیت بورس ارزی و زیر ساخت های موجود برای ایجاد آن گفت: بورس ارز یک مرتبه در اواخر دهه هفتاد برای مدتی اجرایی شد و نتایج مثبتی به همراه نداشت. زیرا معاملات آن به دلیل عدم گستردگی بازار همیشه با ایجاد صف خرید و بروز تاخیر در عملیات تجار و صنعتگران همراه بود و معتقدم به جای پرداختن به راه اندازی بورس ارز، تمرکز دولت باید بر ایجاد ابزارهای پوشش نوسانات ارز و کاهش ریسک مبادلات ارزی در عرصه بین الملل باشد.رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان گفت: در حال حاضر دو نرخ مبادلاتی و آزاد در بازار ارز وجود دارد و اگر دولت بخواهد این دو نرخ را به یک نرخ واحد تبدیل کند، ناگزیر قیمت آن، عددی بیش از نرخ آزاد خواهد بود. ارز تک نرخی یکی از وعده‌های اصلی دولت یازدهم از ابتدای شروع فعالیت در کشور بود که در بحبوحه نوسانات ارز و اختلالات بازار ارز از سوی رئیس جمهور و پس از آن مسؤولان اقتصادی دولت بارها تکرار شد. اقدامی که از نظر همه کارشناسان اقتصادی، راهکاری بلندمدتی برای فائق آمدن بر فسادهای موجود در ...
خبرگزاری فارس:

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان گفت: در حال حاضر دو نرخ مبادلاتی و آزاد در بازار ارز وجود دارد و اگر دولت بخواهد این دو نرخ را به یک نرخ واحد تبدیل کند، ناگزیر قیمت آن، عددی بیش از نرخ آزاد خواهد بود.

به گزارش فارس، ارز تک نرخی یکی از وعده های اصلی دولت یازدهم از ابتدای شروع فعالیت در کشور بود که در بحبوحه نوسانات ارز و اختلالات بازار ارز از سوی رئیس جمهور و پس از آن مسؤولان اقتصادی دولت بارها تکرار شد. اقدامی که از نظر همه کارشناسان اقتصادی، راهکاری بلندمدتی برای فائق آمدن بر فسادهای موجود در بازار ارز، تقویت صادرات و بهبود فضای کسب و کار است.

از دیگر سو، فاصله گرفتن از نظام تک نرخی پس از سال ها، خیال تولیدکنندگان را برای رقابت با قاچاق و واردات گسترده محصولات بی کیفیت راحت خواهد کرد. چرا که در تمامی این سال ها، دولت ها با بهانه کنترل تورم، نرخ ارز را در حالت دو نرخی به طور کامل سرکوب کرده و زمینه را برای افزایش قدرت رقابت محصولات خارجی فراهم ساخته اند.

در همین رابطه ابراهیم احمدی، رئیس انجمن قطعه سازان استان در گفت وگو با خبرنگار فارس با انتقاد از سیاست سرکوب ارزی در کشور گفت: قیمت دلار از سال ۷۶ تاکنون ۵ برابر شده اما در مقابل آن، هزینه های تولید ۱۸ تا ۳۰ برابر شده و دلیل هجوم واردات و قاچاق همین عامل است که از همه جوانب تولید کننده را تحت فشار قرار داده است.

*ارز تک نرخی گامی در راستای اقتصاد مقاومتی

از این رو، تک نرخی شدن ارز، حذف رانت موجود و افزایش رقابت پذیری کالای داخلی به عنوان محورهای اصلی حفظ قدرت تولید کننده داخلی و تحقق اقتصاد مقاومتی به شمار می رود.

مسعود گلشیرازی نیز در گفت وگو با خبرنگار فارس در مورد الزامات و چالش های موجود بر سر راه تک نرخی کردن ارز اظهار کرد: در مقوله ارز تک نرخی، اولویت ما باید حاکم کردن انضباط بر نظام ارزی موجود باشد تا در نتیجه آن، هدف اصلی اقتصاد یعنی حمایت از تولید کننده و بهبود صادرات حاصل شود.

عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی در ادامه افزود: دولت بارها ارز تک نرخی را وعده داده اما هراس دولت از رشد نرخ ارز در پی این تصمیم و از دست خارج شدن کنترل تورم موجب شده با سیاست با تردید همراه باشد و هر بار شاهد تعویق عملیاتی شدن آن هستیم.

*نرخ تعادلی بالاتر از نرخ آزاد خواهد بود

وی در مورد دلیل مقاومت دولت در اجرای این طرح تصریح کرد: در حال حاضر دو نرخ مبادلاتی و آزاد در بازار ارز وجود دارد که ارز مبادلاتی تنها به موارد خاص اختصاص می یابد و اگر دولت بخواهد این دو نرخ را به یک نرخ واحد تبدیل کند، ناگزیر قیمت آن، عددی بیش از نرخ آزاد خواهد بود پذیرفتن این نرخ برای دولت، موضوعی سخت است.

گلشیرازی پرهیز از انحراف و دخالت در نرخ گذاری ارز را ضروری دانست و افزود: دخالت های دولت در بازار ارز باید کاهش یابد و هر گونه تلاش دولت برای کاهش قیمت ارز تک نرخی به زیر نرخ آزاد کنونی موجب ضربه به تولید ملی، کاهش صادرات و بروز اختلال در بازار ارز خواهد شد.

*بورس ارز به تنهایی راهگشا نیست

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان در پاسخ به سوؤالی در مورد اهمیت بورس ارزی و زیر ساخت های موجود برای ایجاد آن گفت: بورس ارز یک مرتبه در اواخر دهه هفتاد برای مدتی اجرایی شد و نتایج مثبتی به همراه نداشت. زیرا معاملات آن به دلیل عدم گستردگی بازار همیشه با ایجاد صف خرید و بروز تاخیر در عملیات تجار و صنعتگران همراه بود و معتقدم به جای پرداختن به راه اندازی بورس ارز، تمرکز دولت باید بر ایجاد ابزارهای پوشش نوسانات ارز و کاهش ریسک مبادلات ارزی در عرصه بین الملل باشد.


1395/05/05
0
/
0
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333