رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

نقطه بهینه نفتی سه غول
اهمیت : مهم

35

موسسه Market Realist سوددهی تولید طلای سیاه را برای روسیه، آمریکا و عربستان بررسی کرد:
دنیای اقتصاد:

افت و خیز بهای نفت در بازارهای جهانی تا مرز ۴۰ دلار و پیش بینی ها برای کاهش قیمت ها تا حدود ۳۵ دلار بعد از نشست دوحه تأثیرات قابل توجهی را بر بخش های مختلف اقتصادی جهان می گذارند. به عقیده کارشناسان اینکه نتیجه نهایی ناشی از نشست دوحه چه باشد در کوتاه مدت عامل تعیین کننده مهمی برای آینده بازار نفت است. به عقیده آنها قیمت نفت در صورتی که نشست دوحه به نتیجه دلخواه بازار باشد می تواند تا ۴۵ دلار افزایش یابد اما اگر حاصل این نشست برخلاف خواست کشورهای برگزار کننده آن باشد می تواند قیمت را به ۳۵ دلار و حتی پایین تر برساند. استدلال این پیش بینی نیز آن است که از منظر بنیادی بازار تمایلی به افزایش شدید از خود نشان نمی دهد و مازاد عرضه هنوز در بازار جهانی نفت کنترل نشده است، بنابراین انتظار نمی رود بازار به تعادل مورد دلخواه کشورهای تولیدکننده برسد. در این بین نشست دوحه نیز تنها یک شوک به سمت عوامل بنیادی بازار است که معلوم نیست اثربخش باشد چراکه گذشته از توافق یا عدم توافق کشورها بر سر ثبات تولید نفت، نفس توافق بر سر میزان تولید (در رقم ژانویه ۲۰۱۶) اثر مهمی بر مازاد عرضه در بازار نخواهد داشت.

بنابراین حتی این تلاش نیز قادر نیست در بلندمدت مثلا برای یک دوره سه ماهه به صورت پایدار واقعا اثری مهم بر بازار جهانی نفت بگذارد. با این حال در کوتاه مدت فعلا نشست دوحه به عنوان متغیری اثرگذار در کنار سایر موضوعات به رشد ۸ درصدی قیمت نفت در هفته قبل منجر شده است. در این میان اما Market Realist به بررسی این امر می پردازد که تلاش کشورهای دارنده نفت برای افزایش قیمت را شاهد هستیم. در این میان روسیه، عربستان و آمریکا که بزرگ ترین تولیدکنندگان نفت خام جهان محسوب می شوند به دنبال افزایش بهای نفت هستند. این سه کشور در مجموع ۳۴ درصد نفت دنیا را تولید می کنند و اگر قیمت نفت تنها ۱۰ دلار رشد کند در حدود ۳۰۰ میلیون دلار در روز بر درآمدهای این سه کشور افزوده شود (رقمی بالغ بر ۱۱۰ میلیارد دلار در سال). این مسأله برای کشورهایی همچون عربستان و روسیه به مراتب بیش از آمریکا اهمیت دارد. بررسی ها نشان می دهند در مجموع آمریکا می تواند در قیمت فعلی نفت ۱۴ میلیارد بشکه نفت استخراج کرده و به فروش برساند. به عبارتی فروش این میزان نفت آمریکا در قیمت کنونی توجیه پذیر است و بیش از ۱۶۰ میلیارد بشکه دیگر با قیمت کنونی قابل استخراج نخواهد بود.

در این بین رویترز اخیرا در گزارشی اعلام کرده است: مسکو که خود را برای نشست دوحه با تولید کنندگان نفت آماده می کند، معتقد است قیمت بشکه ای ۴۵ تا ۵۰ دلار برای اینکه بازار جهانی در آن سطح به توازن برسد قابل قبول است. بررسی های فنی تر نشان می دهند در این قیمت ها ۳۱ میلیارد بشکه نفت تولیدی روسیه سودآور خواهد بود و ۲۲۲ میلیارد بشکه دیگر برای تولید نیازمند قیمت های بالاتر است. به عبارتی در قیمت های فعلی و کمی بالاتر روسیه و آمریکا فعلا قادر خواهند بود با توجه به هزینه های نفتی تولیدات خود را تثبیت کرده و ادامه دهند. تولید کنندگان نفتی نظیر روسیه و ونزوئلا به شدت وابسته به درآمدهای انرژی هستند و پس از افت قیمت نفت از بیش از ۱۱۵ دلار به زیر ۴۰ دلار بودجه های دولتی آنها با مشکل مواجه شده است. اما در مورد عربستان وضعیت از همه بهتر است. این کشور قادر است درقیمت ۴۰ دلار ۱۶۵ میلیارد بشکه نفت خود را بدون زیان و حتی با سودی مناسب تولید کند و به فروش برساند. به این ترتیب در صورتی که قیمت نفت در محدوده فعلی باقی بماند این سه قدرت نفتی بدون هیچ گونه نگرانی تا سال ها می توانند به تولید خود با حاشیه سود نسبتا مناسب ادامه دهند. البته این تحلیل ها از جنبه سود و زیان تولید نفت صورت گرفته و این موضوع منهای برنامه های توسعه ای این کشورها و بودجه های مرتبط با آنها و… است.

