رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

توسعه روابط اقتصادی با سرزمین بندرگاه‌ها
اهمیت : مهم

18

صبح روز سه‌شنبه مهندس محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت با رائول سندیک، معاون رییس‌جمهوری اروگوئه در هتل اسپیناس تهران دیدار کرد. تاکید بر ایجاد کمیسیون مشترک برای توسعه روابط اقتصادی، تدوین نقشه راه، تبادل همکاری در زمینه‌های غذایی، زیربنایی و نمایشگاهی از سرفصل‌های مورد بررسی در دیدار وزیر صنعت، معدن و تجارت با معاون رییس‌جمهوری اروگوئه بود.
گسترش صمت:

. رائول سندیک، معاون رییس جمهوری اروگوئه در این دیدار با تاکید بر مشابهت های استراتژیک و منطقه ای دو کشور ایران و اروگوئه گفت: ایران و اروگوئه در محورهایی واقع شده اند که همیشه درگیر تغییر، تحولات و پیچیدگی های خاص هستند. از آنجایی که ایران قابلیت ها و ظرفیت های فراوانی دارد از این رو بهتر است که اولویت های همکاری بررسی شود. ایده همکاری در زمینه امور زیربنایی و مسکن انبوه، نفت و گاز نیز بسیار مطلوب است. همچنین در زمینه همکاری بین بانکی پیش نویس موافقتنامه بانکی که بین دو بانک مرکزی هر دو کشور رد و بدل شده را باید تکمیل و امضا کنیم. سندیک با اشاره به ظرفیت های نمایشگاهی برای افزایش همکاری بین دو کشور گفت: برگزاری نمایشگاه های صنعتی، تجاری و فرهنگی فرصت های بسیار خوبی را برای معرفی توانمندی های فنی و صنعتی فراهم می کند.

تاکید بر همکاری های زیربنایی← مهندس محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این دیدار با تاکید بر ضرورت اجرایی و عملیاتی کردن ایده های همکاری مشترک بین دو کشور گفت: به طور قطع برای توسعه روابط تجاری ارتباط بین بانکی مورد تاکید است به ویژه اینکه در مبادلات تجاری، بازرگانان هر دو کشور با امکانات و ظرفیت های طرف مقابل آشنا می شوند. همچنین برگزاری نمایشگاه با رویکردهای تجاری، صنعتی و فرهنگی به افزایش تعامل و همکاری بین دو کشور کمک می کند. در کنار آن زمینه ها و محورهای مشخص تجاری همچون نفت، برنج، پشم و کره می تواند برای شروع همکاری مورد توجه قرار بگیرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر زمینه سازی برای همکاری های زیربنایی بین دو کشور ایران و اروگوئه گفت: پیمانکاران ایرانی می توانند در قالب مشارکتی، با پیمانکاران کشور اروگوئه فعالیت داشته باشند. این در حالی است که پیمانکاران ایرانی دارای تجربه بسیار هستند.


همکاری های تجاری← معاون رییس جمهوری اروگوئه با اشاره به زمینه های همکاری تجاری بین دو کشور در زمینه مواد غذایی گفت: تولیدات کشور اروگوئه در دو زمینه برنج و گوشت مطلوب است به ویژه اینکه اروگوئه کشور ۳میلیون نفری است که منابع تامین گوشت قرمز و ۱۲میلیون گاو دارد. بنابراین پیشنهاد می دهیم در زمینه تامین گوشت قرمز همکاری کنیم.

نعمت زاده در پاسخ به پیشنهاد سندیک گفت: برای استفاده از مواد پروتئینی توافق بهداشتی لازم است؛ این توافق بهداشتی با کشورهایی همچون برزیل و آرژانتین که از آنها گوشت قرمز خریداری می شود ایجاد شده است. از این رو باید توافق بهداشتی رعایت شده باشد به ویژه اینکه روش های اسلامی نیز در ذبح گاو باید رعایت شود. البته این فرصت بسیار مطلوبی برای اروگوئه است که در محور رقابتی با کشورهایی که به ما گوشت قرمز می فروشند قرار گیرد. هرچند ایجاد چنین رویه ای زمینه همکاری بلندمدت را می طلبد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: ایران در تامین گوشت سفید خودکفاست و صادرات نیز در این بخش دارد. با این حال تنها ۱۰درصد از نیاز به گوشت قرمز را وارد می کنیم. سندیک در پایان این دیدار یک ساعته با ابراز خرسندی از دیدار با مقامات ایرانی گفت: بر تهیه نقشه راه تاکید داریم. امیدواریم ایجاد کمیسیون مشترک در۴، ۳ ماه آینده و ایجاد موافقتنامه بانکی در ۲، ۳ هفته آینده منعقد شود. مهندس نعمت زاده نیز ضمن ابراز امیدواری از برقراری ارتباط با کشور اروگوئه گفت: این دیدار آغاز بسیار خوبی برای همکاری ها در آینده است.

در این زمینه، دکتر منصور معظمی (معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) را نیز به عنوان مسئول امور اقتصادی در بخش صنعت، معدن و تجارت معرفی می کنم تا در تهیه و تصویب نقشه راه و کمیسیون مشترک با کمک وزارت کشاورزی ایران پیگیری امور را در دست داشته باشند.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر صنعت ، مثبت خواهد بود.
باتوجه به خبر کریدور سبز بین ایران و روسیه و مطالب عنوان شده در بالا، به نظر می رسد شاهد رشد و سوددهی صنعت غذایی باشیم.

