رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

جزییات کاهش نرخ سپرده بانکی
اهمیت : خیلی مهم

10

بر اساس مصوبه شورای هماهنگی بانک ها نرخ سود بانکی ازامروز کاهش یافت. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، نرخ سود بانکی برای سپرده های یک ساله ازامروز اول تیرماه از 18 به 15 درصد کاهش یافت. همچنین نرخ سود سپرده های کوتاه مدت از سه تا 9 ماه بین 10 تا 14 درصد تعیین شده و این نرخ از امروزاعمال می شود. گفتنی است نرخ سود کوتاه مدت روز شمار 10 درصد، سود سپرده 3ماهه 14 درصد، ویژه 4ماهه 14درصد، ویژه 6 ماهه 14.5 درصد،ویژه 9 ماه 14.5 درصد و یکساله 15 درصد است.
باشگاه خبرنگاران:

بر اساس مصوبه شورای هماهنگی بانک ها نرخ سود بانکی ازامروز کاهش یافت.

نرخ سود بانکی برای سپرده های یک ساله ازامروز اول تیرماه از ۱۸ به ۱۵ درصد کاهش یافت.

همچنین نرخ سود سپرده های کوتاه مدت از سه تا ۹ ماه بین ۱۰ تا ۱۴ درصد تعیین شده و این نرخ از امروزاعمال می شود.

گفتنی است نرخ سود کوتاه مدت روز شمار ۱۰ درصد، سود سپرده ۳ماهه ۱۴ درصد، ویژه ۴ماهه ۱۴درصد، ویژه ۶ ماهه ۱۴.۵ درصد،ویژه ۹ ماه ۱۴.۵ درصد و یکساله ۱۵ درصد است.

نرخ علی الحسابنوع سپرده سرمایه گذاری
۱۰ درصدکوتاه مدت روز شمار
۱۴ درصدویژه سه ماهه
۱۴ درصدویژه چهارماهه
۱۴.۵ درصدویژه شش ماهه
۱۴.۵ درصدویژه نه ماهه
۱۵ درصدیک ساله


بر اساس مصوبه شورای هماهنگی بانک ها نرخ سود بانکی ازامروز کاهش یافت. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، نرخ سود بانکی برای سپرده های یک ساله ازامروز اول تیرماه از 18 به 15 درصد کاهش یافت. همچنین نرخ سود سپرده های کوتاه مدت از سه تا 9 ماه بین 10 تا 14 درصد تعیین شده و این نرخ از امروزاعمال می شود. گفتنی است نرخ سود کوتاه مدت روز شمار 10 درصد، سود سپرده 3ماهه 14 درصد، ویژه 4ماهه 14درصد، ویژه 6 ماهه 14.5 درصد،ویژه 9 ماه 14.5 درصد و یکساله 15 درصد است.
باشگاه خبرنگاران:

بر اساس مصوبه شورای هماهنگی بانک ها نرخ سود بانکی ازامروز کاهش یافت.

نرخ سود بانکی برای سپرده های یک ساله ازامروز اول تیرماه از ۱۸ به ۱۵ درصد کاهش یافت.

همچنین نرخ سود سپرده های کوتاه مدت از سه تا ۹ ماه بین ۱۰ تا ۱۴ درصد تعیین شده و این نرخ از امروزاعمال می شود.

گفتنی است نرخ سود کوتاه مدت روز شمار ۱۰ درصد، سود سپرده ۳ماهه ۱۴ درصد، ویژه ۴ماهه ۱۴درصد، ویژه ۶ ماهه ۱۴.۵ درصد،ویژه ۹ ماه ۱۴.۵ درصد و یکساله ۱۵ درصد است.

نرخ علی الحسابنوع سپرده سرمایه گذاری
۱۰ درصدکوتاه مدت روز شمار
۱۴ درصدویژه سه ماهه
۱۴ درصدویژه چهارماهه
۱۴.۵ درصدویژه شش ماهه
۱۴.۵ درصدویژه نه ماهه
۱۵ درصدیک ساله

1395/04/01
0
/
0
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333