رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

پیش بینی های نفتی
اهمیت : مهم

15

بازار جهانی نفت طی روز های چهار شنبه تا روز پایانی هفته گذشته(جمعه) نوسان زیادی را از ۴۱/۰۸ تا ۴۵/۱۱ دلار در هر بشکه در دوسوی اقیانوس اطلس شاهد بود و این در حالیست که بازار های نفت در این مناطق هنوز تحت تاثیر اخبار مربوط به عدم توافق روز ۱۷ آوریل بود بطوریکه اهمیت موضوع تا آنجا خود را نشان داد که همچنان ضرورت همکاری همه اعضائ تا نشست اوپک در دوم ژوئن همچنان بحث در مورد آنرا قابل بررسی می دانند. اما در این سه روز اخبار و وقایع دیگری نیز هریک سهمی در نوسان قیمت نفت در بازار و تغییر شرایط آن داشته است....
نهایت‌نگر:

بازار جهانی نفت طی روز های چهار شنبه تا روز پایانی هفته گذشته(جمعه) نوسان زیادی را از ۴۱/۰۸ تا ۴۵/۱۱ دلار در هر بشکه در دوسوی اقیانوس اطلس شاهد بود و این در حالیست که بازار های نفت در این مناطق هنوز تحت تاثیر اخبار مربوط به عدم توافق روز ۱۷ آوریل بود بطوریکه اهمیت موضوع تا آنجا خود را نشان داد که همچنان ضرورت همکاری همه اعضائ تا نشست اوپک در دوم ژوئن همچنان بحث در مورد آنرا قابل بررسی می دانند.

اما در این سه روز اخبار و وقایع دیگری نیز هریک سهمی در نوسان قیمت نفت در بازار و تغییر شرایط آن داشته است .در روز چهار شنبه افزایش ۲/۱ میلیون بشکه ای ذخایر تجاری آمریکا از یک سو و افزایش عملیات پالایشی پالایشگران آمریکایی در هفته منتهی به ۱۵ آوریل بمیزان ۱۶۳۰۰۰ بشکه در روز از سوی دیگر موجب گردید تا حجم ذخایر تجاری آن در هفته منتهی به ۱۵ آوریل به مرز ۵۳۸ میلیو ن بشکه برسد و عملکر پالایشی در آمریکا به ۱۶/۱ میلیون بشکه افزایش یابد.

بعلاوه اعتصاب کارکنان کویت بعنوان یکی از مهمترین کشور های تولید کننده و صادرکننده نفت در اوپک و جهان نیز زیاد به درازا نکشید و پس از کمتر از دوروز پایان یافت و بویژه آنکه دو پالایشگاه مهم آن یعنی مینا الاحمدی با ظرفیت ۴۴۰۰۰۰ و مینا عبدا… با ظرفیت ۲۶۵۰۰۰ بشکه در روز مجددا فعالیت خود را آغاز کردند.

عامل مهم دیگر و تاثیر گذار بر بازار خبر مربوط به شرکت شلمبرگر مبنی بر کاهش غیر قابل پیش بینی و بی سایقه فعالیت شرکتهای خدمات فنی و مهندسی در زمینه اکتشاف و تولید نفت و گاز بدلیل کاهش منابع مالی نقدی بود که تاثیر خود را در طرف عرضه برجای می گذارد.اگرچه ورود مجددنفت لیبی تا رقم ۳۶۰۰۰۰ بشکه در روز با آغاز دولت انتخابی و همچنین اخبار مربوط به بازگشت عراق برای صدور حداکثر نفت پس از ماه فوریه اخبار مربوط به طرف عرضه نفت را در جهت مخالف حرکت فوق رهنمون می ساخت.

با این حال در روز پایانی هفته ضمن آنکه بازار جهانی نفت تحت تاثیر اخبار و گزارشات فوق و دیگر عوامل تاثیر گذار در روز های قبل از آن بود اما در روز جمعه نیز گزارشات مربوط به خوشبینی ها مبنی بر کاهش مازاد عرضه نفت در بازار قیمت های نفت را تحت تاثیر شدید خود قرار داد بطوریکه قیمت هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال در بازار ICE لندن پس از رسیدن به حداکثر رکورد خود (۴۵/۹۰ دلار) در این روز، از رقم ۴۴/۵۳ دلار در روز چهار شنبه با ۰/۵۸ دلار(۱/۳ در صد) افزایش به ۴۵/۱۱ دلار و هربشکه نفت خام WTI در بازار نایمکس نیویورک پس از رسیدن به رکورد ۴۴/۴۵ در این روز ، از قیمت ۴۳/۱۸ دلار درروز پنجشنبه با ۰/۵۵ دلار (حدود ۱/۳ در صد) افزایش در روز جمعه به ۴۳/۷۳ دلار به تثبیت رسید.

