رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

بازگشت مشتری های سابق کشتیرانی با اجرای برجام
اهمیت : مهم

15

مدیرعامل دفتر نمایندگی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در کره جنوبی گفت: با فعال شدن خط کشتیرانی از بندر اینچئون به مقصد خاورمیانه در وقت و هزینه ها صرفه جویی قابل توجهی صورت خواهد گرفت.
نهایت‌نگر: به گزارش مانا:قاسم غیور زحمتکش -مدیرعامل دفتر نمایندگی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در کره جنوبی ، ضمن اعلام این خبر و در تشریح چرایی احداث خط بندر اینچئون- خاورمیانه اظهار داشت: در کره جنوبی مشتری های IRISL پراکنده اند و بیشتر آنان در جنوب و نزدیک بنادر بوسان، کوانگ جان و برخی دیگر در شمال کره، نزدیک سئول و بندر اینچئون مستقر هستند. پیش از این کانتینرهای خالی از جنوب کره به سمت شمال این کشور ارسال می شد و پس از بارگیری به جنوب حمل شده و به طرف مقصد گسیل داده می شد به همین دلیل هزینه حمل بسیار بالا می رفت. بنابراین ما تصمیم گرفتیم که خط کشتیرانی بندر اینچئون را که این مسیر را به نصف تقلیل می دهد فعال کنیم. وی افزود: پس از این هر دو هفته یکبار کشتی ها بارگیری شده و به سوی مقاصد خود اعزام می شود. با این امکان تازه هم در وقت و هم در هزینه ها صرفه جویی قابل توجهی صورت خواهد گرفت.
زحمتکش عمده ترین مشتری فعلی این مسیر را شرکت کیا موتورز کره که با شرکت سایپا همکاری دارد اعلام کرد و در توضیح مزایای این خط جدید عنوان کرد: افتتاح این خط کشتیرانی یک مزیت دیگر نیز دارد. با اجرای برجام و رفع تحریم ها کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران قصد دارد تا بار دیگر و همانند گذشته نفوذ خود را در بازار حمل و نقل دریایی کره جنوبی بازیابی کند. به هر حال شمال کره و منطقه سئول، حومه و بندر اینچئون به نوعی مرکز تجاری این کشور محسوب می شود برای همین ما تصمیم گرفتیم که در این بندر خدمات خود را فعال کنیم.
مدیر عامل دفتر نمایندگی IRISL در کره جنوبی اجرای برجام را نقطه عطفی در بازگشایی بازارهای جهانی بر روی شرکت های معتبر ایرانی دانست و اذعان داشت: برجام وزنه سنگینی از پای ما باز کرد. در زمان تحریم ها کسی حاضر به همکاری با ما نبود اما اکنون به آرامی روابط در حال بازیابی است. ما هم گام نخست را در این زمینه به خوبی برداشته ایم و امیدواریم بزودی ضمن بازگرداندن مشتری های سابق در جذب همکاری های تازه قدم های موثری را برداریم.
زحمتکش اما رقابت بین خطوط کشتیرانی را در عرصه بین المللی و بویژه کشور کره جنوبی بسیارشدید و تنگاتنگ اعلام کرد و گفت: ما برای رقابت آماده هستیم و برای آن برنامه داریم.
وی در تشریح این برنامه ها اظهار داشت: برنامه های دراز مدت ما بر اساس برنامه اعلام شده رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران پیش خواهد رفت. ایشان ارتقا رتبه شرکت از 21 کنونی به رتبه پانزدهمین شرکت بزرگ کشتیرانی جهان را به عنوان یکی از اهداف مهم گروه اعلام کرده اند. ما هم به عنوان بخشی از کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در فرآیند این ارتقا مشارکت فعالانه خواهیم داشت.
این مدیر باسابقه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران افزایش تبلیغات برای جذب مشتری های تازه و جذب نیروهای جدید را از اهداف میان مدت دفتر نمایندگی IRISL در کره جنوبی عنوان داشت و گفت: این نمایندگی به دلیل فشار تحریم ها بخشی از کارکنان خود را کاهش داده بود که اکنون در صدد هستیم برای توسعه فعالیت ها بار دیگر کارکنان تازه ای را به استخدام درآوریم.
لازم به توضیح است که اولین خط سرویس دهی کانتینری از مبدا بندر اینچئون کره جنوبی به مقصد خاورمیانه از سوی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران که اتصال مستقیمی بین بندر اینچون و خاورمیانه را برقرارمی کند طی روزهای اخیر راه اندازی شده است.

