رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

۱۴بانک‌ایتالیایی خواستارهمکاری باایران
اهمیت : مهم

4

مدیر عامل شرکت نمایشگاه بین‌المللی رم ایتالیا با بیان اینکه شرکت ساچه در تمام زمینه‌های اقتصادی ایرانی‌ها را حمایت می‌کند گفت: تا به امروز ۱۴ بانک ایتالیایی خواستار همکاری با ایران شده‌اند. مدیر عامل شرکت نمایشگاه بین‌المللی رم ایتالیا امروز در نشست خبری نمایشگاه ایران در این شهر در پاسخ به سؤال مبنی بر شرایط وضعیت بانکی ایران با ایتالیا در خصوص فراهم آوردن زیرساختهای لازم در خصوص مسائل بانکی برای حضور مناسب تولیدکنندگان ایرانی در این کشور اظهار کرد: در 3 سال گذشته ایتالیا در ایران بوده ...
خبرگزاری تسنیم:

مدیر عامل شرکت نمایشگاه بین المللی رم ایتالیا با بیان اینکه شرکت ساچه در تمام زمینه های اقتصادی ایرانیها را حمایت می کند گفت: تا به امروز ۱۴ بانک ایتالیایی خواستار همکاری با ایران شده اند.

مدیر عامل شرکت نمایشگاه بین المللی رم ایتالیا امروز در نشست خبری نمایشگاه ایران در این شهر در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم مبنی بر شرایط وضعیت بانکی ایران با ایتالیا در خصوص فراهم آوردن زیرساختهای لازم در خصوص مسائل بانکی برای حضور مناسب تولیدکنندگان ایرانی در این کشور اظهار کرد: در ۳ سال گذشته ایتالیا در ایران بوده است و حتی پیش از توافقات هسته ای شرکتهای ایتالیایی به ایران آمده و به طور سالانه نمایشگاه تخصصی ایتالیا در ایران برگزار کرده ایم.

وی افزود: زمانی که به همراه نخست وزیر ایتالیا به ایران آمدیم و در حضور معاون وزیر صنعت تفاهمنامه ای به امضا رساندیم قرار بر این شد که ایران نیز نمایشگاه اختصاصی در رم ایتالیا برگزار کند.

مدیر عامل شرکت نمایشگاه بین المللی رم ایتالیا ادامه داد: ایتالیا اولین کشور اروپایی است که در شرایط پس از اجرای برجام میزبان ایران برای برگزاری نمایشگاه اختصاصی است که این امر تاکیدی بر اعتماد ایران و ایتالیا با یکدیگر و استراتژیک بودن این روابط است.

وی تاکید کرد: بر اساس اطلاعیه صورت گرفته در ایتالیا تا به امروز استقبال چشمگیری از سوی شرکتهای ایتالیایی و اروپایی برای شرکت در این نمایشگاه صورت گرفته است و ما نیز اکنون به خاطر برگزاری این نمایشگاه و استقبال صورت گرفته هیجان زده ایم.

*ساچه ایتالیا در تمام زمینه های اقتصادی به ایرانی ها خدمت ارائه می کند

وی گفت: تا به امروز ۶ وزیر ایتالیایی به ایران آمده اند همچنین ساچه ایتالیا در تمام زمینه های اقتصادی برای ایران خدمات ارائه می کند.

وی تاکید کرد: به هر حال برای رفع کامل مشکلات بانکی میان دو کشور نیاز به زمان بیشتری داریم اما باید از شرکت و نمایشگاه بین المللی ایران تشکر کرد که شرایط توسعه روابط اقتصادی میان دو کشور را ایجاد کرده است.

وی افزود: دنیای امروز دنیایی است بر اساس معیارهای اقتصادی و شرایط اقتصادی خود را دارد و فعالان اقتصادی از دور به قضایا نگاه می کنند اما وقتی که مشاهده کنند زمینه برای کار وجود دارد جلو می آیند و اقدامات صورت گرفته نیز در این راستا است.

مدیر عامل شرکت نمایشگاه بین المللی رم ایتالیا گفت: اتاق بازرگانی رم، استانداری لاتزیو در نقش اصلی ترین هدر نمایشگاه رم است و از سال ۱۳۴۷ و بعد از جنگ جهانی این نمایشگاه ایجاد شده است.

