رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

هشدار صندوق پول به اعضای یورو
اهمیت : مهم

7

صندوق بین المللی پول گزارش داد:تصمیم بریتانیا برای ترک یورو رشد اقتصادی منطقه یورو را کند خواهد کرد که این کاهش رشد شامل 19 کشور این منطقه خواهد بود. صندوق بین المللی پول در آخرین گزارش خود درباره منطقه یورو گفته که رای بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا مانع رشد یورو خواهد شد.با وجودی که یورو اخیرا به دنبال کاهش بهای نفت و سیاست های پولی این منطقه تقویت شده بود،اما این کاهش گریزناپذیر پیش بینی شده است. صندوق بین المللی پول همچنین گفته که انتظار می رود که رشد تولید ناخالص داخلی منطقه یورو نیز به دنبال ...
خبر آنلاین:

صندوق بین المللی پول گزارش داد:تصمیم بریتانیا برای ترک یورو رشد اقتصادی منطقه یورو را کند خواهد کرد که این کاهش رشد شامل ۱۹ کشور این منطقه خواهد بود.

صندوق بین المللی پول در آخرین گزارش خود درباره منطقه یورو گفته که رای بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا مانع رشد یورو خواهد شد.با وجودی که یورو اخیرا به دنبال کاهش بهای نفت و سیاست های پولی این منطقه تقویت شده بود،اما این کاهش گریزناپذیر پیش بینی شده است.

صندوق بین المللی پول همچنین گفته که انتظار می رود که رشد تولید ناخالص داخلی منطقه یورو نیز به دنبال این تحولات یعنی جدایی بریتانیا از یورو از ۱.۶ درصد در سال جاری به ۱.۴ درصد در سال ۲۰۱۷ کاهش یابد.

این صندوق هشدار داده که نرخ تورم انتظاری در پایین ترین حد در میان مدت طبق اعلام بانک مرکزی اروپا به قیمت ثابت یا حدود ۲ درصد خواهد شد.براساس این پیش بینی بالاترین تورم انتظاری از ۰.۲ درصد در سال جاری به ۱.۱ درصد در سال آینده افزایش می یابد که این موضوع باعث افزایش قیمت انرژی خواهد شد.

براساس این گزارش،هنوز برای رشد ریسک وجود دارد و بخشی از این ریسک ها هنوز آشکار نشده است.در نهایت،بهبود رشد اقتصاد جهانی تنها در گرو تقویت تقاضای داخلی کشورها بدون ریسک های سیاسی خواهد بود.سرریز از بریتانیا،بحران پناهندگان و مسایل امنیتی این ریسک و عدم اطمینان را تقویت کرده و باعث ضربه زدن به رشد و مانع پیشرفت سیاست های اقتصادی کشورها خواهد شد. این خطرها بیشتر در بخش مالی این کشورهاست. علاوه بر این رشد کم در طولانی مدت و تورم سبب بروز شوک در منطقه یورو خواهد شد.

صندوق بین المللی پول همچنین اعلام کرده که در میان مدت منطقه یورو شاهد بحران بیکاری بالا،بدهی های خصوصی کاهش رشد بهره وری روبرو خواهد شد.در نتیجه رشد اقتصادی پنج سال آینده یورو حدود ۱.۷ درصد با تورم خواهد شد.

این صندوق توصیه کرده که اتحادیه اروپا نیاز به سیاست های جامع تر و متوازن تری دارد تا ریسک های ناشی از این جدایی را به حداقل برساند.

در نتیجه رشد پنج سال آینده پیش بینی می شود که ۱.۵ درصد افزایش داشته باشد در حالی که تورم تنها با رشد اندک ۱.۷خواهد شد. این صندوق معتقد است که باید سیاست های این ناحیه تغییر کند و با مسئولیت های بالاتری این اتفاق برگزیت را کنترل کنند. برگزیت بی اعتمادی زیادی در بازارها ایجاد کرده که به اعتقاد آن ها موجب کاهش رشد اقتصادی در کوتاه مدت بویژه در بریتانیا می شود اما برای اقتصاد اروپا و جهان نیز پیامد هایی خواهد داشت.

آن ها پیشنهاد کردند که باید اصلاحات ساختاری برای بهبود بهره وری و کاهش عدم تعادل در اقتصاد کلان ایجاد شود .بسیاری از کشورها که در تحت تشویق کمک مالی هستند نیاز دارند تا انگیزه های جدیدی برایشان ایجاد شود.

