رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

گزارش سیا از شاخص‌های کلان اقتصاد ایران منتشر شد؛ ذخایر ارزی ایران ۱۵میلیارد دلار آب رفت/ تورم ۱۵.۳درصد و بیکاری بیشتر شد
اهمیت : مهم

20

سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در گزارشی از وضعیت اقتصاد ایران در سال میلادی گذشته از رشد اقتصادی ۰.۸درصدی، تورم ۱۵.۳درصدی و افزایش ۱۸.۵میلیارد دلاری واردات در این سال خبر داد و اعلام کرد ذخایر ارزی ایران در این سال بیش از ۱۵میلیارد دلار کاهش یافت.
خبرگزاری تسنیم:

سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در گزارشی از وضعیت اقتصاد ایران در سال میلادی گذشته از رشد اقتصادی ۰.۸درصدی، تورم ۱۵.۳درصدی و افزایش ۱۸.۵میلیارد دلاری واردات در این سال خبر داد و اعلام کرد ذخایر ارزی ایران در این سال بیش از ۱۵میلیارد دلار کاهش یافت.

سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در گزارشی از شاخص های کلان اقتصاد ایران در سال میلادی گذشته اعلام کرد تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس قدرت خرید در این سال به ۱.۳۸۲ تریلیون دلار رسید. تولید ناخالص داخلی ایران در این سال نسبت به سال قبل از آن ۱۲ میلیارد دلار افزایش داشته است.

تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۱.۳۷ تریلیون دلار اعلام شده بود.

سرانه تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۵ نیز ۱۷۸۰۰ دلار اعلام شده که نسبت به سال قبل از آن ۲۰۰ دلار افزایش داشته است.

* رشد ۰.۸درصدی اقتصاد ایران در سال گذشته

در حالی که ۲ نهاد بین المللی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول از رکود اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۵ خبر داده اند اداره اطلاعات اقتصادی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا رشد اقتصادی ایران در این سال را ۰.۸ درصد برآورد کرده است. ایران در سال پیش از آن رشد ۴.۳درصدی را تجربه کرده بود.

بخش خدمات بیشترین سهم در اقتصاد ایران را دارد و در سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۵۲.۳ درصد از کل تولید ناخالص داخلی ایران در این سال را به خود اختصاص داده است. بخش صنعت با ۳۸.۴ درصد و کشاورزی با ۹.۳ درصد به ترتیب در رتبه های بعدی از این نظر قرار گرفته اند.

این گزارش رشد تولیدات صنعتی ایران در سال میلادی گذشته را ۲.۹ درصد برآورد کرده است.

*بیکاری در ایران بیشتر شد

بر اساس این گزارش ایران ۲۹.۰۷ میلیون نفر نیروی کار دارد و بخش خدمات با سهم ۴۸.۶درصدی بیشترین سهم در اشتغال کشور را دارد و سهم صنعت ۳۵.۱ درصد و کشاورزی ۱۶.۳ درصد برآورد شده است.

بیکاری در ایران طی سال گذشته افزایش یافته و نرخ بیکاری از ۱۰.۳ درصد در سال ۲۰۱۴ به ۱۰.۵ درصد در سال پس از آن رسیده است.

*نرخ تورم به ۱۵.۳درصد رسید

این گزارش در بررسی وضعیت مالی ایران از کسری بودجه ۳.۵درصدی (جی دی پی) دولت ایران در سال ۲۰۱۵ خبر داده است.

بدهی های عمومی ایران در سال ۲۰۱۵ نیز افزایش قابل ملاحظه داشته است و از ۱۰.۷ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۴ به ۱۳.۲درصدی در سال ۲۰۱۵ رسیده است.

این گزارش نرخ تورم ایران را در سال گذشته ۱۵.۳ درصد برآورد کرده که نسبت به تورم ۱۷.۲درصدی سال قبل از آن کاهش داشته است. آمارهای رسمی دولتی نرخ تورم در سال گذشته را کمتر از ۱۲ درصد اعلام کرده اند.

* افزایش ۹.۳میلیارد دلاری نقدینگی در یک سال

بر اساس این گزارش حجم نقدینگی کشور در پایان سال ۲۰۱۵ معادل ۲۸۲.۹ میلیارد دلار بوده است که این رقم نسبت به سال قبل از آن ۹.۳ میلیارد دلار افزایش داشته است.

تراز حساب های جاری ایران در سال گذشته افت قابل توجهی داشته است و از ۱۵.۹۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ به ۱.۶۲۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ رسیده است.

*واردات ۱۸.۵میلیارد دلار افزایش و صادرات ۷.۵میلیارد دلار کاهش یافت

این گزارش صادرات و واردات ایران در سال ۲۰۱۵ را به ترتیب ۷۸.۹۹ میلیارد دلار و ۷۰.۶۳ میلیارد دلار اعلام کرده است. با وجود افت ۷.۴۸ میلیارد دلاری صادرات ایران در این سال نسبت به سال قبل واردات ایران ۱۸.۵۶ میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است.

ایران در سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۸۶.۴۷ میلیارد دلار صادرات و ۵۲.۰۷ میلیارد دلار واردات داشته است.

*ذخایر ارزی ایران ۱۵میلیارد دلار آب رفت

ذخایر ارزی ایران نیز در سال گذشته افت ۱۵.۰۵ میلیارد دلاری داشته است و به ۹۳.۹۵ میلیارد دلار رسیده است. در سال پیش از آن ذخایر ارزی ایران ۱۰۹ میلیارد دلار اعلام شده بود.

