رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

حل زودتر از موعد موانع بانکی از دریچه دیپلماسی
اهمیت : مهم

14

تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ابهام در مورد مسأله مبادلات بانکی و برجام باقی خواهد ماند. مشکلی که صنعت بانکی با آن مواجه است مبادلات بانک های غربی با ایران است که این بانک ها طبق توافق نامه افک (OFAC) که نقل و انتقال پول را خیلی محدود می کند از ترس جریمه شدن توسط آمریکا از تجارت با بانک های ایرانی خودداری می کنند فرصت تصمیم گیری در مورد این قضیه تیر ماه 96 است مگر اینکه ایران با دیپلماسی این مشکل را سریع تر حل کند به نظر نمی رسد حداقل تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هیچ اتفاقی بیافتد.
بورس نیوز:

تا زمانی که برجام به نتایج روشنی نرسد کلیت بورس از ابهام خارج نخواهد شد. بورس فاز انتظار را پیش گرفته است مسلماً اگر اخبار مثبتی در آینده به دست بازار برسد شاخص صعود خواهد کرد و اگر اخبار مثبتی در آینده به دست بازار برسد شاخص صعود خواهد کرد و اگر اخبار منفی جریان یابد بازار روند فرسایشی را پیش خواهد گرفت.

مدیر معاملات کارگزاری اثل ضمن ابراز این مطالب به خبرنگار بورس نیوز تصریح کرد: تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ابهام در مورد مسأله مبادلات بانکی و برجام باقی خواهد ماند. مشکلی که صنعت بانکی با آن مواجه است مبادلات بانک های غربی با ایران است که این بانک ها طبق توافق نامه افک (OFAC) که نقل و انتقال پول را خیلی محدود می کند از ترس جریمه شدن توسط آمریکا از تجارت با بانک های ایرانی خودداری می کنند فرصت تصمیم گیری در مورد این قضیه تیر ماه ۹۶ است مگر اینکه ایران با دیپلماسی این مشکل را سریع تر حل کند به نظر نمی رسد حداقل تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هیچ اتفاقی بیافتد.

بابک اخیانی در ادمه افزود: در واقع صنعتی که انتظار داشتیم با برجام جهش قابل ملاحظه ای داشته باشد صنعت بانکی بود که متأسفانه برخلاف انتظارات پیش رفت. بزرگترین مشکل داخلی بانک ها بحث معوقات بانکی است. در مورد نرخ بهره بانکی بالقوه خبر خوبی است به شرط اینکه جلوی راه فرار از کاهش نرخ بهره گرفته شود و نرخ بهره صوری کاهش نیابد چرا که بانک ها مشکل کمبود نقدینگی دارند و حاضر نیستند زیر بار نرخ های اعلام شده توسط بانک مرکزی بروند. کاهش نرخ بهره بانکی پروسه زمان بری است و نیاز به آمادگی روانی و فرهنگسازی دارد حداقل ۲ سال زمان می برد تا نرخ بهره کاهش یابد.

وی درباره صنعت پیشرو در سال جاری بیان کرد: دولت با صنعت خودرو مهربان بوده است و خودرو موج پنج خود را ادامه خواهد داد دولت نیز از این موج حمایت می کند اما در مورد صنعت پتروشیمی اگر دولتی ها اراده و تمایلی برای تغییر نداشته باشند هیچ تغییری را شاهد نخواهیم بود. رانت خوراک پتروشیمی با کاهش نرخ خوراک از بین می رود در سال جاری نرخ خوراک تا ۸.۵ سنت کاهش خواهد یافت ولی احتمال اینکه به سطح پایین تر از این عدد برسد بعید به نظر می رسد.

اخیانی یکسان سازی نرخ ارز را راهی برای از بین بردن رانت عنوان کرد و اظهار کرد: مسلماً یکسان سازی نرخ ارز که در نیمه دوم سال جاری اتفاق خواهد افتاد یک اتفاق مثبت است که رانت را از بین می برد شرکت هایی هستند که نرخ ارز مبادله ای دریافت می کنند و با واسطه محصولات خود را با نرخ ارز آزاد به فروش می رسانند.

این کارشناس بازار سرمایه در خاتمه موقعیت کنونی اقتصاد ایران و اثر آن بر بازار سرمایه را توضیح داد: بحث های بسیاری جهت خروج از رکود می شود اما برنامه مشخصی در ساختمان سازی و ... ساماندهی نمی شود. دولت کنونی سرعت گردش پول را کاهش داد و اگر بخواهد موجبات خروج از رکود و بالا بردن سرعت گردش پول را فرآهم آورد تورم که روند کاهشی گرفته است دوباره بالا می رود و این امر متناقض با سیاست ها و شعارهای دولت روحانی است. حداقل تا انتخابات ریاست جمهوری کشور، تغییراتی که باعث بالا رفتن تورم شود به وقوع نمی پیوندد در نتیجه شرکت های بورسی نیز متأثر از رکود اقتصادی خواهند بود.


برچسب‌ها:

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر صنایع و غیرقابل پیش‌بینی است.

تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ابهام در مورد مسأله مبادلات بانکی و برجام باقی خواهد ماند. مشکلی که صنعت بانکی با آن مواجه است مبادلات بانک های غربی با ایران است که این بانک ها طبق توافق نامه افک (OFAC) که نقل و انتقال پول را خیلی محدود می کند از ترس جریمه شدن توسط آمریکا از تجارت با بانک های ایرانی خودداری می کنند فرصت تصمیم گیری در مورد این قضیه تیر ماه 96 است مگر اینکه ایران با دیپلماسی این مشکل را سریع تر حل کند به نظر نمی رسد حداقل تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هیچ اتفاقی بیافتد.
بورس نیوز:

تا زمانی که برجام به نتایج روشنی نرسد کلیت بورس از ابهام خارج نخواهد شد. بورس فاز انتظار را پیش گرفته است مسلماً اگر اخبار مثبتی در آینده به دست بازار برسد شاخص صعود خواهد کرد و اگر اخبار مثبتی در آینده به دست بازار برسد شاخص صعود خواهد کرد و اگر اخبار منفی جریان یابد بازار روند فرسایشی را پیش خواهد گرفت.

مدیر معاملات کارگزاری اثل ضمن ابراز این مطالب به خبرنگار بورس نیوز تصریح کرد: تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ابهام در مورد مسأله مبادلات بانکی و برجام باقی خواهد ماند. مشکلی که صنعت بانکی با آن مواجه است مبادلات بانک های غربی با ایران است که این بانک ها طبق توافق نامه افک (OFAC) که نقل و انتقال پول را خیلی محدود می کند از ترس جریمه شدن توسط آمریکا از تجارت با بانک های ایرانی خودداری می کنند فرصت تصمیم گیری در مورد این قضیه تیر ماه ۹۶ است مگر اینکه ایران با دیپلماسی این مشکل را سریع تر حل کند به نظر نمی رسد حداقل تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هیچ اتفاقی بیافتد.

بابک اخیانی در ادمه افزود: در واقع صنعتی که انتظار داشتیم با برجام جهش قابل ملاحظه ای داشته باشد صنعت بانکی بود که متأسفانه برخلاف انتظارات پیش رفت. بزرگترین مشکل داخلی بانک ها بحث معوقات بانکی است. در مورد نرخ بهره بانکی بالقوه خبر خوبی است به شرط اینکه جلوی راه فرار از کاهش نرخ بهره گرفته شود و نرخ بهره صوری کاهش نیابد چرا که بانک ها مشکل کمبود نقدینگی دارند و حاضر نیستند زیر بار نرخ های اعلام شده توسط بانک مرکزی بروند. کاهش نرخ بهره بانکی پروسه زمان بری است و نیاز به آمادگی روانی و فرهنگسازی دارد حداقل ۲ سال زمان می برد تا نرخ بهره کاهش یابد.

وی درباره صنعت پیشرو در سال جاری بیان کرد: دولت با صنعت خودرو مهربان بوده است و خودرو موج پنج خود را ادامه خواهد داد دولت نیز از این موج حمایت می کند اما در مورد صنعت پتروشیمی اگر دولتی ها اراده و تمایلی برای تغییر نداشته باشند هیچ تغییری را شاهد نخواهیم بود. رانت خوراک پتروشیمی با کاهش نرخ خوراک از بین می رود در سال جاری نرخ خوراک تا ۸.۵ سنت کاهش خواهد یافت ولی احتمال اینکه به سطح پایین تر از این عدد برسد بعید به نظر می رسد.

اخیانی یکسان سازی نرخ ارز را راهی برای از بین بردن رانت عنوان کرد و اظهار کرد: مسلماً یکسان سازی نرخ ارز که در نیمه دوم سال جاری اتفاق خواهد افتاد یک اتفاق مثبت است که رانت را از بین می برد شرکت هایی هستند که نرخ ارز مبادله ای دریافت می کنند و با واسطه محصولات خود را با نرخ ارز آزاد به فروش می رسانند.

این کارشناس بازار سرمایه در خاتمه موقعیت کنونی اقتصاد ایران و اثر آن بر بازار سرمایه را توضیح داد: بحث های بسیاری جهت خروج از رکود می شود اما برنامه مشخصی در ساختمان سازی و ... ساماندهی نمی شود. دولت کنونی سرعت گردش پول را کاهش داد و اگر بخواهد موجبات خروج از رکود و بالا بردن سرعت گردش پول را فرآهم آورد تورم که روند کاهشی گرفته است دوباره بالا می رود و این امر متناقض با سیاست ها و شعارهای دولت روحانی است. حداقل تا انتخابات ریاست جمهوری کشور، تغییراتی که باعث بالا رفتن تورم شود به وقوع نمی پیوندد در نتیجه شرکت های بورسی نیز متأثر از رکود اقتصادی خواهند بود.


برچسب‌ها:

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر صنایع و غیرقابل پیش‌بینی است.
1395/03/18
0
/
2
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333