رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

رشد ضعیف بخش غیرنفتی پس از لغو تحریم‌ها
اهمیت : مهم

9

صندوق بین‌المللی در جدیدترین گزارش با اشاره به کاهش 300 میلیون دلاری ذخایر ارزی ایران پس از لغو تحریم‌ها پیش‌بینی کرد: بخش نفتی کشور با رشد 16.9 درصدی مواجه می‌شود اما رشد بخش غیرنفتی حتی به میزان سال 2014 هم نخواهد رسید و صادرات گاز ایران تا 2017 ثابت می ماند.
خبرگزاری فارس:

صندوق بین المللی پول نیمه شب گذشته جدیدترین گزارش منطقه ای غرب آسیا و آسیای مرکزی را منتشر کرد. این نهاد بین المللی در این گزارش ارزیابی خود از شاخص های کلان اقتصادی کشورهای منطقه از جمله ایران را ارائه کرده است.

صندوق بین المللی پول با برآورد رشد اقتصادی 4 درصدی برای ایران در سال 2016، رشد اقتصادی سال آینده کشور را 3.7 درصد پیش بینی کرده است. بر این اساس، تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2016 به 386.1 میلیارد دلار خواهد رسید.

* رشد 16.9 درصدی بخش نفتی/ رشد بخش غیرنفتی حتی به سال 2014 هم نخواهد رسید

در بخش دیگری از این گزارش پیش بینی شده است که با توجه به لغو تحریم ها و امکان افزایش صادرات نفت ایران، بخش نفتی ایران پس از رکود سال 2015 در سال 2016 با رشد 16.9 درصدی مواجه شود.

بر اساس آمار این گزارش، بخش نفتی ایران در سال 2014 رشد 6.1 درصدی داشت اما در سال 2015 این رشد به 0.6 درصد سقوط کرد.

صندوق بین المللی پیش بینی کرد که بخش غیر نفتی ایران حتی با وجود لغو تحریم ها نتواند به رشدی به میزان سال 2014 برسد. بر اساس این آمار، رشد بخش غیرنفتی ایران که از 4.1 درصد در سال 2014 به صفر درصد در سال 2015 کاهش یافته بود، امسال رشد 2.5 درصد خواهد داشت که باز هم به میزان رشد سال 2014 نخواهد رسید.

همانطور که انتظار می رود برداشته شدن تحریم ها در ژانویه سال 2016 بیشتر به بخش نفتی سود می رساند تا به بخش غیرنفتی که بیشتر مورد نظر اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی به در درآمدهای نفتی است.

* افزایش 520 هزار و 30 هزار بشکه ای تولید نفت و گاز پس از لغو تحریم ها/ صادرات 3 سال بدون تغییر

با این حال، تولید نفت و گاز ایران پس از لغو تحریم ها نیز در سال 2016 تنها افزایش 520 هزار بشکه ای در بخش نفت و افزایش 30 هزار بشکه ای در بخش گاز خواهد داشت.

تولید نفت ایران که در سال جاری میلادی بالغ بر 3.03 میلیون بشکه در روز بوده در سال میلادی آینده به 3.32 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. میزان تولید نفت ایران در سال 2015 نیز روزانه 2.55 میلیون بشکه تخمین زده شده است.

تولید گاز ایران که در سال جاری به 3.01 میلیون بشکه در روز می رسد و در سال 2017 به 3.05 میلیون بشکه در روز خواهد رسید.

بر اساس پیش بینی این گزارش، تولید نفت ایران در سال 2016 حدود 520 هزار بشکه در روز و تولید گاز نیز تنها معادل 30 هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت.

صادرات نفت ایران در سال 2016 به 1.81 میلیون بشکه در روز می رسد که در سال 2015 برابر با 1.24 میلیون بشکه در روز بوده است. بر اساس پیش بینی این نهاد بین المللی صادرات نفت ایران در سال آینده میلادی به روزانه 2.13 میلیون بشکه خواهد رسید.

صادرات گاز ایران نیز که در سطح سال 2015 و معادل 150 هزار بشکه در روز برآورده شده است که برای سال آینده نیز بدون تغییر در همین سطح باقی خواهد ماند.