کل دیون خارجی ایران در پایان سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۶.۹۲۲ میلیارد دلار برآورد شده است. این رقم نسبت به بدهی ۷.۶۴۶ میلیارد دلاری کاهش داشته است.سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در گزارشی از وضعیت اقتصاد ایران در سال میلادی گذشته از رشد اقتصادی ۰.۸درصدی، تورم ۱۵.۳درصدی و افزایش ۱۸.۵میلیارد دلاری واردات در این سال خبر داد و اعلام کرد ذخایر ارزی ایران در این سال بیش از ۱۵میلیارد دلار کاهش یافت.
خبرگزاری تسنیم:

سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در گزارشی از وضعیت اقتصاد ایران در سال میلادی گذشته از رشد اقتصادی ۰.۸درصدی، تورم ۱۵.۳درصدی و افزایش ۱۸.۵میلیارد دلاری واردات در این سال خبر داد و اعلام کرد ذخایر ارزی ایران در این سال بیش از ۱۵میلیارد دلار کاهش یافت.

سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در گزارشی از شاخص های کلان اقتصاد ایران در سال میلادی گذشته اعلام کرد تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس قدرت خرید در این سال به ۱.۳۸۲ تریلیون دلار رسید. تولید ناخالص داخلی ایران در این سال نسبت به سال قبل از آن ۱۲ میلیارد دلار افزایش داشته است.

تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۱.۳۷ تریلیون دلار اعلام شده بود.

سرانه تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۵ نیز ۱۷۸۰۰ دلار اعلام شده که نسبت به سال قبل از آن ۲۰۰ دلار افزایش داشته است.

* رشد ۰.۸درصدی اقتصاد ایران در سال گذشته

در حالی که ۲ نهاد بین المللی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول از رکود اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۵ خبر داده اند اداره اطلاعات اقتصادی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا رشد اقتصادی ایران در این سال را ۰.۸ درصد برآورد کرده است. ایران در سال پیش از آن رشد ۴.۳درصدی را تجربه کرده بود.

بخش خدمات بیشترین سهم در اقتصاد ایران را دارد و در سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۵۲.۳ درصد از کل تولید ناخالص داخلی ایران در این سال را به خود اختصاص داده است. بخش صنعت با ۳۸.۴ درصد و کشاورزی با ۹.۳ درصد به ترتیب در رتبه های بعدی از این نظر قرار گرفته اند.

این گزارش رشد تولیدات صنعتی ایران در سال میلادی گذشته را ۲.۹ درصد برآورد کرده است.

*بیکاری در ایران بیشتر شد

بر اساس این گزارش ایران ۲۹.۰۷ میلیون نفر نیروی کار دارد و بخش خدمات با سهم ۴۸.۶درصدی بیشترین سهم در اشتغال کشور را دارد و سهم صنعت ۳۵.۱ درصد و کشاورزی ۱۶.۳ درصد برآورد شده است.

بیکاری در ایران طی سال گذشته افزایش یافته و نرخ بیکاری از ۱۰.۳ درصد در سال ۲۰۱۴ به ۱۰.۵ درصد در سال پس از آن رسیده است.

*نرخ تورم به ۱۵.۳درصد رسید

این گزارش در بررسی وضعیت مالی ایران از کسری بودجه ۳.۵درصدی (جی دی پی) دولت ایران در سال ۲۰۱۵ خبر داده است.

بدهی های عمومی ایران در سال ۲۰۱۵ نیز افزایش قابل ملاحظه داشته است و از ۱۰.۷ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۴ به ۱۳.۲درصدی در سال ۲۰۱۵ رسیده است.

این گزارش نرخ تورم ایران را در سال گذشته ۱۵.۳ درصد برآورد کرده که نسبت به تورم ۱۷.۲درصدی سال قبل از آن کاهش داشته است. آمارهای رسمی دولتی نرخ تورم در سال گذشته را کمتر از ۱۲ درصد اعلام کرده اند.

* افزایش ۹.۳میلیارد دلاری نقدینگی در یک سال

بر اساس این گزارش حجم نقدینگی کشور در پایان سال ۲۰۱۵ معادل ۲۸۲.۹ میلیارد دلار بوده است که این رقم نسبت به سال قبل از آن ۹.۳ میلیارد دلار افزایش داشته است.

تراز حساب های جاری ایران در سال گذشته افت قابل توجهی داشته است و از ۱۵.۹۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ به ۱.۶۲۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ رسیده است.

*واردات ۱۸.۵میلیارد دلار افزایش و صادرات ۷.۵میلیارد دلار کاهش یافت

این گزارش صادرات و واردات ایران در سال ۲۰۱۵ را به ترتیب ۷۸.۹۹ میلیارد دلار و ۷۰.۶۳ میلیارد دلار اعلام کرده است. با وجود افت ۷.۴۸ میلیارد دلاری صادرات ایران در این سال نسبت به سال قبل واردات ایران ۱۸.۵۶ میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است.

ایران در سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۸۶.۴۷ میلیارد دلار صادرات و ۵۲.۰۷ میلیارد دلار واردات داشته است.

*ذخایر ارزی ایران ۱۵میلیارد دلار آب رفت

ذخایر ارزی ایران نیز در سال گذشته افت ۱۵.۰۵ میلیارد دلاری داشته است و به ۹۳.۹۵ میلیارد دلار رسیده است. در سال پیش از آن ذخایر ارزی ایران ۱۰۹ میلیارد دلار اعلام شده بود.

کل دیون خارجی ایران در پایان سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۶.۹۲۲ میلیارد دلار برآورد شده است. این رقم نسبت به بدهی ۷.۶۴۶ میلیارد دلاری کاهش داشته است.


1395/02/18
0
/
4
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333