رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

دریافت مالیات از سود بانکی جدی‌تر شد
اهمیت : مهم

18

گرچه بعد از اعلام اخیر برنامه دولت برای دریافت مالیات از سودهای بانکی، موضوع ظاهرا تا حدی فراموش شد، اما اولین موضع سازمان امور مالیاتی حاکی از جدی بودن مساله، چیدمان سازوکار و به مرحله اجرا رساندن آن است.کمتر از یک ماه پیش بود که اظهارات تازه وزیر اقتصاد در جمعی در کرمان، خبرساز شد. وی از اعتقاد خود برای الزام دریافت مالیات از سودهای بانکی با توجه به بالا بودن نرخ سود نسبت به تورم سخن گفت. طیب‌نیا منتقدانه گفت که برخی بانک‌ها نرخ سود سپرده را آن هم بدون ریسک تا ۲۲ درصد پرداخت می‌کنند، پس در این ...
ایسنا:

گرچه بعد از اعلام اخیر برنامه دولت برای دریافت مالیات از سودهای بانکی، موضوع ظاهرا تا حدی فراموش شد، اما اولین موضع سازمان امور مالیاتی حاکی از جدی بودن مساله، چیدمان سازوکار و به مرحله اجرا رساندن آن است.

کمتر از یک ماه پیش بود که اظهارات تازه وزیر اقتصاد در جمعی در کرمان، خبرساز شد. وی از اعتقاد خود برای الزام دریافت مالیات از سودهای بانکی با توجه به بالا بودن نرخ سود نسبت به تورم سخن گفت.

طیب نیا منتقدانه گفت که برخی بانک ها نرخ سود سپرده را آن هم بدون ریسک تا ۲۲ درصد پرداخت می کنند، پس در این شرایط چرا نباید مالیات بدهند؟

تصمیم وزیر برای یک اتفاق تازه و به عبارتی حذف یک معافیت مالیاتی ۹۰ ساله در سیستم بانکی کشور با موافقت چندانی همراه نشد. به طوری که طرح موضوع با مدیران بانکی حاکی از آن بود که چنین تصمیمی در فضای فعلی حاکم بر سیستم بانکی امکان اجرایی شدن ندارد و تا زمانی که نظام بانکی از یک سو و نظام مالیاتی از سویی دیگر با مشکل ساختاری مواجه است، ورود به دریافت مالیات از سود بانکی ریسک بالایی داشته و بازتاب مثبتی در جامعه ندارد.

در عین حال که کارشناسان نیز با بیان اینکه در کل ورود مالیات به سیستم بانکی را رد نمی کنند، اما بر این باورند که فضای فعلی سیستم بانکی ایران با بسیاری از کشورهای دنیا متفاوت بوده و اگر مسئولان اقتصادی ما از عدم تناسب سود بانکی با تورم اعلام نارضایتی کرده و بر اساس آن تاکید دارند که باید از سود بانکی مالیات دریافت شود، باید به این نکته بیشتر توجه کنند که این معضل ناشی ازبیماری نظام بانکی و معضلات ساختاری آن است که مدیران سال هاست وعده اصلاح آن را داده ولی تاکنون اقدامی در این رابطه انجام نداده اند.

با این حال اولین موضع گیری سازمان امور مالیاتی در برابر پیشنهاد دریافت مالیات از سود بانکی، به طور طبیعی با نظر وزیر همسو بود و از این حکایت داشت که تصمیم برای این موضوع جدی است؛ به طور ی که طبق اعلام تقوی نژاد-رئیس سازمان امور مالیاتی- مطالعاتی در این رابطه انجام شده و گرچه هنوز تصمیم نهایی در این رابطه وجود ندارد و به قانون تبدیل نشده، اما جزو برنامه های مطالعاتی مهم سازمان امور مالیاتی قرار دارد.

اما در سوی دیگر ماجرای دریافت مالیات از سودهای بانکی در کنار احتمال خروج سرمایه از بانک ها، موضوع غربالگری در این رابطه مطرح است؛ به گونه ای که دریافت سود بانکی در موارد بسیاری منبع رزق سپرده گذاران است و در این حالت درآمد و محل هزینه برخی خانوارها تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

این در حالی است که رئیس سازمان امور مالیاتی در این رابطه نیز عنوان کرده که در دریافت مالیات از سودهای سپرده به طور حتم تمامی جوانب مورد بررسی قرار خواهد گرفت و حتما این موضوع مورد توجه است که افرادی که سپرده های کوچک داشته یا محل ارتزاق آنها سودهای همین سپرده هاست، برایشان تفاوت قائل خواهیم شد و در این رابطه سقف تعیین می شود.


