رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

بوی نفت در صنعت قطعه‌سازی به مشام می‌رسد
اهمیت : مهم

18

تعرفه‌های تعیین شده درقطعات وارداتی خودرو باهدف حمایت ازتولیدداخل تعریف شده وبه وسیله کمیته مربوط تعیین و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب می‌رسدودرنهایت یک تصمیم مشخص اتخاذ می‌شود.کارشناسان گمرک به این دلیل که خود از نزدیک با این موضوع درگیر هستند از باقی کارشناسان سازمان‌های مربوط مطلع‌تر هستند ومی‌دانند تصمیم‌های گرفته شده درعمل و اجرا باچه مشکلاتی مواجه بوده‌اند.راهی که بخواهد از تولید داخل حمایت کندکنترل ارز است،امادرکشور ما عرضه ارز تابع قدرت اقتصاد ملی وصادرات کالا نیست بلکه تابع فروش نفت است.
گسترش صمت:

طبقه بندی کالاها ذیل ۹۷ فصل← برای پاسخ به چراهایی که صمت درباره تعرفه های گمرکی قطعات داشت ابتدا به سراغ سید محمود بهشتیان، مشاور رییس کل گمرک رفتیم و درباره نقش کارشناسان گمرک در تعیین تعرفه های گمرکی به ویژه در صنعت قطعه جویای مسئله شدیم. وی در این باره گفت: تعیین تعرفه به دو صورت کاملا جداگانه بررسی و تعیین می شود. در ابتدا کالاها طبقه بندی می شوند و در این امر ایران از کنوانسیون سیستم هماهنگ شده که سازمان جهانی گمرک نوشته، پیروی می کند. وی توضیح داد: کالاها، ذیل ۹۷ فصل طبقه بندی شده و به هر کالایی یک کد تعلق گرفته که این کدها بین المللی هستند.

بنابراین دخالت کارشناسان گمرک در تعیین تعرفه های کالایی به این معنی است که کالاها در سطح بین المللی طبقه بندی شده و به دو زبان انگلیسی و فرانسه در اختیار گمرک داران سایر کشورها قرار می گیرد. بهشتیان در ادامه به نقش کارشناسان گمرک داخلی در تعیین تعرفه ها اشاره کرد و گفت: در ماده یک آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات پیش بینی شده که تعرفه کالاها بر اساس سیاست های داخلی متشکل از ۱۰ سازمان ازجمله گمرک انجام می شود. بنابراین کارشناسان این نهاد نیز در این کمیته حضور دارند و نظر کارشناسی خود را ارائه می دهند.

وی درباره تعرفه های تعیین شده در قطعات وارداتی خودرو افزود: این تعرفه ها با هدف حمایت از تولید داخل تعریف شده و به وسیله کمیته مربوط تعیین و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب می رسد و در نهایت یک تصمیم مشخص اتخاذ می شود. مشاور رییس کل گمرک به تجربه در میان کارشناسان گمرکی اشاره کرد و گفت: کارشناسان گمرک به این دلیل که خود از نزدیک با این موضوع درگیر هستند از باقی کارشناسان سازمان های مربوط مطلع تر هستند و می دانند تصمیم های گرفته شده در عمل و اجرا با چه مشکلاتی مواجه بوده اند. وی افزود: تعداد تعرفه ها در قطعات خودرو زیاد است و بیشتر در ۸۷۰۸ طبقه بندی می شوند.

فصل ۹۸ صنعت خودرو کشور← سازمان جهانی گمرک فصولی تعیین کرده و فصول ۹۸ و ۹۹ را خالی گذاشته که هر کشور به دلیل شرایط ویژه ای که برای بعضی کالاها تعیین می کنند، این فصل ها را تکمیل کنند که در ایران فصل ۹۸ مربوط به واحدهای تولیدکننده خودرو و ماشین آلات راهسازی است که بنابر گفته بهشتیان، قطعاتی که به صورت کامل (فول سی کی دی) وارد می شوند در آن طبقه بندی شده و بر اساس عمق ساخت داخل، تعرفه ها تعیین خواهند شد. او گفت: به طور مثال اگر ۸۶ درصد قطعات یک خودرو وارد شود باید حقوق و عوارض کامل آن پرداخت شود و هراندازه عمق ساخت داخل افزایش یابد، نرخ ها نیز تغییر می کند.