بر اساس این گزارش، پیامدهای رأی به خروج از اتحادیه اروپا، بحران پناهجویان در کنار نگرانی های مرتبط با مسئله تروریسم می تواند به بی ثباتی بیشتر بیانجامد و همچنین به رشد اقتصادی آسیب زده و مانع پیشرفت سیاست ها و اصلاحات اقتصادی شود .صندوق بین المللی پول گزارش داد:تصمیم بریتانیا برای ترک یورو رشد اقتصادی منطقه یورو را کند خواهد کرد که این کاهش رشد شامل 19 کشور این منطقه خواهد بود. صندوق بین المللی پول در آخرین گزارش خود درباره منطقه یورو گفته که رای بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا مانع رشد یورو خواهد شد.با وجودی که یورو اخیرا به دنبال کاهش بهای نفت و سیاست های پولی این منطقه تقویت شده بود،اما این کاهش گریزناپذیر پیش بینی شده است. صندوق بین المللی پول همچنین گفته که انتظار می رود که رشد تولید ناخالص داخلی منطقه یورو نیز به دنبال ...
خبر آنلاین:

صندوق بین المللی پول گزارش داد:تصمیم بریتانیا برای ترک یورو رشد اقتصادی منطقه یورو را کند خواهد کرد که این کاهش رشد شامل ۱۹ کشور این منطقه خواهد بود.

صندوق بین المللی پول در آخرین گزارش خود درباره منطقه یورو گفته که رای بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا مانع رشد یورو خواهد شد.با وجودی که یورو اخیرا به دنبال کاهش بهای نفت و سیاست های پولی این منطقه تقویت شده بود،اما این کاهش گریزناپذیر پیش بینی شده است.

صندوق بین المللی پول همچنین گفته که انتظار می رود که رشد تولید ناخالص داخلی منطقه یورو نیز به دنبال این تحولات یعنی جدایی بریتانیا از یورو از ۱.۶ درصد در سال جاری به ۱.۴ درصد در سال ۲۰۱۷ کاهش یابد.

این صندوق هشدار داده که نرخ تورم انتظاری در پایین ترین حد در میان مدت طبق اعلام بانک مرکزی اروپا به قیمت ثابت یا حدود ۲ درصد خواهد شد.براساس این پیش بینی بالاترین تورم انتظاری از ۰.۲ درصد در سال جاری به ۱.۱ درصد در سال آینده افزایش می یابد که این موضوع باعث افزایش قیمت انرژی خواهد شد.

براساس این گزارش،هنوز برای رشد ریسک وجود دارد و بخشی از این ریسک ها هنوز آشکار نشده است.در نهایت،بهبود رشد اقتصاد جهانی تنها در گرو تقویت تقاضای داخلی کشورها بدون ریسک های سیاسی خواهد بود.سرریز از بریتانیا،بحران پناهندگان و مسایل امنیتی این ریسک و عدم اطمینان را تقویت کرده و باعث ضربه زدن به رشد و مانع پیشرفت سیاست های اقتصادی کشورها خواهد شد. این خطرها بیشتر در بخش مالی این کشورهاست. علاوه بر این رشد کم در طولانی مدت و تورم سبب بروز شوک در منطقه یورو خواهد شد.

صندوق بین المللی پول همچنین اعلام کرده که در میان مدت منطقه یورو شاهد بحران بیکاری بالا،بدهی های خصوصی کاهش رشد بهره وری روبرو خواهد شد.در نتیجه رشد اقتصادی پنج سال آینده یورو حدود ۱.۷ درصد با تورم خواهد شد.

این صندوق توصیه کرده که اتحادیه اروپا نیاز به سیاست های جامع تر و متوازن تری دارد تا ریسک های ناشی از این جدایی را به حداقل برساند.

در نتیجه رشد پنج سال آینده پیش بینی می شود که ۱.۵ درصد افزایش داشته باشد در حالی که تورم تنها با رشد اندک ۱.۷خواهد شد. این صندوق معتقد است که باید سیاست های این ناحیه تغییر کند و با مسئولیت های بالاتری این اتفاق برگزیت را کنترل کنند. برگزیت بی اعتمادی زیادی در بازارها ایجاد کرده که به اعتقاد آن ها موجب کاهش رشد اقتصادی در کوتاه مدت بویژه در بریتانیا می شود اما برای اقتصاد اروپا و جهان نیز پیامد هایی خواهد داشت.

آن ها پیشنهاد کردند که باید اصلاحات ساختاری برای بهبود بهره وری و کاهش عدم تعادل در اقتصاد کلان ایجاد شود .بسیاری از کشورها که در تحت تشویق کمک مالی هستند نیاز دارند تا انگیزه های جدیدی برایشان ایجاد شود.

بر اساس این گزارش، پیامدهای رأی به خروج از اتحادیه اروپا، بحران پناهجویان در کنار نگرانی های مرتبط با مسئله تروریسم می تواند به بی ثباتی بیشتر بیانجامد و همچنین به رشد اقتصادی آسیب زده و مانع پیشرفت سیاست ها و اصلاحات اقتصادی شود .


1395/04/19
0
/
0
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333