رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

اسکله رو-رو ریلی بندرامیرآباد تا پایان امسال افتتاح می شود
اهمیت : مهم

7

تا پایان سال جاری، اسکله رورو ریلی بندر امیرآباد با اتصال به شبکه سراسری راه آهن کشور به بهره برداری خواهد رسید.این اسکله قرار است پس از بهره برداری به شبکه سراسری راه آهن وارد و به بندر امیرآباد وصل شود.بر اساس برآوردهای صورت گرفته با اجرایی شدن این پروژه بزرگ، سرعت تخلیه و بارگیری کالا در بندر امیرآباد از 24 ساعت به سه ساعت تقلیل خواهد یافت.
نهایت‌نگر: به گزارش مانا: علی خدمتگزار -مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد ، گفت: این اسکله قرار است پس از بهره برداری به شبکه سراسری راه آهن وارد و به بندر امیرآباد وصل شود. به گفته وی، هم اکنون مراحل ساخت اسکله به اتمام رسیده است و به زودی عملیات اتصال آن به ریل راه آهن آغاز خواهد شد.وی یادآور شد: بر اساس برنامه ریزیهای به عمل آمده ظرف یک ماه آینده عملیات اجرایی اتصال اسکله به ریل راه آهن آغاز خواهد شد و پروژه تا پایان امسال برای بهره برداری آماده خواهد بود. مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد گفت: پیمانکار مربوطه نیز برای اجرای این پروژه تعیین شده است. وی اذعان داشت: اعتبار لازم جهت تامین هزینه های این پروژه از محل اعتبارات سازمان بنادر و دریانوردی تامین شده است و اعتبارات مورد نیاز برای ادامه پروژه نیز هم اکنون در اختیار اداره بنادر و دریانوردی استان مازندران قرار گرفته است. این مقام مسئول در استان مازندران تاکید کرد: با تحقق این امر بسیار مهم، تخلیه و بارگیری کالاها به طور مستقیم از طریق خط راه آهن بندر امیرآباد صورت خواهد گرفت. وی بیان داشت: بر اساس برآوردهای صورت گرفته با اجرایی شدن این پروژه بزرگ، سرعت تخلیه و بارگیری کالا در بندر امیرآباد از ۲۴ ساعت به سه ساعت تقلیل خواهد یافت.مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد خاطرنشان ساخت: به این ترتیب یک کشتی سه هزار تنی می تواند ظرف مدت سه ساعت تمام بار خود را به داخل واگن های قطار باری تخلیه کند. وی تاکید کرد: به این ترتیب شاهد ترانزیت مستقیم و بدون واسطه کالاها از منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد نیز خواهیم بود. خدتمگزار در ادامه گفته های خود از توسعه سرمایه گذاری ها در منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد خبر داد و اظهار داشت: در این راستا امسال شاهد خرید تجهیزات تخلیه و بارگیری در منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد به ارزش 10 میلیارد و 800 میلیون تومان بوده ایم. وی اذعان داشت: این تجهیزات در شهریورماه امسال و همزمان با هفته دولت در محوطه بندری رونمایی خواهند شد. مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد، نقش سرمایه گذاری بخش خصوصی برای توسعه فعالیت های بندری در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد را بسیار تاثیر گذار دانست. وی هزینه 200 میلیاردی بخش خصوصی در ساخت کارخانه کاغذ سازی و هزینه 200 میلیاردی دیگر در ساخت کارخانه فولاد بندر امیر آباد را نمونه هایی از سرمایه گذاری های کلان توسط بخش خصوصی در منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد عنوان کرد. خدمتگزار یکی از بخش های قابل توسعه توسط سرمایه گذاران بخش خصوصی را توسعه صنعت گردشگری دریایی و ساحلی در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد عنوان کرد. وی تاکید کرد: هر چند به طور پراکنده شاهد حضور برخی سرمایه گذاران بخش خصوصی علاقه مند برای فعالیت در بخش گردشگری دریایی و ساحلی در بندر امیرآباد هستیم اما تاکنون پروژه ای در این راستا تحقق نیافته است. مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد یادآور شد: شاید مهمترین دلیل عدم تمایل سرمایه گذاران بخش خصوصی در راستای ایجاد امکانات گردشگری دریایی و ساحلی در ساحل دریای خزر، عدم اطمینان از سوددهی سرمایه گذاری آنها است، چرا که این امر مستلزم سرمایه گذاری کلانی است که باید از سود دهی آن قبل از اجرای هر گونه پروژه ای مطمئن بود.