همیشه پای نفت در میان است ← در همین باره برای اینکه مطلع شویم قطعه سازان تا چه اندازه از تعرفه های تعیین شده رضایت دارند به سراغ علی جهان افروز، یک فعال صنعت قطعه رفتیم. او در پاسخ به صمت گفت: هرچند تعرفه ها نوعی حمایت محسوب می شوند، اما به طور قطع حمایت مناسبی نیستند. زیرا اگر تعرفه های گمرکی افزایش یابد تمایل به قاچاق افزایش می یابد و دلالان از همان مبادی گمرک راه های دیگری برای سوددهی پیدا می کنند.

وی معتقد است: راهی که بخواهد از تولید داخل حمایت کند کنترل ارز است، به گونه ای که تولید داخلی به صرفه تر از واردات باشد. جهان افروز در موشکافی این مبحث افزود: صنعت در تمام دنیا مطابق با عرضه و تقاضاست اما در کشور ما عرضه ارز تابع قدرت اقتصاد ملی و صادرات کالا نیست بلکه تابع فروش نفت است. ماده ای که برای تولید آن کاری انجام نمی دهیم و یک نعمت خدادادی است.

این کارشناس صنعت قطعه ادامه داد: اگر نفت از اقتصاد کشور حذف شود و مبادلات بر اساس کار و تولید انجام شود، مجبور بودیم در قبال کالایی که می خواهیم وارد کنیم محصولی تولید کنیم. وی ادامه داد: در نتیجه دیگر به دنبال این نبودیم کالایی که خود می سازیم را وارد کنیم و ارز محدود خود را که در قبال فروش کالا به دست می آوردیم صرف کالاهای واجب می کردیم. جهان افروز در این فرآیند به بحث اشتغال زایی این امر پرداخت و گفت: همچنین از نظر مکانیزم اقتصادی تراز ایجاد می شود یعنی به ازای کالایی که وارد می شود، کالایی صادر می کنید که محصول کار مردم است. در نتیجه به ازای تمام واردات خود ناگزیر به داشتن اشتغال زایی خواهید بود.

تعیین درست قیمت ارز راهکاری برای حمایت از تولید← قیمت ارز همچون نفت به نوعی تبدیل به «پیراهن عثمان» شده است، بالا برود صدای عده ای بلند می شود و پایین بیاید اعتراض های عده ای دیگر خودنمایی می کند. چالش های اقتصادی کشور همچون کلاف پیچیده ای است که سر آن گم شده است. این فعال در صنعت قطعه سازی در ادامه اظهارات خود تاکید کرد: اگر قیمت ارز درست تنظیم شود کفه به سمت تولید داخل سنگین تر خواهد شد و در حالی که قیمت دستمزدها و انرژی افزایش زیادی داشته حدود ۴ سالی می شود که قیمت ارز ثابت مانده است. او توضیح داد: اگر کالای خارجی با توجه به تورم ۲ تا ۳درصدی تنها همین مقدار افزایش هزینه داشته باشد برای کالای ایرانی ۹۰درصد بوده است. حال با این شرایط چگونه توان رقابت وجود دارد؟
جهان افروز در ادامه عنوان کرد: از سویی نمی توان تعرفه گمرکی را بیشتر از سقف آن (۲۰ تا ۲۵درصد) بالا برد، زیرا سازمان تجارت جهانی این اجازه را نمی دهد. بنابراین بهترین راه ممکن تعیین درست نرخ ارز است به گونه ای که تهیه کالای ایرانی نسبت به کالای خارجی صرفه اقتصادی بیشتری داشته باشد.