بر اساس برآوردهای صندوق بین المللی پول، نرخ تورم ایران در سال جاری میلادی 8.9 درصد و برای سال آینده 8.2 درصد خواهد بود. بر اساس برآوردهای صندوق بین المللی پول، نرخ تورم ایران در سال 2015 برابر با 12 درصد بوده است.

* افزایش نقدینگی

رشد نقدینگی نیز در اقتصاد ایران طی سال 2016 افزایش می یابد و از 14.5 درصد در سال 2015 به 15.7 درصد می رسد.

اما نقدینگی در سال 2017 کنترل خواهد شد و پیش بینی شده است رشد نقدینگی ایران در این سال به 14.9 درصد برسد که کمتر از سال قبل است.

*افزایش صادرات و واردات

این گزارش از افزایش صادرات و واردات ایران در سال 2016 خبر داده است. صادرات 71.04 میلیارد دلاری ایران در سال 2015 به 74 میلیارد دلار در سال 2016 خواهد رسید و واردات نیز از 72.1 میلیارد دلار در سال 2015 به 79.7 میلیارد دلار در سال 2016 افزایش خواهد یافت.

* کاهش ذخایر ارزی

صندوق بین المللی پول از کاهش 300 میلیون دلاری ذخایر ارزی ایران در سال 2016 خبر داده است. ذخایر ارزی ایران که در سال 2015 برابر با 125.9 میلیارد دلار برآورده شده است در سال جاری به 125.6میلیارد دلار خواهد رسید. ذخایر ارزی ایران در سال 2014 نیز 111.6 میلیارد دلار عنوان شده است.

تراز حساب های جاری ایران نیز به شدت کاهش خواهد یافت و از 1.4 میلیارد دلار در سال 2015 به منفی 3 میلیارد دلار در سال 2016 می رسد.

* تراز حساب های جاری یک کشور اختلاف میان دارایی های و بدهی های آن کشور است.

دیون خارجی ایران نیز که در سال 2016 به 2.2 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت. این رقم در سال 2015 برابر 1.6 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است.

همچنین این رقم در سال 2017 به 2.9 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش می یابد.
برچسب‌ها:


صندوق بین‌المللی در جدیدترین گزارش با اشاره به کاهش 300 میلیون دلاری ذخایر ارزی ایران پس از لغو تحریم‌ها پیش‌بینی کرد: بخش نفتی کشور با رشد 16.9 درصدی مواجه می‌شود اما رشد بخش غیرنفتی حتی به میزان سال 2014 هم نخواهد رسید و صادرات گاز ایران تا 2017 ثابت می ماند.
خبرگزاری فارس:

صندوق بین المللی پول نیمه شب گذشته جدیدترین گزارش منطقه ای غرب آسیا و آسیای مرکزی را منتشر کرد. این نهاد بین المللی در این گزارش ارزیابی خود از شاخص های کلان اقتصادی کشورهای منطقه از جمله ایران را ارائه کرده است.

صندوق بین المللی پول با برآورد رشد اقتصادی 4 درصدی برای ایران در سال 2016، رشد اقتصادی سال آینده کشور را 3.7 درصد پیش بینی کرده است. بر این اساس، تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2016 به 386.1 میلیارد دلار خواهد رسید.

* رشد 16.9 درصدی بخش نفتی/ رشد بخش غیرنفتی حتی به سال 2014 هم نخواهد رسید

در بخش دیگری از این گزارش پیش بینی شده است که با توجه به لغو تحریم ها و امکان افزایش صادرات نفت ایران، بخش نفتی ایران پس از رکود سال 2015 در سال 2016 با رشد 16.9 درصدی مواجه شود.

بر اساس آمار این گزارش، بخش نفتی ایران در سال 2014 رشد 6.1 درصدی داشت اما در سال 2015 این رشد به 0.6 درصد سقوط کرد.

صندوق بین المللی پیش بینی کرد که بخش غیر نفتی ایران حتی با وجود لغو تحریم ها نتواند به رشدی به میزان سال 2014 برسد. بر اساس این آمار، رشد بخش غیرنفتی ایران که از 4.1 درصد در سال 2014 به صفر درصد در سال 2015 کاهش یافته بود، امسال رشد 2.5 درصد خواهد داشت که باز هم به میزان رشد سال 2014 نخواهد رسید.

