رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

فطانت:تحریک بازارمسکن؛رونق‌بورس
اهمیت : مهم

19

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: «اولویت کشور تحریک بازار مسکن است؛ چراکه در صورت تحریک بازار مسکن، صنایع بورسی نیز رونق می گیرند.» محمد فطانت فرد در ابتدای مراسم انتشار اوراق رهنی بانک مسکن، به فرآیند انتشار این اوراق اشاره کرد و گفت: «با همت کمیته فقهی سالهاست راه اندازی بازار رهن ثانویه در حال بررسی است و در سال گذشته مصوبه نهایی کمیته فقهی سازمان مصوبه شورای عالی بورس و هیأت مدیره و همچنین مصوبه وزیر اقتصاد صادر شد و این بازار به طور رسمی آغاز به کار کرد.»
خبر آنلاین:

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: «اولویت کشور تحریک بازار مسکن است؛ چراکه در صورت تحریک بازار مسکن، صنایع بورسی نیز رونق می گیرند.»

محمد فطانت فرد در ابتدای مراسم انتشار اوراق رهنی بانک مسکن، به فرآیند انتشار این اوراق اشاره کرد و گفت: «با همت کمیته فقهی سالهاست راه اندازی بازار رهن ثانویه در حال بررسی است و در سال گذشته مصوبه نهایی کمیته فقهی سازمان مصوبه شورای عالی بورس و هیأت مدیره و همچنین مصوبه وزیر اقتصاد صادر شد و این بازار به طور رسمی آغاز به کار کرد.»

وی افزود: «در حال حاضر هماهنگی کامل بین سیستم بانکی و بازار سرمایه وجود دارد و برای نخستین بار است که سیستم بانکی و بازار سرمایه به طور هماهنگ تأمین مالی انجام می دهند.»

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر این که اوراق رهنی قدمت بالایی در دنیا دارند، عنوان کرد: «اما در کشور ما راه اندازی این بازار با چالش های زیادی مواجه بود، ولی در حال حاضر سعی کردیم با تهیه و تدارک دستورالعمل های متنوع بدون محدودیت و در حدهای فراوان سیستم بانکی از بازار سرمایه تأمین رییمالی انجام دهد.»

فطانت فرد با اشاره به انتشار اوراق رهنی بانک مسکن در روز جاری، افزود: «اولویت کشور تحریک بازار مسکن است؛ چراکه در صورت تحریک بازار مسکن، صنایع بورسی نیز رونق می گیرند. بخش قابل توجهی از صنایع بازار سرمایه مثل صنایع فلزی، سیمانی، کاشی و سرامیک به بخش مسکن مرتبط هستند.»

وی در ادامه از انتشار این اوراق در دقایق پیش خبر داد و گفت: «دقایقی پیش بانک مسکن برای اولین بار ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق رهنی مسکن را منتشر کرد که در کسری از دقیقه به فروش رسید.»

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین از نامه وزیر راه و شهرسازی و اعلام آمادگی تامین ۱۰ هزار میلیارد تومان از این اوراق خبر داد و گفت: «بازار سرمایه هم اعلام آمادگی می کند که متناسب با شرایط بازار و با توجه به گذر از سیستم سنتی و با کمک صندوق های سرمایه گذاری برای ایجاد تقاضا بتواند پاسخگوی این تأمین مالی باشد.»

فطانت فرد همچنین ۱۳ تیر ۹۵ را حسن تصادفی دانست و تصریح کرد: «در سال گذشته در جنین روزی نامه ای از طرف رئیس جمهور به معاون اول صادر شد که در آن توسعه بازار اولیه بازار سرمایه مورد تأکید قرار گرفته بود.»

وی یادآور شد: «در آن زمان حجم بازار صکوک ۷۲۰۰ میلیارد تومان بود که هم اکنون به ۲۰ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان با نقدشوندگی کامل در ۴ بورس کشور رسیده است.»

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر این که بدون راه اندازی بازار اولیه، بازار سرمایه ناقص بود، افزود: «فرامین بودجه سال جاری کمک خواهد کرد که این بازار در زمان کوتاهی رشد کند و این نقصان بازار سرمایه جبران شود.»

فطانت فرد، هدف این بازار را تحریک حوزه هایی دانست که صنایع بازار سرمایه را نیز رونق بخشد و گفت: «بانک مرکزی نیز در این ارتباط همکاری های خوبی داشته است و شخص آقای سیف به طور کامل از این بازار حمایت کرده است.»

وی با اشاره به راه اندازی بازار رهن ثانویه اظهار داشت: «بازاری که امروز شکل گرفت، می تواند به نقدشوندگی بانک ها کمک کند و امکان تسهیلات دهی بانک ها را افزایش دهد.»

