رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

سه دستور به بانک‌ها برای خروج از رکود
اهمیت : مهم

15

بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی موارد سه گانه ای به منظور هدایت صحیح منابع مالی، فراهم کردن بسترهای خروج فعالیت‌های اقتصادی از رکود و استفاده از ظرفیت‌های تولیدی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. متن بخشنامه به این شرح است: احتراماً، پيرو بخشنامه شماره93.109163 مورخ 1393.4.22به استحضار مي‌رساند؛ با عنايت به نقش برجسته بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي در تأمين مالي اقتصاد کشور، در شرايط حاضر شبکه بانکي رسالت و وظيفه خطيري در خروج غيرتورمي از رکود اقتصادي برعهده دارد.
خبر آنلاین:

بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی موارد سه گانه ای به منظور هدایت صحیح منابع مالی، فراهم کردن بسترهای خروج فعالیت های اقتصادی از رکود و استفاده از ظرفیت های تولیدی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

متن بخشنامه به این شرح است:

احتراماً، پیرو بخشنامه شماره۹۳.۱۰۹۱۶۳ مورخ ۱۳۹۳.۴.۲۲به استحضار می رساند؛ با عنایت به نقش برجسته بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در تأمین مالی اقتصاد کشور، در شرایط حاضر شبکه بانکی رسالت و وظیفه خطیری در خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی برعهده دارد.

لذا ضروری است در سالی که طبق فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نام گرفته، تمامی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با روحیه جهادی و با احساس مسئولیت و اهتمام عالی، همگام با سیاست های دولت محترم، نقش و رسالت خویش را به انجام رسانده و با بهره گیری بهینه و هدایت صحیح منابع مالی موجود، بسترهای خارج نمودن فعالیت های اقتصادی از رکود و استفاده از ظرفیت های تولیدی را فراهم کنند.

بر همین اساس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان مقام سیاست گذار و ناظر بر بازار پولی و بانکی کشور بر آن است تا به منظور تحقق بخشیدن به اهداف دولت محترم و کمک به رشد و توسعه اقتصادی کشور، سیاست هایی را با هدف هدایت شبکه بانکی کشور به تخصیص بهینه منابع و مصروف کردن آن در فعالیت های مولد و با نظر داشت کاهش بسترهای رشد مطالبات غیرجاری به مورد اجرا گذارد.

لذا خواهشمند است مراتب ذیل که برگرفته از بندهای «۳»، «۴»، «۵» از بخش «ج» سیاست های بانکی و اعتباری مجموعه سیاست های دولت برای خروج غیرتورمی از رکود مصوب جلسه ۱۳۹۳.۷.۲۰ هیأت وزیران است، به نحو مقتضی مبنای عمل قرار گرفته و بر حسن اجرای آن ها نظارت کافی و لازم معمول شود.

۱. کسب اطمینان از تأمین حداقل بیست و پنج درصد از منابع مالی مورد نیاز پروژه های سرمایه گذاری از محل حقوق صاحبان سهام؛

۲. کسب اطمینان از تأمین حداقل بیست و پنج درصد کل دارایی های شرکت ها در زمان اخذ تسهیلات توسط حقوق صاحبان شرکت با احتساب تسهیلات اعطایی؛

۳. منوط نمودن اعطای تسهیلات به بنگاه های بزرگ به ارایه صورت های مالی حسابرسی شده توسط حسابرس مستقل عضو جامعه حسابداران رسمی؛

با تأکید مجدد بر لزوم اجرای دقیق و صحیح موارد مذکور، از این که دستور مقتضی برای ابلاغ مراتب به واحدهای زیرمجموعه به قید فوریت و نظارت بر حسن اجرای آن صادر می فرمایید، از جنابعالی سپاسگزاری می شود.

همچنین بانک مرکزی در بخشنامه جداگانه ای نیز اعلام کرد: پیرو نامه شماره ۹۳.۲۷۷۴۲۶ مورخ ۱۳۹۳.۱۰.۱۷ مدیریت کل مقررات، مجوز های بانکی و مبارزه با پولشویی این بانک موضوع ابلاغ مراتب برگرفته از بند های (۳)، (۴) و (۵) از بخش (ج) سیاست های بانکی و اعتباری مجموعه سیاست های دولت برای خروج غیرتورمی از رکود، به استحضار می رساند حسب تصویب نامه شماره ۲۵۰۹۴.ت ۵۲۸۴۱هـ مورخ ۱۳۹۵.۳.۳هیئت محترم وزیران، شرکت های تعاونی مسکن از شمول جزءهای (۳) و (۴) بند (ج) تصمیم نامه شماره ۵۰۵۸۲.۸۴۵۷۰ مورخ ۱۳۹۳.۷.۲۶ مستثنی می باشند.