همانطور که انتظار می رود برداشته شدن تحریم ها در ژانویه سال 2016 بیشتر به بخش نفتی سود می رساند تا به بخش غیرنفتی که بیشتر مورد نظر اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی به در درآمدهای نفتی است.

* افزایش 520 هزار و 30 هزار بشکه ای تولید نفت و گاز پس از لغو تحریم ها/ صادرات 3 سال بدون تغییر

با این حال، تولید نفت و گاز ایران پس از لغو تحریم ها نیز در سال 2016 تنها افزایش 520 هزار بشکه ای در بخش نفت و افزایش 30 هزار بشکه ای در بخش گاز خواهد داشت.

تولید نفت ایران که در سال جاری میلادی بالغ بر 3.03 میلیون بشکه در روز بوده در سال میلادی آینده به 3.32 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. میزان تولید نفت ایران در سال 2015 نیز روزانه 2.55 میلیون بشکه تخمین زده شده است.

تولید گاز ایران که در سال جاری به 3.01 میلیون بشکه در روز می رسد و در سال 2017 به 3.05 میلیون بشکه در روز خواهد رسید.

بر اساس پیش بینی این گزارش، تولید نفت ایران در سال 2016 حدود 520 هزار بشکه در روز و تولید گاز نیز تنها معادل 30 هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت.

صادرات نفت ایران در سال 2016 به 1.81 میلیون بشکه در روز می رسد که در سال 2015 برابر با 1.24 میلیون بشکه در روز بوده است. بر اساس پیش بینی این نهاد بین المللی صادرات نفت ایران در سال آینده میلادی به روزانه 2.13 میلیون بشکه خواهد رسید.

صادرات گاز ایران نیز که در سطح سال 2015 و معادل 150 هزار بشکه در روز برآورده شده است که برای سال آینده نیز بدون تغییر در همین سطح باقی خواهد ماند.

بر اساس برآوردهای صندوق بین المللی پول، نرخ تورم ایران در سال جاری میلادی 8.9 درصد و برای سال آینده 8.2 درصد خواهد بود. بر اساس برآوردهای صندوق بین المللی پول، نرخ تورم ایران در سال 2015 برابر با 12 درصد بوده است.

* افزایش نقدینگی

رشد نقدینگی نیز در اقتصاد ایران طی سال 2016 افزایش می یابد و از 14.5 درصد در سال 2015 به 15.7 درصد می رسد.

اما نقدینگی در سال 2017 کنترل خواهد شد و پیش بینی شده است رشد نقدینگی ایران در این سال به 14.9 درصد برسد که کمتر از سال قبل است.

*افزایش صادرات و واردات

این گزارش از افزایش صادرات و واردات ایران در سال 2016 خبر داده است. صادرات 71.04 میلیارد دلاری ایران در سال 2015 به 74 میلیارد دلار در سال 2016 خواهد رسید و واردات نیز از 72.1 میلیارد دلار در سال 2015 به 79.7 میلیارد دلار در سال 2016 افزایش خواهد یافت.

* کاهش ذخایر ارزی

صندوق بین المللی پول از کاهش 300 میلیون دلاری ذخایر ارزی ایران در سال 2016 خبر داده است. ذخایر ارزی ایران که در سال 2015 برابر با 125.9 میلیارد دلار برآورده شده است در سال جاری به 125.6میلیارد دلار خواهد رسید. ذخایر ارزی ایران در سال 2014 نیز 111.6 میلیارد دلار عنوان شده است.

تراز حساب های جاری ایران نیز به شدت کاهش خواهد یافت و از 1.4 میلیارد دلار در سال 2015 به منفی 3 میلیارد دلار در سال 2016 می رسد.

* تراز حساب های جاری یک کشور اختلاف میان دارایی های و بدهی های آن کشور است.

دیون خارجی ایران نیز که در سال 2016 به 2.2 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت. این رقم در سال 2015 برابر 1.6 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است.

همچنین این رقم در سال 2017 به 2.9 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش می یابد.
برچسب‌ها:

1395/02/07
0
/
3
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333