رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

شبکه ریلی حلقه گمشده بنادر ایران
اهمیت : مهم

22

کارشناسان اقتصادی بر این باورند" بنادر وقتی می توانند به بهره وری بالایی برسند که در پس کرانه ها شبکه ریلی و جاده ای مناسبی داشته باشند." "احمد حداد " رئیس کمیته متخصصان جوان انجمن حمل و نقل ریلی ایران به خبرنگار اکونیوز می گوید: عدم اتصال شبکه ریلی به بنادر از نقاط ضعف شبکه حمل و نقل کشور است.
نهایت‌نگر:

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران:

در حال حاضر ۱۱ بندر تجاری مهم در ایران وجود دارد که از مجموع این تعداد تنها ۴ بندر از قبیل بندر شهید رجایی، بندرامام خمینی، بندرخرمشهر و بندرامیر آباد به شبکه ریلی متصل است.

بی تردید برای داشتن حمل و نقل ترکیبی در ایران بایستی بنادر کشور به شبکه ریلی متصل شوند. برای مثال چابهار از مهمترین بنادر ایران و تنها بندر اقیانوسیه ایران کشور است که هنوز به شبکه ریلی و حتی به شبکه آزادراهی متصل نیست. پیش نیاز دستیابی به اهداف و افزایش سهم کشور در مبادلات تجاری و تجارت جهانی توجه به بحث زیرساخت های حمل و نقل است.

ایران هفت استان ساحلی و بیش از ۵ هزار و ۸۰۰ کیلومتر مرز دریایی دارد بنابراین می توان گفت که ایران در بین کشورهای منطقه موقعیت منحصربفردی دارد. "علی نیک پور " کارشناس اقتصادی به خبرنگار اکونیوز می گوید: ایران از حیث داشتن شبکه ریلی، شبکه آزاد راهی و بنادر در منطقه و حتی دنیا حرف زیادی برای گفتن دارد. با توجه به آنچه که گفته شد اکنون این سئوال در ذهن تداعی می شود که داشتن این مزیت ها خیلی خوب است اما آیا دسترسی به این بنادر براساس چهارچوب های بین المللی است؟ آیا بنادر کشور به شبکه ریلی و آزادراهی متصل هستند؟ آیا انبارهای مناسبی برای دپوی محصولات در بنادر ایجاد شده است ؟ ...

نوع پاسخ به این پرسشها می تواند بخش بزرگی از سیاستها و برنامه های دولت در بحث حمل و نقل به ویژه ترانزیت و میزان واقع گرایی آن را مشخص کند. با این وصف اکنون پرسشی که درذهن ایجاد می شود این است که با توجه به مزیت ها و قابلیت های صنعت حمل و نقل و ترانزیت چرا دولتمردان در برنامه ها و سیاست گذاری ها همچنان به توسعه صنعتی تاکید می ورزند؟ چرا بطور دائم بر طبل توسعه صنعتی می کوبنددر صورتیکه ایران قابلیت های زیادی در بخش حمل و نقل دارد؟چرا در برنامه های توسعه به ویژگی های ذاتی کشور توجه منطقی و اصولی نمی شود؟ ....

بررسی ها نشان می دهد ایران در بین کشورهای دنیا به لحاظ قرار گرفتن در موقعیت جغرافیایی بسیار مناسب از مزایای ترانزیتی خوبی بهره مند بوده و با گسترش شبکه حمل و نقل و ارتباط مطمئن و کارآمد می تواند از این مزایای در راستای افزایش درآمدهای ارزی و ارتقای موقعیت استراتژیک خود در منطقه به نحو مطلوب استفاده کند.

در جنوب ایران خلیج فارس قرار دارد که کشورهای عمده تولیدکننده نفت جهان را درخود جای داده است. این منطقه به عنوان گلوگاه انرژی جهان محسوب می شود. در شمال ایران نیز دریای خزر قرار دارد که بهترین پل ارتباطی میان کشورهای ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان است و می تواند نقش مهمی در تجارت میان این کشورها ایفا کند. از سوی دیگر ایران از غرب و شرق با کشورهای عراق، ترکیه، پاکستان و افغانستان همسایه است.

