رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

امضا تفاهم نامه كريدور سبز گمركي ميان ايران و روسيه
اهمیت : مهم

10

به منظور تسهيل تبادل كالاهاي تجاري بين ايران و روسيه تفاهم نامه كريدور سبز گمركي ميان روساي‌كل گمركات دو كشور امضا شد.هدف از امضاي اين تفاهم نامه ضرورت توسعه تجارت بين دو كشور از طريق تسريع در انجام تشريفات گمركي، افزايش حجم تجارت و ايجاد شرايط مطلوب براي فعالان تجاري و توسعه همكاري‌هاي گمركي به ويژه در زمينه تبادل الكترونيكي اطلاعات و افزايش كارايي كنترل‌هاي گمركي اعلام شده است.
نهایت‌نگر:

به گزارش روابط عمومی گمرک ایران:

بر اساس این تفاهم نامه کهبه امضای دکتر مسعود کرباسیان رئیس کل گمرک ایران و آندره بلیانینوف رئیس سازمان فدرال گمرک روسیه رسیده است ،کنترل های فیزیکی در گمرکات دو کشور برای تجار خوش سابقه حذف و در صورت نیاز در سریعترین زمان ممکن صورت خواهد گرفت و پذیرش اظهارنامه گمرکی شرکت های مشمول با حداقل اسناد به شرط ارائه اسناد در مهلت تعیین شده انجام خواهد شد.
این پروژه در ابتدا به صورت آزمایشی در یک بازه زمانی 6 ماهه انجام خواهد شد و پس از آن طرفین به طور منظم به تبادل اطلاعات خواهند پرداخت.

بر اساس این گزارش اهم موارد این سند همکاری عبارت اند از:
- تبادل اطلاعات مربوط به کالاها و وسایط حمل ونقل فعالان حوزه تجارت خارجی بین دو کشور
- استفاد داوطلبانه از این پروژه برای فعالان تجارت خارجی ایران و روسیه
- تبادل فهرست فعالان تجارت خارجی مشمول این پروژه که دارای ریسک پایین تخلفات گمرکی می باشند.
- چارچوب این پروژه برمبنای شفافیت، قابل پیش بینی بودن و غیرتبعیض آمیز است .
- ارائه الکترونیکی اطلاعات به گمرک طرف دیگر متعاهد قبل از اظهار کالا به گمرک مقصد و نیز تصاویر اسنادی نظیر فاکتور، اسناد محموله و حمل و... با هدف تسریع در انجام تشریفات گمرکی، کاهش تعداد اسناد مورد نیاز و حداقل نمودن کنترل های گمرکی بر اساس تحلیل اطلاعاتی کالاها در چارچوب سیستم مدیریت ریسک.

مزایای استفاده از کریدور سبز گمرکی:
- اولویت داشتن در گمرکات طرفین برای ترخیص کالاهای خود
- استفاده از مزایای تسریع در انجام تشریفات گمرکی در گمرکات طرفین
- عدم انجام کنترل های فیزیکی برای اشخاص فاقد سابقه تخلف و در صورت نیاز به کنترل فیزیکی در حداقل زمان ممکن صورت خواهد گرفت.
- پذیرش اظهارنامه گمرکی شرکت های مشمول با حداقل اسناد به شرط ارائه اسناد در مهلت تعیین شده.
- ارائه درخواست با هدف بررسی صحت و سقم اطلاعات اظهار شده کالاهای تبادل شده بین دو کشور با در نظر گرفتن قوانین حاکمیتی دو کشور.

امضای موافقت نامه جدید همکاری گمرکی بین ایران و روسیه
رؤسای گمرکات ایران و روسیه همچنین موافقت نامه دوجانبه ای در زمینه همکاری و کمک متقابل اداری در امور گمرکی امضا کردند.
این موافقت نامه با هدف به روز کردن قانون موافقت نامه همکاری های گمرکی بین دو کشور (مصوب سال 1377) و به منظور استفاده از فناوری های نوین تدوین شده و پس از ارائه به طرف روسی و بعد از مکاتبات صورت گرفته و انجام مراحل مربوطه، امضاء شد.
هدف از امضای این موافقت نامه عبارت است از:
- اطمینان از اجرای صحیح قوانین گمرکی دو کشور
- پیشگیری و تحقیق درخصوص تخلفات گمرکی
- همکاری درخصوص امنیت عرضه کالا در چارچوب زنجیره تامین جهانی
- ارائه کمک به همدیگر در جهت تسهیل تشریفات گمرکی
- ارائه کمک فنی درخصوص آشنایی با فناوری های گمرکی طرفین
- تبادل تجربیات به همدیگر و آموزش کارکنان
- تبادل خودکار اطلاعات کالاهای مبادله شده بین دو کشور
- ارائه درخواست به همدیگر در مواردی که ظن تخلف گمرکی وجود داشته باشد

