رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

ریل "هندی" جای ریل "ملی"
اهمیت : مهم

35

در حالی قرار است از ماه آینده تولید ریل پیشرفته ایرانی با استانداردهای اروپایی آغاز شود که وزارت راه در حال واردات ریل هندی برای تامین نیاز حدود ۱۰ سال پیش‌روی این وزارتخانه جهت ساخت خط‌آهن است.این در حالی است که کارخانه ذوب‌آهن اصفهان به زودی تولید ریل پیشرفته UIC60 را آغاز می‌کند.
خبرگزاری تسنیم:

۵ آبان سال ۹۳ شورای اقتصاد با درخواست وزارت راه و شهرسازی برای اختصاص ۲۲ میلیارد روپیه جهت خرید ریل از هند موافقت کرد. در آن روزها نرخ هر روپیه ۴۳۶ ریال (۴۳ تومان) بود که ۲۲ میلیارد روپیه معادل حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان بود.

در حال حاضر هر روپیه با رشد بیش از ۳۰ درصدی به ۵۷۰ ریال (۵۷ تومان) افزایش یافته و به این ترتیب دولت باید حدود ۱۲۵۰ میلیارد تومان برای خرید ریل به هندی ها پرداخت کند. ساخت هر کیلومتر خط آهن تقریبا ۱۲۰ تن ریل می خواهد، به عبارت دیگر ساخت ۱۰۰۰ کیلومتر خط آهن نیازمند ۱۲۰ هزار تن ریل است. نرخ کنونی هر تن ریل نیز بین ۱۰۰۰ تا ۱۳۰۰ دلار است که میانگین آن ۱۱۵۰ دلار خواهد بود. از این رو با مبلغ مذکور حدود ۳۱۰۰ کیلومتر ریل هندی برای توسعه شبکه ریلی کشور، جایگزینی ریل های فرسوده و افزایش ظرفیت شبکه حمل و نقل ریلی خریداری می شود.

در دولت کنونی وزارتخانه عریض و طویل راه و شهرسازی سالانه توانسته در خوشبینانه ترین حالت ممکن حدود ۳۰۰ کیلومتر خط آهن را بسازد. روزمه عملکردی این وزارتخانه گویای این واقعیت است که وزارت راه و شهرسازی برای حداقل ۱۰ سال آینده درخواست خرید ریل هندی را به شورای اقتصاد داده است.

این در حالی است که کارخانه ذوب آهن اصفهان به زودی تولید ریل پیشرفته UIC۶۰ را آغاز می کند.

سخنگوی شرکت ذوب آهن با بیان اینکه کل نیاز ریل کشور سالانه حدود ۱۵۰ هزار تن ریل است از انجام تست سرد ریل ایرانی تا پایان ماه جاری خبر داده و به تسنیم گفته است: از اول تیرماه ریل ایرانی تولید می شود. کجباف با اشاره به این که از دو سال گذشته پروژه تولید ریل برای واگن های پرسرعت (UIC۶۰) در شرکت ذوب آهن کلید خورده است، افزود: در سالهای ۸۱ تا ۸۹ ذوب آهن ۳۰ هزار تن ریل (U۳۳) تولید کرد، اما متأسفانه به دلیل اینکه خریداری در بازار وجود نداشت این پروژه متوقف شد.

وی با تاکید بر این که به پروژه جدید تولید ریل تحت استاندارد اروپایی آغاز شده است، بیان کرد: تولید ریل کارخانه ذوب آهن براساس نیاز داخلی و خارجی انجام خواهد شد البته کل نیاز ریل کشور به شرط تحقق تمام پروژه ها حدود ۱۵۰ هزار تن در سال است که ذوب آهن امکان تأمین تمام آنها را دارد.

کج باف با اشاره به قرارداد کارخانه ذوب آهن با راه آهن گفت: برای فروش ریلهای تولیدی ذوب آهن به راه آهن با این شرکت در حال مذاکره هستیم وبه محض تحقق نتیجه آنرا اعلام می کنیم.

به گزارش تسنیم، طی ماه های اخیر برخی شرکتهای حمل ونقل ریلی مذاکره با اروپایی ها برای واردات واگنهای دست دوم را احیا کرده اند و مدیران ذی ربط نیز به این مسئله اذعان دارند و تا امروز اقدامی برای جلوگیری از آن انجام نداده اند. در بین کشورهای اروپایی نیز سوئیس از جذابیت خاصی برای شرکتهای حمل ونقل ریلی ایرانی برخوردار است و گویا توانمندی های داخلی از سوی این شرکتها دیده نمی شود.

البته چند پیش مدیرعامل شرکت حمل ونقل ریلی رجا بی پولی را عامل خرید واگنهای دست دوم اعلام کرده بود. از سوی دیگر در آستانه تولید ریلی ایرانی، وزارت راه و شهرسازی بحث واردات ریل هندی را با شدت بیشتری دنبال می کند و این مسئله در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل تاسف بار است. وزارت راه و زیرمجموعه های آن می توانند نیاز یکسال خود را به ریل را از طریق واردات تامین کنند، نه نیاز ۱۰ سال آینده را.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر نماد ، منفی خواهد بود.