روند قیمت نفت در بازار های مختلف

پیش بینی های نفتی

از طرفی، با این همه تلاطم در سه روز گذشته، بازار های جهانی نفت در سه هفته اخیر نیز روند صعودی را تجربه نمودند به طوری که در هفته اخیر نفت خام برنت ۵/۰ در صد و WTI تا ۹/۰ در صد افزایش قیمت داشتند. به عبارتی، افزایش مصرف بنزین در آمریکا وادامه اعلام اخبار و گزارشات در خصوص کاهش تولید آن در سایر نقاط جهان ، اخبار مربوط به ادامه کاهش تعداد دکلهای حفاری در آمریکا برای پنجمین هفته متوالی به تعداد هشت دستگاه و رسیدن مجموع آن به ۳۸۲ واحد از دیگر متغیر های تاثیر گذار در افزایش قیمت نفت بود چراکه تعداد این دکلها در سال گذشته ۷۰۳ واحد و حدود ۸۳ در صد بیشتر بود.علاوه بر آن خبر مربوط به افزایش واردات نفت خام توسط چین در تقویت بازار بی تاثیر نبوده است. با این حال تعدادی از تحلیل گران رسیدن زودرس بازار به تعادل را دور از ذهن می دانند و گروهی دیگر افزایش قیمت بیشتری را انتظار می کشند. البته گروهی دیگر هنوز تغییر در عوامل بنیادین بازار را برای ایجاد تعادل در بازار مهیا نمی دانند و معتقدند ادامه کاهش تولید نفت آمریکا در سه ماهه سوم می تواند این روند را شدت بخشد. البته پیش بینی شده است که تولید نفت آن کشور در سال ۲۰۱۶ به میزان ۶۰۰-۵۰۰ هزار بشکه در روز نسبت به سال ۲۰۱۵ کاهش خواهد داشت و همین روند نیز برای سال ۲۰۱۷ انتظار می رود و این در حالی است که هنور یک تا دو میلییون بشکه در روز مازاد عرضه نفت وجود دارد که تقاضایی برای آن دیده نمی شود. منبع: پتروتحلیل


بازار جهانی نفت طی روز های چهار شنبه تا روز پایانی هفته گذشته(جمعه) نوسان زیادی را از ۴۱/۰۸ تا ۴۵/۱۱ دلار در هر بشکه در دوسوی اقیانوس اطلس شاهد بود و این در حالیست که بازار های نفت در این مناطق هنوز تحت تاثیر اخبار مربوط به عدم توافق روز ۱۷ آوریل بود بطوریکه اهمیت موضوع تا آنجا خود را نشان داد که همچنان ضرورت همکاری همه اعضائ تا نشست اوپک در دوم ژوئن همچنان بحث در مورد آنرا قابل بررسی می دانند. اما در این سه روز اخبار و وقایع دیگری نیز هریک سهمی در نوسان قیمت نفت در بازار و تغییر شرایط آن داشته است....
نهایت‌نگر:

بازار جهانی نفت طی روز های چهار شنبه تا روز پایانی هفته گذشته(جمعه) نوسان زیادی را از ۴۱/۰۸ تا ۴۵/۱۱ دلار در هر بشکه در دوسوی اقیانوس اطلس شاهد بود و این در حالیست که بازار های نفت در این مناطق هنوز تحت تاثیر اخبار مربوط به عدم توافق روز ۱۷ آوریل بود بطوریکه اهمیت موضوع تا آنجا خود را نشان داد که همچنان ضرورت همکاری همه اعضائ تا نشست اوپک در دوم ژوئن همچنان بحث در مورد آنرا قابل بررسی می دانند.

اما در این سه روز اخبار و وقایع دیگری نیز هریک سهمی در نوسان قیمت نفت در بازار و تغییر شرایط آن داشته است .در روز چهار شنبه افزایش ۲/۱ میلیون بشکه ای ذخایر تجاری آمریکا از یک سو و افزایش عملیات پالایشی پالایشگران آمریکایی در هفته منتهی به ۱۵ آوریل بمیزان ۱۶۳۰۰۰ بشکه در روز از سوی دیگر موجب گردید تا حجم ذخایر تجاری آن در هفته منتهی به ۱۵ آوریل به مرز ۵۳۸ میلیو ن بشکه برسد و عملکر پالایشی در آمریکا به ۱۶/۱ میلیون بشکه افزایش یابد.