به عبارتی می توان گفت ارتباط ایران با ۱۵ کشور جهان از طریق مرزهای آبی و خاکی برقرار می شود و درعین حال نیز ایران به نوبه خود می تواند به عنوان پل ارتباطی میان این کشورها (با یکدیگر وسایر مناطق جهان) ایفای نقش نماید. از طرف دیگر این کشورها جمعیت بزرگی را در خود جای داده و از درآمدهای زیادی نیز برخوردارند که این عامل نیز به نوبه خود علاوه بر دراختیارداشتن منابع وثروتهای ملی خدادادی می تواند به عنوان عامل توسعه ترانزیت وتجارت درمنطقه موثر باشد. ارتباط کشورهای آسیای میانه با خلیج فارس و همچنین برقراری رابطه تجاری بین شرق آسیا با کشورهای اروپایی از طریق ایران بسیار مقرون به صرفه است به نحوی که بسیاری از این کشورها به دنبال آن هستند تا چنین روابطی را از طریق ایران برقرار کنند.

بی تردید نحوه بهره برداری از این مزیتها، فرصتها و برقراری ارتباط حمل و نقلی با کشورهای هدف می تواند نقش برجسته ای در تسهیل تجارت میان آسیا و اروپا و کشورهای منطقه و توسعه ترانزیت ایفا کند. جان کلام اینکه برای دستیابی به مولفه های اقتصاد مقاومتی و افزایش سهم ایران از بخش ترانزیت و حمل و نقل نیازمند الزاماتی است که بایستی رعایت شود.

سیاست های اقتصاد مقاومتی حول چند محور کلی از قبیل تولید داخلی، صادرات، ترانزیت، شکوفایی ظرفیت ها و قابلیت های کشور می چرخد.
بی تردید حمل و نقل پیش نیاز تحقق سیاست های مقاومتی است. دراین سیاست هابحث حمل و نقل به صراحت عنوان نشده است ولی پیش نیاز تک تک بندها و مواد است. حال با توجه به اینکه بحث ترانزیت می تواند چرخ اقتصاد کشور را به تحرک وادارد آیا زمان آن نرسیده است که ترانزیت همانندتوسعه صنعتی مورد توجه دولتمردان قرار گیرد؟کارشناسان اقتصادی بر این باورند" بنادر وقتی می توانند به بهره وری بالایی برسند که در پس کرانه ها شبکه ریلی و جاده ای مناسبی داشته باشند." "احمد حداد " رئیس کمیته متخصصان جوان انجمن حمل و نقل ریلی ایران به خبرنگار اکونیوز می گوید: عدم اتصال شبکه ریلی به بنادر از نقاط ضعف شبکه حمل و نقل کشور است.
نهایت‌نگر:

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران:

در حال حاضر ۱۱ بندر تجاری مهم در ایران وجود دارد که از مجموع این تعداد تنها ۴ بندر از قبیل بندر شهید رجایی، بندرامام خمینی، بندرخرمشهر و بندرامیر آباد به شبکه ریلی متصل است.

بی تردید برای داشتن حمل و نقل ترکیبی در ایران بایستی بنادر کشور به شبکه ریلی متصل شوند. برای مثال چابهار از مهمترین بنادر ایران و تنها بندر اقیانوسیه ایران کشور است که هنوز به شبکه ریلی و حتی به شبکه آزادراهی متصل نیست. پیش نیاز دستیابی به اهداف و افزایش سهم کشور در مبادلات تجاری و تجارت جهانی توجه به بحث زیرساخت های حمل و نقل است.

ایران هفت استان ساحلی و بیش از ۵ هزار و ۸۰۰ کیلومتر مرز دریایی دارد بنابراین می توان گفت که ایران در بین کشورهای منطقه موقعیت منحصربفردی دارد. "علی نیک پور " کارشناس اقتصادی به خبرنگار اکونیوز می گوید: ایران از حیث داشتن شبکه ریلی، شبکه آزاد راهی و بنادر در منطقه و حتی دنیا حرف زیادی برای گفتن دارد. با توجه به آنچه که گفته شد اکنون این سئوال در ذهن تداعی می شود که داشتن این مزیت ها خیلی خوب است اما آیا دسترسی به این بنادر براساس چهارچوب های بین المللی است؟ آیا بنادر کشور به شبکه ریلی و آزادراهی متصل هستند؟ آیا انبارهای مناسبی برای دپوی محصولات در بنادر ایجاد شده است ؟ ...