صبح روز سه‌شنبه مهندس محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت با رائول سندیک، معاون رییس‌جمهوری اروگوئه در هتل اسپیناس تهران دیدار کرد. تاکید بر ایجاد کمیسیون مشترک برای توسعه روابط اقتصادی، تدوین نقشه راه، تبادل همکاری در زمینه‌های غذایی، زیربنایی و نمایشگاهی از سرفصل‌های مورد بررسی در دیدار وزیر صنعت، معدن و تجارت با معاون رییس‌جمهوری اروگوئه بود.
گسترش صمت:

. رائول سندیک، معاون رییس جمهوری اروگوئه در این دیدار با تاکید بر مشابهت های استراتژیک و منطقه ای دو کشور ایران و اروگوئه گفت: ایران و اروگوئه در محورهایی واقع شده اند که همیشه درگیر تغییر، تحولات و پیچیدگی های خاص هستند. از آنجایی که ایران قابلیت ها و ظرفیت های فراوانی دارد از این رو بهتر است که اولویت های همکاری بررسی شود. ایده همکاری در زمینه امور زیربنایی و مسکن انبوه، نفت و گاز نیز بسیار مطلوب است. همچنین در زمینه همکاری بین بانکی پیش نویس موافقتنامه بانکی که بین دو بانک مرکزی هر دو کشور رد و بدل شده را باید تکمیل و امضا کنیم. سندیک با اشاره به ظرفیت های نمایشگاهی برای افزایش همکاری بین دو کشور گفت: برگزاری نمایشگاه های صنعتی، تجاری و فرهنگی فرصت های بسیار خوبی را برای معرفی توانمندی های فنی و صنعتی فراهم می کند.

تاکید بر همکاری های زیربنایی← مهندس محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این دیدار با تاکید بر ضرورت اجرایی و عملیاتی کردن ایده های همکاری مشترک بین دو کشور گفت: به طور قطع برای توسعه روابط تجاری ارتباط بین بانکی مورد تاکید است به ویژه اینکه در مبادلات تجاری، بازرگانان هر دو کشور با امکانات و ظرفیت های طرف مقابل آشنا می شوند. همچنین برگزاری نمایشگاه با رویکردهای تجاری، صنعتی و فرهنگی به افزایش تعامل و همکاری بین دو کشور کمک می کند. در کنار آن زمینه ها و محورهای مشخص تجاری همچون نفت، برنج، پشم و کره می تواند برای شروع همکاری مورد توجه قرار بگیرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر زمینه سازی برای همکاری های زیربنایی بین دو کشور ایران و اروگوئه گفت: پیمانکاران ایرانی می توانند در قالب مشارکتی، با پیمانکاران کشور اروگوئه فعالیت داشته باشند. این در حالی است که پیمانکاران ایرانی دارای تجربه بسیار هستند.


همکاری های تجاری← معاون رییس جمهوری اروگوئه با اشاره به زمینه های همکاری تجاری بین دو کشور در زمینه مواد غذایی گفت: تولیدات کشور اروگوئه در دو زمینه برنج و گوشت مطلوب است به ویژه اینکه اروگوئه کشور ۳میلیون نفری است که منابع تامین گوشت قرمز و ۱۲میلیون گاو دارد. بنابراین پیشنهاد می دهیم در زمینه تامین گوشت قرمز همکاری کنیم.

نعمت زاده در پاسخ به پیشنهاد سندیک گفت: برای استفاده از مواد پروتئینی توافق بهداشتی لازم است؛ این توافق بهداشتی با کشورهایی همچون برزیل و آرژانتین که از آنها گوشت قرمز خریداری می شود ایجاد شده است. از این رو باید توافق بهداشتی رعایت شده باشد به ویژه اینکه روش های اسلامی نیز در ذبح گاو باید رعایت شود. البته این فرصت بسیار مطلوبی برای اروگوئه است که در محور رقابتی با کشورهایی که به ما گوشت قرمز می فروشند قرار گیرد. هرچند ایجاد چنین رویه ای زمینه همکاری بلندمدت را می طلبد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: ایران در تامین گوشت سفید خودکفاست و صادرات نیز در این بخش دارد. با این حال تنها ۱۰درصد از نیاز به گوشت قرمز را وارد می کنیم. سندیک در پایان این دیدار یک ساعته با ابراز خرسندی از دیدار با مقامات ایرانی گفت: بر تهیه نقشه راه تاکید داریم. امیدواریم ایجاد کمیسیون مشترک در۴، ۳ ماه آینده و ایجاد موافقتنامه بانکی در ۲، ۳ هفته آینده منعقد شود. مهندس نعمت زاده نیز ضمن ابراز امیدواری از برقراری ارتباط با کشور اروگوئه گفت: این دیدار آغاز بسیار خوبی برای همکاری ها در آینده است.

در این زمینه، دکتر منصور معظمی (معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) را نیز به عنوان مسئول امور اقتصادی در بخش صنعت، معدن و تجارت معرفی می کنم تا در تهیه و تصویب نقشه راه و کمیسیون مشترک با کمک وزارت کشاورزی ایران پیگیری امور را در دست داشته باشند.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر صنعت ، مثبت خواهد بود.
باتوجه به خبر کریدور سبز بین ایران و روسیه و مطالب عنوان شده در بالا، به نظر می رسد شاهد رشد و سوددهی صنعت غذایی باشیم.
1395/02/08
0
/
1
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333