تفاهم نامه تبادل اطلاعات ارزشی گمرکی کالا
تفاهم نامه تبادل اطلاعات ارزش گمرکی کالا و وسایط نقلیه مبادله شده بین دو کشور ایران و روسیه دیگر سندی بود که به امضای روسای گمرکات دو کشور رسید.
گزارش روابط عمومی گمرک ایران می افزاید: هدف از امضای این تفاهم نامه همکاری و مساعدت متقابل بین طرفین به منظور ارزیابی صحیح ارزش کالاهای مبادله شده بین دو کشور از طریق تبادل اطلاعات مربوط به ارزش گذاری کالاها است.
موضوع همکاری:
بررسی شیوه های محاسبه و کنترل ارزش گمرکی کالاهای جابجا شده به منظور ارتقای کارایی روش های اعمال شده برای حصول دقت اطلاعات اظهار شده، از طریق اقداماتی نظیر تبادل تجارب کارشناسان بین طرفین مهمترین موضوع همکاری ایران و روسیه در قالب تفاهمنامه ذکر شده است.
به موجب این تفاهم نامه نحوه تبادل اطلاعات بین دو گمرک به شرح زیر است:
نحوه تبادل اطلاعات:
- تبادل تصاویر فاکتور و اسناد حمل و محموله بصورت الکترونیکی یا فیزیکی با مهرهای گمرکی
- تبادل اطلاعات از پایگاه داده الکترونیکی شامل اظهارنامه گمرکی
- تبادل دیگر اطلاعات مورد نیاز برای کنترل ارزش گمرکی کالاها
کمک های ارائه شده در این زمینه با هدف پیشگیری از فعالیت های غیرقانونی بویژه اقدامات خاص در مقابل کم اظهاری ارزش گمرکی کالاها می باشد.
به منظور تسهيل تبادل كالاهاي تجاري بين ايران و روسيه تفاهم نامه كريدور سبز گمركي ميان روساي‌كل گمركات دو كشور امضا شد.هدف از امضاي اين تفاهم نامه ضرورت توسعه تجارت بين دو كشور از طريق تسريع در انجام تشريفات گمركي، افزايش حجم تجارت و ايجاد شرايط مطلوب براي فعالان تجاري و توسعه همكاري‌هاي گمركي به ويژه در زمينه تبادل الكترونيكي اطلاعات و افزايش كارايي كنترل‌هاي گمركي اعلام شده است.
نهایت‌نگر:

به گزارش روابط عمومی گمرک ایران:

بر اساس این تفاهم نامه کهبه امضای دکتر مسعود کرباسیان رئیس کل گمرک ایران و آندره بلیانینوف رئیس سازمان فدرال گمرک روسیه رسیده است ،کنترل های فیزیکی در گمرکات دو کشور برای تجار خوش سابقه حذف و در صورت نیاز در سریعترین زمان ممکن صورت خواهد گرفت و پذیرش اظهارنامه گمرکی شرکت های مشمول با حداقل اسناد به شرط ارائه اسناد در مهلت تعیین شده انجام خواهد شد.
این پروژه در ابتدا به صورت آزمایشی در یک بازه زمانی 6 ماهه انجام خواهد شد و پس از آن طرفین به طور منظم به تبادل اطلاعات خواهند پرداخت.

بر اساس این گزارش اهم موارد این سند همکاری عبارت اند از:
- تبادل اطلاعات مربوط به کالاها و وسایط حمل ونقل فعالان حوزه تجارت خارجی بین دو کشور
- استفاد داوطلبانه از این پروژه برای فعالان تجارت خارجی ایران و روسیه
- تبادل فهرست فعالان تجارت خارجی مشمول این پروژه که دارای ریسک پایین تخلفات گمرکی می باشند.
- چارچوب این پروژه برمبنای شفافیت، قابل پیش بینی بودن و غیرتبعیض آمیز است .
- ارائه الکترونیکی اطلاعات به گمرک طرف دیگر متعاهد قبل از اظهار کالا به گمرک مقصد و نیز تصاویر اسنادی نظیر فاکتور، اسناد محموله و حمل و... با هدف تسریع در انجام تشریفات گمرکی، کاهش تعداد اسناد مورد نیاز و حداقل نمودن کنترل های گمرکی بر اساس تحلیل اطلاعاتی کالاها در چارچوب سیستم مدیریت ریسک.

