رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

نشانه‌های رونق بازاربدهی چیست؟
اهمیت : مهم

12

مدیر عامل فرابورس ایران گفت: در شرایطی که اغلب بازارهای کشور روزهای کم‌رونقی را تجربه می‌کنند، سرمایه‌گذاران جذب بازار بدهی فرابورس ایران شده‌اند و این بازار رفته‌رفته در میان سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی به جایگاه مورد اتکایی دست یافته است.
نهایت‌نگر:

مدیر عامل فرابورس ایران گفت: در شرایطی که اغلب بازارهای کشور روزهای کم رونقی را تجربه می کنند، سرمایه گذاران جذب بازار بدهی فرابورس ایران شده اند و این بازار رفته رفته در میان سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی به جایگاه مورد اتکایی دست یافته است.

امیر هامونی در گفت وگو با اقتصادنیوز اظهار کرد: انباشت بدهی های دولت در طول چند سال گذشته و درگیر شدن بخش های گوناگون اقتصادی کشور در چرخه های نامطلوب، دولت را بر آن داشت تا در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی و عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری، مساله سامان دهی و پرداخت حجم انبوهی از بدهی های دولت را از طریق تامین مالی به کمک ظرفیت های بازار سرمایه در دستور کار قرار دهد.

مدیر عامل فرابورس ایران گفت: در واقع تجمیع بدهی ها با تحت فشار قرار دادن بخش های مختلف اقتصادی، دولت را از هدف دستیابی به رشد اقتصادی پایدار دور کرده و تداوم فعال بودن پروژه های عمرانی و زیرساختی کشور را که چهره پویای یک اقتصاد در حال رشد است با مشکل روبه رو ساخته بود. از این رو لزوم توجه هر چه سریع تر به پرداخت و سامان دهی این بدهی ها در دولت یازدهم مطرح شده و این مهم از سال 94 از درگاه فرابورس ایران به کمک ابزار اسناد خزانه اسلامی عملیاتی و اجرایی شد.

او تصریح کرد: سال گذشته پنج هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی مقرر در قانون بودجه در پنج مرحله هر یک به ارزش هزار میلیارد تومان در فرابورس ایران پذیرش و نخستین مرحله این اسناد در تاریخ 23 اسفند سال گذشته، سررسید شد.

او ادامه داد: به مدد انتشار و عرضه این اسناد در فرابورس ایران، سال گذشته پویایی قابل توجهی در میان پیمانکاران کشور به وجود آمد و برخی از آنها با تخصیص این اوراق توانستند فعالیت های خود را با جدیت بیشتری از سر بگیرند.

مدیرعامل فرابورس ایران افزود: همچنین این ابزار بدهی به واسطه ضمانت دولتی آن جذابیت زیادی در میان سرمایه گذاران داخلی و خارجی به دست آورده و معاملات پررونق آن در فرابورس ایران موجب شده ارزش بازار فرابورس پس از ورود اسناد خزانه اسلامی حدود شش درصد رشد کند.

او در راستای اقدامات دولت به اقتصادنیوز گفت: در حال حاضر در قانون بودجه سال 95 نیز دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی را با سررسید یک تا سه سال به میزان 7.5هزار میلیارد تومان و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای منتشر کند. ضمن اینکه به منظور استمرار جریان پرداخت های خزانه داری کل کشور نیز دولت مجاز است تا مبلغ حداکثر 10 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی را منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص های اولویت دار ابلاغی از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور کند و پرداخت این اسناد را قبل از پایان سال، از محل اعتبارات دستگاه مزبور تسویه کند.

هامونی ادامه داد: به این ترتیب با تصویب تبصره های مربوط به اوراق بهادار کردن بدهی های دولت و انتشار اسناد خزانه اسلامی، شاهد آن هستیم که بازار بدهی رسماً از نمایندگان مجلس رای اعتماد گرفته که به این واسطه در سال جاری رونق بیش از پیش این بازار مورد انتظار است.

او عنوان کرد: طبق آخرین آمار موجود، ارزش بازار بدهی فرابورس ایران به رقم 44 هزار و 385 میلیارد ریال رسیده که این رقم حدود 24 درصد از ارزش کل بازار بدهی بازار سرمایه و 13 درصد از بازار بدهی کل کشور به شمار می رود.

