رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

پیشنهادی به دولت به منظور حمایت از قطعه سازان
اهمیت : مهم

5

عضو انجمن قطعه سازان گفت : صرفا با تدوین تعرفه های بالا نمی توان از تولید داخل حمایت کرد. با افزایش نرخ تعرفه واردات قطعات در شرایطی که کنترلی بر نرخ مواد اولیه تولید مانند فولاد صورت نمی گیرد باز هم قیمت تمام شده تولید داخل رقمی می شود که عملا در مقایسه با قطعات وارداتی توجیه اقتصادی نخواهد داشت.
نهایت‌نگر:

به گزارش خبر خودرو :

جعفر نصیری - عضو انجمن قطعه سازان با اشاره به تعرفه فعلی واردات قطعه به کشور افزود : پیش از تعیین میزان تعرفه واردات قطعات باید در خصوص وضعیت تولید و نیاز بازار داخل ظرفیت سنجی صورت گیرد و سپس بر مبنای آن رقم واردات مشخص شود.

وی تصریح کرد : با افزایش تعرفه واردات قطعه، مسلما ورود قطعات برای برخی خودروسازان و قطعه ساز نما ها توجیه اقتصادی نخواهد داشت و واردات قطعه کاهش خواهد یافت. البته با افزایش نرخ تعرفه واردات قطعات در شرایطی که کنترلی بر نرخ مواد اولیه تولید مانند فولاد صورت نمی گیرد باز هم قیمت تمام شده تولید داخل رقمی می شود که عملا در مقایسه با قطعات وارداتی توجیه اقتصادی نخواهد داشت و رقابتی را در این حوزه ایجاد نخواهد کرد.

وی خاطر نشان کرد : دولت باید حمایت از تولید داخل را در پکیجی در نظر بگیرد چرا که تنها با شعار نمی توان به این هدف دست یافت از این رو باید تمام عوامل موثر در تولید در کنار هم دیده شود.

وی اظهار داشت : با افزایش نرخ تعرفه در شرایطی که نسبت به قیمت مواد اولیه و حقوق و دستمزد کنترلی صورت نگیرد عملا تولید داخل توجیه اقتصادی نداشته و با تعرفه ۱۰۰ درصد نیز در چنین شرایطی حمایتی از تولید صورت نخواهد گرفت.

وی ضمن اشاره به پیشنهادی به دولت در خصوص حمایت از قطعه سازان داخلی تصریح کرد : پیشنهاد می شود که دولت اولا موضوع حمایت از تولید را در بسته ای در نظر بگیرد چرا که صرفا تعرفه نمی تواند در این زمینه موثر باشد ثانیا همزمان با نرخ تعرفه ، زمینه را برای سرمایه گذاری قطعه سازان خارجی فراهم نماید تا با جوینت شدن با قطعه سازان خارجی ، حتی شرکتهای چینی و تبادل دانش و تکنولوژی شاهد ارتقاء تولید در این بخش از صنعت باشیم.

این فعال در صنعت قطعه سازی کشور همچنین با ابراز تاسف نسبت به ورود برخی از قطعات توسط شرکتهای خودروساز اظهار داشت : متاسفانه در این سالها برخی از خودروسازان خود واردکننده قطعات چینی به کشور بودند و با استفاده از مواد و تبصره هایی و دریافت تخفیفاتی عملا رقم تعیین شده در تعرفه واردات را پرداخت نکرده بلکه بسیاری از تولیدکنندگان را نیز تشویق به ورود قطعات چینی به کشور می کنند.

نصیری با توجه به اهداف تعیین تعرفه در کاهش واردات کالاهای خارجی اظهار داشت : هر چند تعرفه از استاندارد و عرفی برخوردار است به عنوان مثال تعرفه ۳۵ درصد برای ورود قطعات هر چند رقم منطقی است اما با توجه به فرارهای تعرفه ای که برخی خودروسازان و قطعه ساز نما ها انجام می دهند و به منظور جلوگیری از این مساله ، باید تعرفه از استاندارد مورد نظر بالاتر در نظر گرفته شود تا واردات آنها مقرون به صرفه نباشد.

وی همچنین با توجه به دغدغه انحصار در راستای افزایش نرخ تعرفه واردات تصریح کرد : جلوگیری از چنین شرایطی بستگی به تصمیمات دولت دارد در واقع دولت با توجه به کیفیت قطعات تولیدی در داخل می تواند به واحدهای تولیدی را رتبه بندی نماید و بر این اساس جوایز و جرایمی را در نظر گیرد تا مانع از انحصار در این بخش شود.


