رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

نگاه متفاوت نیلی و فاطمی به رشد اقتصادی
اهمیت : مهم

22

مشاور اقتصادی رئیس جمهور، مدیر گروه اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و رئیس اتاق تهران در نشستی به بررسی شرایط اقتصاد ایران پرداختند و راهکارهایی برای حل مشکلات فعلی ارائه دادند. سلسله نشست‌های راهبردهای اقتصاد ایران که از سال گذشته در اتاق تهران راه‌اندازی شده، پنجمین نشست خود را با حضور مسعود نیلی و سیدفرشاد فاطمی به ارائه چشم‌انداز کوتاه‌مدت اقتصاد ایران اختصاص داد. نیلی در این نشست رشد اقتصاد ایران در سال جاری را 5 درصد پیش‌بینی کرد و مهمترین مشکل را اصلاح نظام بانکی دانست اما فرشاد ...
نهایت‌نگر:

مشاور اقتصادی رئیس جمهور، مدیر گروه اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و رئیس اتاق تهران در نشستی به بررسی شرایط اقتصاد ایران پرداختند و راهکارهایی برای حل مشکلات فعلی ارائه دادند.

به گزارش اقتصادنیوز، سلسله نشست های راهبردهای اقتصاد ایران که از سال گذشته در اتاق تهران راه اندازی شده، پنجمین نشست خود را با حضور مسعود نیلی و سیدفرشاد فاطمی به ارائه چشم انداز کوتاه مدت اقتصاد ایران اختصاص داد.

نیلی در این نشست رشد اقتصاد ایران در سال جاری را 5 درصد پیش بینی کرد و مهمترین مشکل را اصلاح نظام بانکی دانست اما فرشاد فاطمی بر خلاف وی اعلام کرد بعید است ایران به چنین رشدی دست یابد و حتی در صورت رشد، این رشد احتمالا تاثیری بر بیکاری نخواهد گذاشت.

مهمترین نکات این نشست را در جدول زیر می بینید.

مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور
ترسیم شرایط اقتصاد ایران در پی تنگنای مالی و کمبود تقاضا، به دلیل کاهش قیمت نفت مشکلات نظام بانکی به وجود آمد. کاهش درآمدهای نفتی، قدرت خرید خانوار و هزینه های دولتی را کاهش داد. وضعیت نرخ سود بانکی نیز تقاضای سرمایه ای و مصرفی را دچار تنزل کرد. تحریم های بانکی هم امکان تامین مالی را سلب کرد و از طرفی، مشکل توسعه نیافتگی بازار سرمایه، به تنگنای مالی افزود.
رشد واقعی تقاضای دولت در سال ۹۴ منهای تورم حدود ۲.۵ درصد بوده است
مهمترین مساله اقتصاد ایران وضعیت نظام بانکی است که فاصله بسیاری با نظام بانکی بین الملل دارد. وضعیت نرخ سود بانکی به عنوان معلول مشکلات بانکی و به عنوان منشا رکود نیز رو به بهبود خواهد گذاشت.
راه حل مشکلاتیکی از راه حل ها این است که دولت بدهی خود به نظام بانکی را به اوراق بهادار تبدیل کند؛ بانک ها نیز این اوراق را به عنوان جایگزین بدهی های خود به بانک مرکزی، به عنوان وثیقه نزد بانک مرکزی بسپارند.
راهکار دیگر، کاهش فشار بودجه ای دولت به نظام بانکی است. افزایش سرمایه بانک ها، اصلاح ساختار بانک های ناسالم و کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم به عنوان بسته اصلاح نظام بانکی مطرح است.
«افزایش سرمایه بانک ها» در قالب تبصره ۱۹ و «تبدیل بدهی های دولت به اوراق» در قالب تبصره ۲۰ در لایحه بودجه تعبیه شده بود که حذف شد اما دولت در تلاش است که دست کم تبصره ۲۰ را به قانون بودجه بازگرداند.
پیش بینی اقتصادنرخ رشد اقتصادی در سال ۹۵ از محل افزایش فروش نفت، ۳ درصدی و از محل سایر فعالیت ها ۲ درصدی می شود. اما این رشد در صورتی موثر است که در سال های ۹۶ و ۹۷ ادامه یابد.
انتظار این است که با افزایش فروش نفت، درآمدهای نفتی در سال ۹۵ حدود ۲۵ درصد افزایش یابد. اگر افزایش صادرات غیرنفتی نیز به صورت ملایم صورت گیرد، پیش بینی می شود حجم تجارت خارجی نیز ۱۵ تا ۲۰ درصد رشد را تجربه کند
فرشاد فاطمی، مدیرگروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
پیش بینی اقتصادیرشد اقتصادی در شش ماهه نخست قابل اعتنا نخواهد بود و پیش بینی این نرخ در شش ماهه دوم سال نیز بسیار پیچیده است
در کشور ما رشد اقتصادی به طور تاریخی گره چندانی از مشکل بیکاری نگشوده است و احتمالاً در سال جاری و سال های آتی نیز رشد مثبت اقتصادی نمی تواند چاره ای برای حل این مساله بیابد.
سه عامل تنگنای مالی، روند غیرصعودی قیمت نفت و وضعیت نـامطلوب سـرمایه گذاری، احتمـال انباشـت نهاده ها و تحقق رشد بالا و پایدار اقتصادی را در سال ۱۳۹۵ تهدید می کند.
ترسیم شرایط اقتصادیتولید ناخالص داخلی ایران طی دست کم ۱۰ سال اخیر، رشد پایدار و بلندمدتی نداشته است و از حیث شاخص تورم نیز، از سال ۲۰۰۵ میلادی تا سال ۲۰۱۵ ایران همواره در چارک بالای تورم در جهان جای داشته است
رشد تولید صنعتی این بخش ها، طی تابستان سال ۹۴ در حدود ۱۰ درصد منفی بوده است
انباشت رشد سرمایه حقیقی از سال ۹۱ به بعد، منفی بوده است.حال آنکه، اگر می خواهیم به رشد اقتصادی ۸ درصدی برسیم باید به سرعت رشد سرمایه را در اقتصاد کشور ارتقا دهیم.
مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران
ترسیم شرایطبا وجود آنکه سال گذشته، کشور اقتصاد سختی را تجربه کرد و از سر گذراند، اما پیش بینی دولت و بخشی از اقتصاددانان این است که در سال جاری اقتصاد کشور به رشد لبخند بزند.
پیش بینی های موسسات معتبر بین المللی، رشد اقتصادی را ۴ تا ۵ درصد اعلام می کنند اما مشکلات ساختاری همچنان گریبان گیر کسب وکار است و نرخ ارز به سامان نرسیده و نظام بانکی ثبات لازم را پیدا نکرده است.
پیش بینیمحیط کسب و کار کشور نیاز به اصلاحات جدی دارد و فساد نیز به معضل مهمی تبدیل شده است، در چنین شرایطی پیش بینی رشد اقتصادی کشور برای سال جاری سخت و دشوار است اما ثبات قیمت ها و نرخ ارز نشان دهنده بهبود اوضاع است.