برچسب‌ها:

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر نماد ، مثبت خواهد بود.

مدیرعامل دفتر نمایندگی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در کره جنوبی گفت: با فعال شدن خط کشتیرانی از بندر اینچئون به مقصد خاورمیانه در وقت و هزینه ها صرفه جویی قابل توجهی صورت خواهد گرفت.
نهایت‌نگر: به گزارش مانا:قاسم غیور زحمتکش -مدیرعامل دفتر نمایندگی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در کره جنوبی ، ضمن اعلام این خبر و در تشریح چرایی احداث خط بندر اینچئون- خاورمیانه اظهار داشت: در کره جنوبی مشتری های IRISL پراکنده اند و بیشتر آنان در جنوب و نزدیک بنادر بوسان، کوانگ جان و برخی دیگر در شمال کره، نزدیک سئول و بندر اینچئون مستقر هستند. پیش از این کانتینرهای خالی از جنوب کره به سمت شمال این کشور ارسال می شد و پس از بارگیری به جنوب حمل شده و به طرف مقصد گسیل داده می شد به همین دلیل هزینه حمل بسیار بالا می رفت. بنابراین ما تصمیم گرفتیم که خط کشتیرانی بندر اینچئون را که این مسیر را به نصف تقلیل می دهد فعال کنیم. وی افزود: پس از این هر دو هفته یکبار کشتی ها بارگیری شده و به سوی مقاصد خود اعزام می شود. با این امکان تازه هم در وقت و هم در هزینه ها صرفه جویی قابل توجهی صورت خواهد گرفت.
زحمتکش عمده ترین مشتری فعلی این مسیر را شرکت کیا موتورز کره که با شرکت سایپا همکاری دارد اعلام کرد و در توضیح مزایای این خط جدید عنوان کرد: افتتاح این خط کشتیرانی یک مزیت دیگر نیز دارد. با اجرای برجام و رفع تحریم ها کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران قصد دارد تا بار دیگر و همانند گذشته نفوذ خود را در بازار حمل و نقل دریایی کره جنوبی بازیابی کند. به هر حال شمال کره و منطقه سئول، حومه و بندر اینچئون به نوعی مرکز تجاری این کشور محسوب می شود برای همین ما تصمیم گرفتیم که در این بندر خدمات خود را فعال کنیم.
مدیر عامل دفتر نمایندگی IRISL در کره جنوبی اجرای برجام را نقطه عطفی در بازگشایی بازارهای جهانی بر روی شرکت های معتبر ایرانی دانست و اذعان داشت: برجام وزنه سنگینی از پای ما باز کرد. در زمان تحریم ها کسی حاضر به همکاری با ما نبود اما اکنون به آرامی روابط در حال بازیابی است. ما هم گام نخست را در این زمینه به خوبی برداشته ایم و امیدواریم بزودی ضمن بازگرداندن مشتری های سابق در جذب همکاری های تازه قدم های موثری را برداریم.
زحمتکش اما رقابت بین خطوط کشتیرانی را در عرصه بین المللی و بویژه کشور کره جنوبی بسیارشدید و تنگاتنگ اعلام کرد و گفت: ما برای رقابت آماده هستیم و برای آن برنامه داریم.
وی در تشریح این برنامه ها اظهار داشت: برنامه های دراز مدت ما بر اساس برنامه اعلام شده رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران پیش خواهد رفت. ایشان ارتقا رتبه شرکت از 21 کنونی به رتبه پانزدهمین شرکت بزرگ کشتیرانی جهان را به عنوان یکی از اهداف مهم گروه اعلام کرده اند. ما هم به عنوان بخشی از کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در فرآیند این ارتقا مشارکت فعالانه خواهیم داشت.
این مدیر باسابقه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران افزایش تبلیغات برای جذب مشتری های تازه و جذب نیروهای جدید را از اهداف میان مدت دفتر نمایندگی IRISL در کره جنوبی عنوان داشت و گفت: این نمایندگی به دلیل فشار تحریم ها بخشی از کارکنان خود را کاهش داده بود که اکنون در صدد هستیم برای توسعه فعالیت ها بار دیگر کارکنان تازه ای را به استخدام درآوریم.
لازم به توضیح است که اولین خط سرویس دهی کانتینری از مبدا بندر اینچئون کره جنوبی به مقصد خاورمیانه از سوی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران که اتصال مستقیمی بین بندر اینچون و خاورمیانه را برقرارمی کند طی روزهای اخیر راه اندازی شده است.

برچسب‌ها:

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر نماد ، مثبت خواهد بود.
1395/04/01
0
/
1
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333