رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

مطالعات هفت گانه زیمنس آلمان درباره حمل ونقل ریلی ایران آغاز شد
اهمیت : مهم

6

گروه مهندسی شرکت «زیمنس» آلمان با بازدید از قطارهای حومه ای مسیر تهران- کرج- هشتگرد، تهران- پرند و تهران- ورامین- گرمسار و ارایه پروپوزال برنامه های توسعه ای راه آهن، همکاری خود را در زمینه های هفت گانه مورد توافق آغاز کردند.
ایرنا:

به گزارش پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی:

قائم مقام بخش مشاور شرکت زیمنس در این بازدید گفت: در توافقنامه با وزارت راه و شهرسازی مقرر شده است هفت موضوع مانند حمل و نقل باری از کریدور اصلی بندرعباس- بافق- آپرین، قطارهای پرسرعت و میزان سرعت قطارها در ایران، استفاده از راه آهن بویژه قطارهای حومه ای در شهرها، سیستم های هوشمند، تعمیر و نگهداری، استانداردها و نیروی انسانی را مطالعه کنیم.
«لوک فویلیومیر» توضیح داد: زیمنس یک شرکت مشاور نیست؛ بلکه یک شرکت مهندسی است که در بخش های مختلف و صنایع مهمی چون نفت و گاز، ریلی و ... 350 هزار نفر نیرو دارد.
وی افزود: نزدیک سه هزار نفر از کارکنان این شرکت در بخش حمل و نقل و پنج قسمت سیگنالینگ، پروژه های برقی کردن، قطارهای حومه ای و سریع السیر و لکوموتیو، مترو و واگن های مسافری و خدمات مربوط به سرویس های نگهداری فعالیت می کنند.

ارایه پروپوزال برنامه های توسعه ای راه آهن از سوی زیمنس← مدیر پروژه بهره برداری از قطارهای حومه ای راه آهن هدف از بازدید گروه مشاوران شرکت زیمنس از قطارهای حومه ای تهران را شناخت دقیق تر گروه مهندسی این شرکت از وضعیت کنونی اعلام کرد.

«مهدی قمری نژاد» افزود: ارایه برنامه های توسعه ای راه آهن برای ایجاد خطوط مستقل ریلی حومه ای در مجموعه شهری تهران برای مسیرهای تهران- کرج- هشتگرد، تهران- پرند و تهران- ورامین- گرمسار از دیگر اهداف ما به شمار می رود که این برنامه از سوی راه آهن در حال اجراست.

قمری نژاد عنوان کرد: بخشی از تفاهمنامه شرکت زیمنس با وزارت راه موضوع ارایه خدمات به شرکت راه آهن در زمینه قطارهای حومه ای است. وی اضافه کرد: برای توسعه قطارهای حومه ای و آسیب شناسی و رفع نواقص این بخش و مهمتر از همه جذب مسافر بیشتر، از تجارب این کشور در بخش مهندسی استفاده می کنیم.

وی افزود: معرفی نمونه هایی از قطارهای حومه ای کشورهای پیشرفته برای ساختار سازمانی مدیریت حمل و نقل، معرفی ویژگی ها و مشخصات قطارهای حومه ای موفق، برنامه ریزی برای رسیدن به قطارهای مطلوب و استفاده از روش های مختلف تامین منابع مالی و سرمایه گذاری برای توسعه این شیوه حمل و نقلی از جمله کارهایی است که شرکت زیمنس موارد ضروری و مهم را در قالب پروپوزال، ارایه کرده است.

مدیرکل راه آهن تهران نیز در این مراسم بازدید گفت: موضوع قطارهای حومه ای از دولت یازدهم به راه آهن کشور واگذار شد و از آغاز قبول مسئولیت تاکنون، مسیر تهران- گرمسار تا اندازه زیادی برای سیر قطارها آماده شده است. «رضا شاکری» افزود: پروژه های حمل و نقل حومه ای با پیشرفت خوبی در حال اجراست؛ به طوری که چهارخطه تهران- کرج و دوخطه تهران-قزوین فعال است و تهران- پرند نیز در دستور کار قرار دارد.

وی ابراز امیدواری کرد در آینده همکاری های خوبی با زیمنس و مشارکت در پروژه قطارهای حومه ای انجام شود.

به گزارش ایرنا، مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران بیست و ششم اردیبهشت ماه در مراسم گشایش چهارمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی گفت: اکنون طول شبکه ریلی کشور به ۱۰ هزار و ۵۰۰ کیلومتر رسیده و راه آهن درصدد است در برنامه چشم انداز خود ۹ هزار کیلومتر راه آهن جدید بسازد و قرارداد ساخت پنج هزار کیلومتر راه آهن امضا شده است.