همترازی کالاهای با کیفیت پایین و کیفیت بالا← این فعال صنعت قطعه سازی به همترازی کالاهای با کیفیت پایین و بالا اشاره کرد و گفت: در حال حاضر گلایه هایی که به تولیدات داخلی وارد می شود، مربوط به قیمت و کیفیت آنهاست. این دو باید با یکدیگر تراز شوند تا مردم بپذیرند. در واقع پایین بودن کیفیت با ارزانی آنها جبران می شود. در حالی که کالاهای تولید داخل به قدری گران شد که تنه به کالای خارجی زد. در نتیجه مردم ترجیح می دهند با اختلاف کم، محصول خارجی تهیه کنند.تعرفه‌های تعیین شده درقطعات وارداتی خودرو باهدف حمایت ازتولیدداخل تعریف شده وبه وسیله کمیته مربوط تعیین و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب می‌رسدودرنهایت یک تصمیم مشخص اتخاذ می‌شود.کارشناسان گمرک به این دلیل که خود از نزدیک با این موضوع درگیر هستند از باقی کارشناسان سازمان‌های مربوط مطلع‌تر هستند ومی‌دانند تصمیم‌های گرفته شده درعمل و اجرا باچه مشکلاتی مواجه بوده‌اند.راهی که بخواهد از تولید داخل حمایت کندکنترل ارز است،امادرکشور ما عرضه ارز تابع قدرت اقتصاد ملی وصادرات کالا نیست بلکه تابع فروش نفت است.
گسترش صمت:

طبقه بندی کالاها ذیل ۹۷ فصل← برای پاسخ به چراهایی که صمت درباره تعرفه های گمرکی قطعات داشت ابتدا به سراغ سید محمود بهشتیان، مشاور رییس کل گمرک رفتیم و درباره نقش کارشناسان گمرک در تعیین تعرفه های گمرکی به ویژه در صنعت قطعه جویای مسئله شدیم. وی در این باره گفت: تعیین تعرفه به دو صورت کاملا جداگانه بررسی و تعیین می شود. در ابتدا کالاها طبقه بندی می شوند و در این امر ایران از کنوانسیون سیستم هماهنگ شده که سازمان جهانی گمرک نوشته، پیروی می کند. وی توضیح داد: کالاها، ذیل ۹۷ فصل طبقه بندی شده و به هر کالایی یک کد تعلق گرفته که این کدها بین المللی هستند.

بنابراین دخالت کارشناسان گمرک در تعیین تعرفه های کالایی به این معنی است که کالاها در سطح بین المللی طبقه بندی شده و به دو زبان انگلیسی و فرانسه در اختیار گمرک داران سایر کشورها قرار می گیرد. بهشتیان در ادامه به نقش کارشناسان گمرک داخلی در تعیین تعرفه ها اشاره کرد و گفت: در ماده یک آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات پیش بینی شده که تعرفه کالاها بر اساس سیاست های داخلی متشکل از ۱۰ سازمان ازجمله گمرک انجام می شود. بنابراین کارشناسان این نهاد نیز در این کمیته حضور دارند و نظر کارشناسی خود را ارائه می دهند.

وی درباره تعرفه های تعیین شده در قطعات وارداتی خودرو افزود: این تعرفه ها با هدف حمایت از تولید داخل تعریف شده و به وسیله کمیته مربوط تعیین و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب می رسد و در نهایت یک تصمیم مشخص اتخاذ می شود. مشاور رییس کل گمرک به تجربه در میان کارشناسان گمرکی اشاره کرد و گفت: کارشناسان گمرک به این دلیل که خود از نزدیک با این موضوع درگیر هستند از باقی کارشناسان سازمان های مربوط مطلع تر هستند و می دانند تصمیم های گرفته شده در عمل و اجرا با چه مشکلاتی مواجه بوده اند. وی افزود: تعداد تعرفه ها در قطعات خودرو زیاد است و بیشتر در ۸۷۰۸ طبقه بندی می شوند.

فصل ۹۸ صنعت خودرو کشور← سازمان جهانی گمرک فصولی تعیین کرده و فصول ۹۸ و ۹۹ را خالی گذاشته که هر کشور به دلیل شرایط ویژه ای که برای بعضی کالاها تعیین می کنند، این فصل ها را تکمیل کنند که در ایران فصل ۹۸ مربوط به واحدهای تولیدکننده خودرو و ماشین آلات راهسازی است که بنابر گفته بهشتیان، قطعاتی که به صورت کامل (فول سی کی دی) وارد می شوند در آن طبقه بندی شده و بر اساس عمق ساخت داخل، تعرفه ها تعیین خواهند شد. او گفت: به طور مثال اگر ۸۶ درصد قطعات یک خودرو وارد شود باید حقوق و عوارض کامل آن پرداخت شود و هراندازه عمق ساخت داخل افزایش یابد، نرخ ها نیز تغییر می کند.