برچسب‌ها:


بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی موارد سه گانه ای به منظور هدایت صحیح منابع مالی، فراهم کردن بسترهای خروج فعالیت‌های اقتصادی از رکود و استفاده از ظرفیت‌های تولیدی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. متن بخشنامه به این شرح است: احتراماً، پيرو بخشنامه شماره93.109163 مورخ 1393.4.22به استحضار مي‌رساند؛ با عنايت به نقش برجسته بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي در تأمين مالي اقتصاد کشور، در شرايط حاضر شبکه بانکي رسالت و وظيفه خطيري در خروج غيرتورمي از رکود اقتصادي برعهده دارد.
خبر آنلاین:

بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی موارد سه گانه ای به منظور هدایت صحیح منابع مالی، فراهم کردن بسترهای خروج فعالیت های اقتصادی از رکود و استفاده از ظرفیت های تولیدی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

متن بخشنامه به این شرح است:

احتراماً، پیرو بخشنامه شماره۹۳.۱۰۹۱۶۳ مورخ ۱۳۹۳.۴.۲۲به استحضار می رساند؛ با عنایت به نقش برجسته بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در تأمین مالی اقتصاد کشور، در شرایط حاضر شبکه بانکی رسالت و وظیفه خطیری در خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی برعهده دارد.

لذا ضروری است در سالی که طبق فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نام گرفته، تمامی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با روحیه جهادی و با احساس مسئولیت و اهتمام عالی، همگام با سیاست های دولت محترم، نقش و رسالت خویش را به انجام رسانده و با بهره گیری بهینه و هدایت صحیح منابع مالی موجود، بسترهای خارج نمودن فعالیت های اقتصادی از رکود و استفاده از ظرفیت های تولیدی را فراهم کنند.

بر همین اساس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان مقام سیاست گذار و ناظر بر بازار پولی و بانکی کشور بر آن است تا به منظور تحقق بخشیدن به اهداف دولت محترم و کمک به رشد و توسعه اقتصادی کشور، سیاست هایی را با هدف هدایت شبکه بانکی کشور به تخصیص بهینه منابع و مصروف کردن آن در فعالیت های مولد و با نظر داشت کاهش بسترهای رشد مطالبات غیرجاری به مورد اجرا گذارد.

لذا خواهشمند است مراتب ذیل که برگرفته از بندهای «۳»، «۴»، «۵» از بخش «ج» سیاست های بانکی و اعتباری مجموعه سیاست های دولت برای خروج غیرتورمی از رکود مصوب جلسه ۱۳۹۳.۷.۲۰ هیأت وزیران است، به نحو مقتضی مبنای عمل قرار گرفته و بر حسن اجرای آن ها نظارت کافی و لازم معمول شود.

۱. کسب اطمینان از تأمین حداقل بیست و پنج درصد از منابع مالی مورد نیاز پروژه های سرمایه گذاری از محل حقوق صاحبان سهام؛

۲. کسب اطمینان از تأمین حداقل بیست و پنج درصد کل دارایی های شرکت ها در زمان اخذ تسهیلات توسط حقوق صاحبان شرکت با احتساب تسهیلات اعطایی؛

۳. منوط نمودن اعطای تسهیلات به بنگاه های بزرگ به ارایه صورت های مالی حسابرسی شده توسط حسابرس مستقل عضو جامعه حسابداران رسمی؛

با تأکید مجدد بر لزوم اجرای دقیق و صحیح موارد مذکور، از این که دستور مقتضی برای ابلاغ مراتب به واحدهای زیرمجموعه به قید فوریت و نظارت بر حسن اجرای آن صادر می فرمایید، از جنابعالی سپاسگزاری می شود.

همچنین بانک مرکزی در بخشنامه جداگانه ای نیز اعلام کرد: پیرو نامه شماره ۹۳.۲۷۷۴۲۶ مورخ ۱۳۹۳.۱۰.۱۷ مدیریت کل مقررات، مجوز های بانکی و مبارزه با پولشویی این بانک موضوع ابلاغ مراتب برگرفته از بند های (۳)، (۴) و (۵) از بخش (ج) سیاست های بانکی و اعتباری مجموعه سیاست های دولت برای خروج غیرتورمی از رکود، به استحضار می رساند حسب تصویب نامه شماره ۲۵۰۹۴.ت ۵۲۸۴۱هـ مورخ ۱۳۹۵.۳.۳هیئت محترم وزیران، شرکت های تعاونی مسکن از شمول جزءهای (۳) و (۴) بند (ج) تصمیم نامه شماره ۵۰۵۸۲.۸۴۵۷۰ مورخ ۱۳۹۳.۷.۲۶ مستثنی می باشند.


برچسب‌ها:

1395/03/11
0
/
0
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333