مزایای استفاده از کریدور سبز گمرکی:
- اولویت داشتن در گمرکات طرفین برای ترخیص کالاهای خود
- استفاده از مزایای تسریع در انجام تشریفات گمرکی در گمرکات طرفین
- عدم انجام کنترل های فیزیکی برای اشخاص فاقد سابقه تخلف و در صورت نیاز به کنترل فیزیکی در حداقل زمان ممکن صورت خواهد گرفت.
- پذیرش اظهارنامه گمرکی شرکت های مشمول با حداقل اسناد به شرط ارائه اسناد در مهلت تعیین شده.
- ارائه درخواست با هدف بررسی صحت و سقم اطلاعات اظهار شده کالاهای تبادل شده بین دو کشور با در نظر گرفتن قوانین حاکمیتی دو کشور.

امضای موافقت نامه جدید همکاری گمرکی بین ایران و روسیه
رؤسای گمرکات ایران و روسیه همچنین موافقت نامه دوجانبه ای در زمینه همکاری و کمک متقابل اداری در امور گمرکی امضا کردند.
این موافقت نامه با هدف به روز کردن قانون موافقت نامه همکاری های گمرکی بین دو کشور (مصوب سال 1377) و به منظور استفاده از فناوری های نوین تدوین شده و پس از ارائه به طرف روسی و بعد از مکاتبات صورت گرفته و انجام مراحل مربوطه، امضاء شد.
هدف از امضای این موافقت نامه عبارت است از:
- اطمینان از اجرای صحیح قوانین گمرکی دو کشور
- پیشگیری و تحقیق درخصوص تخلفات گمرکی
- همکاری درخصوص امنیت عرضه کالا در چارچوب زنجیره تامین جهانی
- ارائه کمک به همدیگر در جهت تسهیل تشریفات گمرکی
- ارائه کمک فنی درخصوص آشنایی با فناوری های گمرکی طرفین
- تبادل تجربیات به همدیگر و آموزش کارکنان
- تبادل خودکار اطلاعات کالاهای مبادله شده بین دو کشور
- ارائه درخواست به همدیگر در مواردی که ظن تخلف گمرکی وجود داشته باشد

تفاهم نامه تبادل اطلاعات ارزشی گمرکی کالا
تفاهم نامه تبادل اطلاعات ارزش گمرکی کالا و وسایط نقلیه مبادله شده بین دو کشور ایران و روسیه دیگر سندی بود که به امضای روسای گمرکات دو کشور رسید.
گزارش روابط عمومی گمرک ایران می افزاید: هدف از امضای این تفاهم نامه همکاری و مساعدت متقابل بین طرفین به منظور ارزیابی صحیح ارزش کالاهای مبادله شده بین دو کشور از طریق تبادل اطلاعات مربوط به ارزش گذاری کالاها است.
موضوع همکاری:
بررسی شیوه های محاسبه و کنترل ارزش گمرکی کالاهای جابجا شده به منظور ارتقای کارایی روش های اعمال شده برای حصول دقت اطلاعات اظهار شده، از طریق اقداماتی نظیر تبادل تجارب کارشناسان بین طرفین مهمترین موضوع همکاری ایران و روسیه در قالب تفاهمنامه ذکر شده است.
به موجب این تفاهم نامه نحوه تبادل اطلاعات بین دو گمرک به شرح زیر است:
نحوه تبادل اطلاعات:
- تبادل تصاویر فاکتور و اسناد حمل و محموله بصورت الکترونیکی یا فیزیکی با مهرهای گمرکی
- تبادل اطلاعات از پایگاه داده الکترونیکی شامل اظهارنامه گمرکی
- تبادل دیگر اطلاعات مورد نیاز برای کنترل ارزش گمرکی کالاها
کمک های ارائه شده در این زمینه با هدف پیشگیری از فعالیت های غیرقانونی بویژه اقدامات خاص در مقابل کم اظهاری ارزش گمرکی کالاها می باشد.1395/02/28
0
/
2
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333