فطانت ادامه داد: «من از همین جا به بانک ها اعلام می کنم سبدهای خود را برای صدور این اوراق با نرخ جذاب ۱۸.۵ درصد آماده کنند.»رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: «اولویت کشور تحریک بازار مسکن است؛ چراکه در صورت تحریک بازار مسکن، صنایع بورسی نیز رونق می گیرند.» محمد فطانت فرد در ابتدای مراسم انتشار اوراق رهنی بانک مسکن، به فرآیند انتشار این اوراق اشاره کرد و گفت: «با همت کمیته فقهی سالهاست راه اندازی بازار رهن ثانویه در حال بررسی است و در سال گذشته مصوبه نهایی کمیته فقهی سازمان مصوبه شورای عالی بورس و هیأت مدیره و همچنین مصوبه وزیر اقتصاد صادر شد و این بازار به طور رسمی آغاز به کار کرد.»
خبر آنلاین:

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: «اولویت کشور تحریک بازار مسکن است؛ چراکه در صورت تحریک بازار مسکن، صنایع بورسی نیز رونق می گیرند.»

محمد فطانت فرد در ابتدای مراسم انتشار اوراق رهنی بانک مسکن، به فرآیند انتشار این اوراق اشاره کرد و گفت: «با همت کمیته فقهی سالهاست راه اندازی بازار رهن ثانویه در حال بررسی است و در سال گذشته مصوبه نهایی کمیته فقهی سازمان مصوبه شورای عالی بورس و هیأت مدیره و همچنین مصوبه وزیر اقتصاد صادر شد و این بازار به طور رسمی آغاز به کار کرد.»

وی افزود: «در حال حاضر هماهنگی کامل بین سیستم بانکی و بازار سرمایه وجود دارد و برای نخستین بار است که سیستم بانکی و بازار سرمایه به طور هماهنگ تأمین مالی انجام می دهند.»

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر این که اوراق رهنی قدمت بالایی در دنیا دارند، عنوان کرد: «اما در کشور ما راه اندازی این بازار با چالش های زیادی مواجه بود، ولی در حال حاضر سعی کردیم با تهیه و تدارک دستورالعمل های متنوع بدون محدودیت و در حدهای فراوان سیستم بانکی از بازار سرمایه تأمین رییمالی انجام دهد.»

فطانت فرد با اشاره به انتشار اوراق رهنی بانک مسکن در روز جاری، افزود: «اولویت کشور تحریک بازار مسکن است؛ چراکه در صورت تحریک بازار مسکن، صنایع بورسی نیز رونق می گیرند. بخش قابل توجهی از صنایع بازار سرمایه مثل صنایع فلزی، سیمانی، کاشی و سرامیک به بخش مسکن مرتبط هستند.»

وی در ادامه از انتشار این اوراق در دقایق پیش خبر داد و گفت: «دقایقی پیش بانک مسکن برای اولین بار ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق رهنی مسکن را منتشر کرد که در کسری از دقیقه به فروش رسید.»

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین از نامه وزیر راه و شهرسازی و اعلام آمادگی تامین ۱۰ هزار میلیارد تومان از این اوراق خبر داد و گفت: «بازار سرمایه هم اعلام آمادگی می کند که متناسب با شرایط بازار و با توجه به گذر از سیستم سنتی و با کمک صندوق های سرمایه گذاری برای ایجاد تقاضا بتواند پاسخگوی این تأمین مالی باشد.»

فطانت فرد همچنین ۱۳ تیر ۹۵ را حسن تصادفی دانست و تصریح کرد: «در سال گذشته در جنین روزی نامه ای از طرف رئیس جمهور به معاون اول صادر شد که در آن توسعه بازار اولیه بازار سرمایه مورد تأکید قرار گرفته بود.»

وی یادآور شد: «در آن زمان حجم بازار صکوک ۷۲۰۰ میلیارد تومان بود که هم اکنون به ۲۰ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان با نقدشوندگی کامل در ۴ بورس کشور رسیده است.»

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر این که بدون راه اندازی بازار اولیه، بازار سرمایه ناقص بود، افزود: «فرامین بودجه سال جاری کمک خواهد کرد که این بازار در زمان کوتاهی رشد کند و این نقصان بازار سرمایه جبران شود.»

فطانت فرد، هدف این بازار را تحریک حوزه هایی دانست که صنایع بازار سرمایه را نیز رونق بخشد و گفت: «بانک مرکزی نیز در این ارتباط همکاری های خوبی داشته است و شخص آقای سیف به طور کامل از این بازار حمایت کرده است.»

وی با اشاره به راه اندازی بازار رهن ثانویه اظهار داشت: «بازاری که امروز شکل گرفت، می تواند به نقدشوندگی بانک ها کمک کند و امکان تسهیلات دهی بانک ها را افزایش دهد.»

فطانت ادامه داد: «من از همین جا به بانک ها اعلام می کنم سبدهای خود را برای صدور این اوراق با نرخ جذاب ۱۸.۵ درصد آماده کنند.»


1395/04/13
0
/
2
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333