رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

فرصت ها وتهدیدهای برگزیت برای ایران
اهمیت : مهم

15

کارشناس بورس و بازار سرمایه گفت: جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا به نفع اقتصاد ایران خواهد شد،زیرا اتحادیه اروپا به تفاهم نامه ها با ایران بیشتر پایبند خواهد بود و چالش ها می تواند به فرصت تبدیل شود. حیدر مستخدمین حسینی کارشناس بازار بورس و سرمایه درباره تاثیر جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا بر اقتصاد ایران اظهار داشت:از قبل معلوم بود که چنین اتفاقی به عنوان شوک تلقی شود و اگرحتی هم رای داده می شد که انگلیس در اروپا بماند، باز هم این اتفاق در بازارهای جهانی شوک ایجاد می کرد،بنابراین آنچه امروز می بینیم، شوک ...
خبر آنلاین:

کارشناس بورس و بازار سرمایه گفت: جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا به نفع اقتصاد ایران خواهد شد،زیرا اتحادیه اروپا به تفاهم نامه ها با ایران بیشتر پایبند خواهد بود و چالش ها می تواند به فرصت تبدیل شود.

حیدر مستخدمین حسینی کارشناس بازار بورس و سرمایه درباره تاثیر جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا بر اقتصاد ایران اظهار داشت:از قبل معلوم بود که چنین اتفاقی به عنوان شوک تلقی شود و اگرحتی هم رای داده می شد که انگلیس در اروپا بماند، باز هم این اتفاق در بازارهای جهانی شوک ایجاد می کرد،بنابراین آنچه امروز می بینیم، شوک اولیه است و بازارهای بین المللی دارند، خود را با شرایط جدید تطبیق می دهند.

وی افزود: اما در مورد ایران باید توجه داشت که بیش از یک دهه است که تحریم های جدی بر اقتصاد ما وارد شده و ارتباط ما نه تنها به لحاظ تجاری و اقتصادی با اتحادیه اروپا در پایین ترین حد خود بوده ،بلکه در برخی موارد قطع هم بوده است. بنابراین اینکه احساس کنیم با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا اقتصاد ایران تاثیر منفی می بیند، در واقع اینگونه نیست.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: به هر حال چنین تصمیمی در اقتصاد جهانی تاثیر گذار خواهد بود، زیرا در وهله اول جایگاه اتحادیه اروپا تغییر می کند و شاید کشورهای دیگری هم در این موضع قرار بگیرند و بخواهند از یورو جدا شوند.

مستخدمین حسینی با بیان اینکه مهمترین تاثیر در کوتاه مدت بر روی برخی مواد اولیه از جمله صنعت فولاد و صنایع زیربنایی خواهد بود که قیمت ها را دچار نوسان می کند،عنوان کرد: قدرتی که اتحادیه اروپا با وجود انگلیس داشت، حالا در تصمیم گیری ها دیگر آن تاثیر انگلیس را ندارد و این در مبادلات اقتصادی ما می تواند تاثیر بگذارد.

وی ادامه داد: اگر ایران بتواند روابط خود را انگلیس بهبود ببخشد می تواند از این شرایط را به نفع خود استفاده کند و این می تواند فرصتی برای اقتصاد ایران باشد. اما در مجموع به لحاظ اینکه اقتصاد ایران از اقتصاد بین الملل به خصوص از انگلیس و اتحادیه اروپا در یک دهه گذشته کمترین ارتباط را داشته،تاثیر منفی نمی بیند و ما می توانیم آن را به فرصت تبدیل کنیم.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سئوال که آیا این جدایی می تواند قدرت اقتصادی اتحادیه اروپا را کم کند و مذاکرات پسابرجام را به دلیل شرایط اقتصادی به تعویق بیندازد؟،گفت: بعید است واحساس نمی کنم انگلیس نقش اصلی را در این مدل ایفا کرده باشد اما تفکیک شدن از اتحادیه اروپا می تواند فرصتی برای ما باشد،چون ما هنوز تفاهم نامه امضا کرده ایم و به قرارداد قطعی نرسیده ایم.

وی با بیان اینکه پس از برجام نزدیک به ۱۵۰ هیات اقتصادی از اتحادیه اروپا به ایران آمدند و مذاکره کردند،گفت: چالش های سنگینی وجود دارد تا یک تفاهم نامه به قرارداد تبدیل شود و این چالش ها می تواند در شرایط جدید تبدیل به فرصت شود.

مستخدمین حسینی خاطرنشان کرد: هرکدام از کشورهای اتحادیه اروپا جدا شوند، می توانند در این مذاکرات به نفع ایران تمام شود،به این معنی که میدان مذاکره به جای یک کشور به چند کشور تغییر می کند.

