رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

احتیاط بیش از حد،بلای جان خودرو
اهمیت : خیلی مهم

18

جدیدترین تحولات و تصمیمات ایران خودرو با برگزاری جلسه هیات مدیره همراه شده و از قرار معلوم سود ۲۲ تومانی سال ۹۴ تغییری نمی کند اما ممکن است سود سال جاری با تعدیل مثبتی همراه شود.
بورس پرس:

در پی توقف نماد روز شنبه ایران خودرو مشخص شد که این غول خودرو ساز در برابر عملکرد بسیار موفق سال جاری و تثبت رکوردهای جدید، اولین سود سال آینده را با ۴۰ درصد کاهش نسبت به سود سال جاری، حدود ۲۲ تومان پیش بینی کرده است.

این رویداد که عامل توقف نماد "خودرو" شد، بحث های زیادی را بین فعالان و کارشناسان ایجاد کرد و برخی هم حاضر به پذیرش این رویداد نبوده و همچنان چشم انتظار تعدیل سود حداقل ۴۰ تومانی هر سهم این شرکت بوده و هستند.

اما آخرین پیگیری های بورس پرس از مسئولان ایران خودرو نشان می دهد دیروز رئیس سازمان بورس پیگیر این موضوع بوده و در تماسی با مدیران این شرکت خواهان بررسی های بیشتر و کارشناسی شده است. به این ترتیب از قرار معلوم سود ۲۲ تومانی هر سهم سال آینده ایران خودرو تثبیت شده اما احتمالا" سود ۹۳ با تغییراتی همراه خواهد شد.

در این رابطه یک مقام مسئول به بورس پرس گفت: در پی پیگیری های مسئولان سازمان بورس، هیات مدیره این شرکت عصر دیروز جلسه ایی برگزار کرد تا بررسی های بیشتری را انجام و در صورت امکان تغییراتی را لحاظ کند.

وی افزود: با این اوصاف اعضاء هیات مدیره تصمیم گرفتند پیش بینی تولید ۵۱۰ هزار دستگاه در سال آینده و سود ۲۲ تومانی هر سهم ایران خودرو تغییری نکند اما با توجه به رسیدن تولید ایران خودرو به ۶۰۰ هزار دستگاه در سال جاری، سود ۹۳ با تعدیل همراه شود.

وی اعلام میزان تعدیل را منوط به اطلاعیه رسمی شرکت و سازمان بورس کرد و ادامه داد: به این ترتیب مقرر شده طی امروز و فردا نامه توضیحی به سازمان بورس ارسال و موارد اعلام شود تا در اولین فرصت نماد ایران خودرو در بورس بازگشایی شود. این درحالی است که نامه توضیحی ایران خودرو در مورد مصاحبه چند وقت پیش مدیرعامل شرکت در مورد پیش بینی تولید ۶۰۰ هزار دستگاه در سال ۹۴ و سایر موارد است.

وی در برابر این سئوال که چه دلیل یا دلایلی موجب شد تا دربرابر سود ۳۷ تومانی هر سهم سال جاری، برای سال آینده ۲۲ تومان سود و تولید ۵۱۰ هزار دستگاه پیش بینی شود؟ به بورس پرس گفت: واقعیت این است که با توجه به همه عوامل موثر ، چشم انداز روشن و دقیقی از آینده نیست. از سوی دیگر مسئولان این شرکت نمی خواهند توقع زیاد و دور از انتظاری را برای سهامداران ایجاد کنند.

وی افزود: به همین دلیل پیش بینی سال آینده تولید محصولات و سود، با در نظر گرفتن شرایط کنونی بوده ولی در صورت بهبود شرایط و روشن شدن مسائل و امکان افزایش تولید ، تعدیلاتی اعمال خواهد شد.

براساس این گزارش، با این اوصاف باید طی یکی دو روز آینده منتظر نامه توضیحی این شرکت و انتشار اولین سود ۹۴ و همچنین احتمال تعدیل سود ۹۳ ایران خودرو بود.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر نماد ، منفی خواهد بود.

با فرض اینکه شرکت در سال 94 بتواند 70 درصد ظرفیت اسمی خود، که حدود 615000 هزار دستگاه است، تولید کند، می‌تواند سودی معادل 515 ریال بسازد. با این تفسیر به نظر می‌رسد شرکت گزارش خود را بسیار محتاطانه تنظیم کرده است که این احتیاط بیش از حد شرکت،تاثیر منفی خود را در کوتاه مدت بر روی قیمت سهم خواهد گذاشت.

همه اینها در حالی است که پیش‌بینی می‌شود که شرکت بتواند با فروش بلوک وپارس به ارزشی معادل 2000 میلیارد تومان، مشکل تسهیلات مالی خود را حل نماید. بنابراین در صورت رفع تحریم‌ها باید منتظر تعدیل مثبت سود سال 94 ایران‌خودرو باشیم!