وی اظهار کرد: ما می دانیم که ایران فقط کشوری وارد کننده کالای مصرفی نیست بلکه زمینه های مناسبی برای صادرات و تولید محصولات خود دارد به همین خاطر نمایشگاه اختصاصی ایران در رم ایتالیا را یک گام اساسی برای توسعه حضور ایران در اروپا می دانیم.

مدیر عامل شرکت نمایشگاه بین المللی رم ایتالیا تاکید کرد: در نمایشگاه اختصاصی ایران در ایتالیا تواناییهای تولیدی و صادراتی ایران به نمایش در می آید و به نظر می رسد زمینه ای برای باز شدن پای اقتصاد ایران به اروپا باز شود.

*۱۴ بانک ایتالیایی خواستار همکاری با ایران هستند

وی تصریح کرد: تا به امروز ۱۴ بانک ایتالیایی خواستار همکاری با ایران شده اند که این امر نیز نقش مهمی در توسعه روابط دو کشور دارد.

وی گفت: ما معتقدیم که ایران این قابلیت را دارد حتی بیشتر از ۵ هزار متر مربع فضای نمایشگاه رم را به خود اختصاص دهد و شاهد حضور گسترده ایرانیها در فضایی بالغ بر ۱۵ هزار متر مربع باشیم.

مدیر عامل شرکت نمایشگاه بین المللی رم ایتالیا در پاسخ به سوال دیگر تسنیم مبنی بر اینکه چه محصولاتی از ایران بیشتر مد نظر و مورد توجه ایتالیاییها قرار دارد گفت: بی شک محصولات کشاورزی و صنایع غذایی ایران پتانسیل مناسبی برای حضور در ایتالیا دارد.

وی افزود: من خبر دارم که اکثر غولهای کشاورزی دنیا در کشور شما حضور دارند که این امر می تواند زمینه بسیار خوبی برای رشد و توسعه و گسترش بازارهای صادراتی کشور ایران در ایتالیا باشد.

وی در پایان گفت: به نظر می رسد که در زمینه های دیگری از جمله پتروشیمی و تمام زمینه های مربوط به ساخت و ساز زمینه هایی برای همکاری و توسعه بیشتر ایران در ایتالیا باشد.مدیر عامل شرکت نمایشگاه بین‌المللی رم ایتالیا با بیان اینکه شرکت ساچه در تمام زمینه‌های اقتصادی ایرانی‌ها را حمایت می‌کند گفت: تا به امروز ۱۴ بانک ایتالیایی خواستار همکاری با ایران شده‌اند. مدیر عامل شرکت نمایشگاه بین‌المللی رم ایتالیا امروز در نشست خبری نمایشگاه ایران در این شهر در پاسخ به سؤال مبنی بر شرایط وضعیت بانکی ایران با ایتالیا در خصوص فراهم آوردن زیرساختهای لازم در خصوص مسائل بانکی برای حضور مناسب تولیدکنندگان ایرانی در این کشور اظهار کرد: در 3 سال گذشته ایتالیا در ایران بوده ...
خبرگزاری تسنیم:

مدیر عامل شرکت نمایشگاه بین المللی رم ایتالیا با بیان اینکه شرکت ساچه در تمام زمینه های اقتصادی ایرانیها را حمایت می کند گفت: تا به امروز ۱۴ بانک ایتالیایی خواستار همکاری با ایران شده اند.

مدیر عامل شرکت نمایشگاه بین المللی رم ایتالیا امروز در نشست خبری نمایشگاه ایران در این شهر در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم مبنی بر شرایط وضعیت بانکی ایران با ایتالیا در خصوص فراهم آوردن زیرساختهای لازم در خصوص مسائل بانکی برای حضور مناسب تولیدکنندگان ایرانی در این کشور اظهار کرد: در ۳ سال گذشته ایتالیا در ایران بوده است و حتی پیش از توافقات هسته ای شرکتهای ایتالیایی به ایران آمده و به طور سالانه نمایشگاه تخصصی ایتالیا در ایران برگزار کرده ایم.

وی افزود: زمانی که به همراه نخست وزیر ایتالیا به ایران آمدیم و در حضور معاون وزیر صنعت تفاهمنامه ای به امضا رساندیم قرار بر این شد که ایران نیز نمایشگاه اختصاصی در رم ایتالیا برگزار کند.