هامونی افزود: در هفته های اخیر نیز آمارها گواه جذابیت و اقبال بیش از پیش سرمایه گذاران به این بازار است. به بیان دیگر می توان گفت در شرایطی که اغلب بازارهای کشور روزهای کم رونقی را تجربه می کنند، سرمایه گذاران جذب بازار بدهی فرابورس ایران شده اند و این بازار رفته رفته در میان سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی به جایگاه مورد اتکایی دست یافته است.

او معتقد است: بررسی ها نشان می دهد بازار بدهی بازار سرمایه جذابیت زیادی برای سرمایه گذاران یافته است و از آنجا که این اوراق به دلیل پشتوانه دولتی دارای ریسک حداقلی نیز هستند این عامل را می توان مهم ترین دلیلی که بر جذابیت این بازار افزوده است، عنوان کرد.

مدیرعامل فرابورس ایران گفت: از سوی دیگر بخشی از سرمایه گذاران ریسک گریز بوده و با حداقل ریسک مورد انتظار در بازار سرمایه گذاری می کنند، بنابراین بازار بدهی محلی نسبتاً مطمئن برای ورود آنها به شمار می رود و از طریق سلایق متفاوت سرمایه گذاری به راحتی در بازار سرمایه پاسخ خود را خواهند یافت. در همین حال بررسی اقتصادهای جهانی نیز نشان می دهد عمده این اقتصادها در شرایط چندان مناسبی قرار ندارند و بازدهی بسیاری از اوراق قرضه در اقتصادهای بزرگ دنیا ارقامی منفی هستند. بنابراین بازار بدهی کشورمان به دلیل امکان کسب بازدهی حدود 20 درصد، به یکی از نقاط جذاب سرمایه گذاری در دنیا بدل شده که ورود سرمایه گذاران خارجی و گزارش های متعدد بین المللی در این خصوص نیز گواه این موضوع است.

هامونی در خصوص اصلاحیه بودجه به مجلس و پویایی بیشتر بازار بدهی کشور به اقتصادنیوز گفت: در حال حاضر در دولت یازدهم تمام تلاش ها بر توسعه بازار بدهی در کشور و افزایش رقم تامین مالی دولت به کمک ابزار بدهی به جای استفاده از سیستم بانکی متمرکز شده و دولت در تلاش است تا ارقام تامین مالی خود را از این طریق افزایش دهد.

او ادامه داد: در همین راستا دولت قصد دارد تا با ارائه اصلاحیه بودجه به مجلس شورای اسلامی تبصره مربوط به انتشار اوراق اسلامی را مجدداً به جریان بیندازد که طبیعتاً با استفاده از ابزارها و امکاناتی که این لایحه در اختیار دولت قرار خواهد داد خروج از رکود هموارتر شده و در ادامه رونق بازار بدهی را نیز در پی خواهد داشت.

هامونی افزود: طبق تبصره 20 لایحه بودجه که در حال حاضر حذف شده است، دولت اجازه می یافت بدهی های خود به شبکه بانکی را از طریق اوراق اسلامی تسویه کند که این اوراق از سه محل «تودیع وثیقه نزد بانک مرکزی»، «ارائه در بازار بین بانکی» یا «عرضه در بازار بدهی» برای بانک ها نقدشونده خواهد بود.

مدیر عامل فرابورس ایران گفت: طبق اعلام معاون اقتصادی وزیر اقتصاد جناب آقای دکتر شاپور محمدی، این اوراق، صکوک و اسناد خزانه هستند و نرخ سود آنها متناسب با شرایط بازار تعیین می شود. اگر اوراق مزبور اجازه انتشار در دولت را یافته و وارد چرخه بانکی شوند، آن بخش از اوراقی که وارد بازار بدهی می شود به طور قطع بر رونق بیش از پیش این بازار خواهد افزود و پویایی بیشتر این بازار را به همراه خواهد داشت.