وی اضافه کرد: هرکدام از کشورهای اتحادیه اروپا هم اگر بخواهند جدا شوند، برگ برنده به نفع ایران خواهد بود،زیرا اتحادیه اروپا به تفاهم نامه ها بیشتر پایبند خواهد بود و آنها هم فرصت ارتباط تجاری با ایران را نمی خواهند از دست بدهند.یعنی باب مذاکره به جای یک کانال دو کانال می شود و در مجموع به نفع شرایط اقتصادی ایران تمام خواهد شد.کارشناس بورس و بازار سرمایه گفت: جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا به نفع اقتصاد ایران خواهد شد،زیرا اتحادیه اروپا به تفاهم نامه ها با ایران بیشتر پایبند خواهد بود و چالش ها می تواند به فرصت تبدیل شود. حیدر مستخدمین حسینی کارشناس بازار بورس و سرمایه درباره تاثیر جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا بر اقتصاد ایران اظهار داشت:از قبل معلوم بود که چنین اتفاقی به عنوان شوک تلقی شود و اگرحتی هم رای داده می شد که انگلیس در اروپا بماند، باز هم این اتفاق در بازارهای جهانی شوک ایجاد می کرد،بنابراین آنچه امروز می بینیم، شوک ...
خبر آنلاین:

کارشناس بورس و بازار سرمایه گفت: جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا به نفع اقتصاد ایران خواهد شد،زیرا اتحادیه اروپا به تفاهم نامه ها با ایران بیشتر پایبند خواهد بود و چالش ها می تواند به فرصت تبدیل شود.

حیدر مستخدمین حسینی کارشناس بازار بورس و سرمایه درباره تاثیر جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا بر اقتصاد ایران اظهار داشت:از قبل معلوم بود که چنین اتفاقی به عنوان شوک تلقی شود و اگرحتی هم رای داده می شد که انگلیس در اروپا بماند، باز هم این اتفاق در بازارهای جهانی شوک ایجاد می کرد،بنابراین آنچه امروز می بینیم، شوک اولیه است و بازارهای بین المللی دارند، خود را با شرایط جدید تطبیق می دهند.

وی افزود: اما در مورد ایران باید توجه داشت که بیش از یک دهه است که تحریم های جدی بر اقتصاد ما وارد شده و ارتباط ما نه تنها به لحاظ تجاری و اقتصادی با اتحادیه اروپا در پایین ترین حد خود بوده ،بلکه در برخی موارد قطع هم بوده است. بنابراین اینکه احساس کنیم با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا اقتصاد ایران تاثیر منفی می بیند، در واقع اینگونه نیست.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: به هر حال چنین تصمیمی در اقتصاد جهانی تاثیر گذار خواهد بود، زیرا در وهله اول جایگاه اتحادیه اروپا تغییر می کند و شاید کشورهای دیگری هم در این موضع قرار بگیرند و بخواهند از یورو جدا شوند.

مستخدمین حسینی با بیان اینکه مهمترین تاثیر در کوتاه مدت بر روی برخی مواد اولیه از جمله صنعت فولاد و صنایع زیربنایی خواهد بود که قیمت ها را دچار نوسان می کند،عنوان کرد: قدرتی که اتحادیه اروپا با وجود انگلیس داشت، حالا در تصمیم گیری ها دیگر آن تاثیر انگلیس را ندارد و این در مبادلات اقتصادی ما می تواند تاثیر بگذارد.

وی ادامه داد: اگر ایران بتواند روابط خود را انگلیس بهبود ببخشد می تواند از این شرایط را به نفع خود استفاده کند و این می تواند فرصتی برای اقتصاد ایران باشد. اما در مجموع به لحاظ اینکه اقتصاد ایران از اقتصاد بین الملل به خصوص از انگلیس و اتحادیه اروپا در یک دهه گذشته کمترین ارتباط را داشته،تاثیر منفی نمی بیند و ما می توانیم آن را به فرصت تبدیل کنیم.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سئوال که آیا این جدایی می تواند قدرت اقتصادی اتحادیه اروپا را کم کند و مذاکرات پسابرجام را به دلیل شرایط اقتصادی به تعویق بیندازد؟،گفت: بعید است واحساس نمی کنم انگلیس نقش اصلی را در این مدل ایفا کرده باشد اما تفکیک شدن از اتحادیه اروپا می تواند فرصتی برای ما باشد،چون ما هنوز تفاهم نامه امضا کرده ایم و به قرارداد قطعی نرسیده ایم.

وی با بیان اینکه پس از برجام نزدیک به ۱۵۰ هیات اقتصادی از اتحادیه اروپا به ایران آمدند و مذاکره کردند،گفت: چالش های سنگینی وجود دارد تا یک تفاهم نامه به قرارداد تبدیل شود و این چالش ها می تواند در شرایط جدید تبدیل به فرصت شود.

مستخدمین حسینی خاطرنشان کرد: هرکدام از کشورهای اتحادیه اروپا جدا شوند، می توانند در این مذاکرات به نفع ایران تمام شود،به این معنی که میدان مذاکره به جای یک کشور به چند کشور تغییر می کند.

وی اضافه کرد: هرکدام از کشورهای اتحادیه اروپا هم اگر بخواهند جدا شوند، برگ برنده به نفع ایران خواهد بود،زیرا اتحادیه اروپا به تفاهم نامه ها بیشتر پایبند خواهد بود و آنها هم فرصت ارتباط تجاری با ایران را نمی خواهند از دست بدهند.یعنی باب مذاکره به جای یک کانال دو کانال می شود و در مجموع به نفع شرایط اقتصادی ایران تمام خواهد شد.


1395/04/08
0
/
5
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333