مدیر عامل شرکت نمایشگاه بین المللی رم ایتالیا ادامه داد: ایتالیا اولین کشور اروپایی است که در شرایط پس از اجرای برجام میزبان ایران برای برگزاری نمایشگاه اختصاصی است که این امر تاکیدی بر اعتماد ایران و ایتالیا با یکدیگر و استراتژیک بودن این روابط است.

وی تاکید کرد: بر اساس اطلاعیه صورت گرفته در ایتالیا تا به امروز استقبال چشمگیری از سوی شرکتهای ایتالیایی و اروپایی برای شرکت در این نمایشگاه صورت گرفته است و ما نیز اکنون به خاطر برگزاری این نمایشگاه و استقبال صورت گرفته هیجان زده ایم.

*ساچه ایتالیا در تمام زمینه های اقتصادی به ایرانی ها خدمت ارائه می کند

وی گفت: تا به امروز ۶ وزیر ایتالیایی به ایران آمده اند همچنین ساچه ایتالیا در تمام زمینه های اقتصادی برای ایران خدمات ارائه می کند.

وی تاکید کرد: به هر حال برای رفع کامل مشکلات بانکی میان دو کشور نیاز به زمان بیشتری داریم اما باید از شرکت و نمایشگاه بین المللی ایران تشکر کرد که شرایط توسعه روابط اقتصادی میان دو کشور را ایجاد کرده است.

وی افزود: دنیای امروز دنیایی است بر اساس معیارهای اقتصادی و شرایط اقتصادی خود را دارد و فعالان اقتصادی از دور به قضایا نگاه می کنند اما وقتی که مشاهده کنند زمینه برای کار وجود دارد جلو می آیند و اقدامات صورت گرفته نیز در این راستا است.

مدیر عامل شرکت نمایشگاه بین المللی رم ایتالیا گفت: اتاق بازرگانی رم، استانداری لاتزیو در نقش اصلی ترین هدر نمایشگاه رم است و از سال ۱۳۴۷ و بعد از جنگ جهانی این نمایشگاه ایجاد شده است.

وی اظهار کرد: ما می دانیم که ایران فقط کشوری وارد کننده کالای مصرفی نیست بلکه زمینه های مناسبی برای صادرات و تولید محصولات خود دارد به همین خاطر نمایشگاه اختصاصی ایران در رم ایتالیا را یک گام اساسی برای توسعه حضور ایران در اروپا می دانیم.

مدیر عامل شرکت نمایشگاه بین المللی رم ایتالیا تاکید کرد: در نمایشگاه اختصاصی ایران در ایتالیا تواناییهای تولیدی و صادراتی ایران به نمایش در می آید و به نظر می رسد زمینه ای برای باز شدن پای اقتصاد ایران به اروپا باز شود.

*۱۴ بانک ایتالیایی خواستار همکاری با ایران هستند

وی تصریح کرد: تا به امروز ۱۴ بانک ایتالیایی خواستار همکاری با ایران شده اند که این امر نیز نقش مهمی در توسعه روابط دو کشور دارد.

وی گفت: ما معتقدیم که ایران این قابلیت را دارد حتی بیشتر از ۵ هزار متر مربع فضای نمایشگاه رم را به خود اختصاص دهد و شاهد حضور گسترده ایرانیها در فضایی بالغ بر ۱۵ هزار متر مربع باشیم.

مدیر عامل شرکت نمایشگاه بین المللی رم ایتالیا در پاسخ به سوال دیگر تسنیم مبنی بر اینکه چه محصولاتی از ایران بیشتر مد نظر و مورد توجه ایتالیاییها قرار دارد گفت: بی شک محصولات کشاورزی و صنایع غذایی ایران پتانسیل مناسبی برای حضور در ایتالیا دارد.

وی افزود: من خبر دارم که اکثر غولهای کشاورزی دنیا در کشور شما حضور دارند که این امر می تواند زمینه بسیار خوبی برای رشد و توسعه و گسترش بازارهای صادراتی کشور ایران در ایتالیا باشد.

وی در پایان گفت: به نظر می رسد که در زمینه های دیگری از جمله پتروشیمی و تمام زمینه های مربوط به ساخت و ساز زمینه هایی برای همکاری و توسعه بیشتر ایران در ایتالیا باشد.


1395/05/05
0
/
1
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333