او تاکید کرد: توسعه بازار بدهی مزایای بی شماری برای اقتصاد کشور به همراه دارد که گذار از اقتصاد بانک محور به اقتصاد بازار محور، تامین منابع لازم برای کاهش بدهی های دولت به پیمانکاران و در نتیجه تداوم طرح های عمرانی و زیرساختی و اثرگذاری بیشتر سیاست های پولی با آزادی عمل بیشتر بانک مرکزی به عنوان مهم ترین مزایا قابل اشاره است.

هامونی افزود: همچنین افزایش شفافیت و انضباط مالی، تعیین غیردستوری نرخ بهره در اقتصاد، فراهم آوردن بستر لازم برای توسعه ابزارهای مالی بازار بنیان، کمک به حفظ استقلال کشور با تامین مالی داخلی دولت و کاهش استقراض بین المللی، فراهم آوردن امکان کشف نرخ تورم انتظاری بر مبنای نرخ تنزیل کشف شده در بازار و کمک به سیاستگذار پولی و مالی برای در پیش گرفتن سیاست های بهینه برای کنترل انتظارات بازار از جمله مزایای بی شماری است که به کمک توسعه بازار بدهی می توان به آنها دست یافت.

مدیرعامل فرابورس ایران گفت: تامین مالی 65 درصدی اقتصاد جهان به کمک بازار بدهی به خوبی گویای چرخش کشورها به سمت توسعه این بازار و تمرکز تامین مالی به کمک ابزارهای بدهی موجود در این بازار است که این امر لزوم توجه بیشتر به این بازار نوپای کشورمان را می طلبد.

او افزود: این نکته را هم نباید فراموش کرد که حفظ سرمایه اجتماعی در این بازار حساسیت بالایی دارد و از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در واقع دولت مبلغ اسمی مرحله نخست اسناد خزانه را سه روز زودتر از سررسید به حساب آخرین دارندگان واریز کرد که این حرکت به تزریق اعتماد در بازار نوپای بدهی کمک کرد و از سوی دیگر نقد شوندگی بالای ابزار اسناد خزانه اسلامی را در ذهن اهالی بازار سرمایه به یادگار گذاشت.

هامونی گفت: باید تلاش کرد که اعتماد به وجود آمده خدشه دار نشود و این بازار همواره به عنوان بازاری که درصد نکول در آن پایین است شناخته و مطرح شود.مدیر عامل فرابورس ایران گفت: در شرایطی که اغلب بازارهای کشور روزهای کم‌رونقی را تجربه می‌کنند، سرمایه‌گذاران جذب بازار بدهی فرابورس ایران شده‌اند و این بازار رفته‌رفته در میان سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی به جایگاه مورد اتکایی دست یافته است.
نهایت‌نگر:

مدیر عامل فرابورس ایران گفت: در شرایطی که اغلب بازارهای کشور روزهای کم رونقی را تجربه می کنند، سرمایه گذاران جذب بازار بدهی فرابورس ایران شده اند و این بازار رفته رفته در میان سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی به جایگاه مورد اتکایی دست یافته است.

امیر هامونی در گفت وگو با اقتصادنیوز اظهار کرد: انباشت بدهی های دولت در طول چند سال گذشته و درگیر شدن بخش های گوناگون اقتصادی کشور در چرخه های نامطلوب، دولت را بر آن داشت تا در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی و عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری، مساله سامان دهی و پرداخت حجم انبوهی از بدهی های دولت را از طریق تامین مالی به کمک ظرفیت های بازار سرمایه در دستور کار قرار دهد.

مدیر عامل فرابورس ایران گفت: در واقع تجمیع بدهی ها با تحت فشار قرار دادن بخش های مختلف اقتصادی، دولت را از هدف دستیابی به رشد اقتصادی پایدار دور کرده و تداوم فعال بودن پروژه های عمرانی و زیرساختی کشور را که چهره پویای یک اقتصاد در حال رشد است با مشکل روبه رو ساخته بود. از این رو لزوم توجه هر چه سریع تر به پرداخت و سامان دهی این بدهی ها در دولت یازدهم مطرح شده و این مهم از سال 94 از درگاه فرابورس ایران به کمک ابزار اسناد خزانه اسلامی عملیاتی و اجرایی شد.

او تصریح کرد: سال گذشته پنج هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی مقرر در قانون بودجه در پنج مرحله هر یک به ارزش هزار میلیارد تومان در فرابورس ایران پذیرش و نخستین مرحله این اسناد در تاریخ 23 اسفند سال گذشته، سررسید شد.