همیشه پای نفت در میان است ← در همین باره برای اینکه مطلع شویم قطعه سازان تا چه اندازه از تعرفه های تعیین شده رضایت دارند به سراغ علی جهان افروز، یک فعال صنعت قطعه رفتیم. او در پاسخ به صمت گفت: هرچند تعرفه ها نوعی حمایت محسوب می شوند، اما به طور قطع حمایت مناسبی نیستند. زیرا اگر تعرفه های گمرکی افزایش یابد تمایل به قاچاق افزایش می یابد و دلالان از همان مبادی گمرک راه های دیگری برای سوددهی پیدا می کنند.

وی معتقد است: راهی که بخواهد از تولید داخل حمایت کند کنترل ارز است، به گونه ای که تولید داخلی به صرفه تر از واردات باشد. جهان افروز در موشکافی این مبحث افزود: صنعت در تمام دنیا مطابق با عرضه و تقاضاست اما در کشور ما عرضه ارز تابع قدرت اقتصاد ملی و صادرات کالا نیست بلکه تابع فروش نفت است. ماده ای که برای تولید آن کاری انجام نمی دهیم و یک نعمت خدادادی است.

این کارشناس صنعت قطعه ادامه داد: اگر نفت از اقتصاد کشور حذف شود و مبادلات بر اساس کار و تولید انجام شود، مجبور بودیم در قبال کالایی که می خواهیم وارد کنیم محصولی تولید کنیم. وی ادامه داد: در نتیجه دیگر به دنبال این نبودیم کالایی که خود می سازیم را وارد کنیم و ارز محدود خود را که در قبال فروش کالا به دست می آوردیم صرف کالاهای واجب می کردیم. جهان افروز در این فرآیند به بحث اشتغال زایی این امر پرداخت و گفت: همچنین از نظر مکانیزم اقتصادی تراز ایجاد می شود یعنی به ازای کالایی که وارد می شود، کالایی صادر می کنید که محصول کار مردم است. در نتیجه به ازای تمام واردات خود ناگزیر به داشتن اشتغال زایی خواهید بود.

تعیین درست قیمت ارز راهکاری برای حمایت از تولید← قیمت ارز همچون نفت به نوعی تبدیل به «پیراهن عثمان» شده است، بالا برود صدای عده ای بلند می شود و پایین بیاید اعتراض های عده ای دیگر خودنمایی می کند. چالش های اقتصادی کشور همچون کلاف پیچیده ای است که سر آن گم شده است. این فعال در صنعت قطعه سازی در ادامه اظهارات خود تاکید کرد: اگر قیمت ارز درست تنظیم شود کفه به سمت تولید داخل سنگین تر خواهد شد و در حالی که قیمت دستمزدها و انرژی افزایش زیادی داشته حدود ۴ سالی می شود که قیمت ارز ثابت مانده است. او توضیح داد: اگر کالای خارجی با توجه به تورم ۲ تا ۳درصدی تنها همین مقدار افزایش هزینه داشته باشد برای کالای ایرانی ۹۰درصد بوده است. حال با این شرایط چگونه توان رقابت وجود دارد؟
جهان افروز در ادامه عنوان کرد: از سویی نمی توان تعرفه گمرکی را بیشتر از سقف آن (۲۰ تا ۲۵درصد) بالا برد، زیرا سازمان تجارت جهانی این اجازه را نمی دهد. بنابراین بهترین راه ممکن تعیین درست نرخ ارز است به گونه ای که تهیه کالای ایرانی نسبت به کالای خارجی صرفه اقتصادی بیشتری داشته باشد.

همترازی کالاهای با کیفیت پایین و کیفیت بالا← این فعال صنعت قطعه سازی به همترازی کالاهای با کیفیت پایین و بالا اشاره کرد و گفت: در حال حاضر گلایه هایی که به تولیدات داخلی وارد می شود، مربوط به قیمت و کیفیت آنهاست. این دو باید با یکدیگر تراز شوند تا مردم بپذیرند. در واقع پایین بودن کیفیت با ارزانی آنها جبران می شود. در حالی که کالاهای تولید داخل به قدری گران شد که تنه به کالای خارجی زد. در نتیجه مردم ترجیح می دهند با اختلاف کم، محصول خارجی تهیه کنند.


1395/01/24
0
/
4
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333