برچسب‌ها:

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر نماد ، مثبت خواهد بود.

تا پایان سال جاری، اسکله رورو ریلی بندر امیرآباد با اتصال به شبکه سراسری راه آهن کشور به بهره برداری خواهد رسید.این اسکله قرار است پس از بهره برداری به شبکه سراسری راه آهن وارد و به بندر امیرآباد وصل شود.بر اساس برآوردهای صورت گرفته با اجرایی شدن این پروژه بزرگ، سرعت تخلیه و بارگیری کالا در بندر امیرآباد از 24 ساعت به سه ساعت تقلیل خواهد یافت.
نهایت‌نگر: به گزارش مانا: علی خدمتگزار -مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد ، گفت: این اسکله قرار است پس از بهره برداری به شبکه سراسری راه آهن وارد و به بندر امیرآباد وصل شود. به گفته وی، هم اکنون مراحل ساخت اسکله به اتمام رسیده است و به زودی عملیات اتصال آن به ریل راه آهن آغاز خواهد شد.وی یادآور شد: بر اساس برنامه ریزیهای به عمل آمده ظرف یک ماه آینده عملیات اجرایی اتصال اسکله به ریل راه آهن آغاز خواهد شد و پروژه تا پایان امسال برای بهره برداری آماده خواهد بود. مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد گفت: پیمانکار مربوطه نیز برای اجرای این پروژه تعیین شده است. وی اذعان داشت: اعتبار لازم جهت تامین هزینه های این پروژه از محل اعتبارات سازمان بنادر و دریانوردی تامین شده است و اعتبارات مورد نیاز برای ادامه پروژه نیز هم اکنون در اختیار اداره بنادر و دریانوردی استان مازندران قرار گرفته است. این مقام مسئول در استان مازندران تاکید کرد: با تحقق این امر بسیار مهم، تخلیه و بارگیری کالاها به طور مستقیم از طریق خط راه آهن بندر امیرآباد صورت خواهد گرفت. وی بیان داشت: بر اساس برآوردهای صورت گرفته با اجرایی شدن این پروژه بزرگ، سرعت تخلیه و بارگیری کالا در بندر امیرآباد از ۲۴ ساعت به سه ساعت تقلیل خواهد یافت.مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد خاطرنشان ساخت: به این ترتیب یک کشتی سه هزار تنی می تواند ظرف مدت سه ساعت تمام بار خود را به داخل واگن های قطار باری تخلیه کند. وی تاکید کرد: به این ترتیب شاهد ترانزیت مستقیم و بدون واسطه کالاها از منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد نیز خواهیم بود. خدتمگزار در ادامه گفته های خود از توسعه سرمایه گذاری ها در منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد خبر داد و اظهار داشت: در این راستا امسال شاهد خرید تجهیزات تخلیه و بارگیری در منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد به ارزش 10 میلیارد و 800 میلیون تومان بوده ایم. وی اذعان داشت: این تجهیزات در شهریورماه امسال و همزمان با هفته دولت در محوطه بندری رونمایی خواهند شد. مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد، نقش سرمایه گذاری بخش خصوصی برای توسعه فعالیت های بندری در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد را بسیار تاثیر گذار دانست. وی هزینه 200 میلیاردی بخش خصوصی در ساخت کارخانه کاغذ سازی و هزینه 200 میلیاردی دیگر در ساخت کارخانه فولاد بندر امیر آباد را نمونه هایی از سرمایه گذاری های کلان توسط بخش خصوصی در منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد عنوان کرد. خدمتگزار یکی از بخش های قابل توسعه توسط سرمایه گذاران بخش خصوصی را توسعه صنعت گردشگری دریایی و ساحلی در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد عنوان کرد. وی تاکید کرد: هر چند به طور پراکنده شاهد حضور برخی سرمایه گذاران بخش خصوصی علاقه مند برای فعالیت در بخش گردشگری دریایی و ساحلی در بندر امیرآباد هستیم اما تاکنون پروژه ای در این راستا تحقق نیافته است. مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد یادآور شد: شاید مهمترین دلیل عدم تمایل سرمایه گذاران بخش خصوصی در راستای ایجاد امکانات گردشگری دریایی و ساحلی در ساحل دریای خزر، عدم اطمینان از سوددهی سرمایه گذاری آنها است، چرا که این امر مستلزم سرمایه گذاری کلانی است که باید از سود دهی آن قبل از اجرای هر گونه پروژه ای مطمئن بود.

برچسب‌ها:

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر نماد ، مثبت خواهد بود.
1395/04/27
0
/
1
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333