او ادامه داد: به مدد انتشار و عرضه این اسناد در فرابورس ایران، سال گذشته پویایی قابل توجهی در میان پیمانکاران کشور به وجود آمد و برخی از آنها با تخصیص این اوراق توانستند فعالیت های خود را با جدیت بیشتری از سر بگیرند.

مدیرعامل فرابورس ایران افزود: همچنین این ابزار بدهی به واسطه ضمانت دولتی آن جذابیت زیادی در میان سرمایه گذاران داخلی و خارجی به دست آورده و معاملات پررونق آن در فرابورس ایران موجب شده ارزش بازار فرابورس پس از ورود اسناد خزانه اسلامی حدود شش درصد رشد کند.

او در راستای اقدامات دولت به اقتصادنیوز گفت: در حال حاضر در قانون بودجه سال 95 نیز دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی را با سررسید یک تا سه سال به میزان 7.5هزار میلیارد تومان و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای منتشر کند. ضمن اینکه به منظور استمرار جریان پرداخت های خزانه داری کل کشور نیز دولت مجاز است تا مبلغ حداکثر 10 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی را منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص های اولویت دار ابلاغی از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور کند و پرداخت این اسناد را قبل از پایان سال، از محل اعتبارات دستگاه مزبور تسویه کند.

هامونی ادامه داد: به این ترتیب با تصویب تبصره های مربوط به اوراق بهادار کردن بدهی های دولت و انتشار اسناد خزانه اسلامی، شاهد آن هستیم که بازار بدهی رسماً از نمایندگان مجلس رای اعتماد گرفته که به این واسطه در سال جاری رونق بیش از پیش این بازار مورد انتظار است.

او عنوان کرد: طبق آخرین آمار موجود، ارزش بازار بدهی فرابورس ایران به رقم 44 هزار و 385 میلیارد ریال رسیده که این رقم حدود 24 درصد از ارزش کل بازار بدهی بازار سرمایه و 13 درصد از بازار بدهی کل کشور به شمار می رود.

هامونی افزود: در هفته های اخیر نیز آمارها گواه جذابیت و اقبال بیش از پیش سرمایه گذاران به این بازار است. به بیان دیگر می توان گفت در شرایطی که اغلب بازارهای کشور روزهای کم رونقی را تجربه می کنند، سرمایه گذاران جذب بازار بدهی فرابورس ایران شده اند و این بازار رفته رفته در میان سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی به جایگاه مورد اتکایی دست یافته است.

او معتقد است: بررسی ها نشان می دهد بازار بدهی بازار سرمایه جذابیت زیادی برای سرمایه گذاران یافته است و از آنجا که این اوراق به دلیل پشتوانه دولتی دارای ریسک حداقلی نیز هستند این عامل را می توان مهم ترین دلیلی که بر جذابیت این بازار افزوده است، عنوان کرد.

مدیرعامل فرابورس ایران گفت: از سوی دیگر بخشی از سرمایه گذاران ریسک گریز بوده و با حداقل ریسک مورد انتظار در بازار سرمایه گذاری می کنند، بنابراین بازار بدهی محلی نسبتاً مطمئن برای ورود آنها به شمار می رود و از طریق سلایق متفاوت سرمایه گذاری به راحتی در بازار سرمایه پاسخ خود را خواهند یافت. در همین حال بررسی اقتصادهای جهانی نیز نشان می دهد عمده این اقتصادها در شرایط چندان مناسبی قرار ندارند و بازدهی بسیاری از اوراق قرضه در اقتصادهای بزرگ دنیا ارقامی منفی هستند. بنابراین بازار بدهی کشورمان به دلیل امکان کسب بازدهی حدود 20 درصد، به یکی از نقاط جذاب سرمایه گذاری در دنیا بدل شده که ورود سرمایه گذاران خارجی و گزارش های متعدد بین المللی در این خصوص نیز گواه این موضوع است.