جدیدترین تحولات و تصمیمات ایران خودرو با برگزاری جلسه هیات مدیره همراه شده و از قرار معلوم سود ۲۲ تومانی سال ۹۴ تغییری نمی کند اما ممکن است سود سال جاری با تعدیل مثبتی همراه شود.
بورس پرس:

در پی توقف نماد روز شنبه ایران خودرو مشخص شد که این غول خودرو ساز در برابر عملکرد بسیار موفق سال جاری و تثبت رکوردهای جدید، اولین سود سال آینده را با ۴۰ درصد کاهش نسبت به سود سال جاری، حدود ۲۲ تومان پیش بینی کرده است.

این رویداد که عامل توقف نماد "خودرو" شد، بحث های زیادی را بین فعالان و کارشناسان ایجاد کرد و برخی هم حاضر به پذیرش این رویداد نبوده و همچنان چشم انتظار تعدیل سود حداقل ۴۰ تومانی هر سهم این شرکت بوده و هستند.

اما آخرین پیگیری های بورس پرس از مسئولان ایران خودرو نشان می دهد دیروز رئیس سازمان بورس پیگیر این موضوع بوده و در تماسی با مدیران این شرکت خواهان بررسی های بیشتر و کارشناسی شده است. به این ترتیب از قرار معلوم سود ۲۲ تومانی هر سهم سال آینده ایران خودرو تثبیت شده اما احتمالا" سود ۹۳ با تغییراتی همراه خواهد شد.

در این رابطه یک مقام مسئول به بورس پرس گفت: در پی پیگیری های مسئولان سازمان بورس، هیات مدیره این شرکت عصر دیروز جلسه ایی برگزار کرد تا بررسی های بیشتری را انجام و در صورت امکان تغییراتی را لحاظ کند.

وی افزود: با این اوصاف اعضاء هیات مدیره تصمیم گرفتند پیش بینی تولید ۵۱۰ هزار دستگاه در سال آینده و سود ۲۲ تومانی هر سهم ایران خودرو تغییری نکند اما با توجه به رسیدن تولید ایران خودرو به ۶۰۰ هزار دستگاه در سال جاری، سود ۹۳ با تعدیل همراه شود.

وی اعلام میزان تعدیل را منوط به اطلاعیه رسمی شرکت و سازمان بورس کرد و ادامه داد: به این ترتیب مقرر شده طی امروز و فردا نامه توضیحی به سازمان بورس ارسال و موارد اعلام شود تا در اولین فرصت نماد ایران خودرو در بورس بازگشایی شود. این درحالی است که نامه توضیحی ایران خودرو در مورد مصاحبه چند وقت پیش مدیرعامل شرکت در مورد پیش بینی تولید ۶۰۰ هزار دستگاه در سال ۹۴ و سایر موارد است.

وی در برابر این سئوال که چه دلیل یا دلایلی موجب شد تا دربرابر سود ۳۷ تومانی هر سهم سال جاری، برای سال آینده ۲۲ تومان سود و تولید ۵۱۰ هزار دستگاه پیش بینی شود؟ به بورس پرس گفت: واقعیت این است که با توجه به همه عوامل موثر ، چشم انداز روشن و دقیقی از آینده نیست. از سوی دیگر مسئولان این شرکت نمی خواهند توقع زیاد و دور از انتظاری را برای سهامداران ایجاد کنند.

وی افزود: به همین دلیل پیش بینی سال آینده تولید محصولات و سود، با در نظر گرفتن شرایط کنونی بوده ولی در صورت بهبود شرایط و روشن شدن مسائل و امکان افزایش تولید ، تعدیلاتی اعمال خواهد شد.

براساس این گزارش، با این اوصاف باید طی یکی دو روز آینده منتظر نامه توضیحی این شرکت و انتشار اولین سود ۹۴ و همچنین احتمال تعدیل سود ۹۳ ایران خودرو بود.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر نماد ، منفی خواهد بود.

با فرض اینکه شرکت در سال 94 بتواند 70 درصد ظرفیت اسمی خود، که حدود 615000 هزار دستگاه است، تولید کند، می‌تواند سودی معادل 515 ریال بسازد. با این تفسیر به نظر می‌رسد شرکت گزارش خود را بسیار محتاطانه تنظیم کرده است که این احتیاط بیش از حد شرکت،تاثیر منفی خود را در کوتاه مدت بر روی قیمت سهم خواهد گذاشت.

همه اینها در حالی است که پیش‌بینی می‌شود که شرکت بتواند با فروش بلوک وپارس به ارزشی معادل 2000 میلیارد تومان، مشکل تسهیلات مالی خود را حل نماید. بنابراین در صورت رفع تحریم‌ها باید منتظر تعدیل مثبت سود سال 94 ایران‌خودرو باشیم!
1393/12/18
0
/
2
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333