نوع پاسخ به این پرسشها می تواند بخش بزرگی از سیاستها و برنامه های دولت در بحث حمل و نقل به ویژه ترانزیت و میزان واقع گرایی آن را مشخص کند. با این وصف اکنون پرسشی که درذهن ایجاد می شود این است که با توجه به مزیت ها و قابلیت های صنعت حمل و نقل و ترانزیت چرا دولتمردان در برنامه ها و سیاست گذاری ها همچنان به توسعه صنعتی تاکید می ورزند؟ چرا بطور دائم بر طبل توسعه صنعتی می کوبنددر صورتیکه ایران قابلیت های زیادی در بخش حمل و نقل دارد؟چرا در برنامه های توسعه به ویژگی های ذاتی کشور توجه منطقی و اصولی نمی شود؟ ....

بررسی ها نشان می دهد ایران در بین کشورهای دنیا به لحاظ قرار گرفتن در موقعیت جغرافیایی بسیار مناسب از مزایای ترانزیتی خوبی بهره مند بوده و با گسترش شبکه حمل و نقل و ارتباط مطمئن و کارآمد می تواند از این مزایای در راستای افزایش درآمدهای ارزی و ارتقای موقعیت استراتژیک خود در منطقه به نحو مطلوب استفاده کند.

در جنوب ایران خلیج فارس قرار دارد که کشورهای عمده تولیدکننده نفت جهان را درخود جای داده است. این منطقه به عنوان گلوگاه انرژی جهان محسوب می شود. در شمال ایران نیز دریای خزر قرار دارد که بهترین پل ارتباطی میان کشورهای ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان است و می تواند نقش مهمی در تجارت میان این کشورها ایفا کند. از سوی دیگر ایران از غرب و شرق با کشورهای عراق، ترکیه، پاکستان و افغانستان همسایه است.

به عبارتی می توان گفت ارتباط ایران با ۱۵ کشور جهان از طریق مرزهای آبی و خاکی برقرار می شود و درعین حال نیز ایران به نوبه خود می تواند به عنوان پل ارتباطی میان این کشورها (با یکدیگر وسایر مناطق جهان) ایفای نقش نماید. از طرف دیگر این کشورها جمعیت بزرگی را در خود جای داده و از درآمدهای زیادی نیز برخوردارند که این عامل نیز به نوبه خود علاوه بر دراختیارداشتن منابع وثروتهای ملی خدادادی می تواند به عنوان عامل توسعه ترانزیت وتجارت درمنطقه موثر باشد. ارتباط کشورهای آسیای میانه با خلیج فارس و همچنین برقراری رابطه تجاری بین شرق آسیا با کشورهای اروپایی از طریق ایران بسیار مقرون به صرفه است به نحوی که بسیاری از این کشورها به دنبال آن هستند تا چنین روابطی را از طریق ایران برقرار کنند.

بی تردید نحوه بهره برداری از این مزیتها، فرصتها و برقراری ارتباط حمل و نقلی با کشورهای هدف می تواند نقش برجسته ای در تسهیل تجارت میان آسیا و اروپا و کشورهای منطقه و توسعه ترانزیت ایفا کند. جان کلام اینکه برای دستیابی به مولفه های اقتصاد مقاومتی و افزایش سهم ایران از بخش ترانزیت و حمل و نقل نیازمند الزاماتی است که بایستی رعایت شود.

سیاست های اقتصاد مقاومتی حول چند محور کلی از قبیل تولید داخلی، صادرات، ترانزیت، شکوفایی ظرفیت ها و قابلیت های کشور می چرخد.
بی تردید حمل و نقل پیش نیاز تحقق سیاست های مقاومتی است. دراین سیاست هابحث حمل و نقل به صراحت عنوان نشده است ولی پیش نیاز تک تک بندها و مواد است. حال با توجه به اینکه بحث ترانزیت می تواند چرخ اقتصاد کشور را به تحرک وادارد آیا زمان آن نرسیده است که ترانزیت همانندتوسعه صنعتی مورد توجه دولتمردان قرار گیرد؟


1395/02/05
0
/
7
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333