هامونی در خصوص اصلاحیه بودجه به مجلس و پویایی بیشتر بازار بدهی کشور به اقتصادنیوز گفت: در حال حاضر در دولت یازدهم تمام تلاش ها بر توسعه بازار بدهی در کشور و افزایش رقم تامین مالی دولت به کمک ابزار بدهی به جای استفاده از سیستم بانکی متمرکز شده و دولت در تلاش است تا ارقام تامین مالی خود را از این طریق افزایش دهد.

او ادامه داد: در همین راستا دولت قصد دارد تا با ارائه اصلاحیه بودجه به مجلس شورای اسلامی تبصره مربوط به انتشار اوراق اسلامی را مجدداً به جریان بیندازد که طبیعتاً با استفاده از ابزارها و امکاناتی که این لایحه در اختیار دولت قرار خواهد داد خروج از رکود هموارتر شده و در ادامه رونق بازار بدهی را نیز در پی خواهد داشت.

هامونی افزود: طبق تبصره 20 لایحه بودجه که در حال حاضر حذف شده است، دولت اجازه می یافت بدهی های خود به شبکه بانکی را از طریق اوراق اسلامی تسویه کند که این اوراق از سه محل «تودیع وثیقه نزد بانک مرکزی»، «ارائه در بازار بین بانکی» یا «عرضه در بازار بدهی» برای بانک ها نقدشونده خواهد بود.

مدیر عامل فرابورس ایران گفت: طبق اعلام معاون اقتصادی وزیر اقتصاد جناب آقای دکتر شاپور محمدی، این اوراق، صکوک و اسناد خزانه هستند و نرخ سود آنها متناسب با شرایط بازار تعیین می شود. اگر اوراق مزبور اجازه انتشار در دولت را یافته و وارد چرخه بانکی شوند، آن بخش از اوراقی که وارد بازار بدهی می شود به طور قطع بر رونق بیش از پیش این بازار خواهد افزود و پویایی بیشتر این بازار را به همراه خواهد داشت.

او تاکید کرد: توسعه بازار بدهی مزایای بی شماری برای اقتصاد کشور به همراه دارد که گذار از اقتصاد بانک محور به اقتصاد بازار محور، تامین منابع لازم برای کاهش بدهی های دولت به پیمانکاران و در نتیجه تداوم طرح های عمرانی و زیرساختی و اثرگذاری بیشتر سیاست های پولی با آزادی عمل بیشتر بانک مرکزی به عنوان مهم ترین مزایا قابل اشاره است.

هامونی افزود: همچنین افزایش شفافیت و انضباط مالی، تعیین غیردستوری نرخ بهره در اقتصاد، فراهم آوردن بستر لازم برای توسعه ابزارهای مالی بازار بنیان، کمک به حفظ استقلال کشور با تامین مالی داخلی دولت و کاهش استقراض بین المللی، فراهم آوردن امکان کشف نرخ تورم انتظاری بر مبنای نرخ تنزیل کشف شده در بازار و کمک به سیاستگذار پولی و مالی برای در پیش گرفتن سیاست های بهینه برای کنترل انتظارات بازار از جمله مزایای بی شماری است که به کمک توسعه بازار بدهی می توان به آنها دست یافت.

مدیرعامل فرابورس ایران گفت: تامین مالی 65 درصدی اقتصاد جهان به کمک بازار بدهی به خوبی گویای چرخش کشورها به سمت توسعه این بازار و تمرکز تامین مالی به کمک ابزارهای بدهی موجود در این بازار است که این امر لزوم توجه بیشتر به این بازار نوپای کشورمان را می طلبد.

او افزود: این نکته را هم نباید فراموش کرد که حفظ سرمایه اجتماعی در این بازار حساسیت بالایی دارد و از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در واقع دولت مبلغ اسمی مرحله نخست اسناد خزانه را سه روز زودتر از سررسید به حساب آخرین دارندگان واریز کرد که این حرکت به تزریق اعتماد در بازار نوپای بدهی کمک کرد و از سوی دیگر نقد شوندگی بالای ابزار اسناد خزانه اسلامی را در ذهن اهالی بازار سرمایه به یادگار گذاشت.

هامونی گفت: باید تلاش کرد که اعتماد به وجود آمده خدشه دار نشود و این بازار همواره به عنوان بازاری که درصد نکول در آن پایین است شناخته و مطرح شود.


1395/04/12
0
/
1
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333