در حالی قرار است از ماه آینده تولید ریل پیشرفته ایرانی با استانداردهای اروپایی آغاز شود که وزارت راه در حال واردات ریل هندی برای تامین نیاز حدود ۱۰ سال پیش‌روی این وزارتخانه جهت ساخت خط‌آهن است.این در حالی است که کارخانه ذوب‌آهن اصفهان به زودی تولید ریل پیشرفته UIC60 را آغاز می‌کند.
خبرگزاری تسنیم:

۵ آبان سال ۹۳ شورای اقتصاد با درخواست وزارت راه و شهرسازی برای اختصاص ۲۲ میلیارد روپیه جهت خرید ریل از هند موافقت کرد. در آن روزها نرخ هر روپیه ۴۳۶ ریال (۴۳ تومان) بود که ۲۲ میلیارد روپیه معادل حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان بود.

در حال حاضر هر روپیه با رشد بیش از ۳۰ درصدی به ۵۷۰ ریال (۵۷ تومان) افزایش یافته و به این ترتیب دولت باید حدود ۱۲۵۰ میلیارد تومان برای خرید ریل به هندی ها پرداخت کند. ساخت هر کیلومتر خط آهن تقریبا ۱۲۰ تن ریل می خواهد، به عبارت دیگر ساخت ۱۰۰۰ کیلومتر خط آهن نیازمند ۱۲۰ هزار تن ریل است. نرخ کنونی هر تن ریل نیز بین ۱۰۰۰ تا ۱۳۰۰ دلار است که میانگین آن ۱۱۵۰ دلار خواهد بود. از این رو با مبلغ مذکور حدود ۳۱۰۰ کیلومتر ریل هندی برای توسعه شبکه ریلی کشور، جایگزینی ریل های فرسوده و افزایش ظرفیت شبکه حمل و نقل ریلی خریداری می شود.

در دولت کنونی وزارتخانه عریض و طویل راه و شهرسازی سالانه توانسته در خوشبینانه ترین حالت ممکن حدود ۳۰۰ کیلومتر خط آهن را بسازد. روزمه عملکردی این وزارتخانه گویای این واقعیت است که وزارت راه و شهرسازی برای حداقل ۱۰ سال آینده درخواست خرید ریل هندی را به شورای اقتصاد داده است.

این در حالی است که کارخانه ذوب آهن اصفهان به زودی تولید ریل پیشرفته UIC۶۰ را آغاز می کند.

سخنگوی شرکت ذوب آهن با بیان اینکه کل نیاز ریل کشور سالانه حدود ۱۵۰ هزار تن ریل است از انجام تست سرد ریل ایرانی تا پایان ماه جاری خبر داده و به تسنیم گفته است: از اول تیرماه ریل ایرانی تولید می شود. کجباف با اشاره به این که از دو سال گذشته پروژه تولید ریل برای واگن های پرسرعت (UIC۶۰) در شرکت ذوب آهن کلید خورده است، افزود: در سالهای ۸۱ تا ۸۹ ذوب آهن ۳۰ هزار تن ریل (U۳۳) تولید کرد، اما متأسفانه به دلیل اینکه خریداری در بازار وجود نداشت این پروژه متوقف شد.

وی با تاکید بر این که به پروژه جدید تولید ریل تحت استاندارد اروپایی آغاز شده است، بیان کرد: تولید ریل کارخانه ذوب آهن براساس نیاز داخلی و خارجی انجام خواهد شد البته کل نیاز ریل کشور به شرط تحقق تمام پروژه ها حدود ۱۵۰ هزار تن در سال است که ذوب آهن امکان تأمین تمام آنها را دارد.

کج باف با اشاره به قرارداد کارخانه ذوب آهن با راه آهن گفت: برای فروش ریلهای تولیدی ذوب آهن به راه آهن با این شرکت در حال مذاکره هستیم وبه محض تحقق نتیجه آنرا اعلام می کنیم.

به گزارش تسنیم، طی ماه های اخیر برخی شرکتهای حمل ونقل ریلی مذاکره با اروپایی ها برای واردات واگنهای دست دوم را احیا کرده اند و مدیران ذی ربط نیز به این مسئله اذعان دارند و تا امروز اقدامی برای جلوگیری از آن انجام نداده اند. در بین کشورهای اروپایی نیز سوئیس از جذابیت خاصی برای شرکتهای حمل ونقل ریلی ایرانی برخوردار است و گویا توانمندی های داخلی از سوی این شرکتها دیده نمی شود.

البته چند پیش مدیرعامل شرکت حمل ونقل ریلی رجا بی پولی را عامل خرید واگنهای دست دوم اعلام کرده بود. از سوی دیگر در آستانه تولید ریلی ایرانی، وزارت راه و شهرسازی بحث واردات ریل هندی را با شدت بیشتری دنبال می کند و این مسئله در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل تاسف بار است. وزارت راه و زیرمجموعه های آن می توانند نیاز یکسال خود را به ریل را از طریق واردات تامین کنند، نه نیاز ۱۰ سال آینده را.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر نماد ، منفی خواهد بود.
1395/03/22
2
/
5
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333