بعلاوه اعتصاب کارکنان کویت بعنوان یکی از مهمترین کشور های تولید کننده و صادرکننده نفت در اوپک و جهان نیز زیاد به درازا نکشید و پس از کمتر از دوروز پایان یافت و بویژه آنکه دو پالایشگاه مهم آن یعنی مینا الاحمدی با ظرفیت ۴۴۰۰۰۰ و مینا عبدا… با ظرفیت ۲۶۵۰۰۰ بشکه در روز مجددا فعالیت خود را آغاز کردند.

عامل مهم دیگر و تاثیر گذار بر بازار خبر مربوط به شرکت شلمبرگر مبنی بر کاهش غیر قابل پیش بینی و بی سایقه فعالیت شرکتهای خدمات فنی و مهندسی در زمینه اکتشاف و تولید نفت و گاز بدلیل کاهش منابع مالی نقدی بود که تاثیر خود را در طرف عرضه برجای می گذارد.اگرچه ورود مجددنفت لیبی تا رقم ۳۶۰۰۰۰ بشکه در روز با آغاز دولت انتخابی و همچنین اخبار مربوط به بازگشت عراق برای صدور حداکثر نفت پس از ماه فوریه اخبار مربوط به طرف عرضه نفت را در جهت مخالف حرکت فوق رهنمون می ساخت.

با این حال در روز پایانی هفته ضمن آنکه بازار جهانی نفت تحت تاثیر اخبار و گزارشات فوق و دیگر عوامل تاثیر گذار در روز های قبل از آن بود اما در روز جمعه نیز گزارشات مربوط به خوشبینی ها مبنی بر کاهش مازاد عرضه نفت در بازار قیمت های نفت را تحت تاثیر شدید خود قرار داد بطوریکه قیمت هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال در بازار ICE لندن پس از رسیدن به حداکثر رکورد خود (۴۵/۹۰ دلار) در این روز، از رقم ۴۴/۵۳ دلار در روز چهار شنبه با ۰/۵۸ دلار(۱/۳ در صد) افزایش به ۴۵/۱۱ دلار و هربشکه نفت خام WTI در بازار نایمکس نیویورک پس از رسیدن به رکورد ۴۴/۴۵ در این روز ، از قیمت ۴۳/۱۸ دلار درروز پنجشنبه با ۰/۵۵ دلار (حدود ۱/۳ در صد) افزایش در روز جمعه به ۴۳/۷۳ دلار به تثبیت رسید.

روند قیمت نفت در بازار های مختلف

پیش بینی های نفتی

از طرفی، با این همه تلاطم در سه روز گذشته، بازار های جهانی نفت در سه هفته اخیر نیز روند صعودی را تجربه نمودند به طوری که در هفته اخیر نفت خام برنت ۵/۰ در صد و WTI تا ۹/۰ در صد افزایش قیمت داشتند. به عبارتی، افزایش مصرف بنزین در آمریکا وادامه اعلام اخبار و گزارشات در خصوص کاهش تولید آن در سایر نقاط جهان ، اخبار مربوط به ادامه کاهش تعداد دکلهای حفاری در آمریکا برای پنجمین هفته متوالی به تعداد هشت دستگاه و رسیدن مجموع آن به ۳۸۲ واحد از دیگر متغیر های تاثیر گذار در افزایش قیمت نفت بود چراکه تعداد این دکلها در سال گذشته ۷۰۳ واحد و حدود ۸۳ در صد بیشتر بود.علاوه بر آن خبر مربوط به افزایش واردات نفت خام توسط چین در تقویت بازار بی تاثیر نبوده است. با این حال تعدادی از تحلیل گران رسیدن زودرس بازار به تعادل را دور از ذهن می دانند و گروهی دیگر افزایش قیمت بیشتری را انتظار می کشند. البته گروهی دیگر هنوز تغییر در عوامل بنیادین بازار را برای ایجاد تعادل در بازار مهیا نمی دانند و معتقدند ادامه کاهش تولید نفت آمریکا در سه ماهه سوم می تواند این روند را شدت بخشد. البته پیش بینی شده است که تولید نفت آن کشور در سال ۲۰۱۶ به میزان ۶۰۰-۵۰۰ هزار بشکه در روز نسبت به سال ۲۰۱۵ کاهش خواهد داشت و همین روند نیز برای سال ۲۰۱۷ انتظار می رود و این در حالی است که هنور یک تا دو میلییون بشکه در روز مازاد عرضه نفت وجود دارد که تقاضایی برای آن دیده نمی شود. منبع: پتروتحلیل

1395/02/06
0
/
3
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333