برچسب‌ها:


عضو انجمن قطعه سازان گفت : صرفا با تدوین تعرفه های بالا نمی توان از تولید داخل حمایت کرد. با افزایش نرخ تعرفه واردات قطعات در شرایطی که کنترلی بر نرخ مواد اولیه تولید مانند فولاد صورت نمی گیرد باز هم قیمت تمام شده تولید داخل رقمی می شود که عملا در مقایسه با قطعات وارداتی توجیه اقتصادی نخواهد داشت.
نهایت‌نگر:

به گزارش خبر خودرو :

جعفر نصیری - عضو انجمن قطعه سازان با اشاره به تعرفه فعلی واردات قطعه به کشور افزود : پیش از تعیین میزان تعرفه واردات قطعات باید در خصوص وضعیت تولید و نیاز بازار داخل ظرفیت سنجی صورت گیرد و سپس بر مبنای آن رقم واردات مشخص شود.

وی تصریح کرد : با افزایش تعرفه واردات قطعه، مسلما ورود قطعات برای برخی خودروسازان و قطعه ساز نما ها توجیه اقتصادی نخواهد داشت و واردات قطعه کاهش خواهد یافت. البته با افزایش نرخ تعرفه واردات قطعات در شرایطی که کنترلی بر نرخ مواد اولیه تولید مانند فولاد صورت نمی گیرد باز هم قیمت تمام شده تولید داخل رقمی می شود که عملا در مقایسه با قطعات وارداتی توجیه اقتصادی نخواهد داشت و رقابتی را در این حوزه ایجاد نخواهد کرد.

وی خاطر نشان کرد : دولت باید حمایت از تولید داخل را در پکیجی در نظر بگیرد چرا که تنها با شعار نمی توان به این هدف دست یافت از این رو باید تمام عوامل موثر در تولید در کنار هم دیده شود.

وی اظهار داشت : با افزایش نرخ تعرفه در شرایطی که نسبت به قیمت مواد اولیه و حقوق و دستمزد کنترلی صورت نگیرد عملا تولید داخل توجیه اقتصادی نداشته و با تعرفه ۱۰۰ درصد نیز در چنین شرایطی حمایتی از تولید صورت نخواهد گرفت.

وی ضمن اشاره به پیشنهادی به دولت در خصوص حمایت از قطعه سازان داخلی تصریح کرد : پیشنهاد می شود که دولت اولا موضوع حمایت از تولید را در بسته ای در نظر بگیرد چرا که صرفا تعرفه نمی تواند در این زمینه موثر باشد ثانیا همزمان با نرخ تعرفه ، زمینه را برای سرمایه گذاری قطعه سازان خارجی فراهم نماید تا با جوینت شدن با قطعه سازان خارجی ، حتی شرکتهای چینی و تبادل دانش و تکنولوژی شاهد ارتقاء تولید در این بخش از صنعت باشیم.

این فعال در صنعت قطعه سازی کشور همچنین با ابراز تاسف نسبت به ورود برخی از قطعات توسط شرکتهای خودروساز اظهار داشت : متاسفانه در این سالها برخی از خودروسازان خود واردکننده قطعات چینی به کشور بودند و با استفاده از مواد و تبصره هایی و دریافت تخفیفاتی عملا رقم تعیین شده در تعرفه واردات را پرداخت نکرده بلکه بسیاری از تولیدکنندگان را نیز تشویق به ورود قطعات چینی به کشور می کنند.

نصیری با توجه به اهداف تعیین تعرفه در کاهش واردات کالاهای خارجی اظهار داشت : هر چند تعرفه از استاندارد و عرفی برخوردار است به عنوان مثال تعرفه ۳۵ درصد برای ورود قطعات هر چند رقم منطقی است اما با توجه به فرارهای تعرفه ای که برخی خودروسازان و قطعه ساز نما ها انجام می دهند و به منظور جلوگیری از این مساله ، باید تعرفه از استاندارد مورد نظر بالاتر در نظر گرفته شود تا واردات آنها مقرون به صرفه نباشد.

وی همچنین با توجه به دغدغه انحصار در راستای افزایش نرخ تعرفه واردات تصریح کرد : جلوگیری از چنین شرایطی بستگی به تصمیمات دولت دارد در واقع دولت با توجه به کیفیت قطعات تولیدی در داخل می تواند به واحدهای تولیدی را رتبه بندی نماید و بر این اساس جوایز و جرایمی را در نظر گیرد تا مانع از انحصار در این بخش شود.


برچسب‌ها:

1395/03/17
0
/
0
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333