برچسب‌ها:


گرچه بعد از اعلام اخیر برنامه دولت برای دریافت مالیات از سودهای بانکی، موضوع ظاهرا تا حدی فراموش شد، اما اولین موضع سازمان امور مالیاتی حاکی از جدی بودن مساله، چیدمان سازوکار و به مرحله اجرا رساندن آن است.کمتر از یک ماه پیش بود که اظهارات تازه وزیر اقتصاد در جمعی در کرمان، خبرساز شد. وی از اعتقاد خود برای الزام دریافت مالیات از سودهای بانکی با توجه به بالا بودن نرخ سود نسبت به تورم سخن گفت. طیب‌نیا منتقدانه گفت که برخی بانک‌ها نرخ سود سپرده را آن هم بدون ریسک تا ۲۲ درصد پرداخت می‌کنند، پس در این ...
ایسنا:

گرچه بعد از اعلام اخیر برنامه دولت برای دریافت مالیات از سودهای بانکی، موضوع ظاهرا تا حدی فراموش شد، اما اولین موضع سازمان امور مالیاتی حاکی از جدی بودن مساله، چیدمان سازوکار و به مرحله اجرا رساندن آن است.

کمتر از یک ماه پیش بود که اظهارات تازه وزیر اقتصاد در جمعی در کرمان، خبرساز شد. وی از اعتقاد خود برای الزام دریافت مالیات از سودهای بانکی با توجه به بالا بودن نرخ سود نسبت به تورم سخن گفت.

طیب نیا منتقدانه گفت که برخی بانک ها نرخ سود سپرده را آن هم بدون ریسک تا ۲۲ درصد پرداخت می کنند، پس در این شرایط چرا نباید مالیات بدهند؟

تصمیم وزیر برای یک اتفاق تازه و به عبارتی حذف یک معافیت مالیاتی ۹۰ ساله در سیستم بانکی کشور با موافقت چندانی همراه نشد. به طوری که طرح موضوع با مدیران بانکی حاکی از آن بود که چنین تصمیمی در فضای فعلی حاکم بر سیستم بانکی امکان اجرایی شدن ندارد و تا زمانی که نظام بانکی از یک سو و نظام مالیاتی از سویی دیگر با مشکل ساختاری مواجه است، ورود به دریافت مالیات از سود بانکی ریسک بالایی داشته و بازتاب مثبتی در جامعه ندارد.

در عین حال که کارشناسان نیز با بیان اینکه در کل ورود مالیات به سیستم بانکی را رد نمی کنند، اما بر این باورند که فضای فعلی سیستم بانکی ایران با بسیاری از کشورهای دنیا متفاوت بوده و اگر مسئولان اقتصادی ما از عدم تناسب سود بانکی با تورم اعلام نارضایتی کرده و بر اساس آن تاکید دارند که باید از سود بانکی مالیات دریافت شود، باید به این نکته بیشتر توجه کنند که این معضل ناشی ازبیماری نظام بانکی و معضلات ساختاری آن است که مدیران سال هاست وعده اصلاح آن را داده ولی تاکنون اقدامی در این رابطه انجام نداده اند.

با این حال اولین موضع گیری سازمان امور مالیاتی در برابر پیشنهاد دریافت مالیات از سود بانکی، به طور طبیعی با نظر وزیر همسو بود و از این حکایت داشت که تصمیم برای این موضوع جدی است؛ به طور ی که طبق اعلام تقوی نژاد-رئیس سازمان امور مالیاتی- مطالعاتی در این رابطه انجام شده و گرچه هنوز تصمیم نهایی در این رابطه وجود ندارد و به قانون تبدیل نشده، اما جزو برنامه های مطالعاتی مهم سازمان امور مالیاتی قرار دارد.

اما در سوی دیگر ماجرای دریافت مالیات از سودهای بانکی در کنار احتمال خروج سرمایه از بانک ها، موضوع غربالگری در این رابطه مطرح است؛ به گونه ای که دریافت سود بانکی در موارد بسیاری منبع رزق سپرده گذاران است و در این حالت درآمد و محل هزینه برخی خانوارها تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

این در حالی است که رئیس سازمان امور مالیاتی در این رابطه نیز عنوان کرده که در دریافت مالیات از سودهای سپرده به طور حتم تمامی جوانب مورد بررسی قرار خواهد گرفت و حتما این موضوع مورد توجه است که افرادی که سپرده های کوچک داشته یا محل ارتزاق آنها سودهای همین سپرده هاست، برایشان تفاوت قائل خواهیم شد و در این رابطه سقف تعیین می شود.


برچسب‌ها:

1395/02/18
0
/
1
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333