«محسن پورسیدآقایی» افزود: در افق سال ۲۰۲۵ میلادی، سهم راه آهن در حمل بار باید به ۳۰ درصد و حمل مسافر باید به ۱۸ درصد برسد.گروه مهندسی شرکت «زیمنس» آلمان با بازدید از قطارهای حومه ای مسیر تهران- کرج- هشتگرد، تهران- پرند و تهران- ورامین- گرمسار و ارایه پروپوزال برنامه های توسعه ای راه آهن، همکاری خود را در زمینه های هفت گانه مورد توافق آغاز کردند.
ایرنا:

به گزارش پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی:

قائم مقام بخش مشاور شرکت زیمنس در این بازدید گفت: در توافقنامه با وزارت راه و شهرسازی مقرر شده است هفت موضوع مانند حمل و نقل باری از کریدور اصلی بندرعباس- بافق- آپرین، قطارهای پرسرعت و میزان سرعت قطارها در ایران، استفاده از راه آهن بویژه قطارهای حومه ای در شهرها، سیستم های هوشمند، تعمیر و نگهداری، استانداردها و نیروی انسانی را مطالعه کنیم.
«لوک فویلیومیر» توضیح داد: زیمنس یک شرکت مشاور نیست؛ بلکه یک شرکت مهندسی است که در بخش های مختلف و صنایع مهمی چون نفت و گاز، ریلی و ... 350 هزار نفر نیرو دارد.
وی افزود: نزدیک سه هزار نفر از کارکنان این شرکت در بخش حمل و نقل و پنج قسمت سیگنالینگ، پروژه های برقی کردن، قطارهای حومه ای و سریع السیر و لکوموتیو، مترو و واگن های مسافری و خدمات مربوط به سرویس های نگهداری فعالیت می کنند.

ارایه پروپوزال برنامه های توسعه ای راه آهن از سوی زیمنس← مدیر پروژه بهره برداری از قطارهای حومه ای راه آهن هدف از بازدید گروه مشاوران شرکت زیمنس از قطارهای حومه ای تهران را شناخت دقیق تر گروه مهندسی این شرکت از وضعیت کنونی اعلام کرد.

«مهدی قمری نژاد» افزود: ارایه برنامه های توسعه ای راه آهن برای ایجاد خطوط مستقل ریلی حومه ای در مجموعه شهری تهران برای مسیرهای تهران- کرج- هشتگرد، تهران- پرند و تهران- ورامین- گرمسار از دیگر اهداف ما به شمار می رود که این برنامه از سوی راه آهن در حال اجراست.

قمری نژاد عنوان کرد: بخشی از تفاهمنامه شرکت زیمنس با وزارت راه موضوع ارایه خدمات به شرکت راه آهن در زمینه قطارهای حومه ای است. وی اضافه کرد: برای توسعه قطارهای حومه ای و آسیب شناسی و رفع نواقص این بخش و مهمتر از همه جذب مسافر بیشتر، از تجارب این کشور در بخش مهندسی استفاده می کنیم.

وی افزود: معرفی نمونه هایی از قطارهای حومه ای کشورهای پیشرفته برای ساختار سازمانی مدیریت حمل و نقل، معرفی ویژگی ها و مشخصات قطارهای حومه ای موفق، برنامه ریزی برای رسیدن به قطارهای مطلوب و استفاده از روش های مختلف تامین منابع مالی و سرمایه گذاری برای توسعه این شیوه حمل و نقلی از جمله کارهایی است که شرکت زیمنس موارد ضروری و مهم را در قالب پروپوزال، ارایه کرده است.

مدیرکل راه آهن تهران نیز در این مراسم بازدید گفت: موضوع قطارهای حومه ای از دولت یازدهم به راه آهن کشور واگذار شد و از آغاز قبول مسئولیت تاکنون، مسیر تهران- گرمسار تا اندازه زیادی برای سیر قطارها آماده شده است. «رضا شاکری» افزود: پروژه های حمل و نقل حومه ای با پیشرفت خوبی در حال اجراست؛ به طوری که چهارخطه تهران- کرج و دوخطه تهران-قزوین فعال است و تهران- پرند نیز در دستور کار قرار دارد.

وی ابراز امیدواری کرد در آینده همکاری های خوبی با زیمنس و مشارکت در پروژه قطارهای حومه ای انجام شود.

به گزارش ایرنا، مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران بیست و ششم اردیبهشت ماه در مراسم گشایش چهارمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی گفت: اکنون طول شبکه ریلی کشور به ۱۰ هزار و ۵۰۰ کیلومتر رسیده و راه آهن درصدد است در برنامه چشم انداز خود ۹ هزار کیلومتر راه آهن جدید بسازد و قرارداد ساخت پنج هزار کیلومتر راه آهن امضا شده است.

«محسن پورسیدآقایی» افزود: در افق سال ۲۰۲۵ میلادی، سهم راه آهن در حمل بار باید به ۳۰ درصد و حمل مسافر باید به ۱۸ درصد برسد.


1395/05/02
0
/
1
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333