مشاور اقتصادی رئیس جمهور، مدیر گروه اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و رئیس اتاق تهران در نشستی به بررسی شرایط اقتصاد ایران پرداختند و راهکارهایی برای حل مشکلات فعلی ارائه دادند. سلسله نشست‌های راهبردهای اقتصاد ایران که از سال گذشته در اتاق تهران راه‌اندازی شده، پنجمین نشست خود را با حضور مسعود نیلی و سیدفرشاد فاطمی به ارائه چشم‌انداز کوتاه‌مدت اقتصاد ایران اختصاص داد. نیلی در این نشست رشد اقتصاد ایران در سال جاری را 5 درصد پیش‌بینی کرد و مهمترین مشکل را اصلاح نظام بانکی دانست اما فرشاد ...
نهایت‌نگر:

مشاور اقتصادی رئیس جمهور، مدیر گروه اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و رئیس اتاق تهران در نشستی به بررسی شرایط اقتصاد ایران پرداختند و راهکارهایی برای حل مشکلات فعلی ارائه دادند.

به گزارش اقتصادنیوز، سلسله نشست های راهبردهای اقتصاد ایران که از سال گذشته در اتاق تهران راه اندازی شده، پنجمین نشست خود را با حضور مسعود نیلی و سیدفرشاد فاطمی به ارائه چشم انداز کوتاه مدت اقتصاد ایران اختصاص داد.

نیلی در این نشست رشد اقتصاد ایران در سال جاری را 5 درصد پیش بینی کرد و مهمترین مشکل را اصلاح نظام بانکی دانست اما فرشاد فاطمی بر خلاف وی اعلام کرد بعید است ایران به چنین رشدی دست یابد و حتی در صورت رشد، این رشد احتمالا تاثیری بر بیکاری نخواهد گذاشت.

مهمترین نکات این نشست را در جدول زیر می بینید.

مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور
ترسیم شرایط اقتصاد ایران در پی تنگنای مالی و کمبود تقاضا، به دلیل کاهش قیمت نفت مشکلات نظام بانکی به وجود آمد. کاهش درآمدهای نفتی، قدرت خرید خانوار و هزینه های دولتی را کاهش داد. وضعیت نرخ سود بانکی نیز تقاضای سرمایه ای و مصرفی را دچار تنزل کرد. تحریم های بانکی هم امکان تامین مالی را سلب کرد و از طرفی، مشکل توسعه نیافتگی بازار سرمایه، به تنگنای مالی افزود.
رشد واقعی تقاضای دولت در سال ۹۴ منهای تورم حدود ۲.۵ درصد بوده است
مهمترین مساله اقتصاد ایران وضعیت نظام بانکی است که فاصله بسیاری با نظام بانکی بین الملل دارد. وضعیت نرخ سود بانکی به عنوان معلول مشکلات بانکی و به عنوان منشا رکود نیز رو به بهبود خواهد گذاشت.
راه حل مشکلاتیکی از راه حل ها این است که دولت بدهی خود به نظام بانکی را به اوراق بهادار تبدیل کند؛ بانک ها نیز این اوراق را به عنوان جایگزین بدهی های خود به بانک مرکزی، به عنوان وثیقه نزد بانک مرکزی بسپارند.
راهکار دیگر، کاهش فشار بودجه ای دولت به نظام بانکی است. افزایش سرمایه بانک ها، اصلاح ساختار بانک های ناسالم و کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم به عنوان بسته اصلاح نظام بانکی مطرح است.
«افزایش سرمایه بانک ها» در قالب تبصره ۱۹ و «تبدیل بدهی های دولت به اوراق» در قالب تبصره ۲۰ در لایحه بودجه تعبیه شده بود که حذف شد اما دولت در تلاش است که دست کم تبصره ۲۰ را به قانون بودجه بازگرداند.
پیش بینی اقتصادنرخ رشد اقتصادی در سال ۹۵ از محل افزایش فروش نفت، ۳ درصدی و از محل سایر فعالیت ها ۲ درصدی می شود. اما این رشد در صورتی موثر است که در سال های ۹۶ و ۹۷ ادامه یابد.
انتظار این است که با افزایش فروش نفت، درآمدهای نفتی در سال ۹۵ حدود ۲۵ درصد افزایش یابد. اگر افزایش صادرات غیرنفتی نیز به صورت ملایم صورت گیرد، پیش بینی می شود حجم تجارت خارجی نیز ۱۵ تا ۲۰ درصد رشد را تجربه کند
فرشاد فاطمی، مدیرگروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
پیش بینی اقتصادیرشد اقتصادی در شش ماهه نخست قابل اعتنا نخواهد بود و پیش بینی این نرخ در شش ماهه دوم سال نیز بسیار پیچیده است
در کشور ما رشد اقتصادی به طور تاریخی گره چندانی از مشکل بیکاری نگشوده است و احتمالاً در سال جاری و سال های آتی نیز رشد مثبت اقتصادی نمی تواند چاره ای برای حل این مساله بیابد.
سه عامل تنگنای مالی، روند غیرصعودی قیمت نفت و وضعیت نـامطلوب سـرمایه گذاری، احتمـال انباشـت نهاده ها و تحقق رشد بالا و پایدار اقتصادی را در سال ۱۳۹۵ تهدید می کند.
ترسیم شرایط اقتصادیتولید ناخالص داخلی ایران طی دست کم ۱۰ سال اخیر، رشد پایدار و بلندمدتی نداشته است و از حیث شاخص تورم نیز، از سال ۲۰۰۵ میلادی تا سال ۲۰۱۵ ایران همواره در چارک بالای تورم در جهان جای داشته است
رشد تولید صنعتی این بخش ها، طی تابستان سال ۹۴ در حدود ۱۰ درصد منفی بوده است
انباشت رشد سرمایه حقیقی از سال ۹۱ به بعد، منفی بوده است.حال آنکه، اگر می خواهیم به رشد اقتصادی ۸ درصدی برسیم باید به سرعت رشد سرمایه را در اقتصاد کشور ارتقا دهیم.
مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران
ترسیم شرایطبا وجود آنکه سال گذشته، کشور اقتصاد سختی را تجربه کرد و از سر گذراند، اما پیش بینی دولت و بخشی از اقتصاددانان این است که در سال جاری اقتصاد کشور به رشد لبخند بزند.
پیش بینی های موسسات معتبر بین المللی، رشد اقتصادی را ۴ تا ۵ درصد اعلام می کنند اما مشکلات ساختاری همچنان گریبان گیر کسب وکار است و نرخ ارز به سامان نرسیده و نظام بانکی ثبات لازم را پیدا نکرده است.
پیش بینیمحیط کسب و کار کشور نیاز به اصلاحات جدی دارد و فساد نیز به معضل مهمی تبدیل شده است، در چنین شرایطی پیش بینی رشد اقتصادی کشور برای سال جاری سخت و دشوار است اما ثبات قیمت ها و نرخ ارز نشان دهنده بهبود اوضاع است.

1395/02/14
0
/
2
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333