البته این در شرایطی است که پایین بودن قیمت نفت به صورت موردی بر شرکت های مختلف اثرات متفاوتی را بر جا خواهد گذاشت. به عنوان مثال پایین بودن قیمت نفت بر شرکت هایی مانند آرامکو، شرکت ملی نفت ایران، نفت قطر و عمان موثر است. همچنین گازپروم، لوک اویل، تات نفت روسیه از جمله شرکت های روسی هستند که از پایین بودن قیمت نفت تاثیر می پذیرند. شرکت های آمریکایی نیز همین وضعیت را دارند به عنوان مثال شرکت هایی مانند انرژی XXI، منابع QEP، وارن منابع (WRES) و بیل برت (BBG) از این قیمت ها تاثیر می پذیرند.

 نقطه بهینه نفتی سه غول


موسسه Market Realist سوددهی تولید طلای سیاه را برای روسیه، آمریکا و عربستان بررسی کرد:
دنیای اقتصاد:

افت و خیز بهای نفت در بازارهای جهانی تا مرز ۴۰ دلار و پیش بینی ها برای کاهش قیمت ها تا حدود ۳۵ دلار بعد از نشست دوحه تأثیرات قابل توجهی را بر بخش های مختلف اقتصادی جهان می گذارند. به عقیده کارشناسان اینکه نتیجه نهایی ناشی از نشست دوحه چه باشد در کوتاه مدت عامل تعیین کننده مهمی برای آینده بازار نفت است. به عقیده آنها قیمت نفت در صورتی که نشست دوحه به نتیجه دلخواه بازار باشد می تواند تا ۴۵ دلار افزایش یابد اما اگر حاصل این نشست برخلاف خواست کشورهای برگزار کننده آن باشد می تواند قیمت را به ۳۵ دلار و حتی پایین تر برساند. استدلال این پیش بینی نیز آن است که از منظر بنیادی بازار تمایلی به افزایش شدید از خود نشان نمی دهد و مازاد عرضه هنوز در بازار جهانی نفت کنترل نشده است، بنابراین انتظار نمی رود بازار به تعادل مورد دلخواه کشورهای تولیدکننده برسد. در این بین نشست دوحه نیز تنها یک شوک به سمت عوامل بنیادی بازار است که معلوم نیست اثربخش باشد چراکه گذشته از توافق یا عدم توافق کشورها بر سر ثبات تولید نفت، نفس توافق بر سر میزان تولید (در رقم ژانویه ۲۰۱۶) اثر مهمی بر مازاد عرضه در بازار نخواهد داشت.

بنابراین حتی این تلاش نیز قادر نیست در بلندمدت مثلا برای یک دوره سه ماهه به صورت پایدار واقعا اثری مهم بر بازار جهانی نفت بگذارد. با این حال در کوتاه مدت فعلا نشست دوحه به عنوان متغیری اثرگذار در کنار سایر موضوعات به رشد ۸ درصدی قیمت نفت در هفته قبل منجر شده است. در این میان اما Market Realist به بررسی این امر می پردازد که تلاش کشورهای دارنده نفت برای افزایش قیمت را شاهد هستیم. در این میان روسیه، عربستان و آمریکا که بزرگ ترین تولیدکنندگان نفت خام جهان محسوب می شوند به دنبال افزایش بهای نفت هستند. این سه کشور در مجموع ۳۴ درصد نفت دنیا را تولید می کنند و اگر قیمت نفت تنها ۱۰ دلار رشد کند در حدود ۳۰۰ میلیون دلار در روز بر درآمدهای این سه کشور افزوده شود (رقمی بالغ بر ۱۱۰ میلیارد دلار در سال). این مسأله برای کشورهایی همچون عربستان و روسیه به مراتب بیش از آمریکا اهمیت دارد. بررسی ها نشان می دهند در مجموع آمریکا می تواند در قیمت فعلی نفت ۱۴ میلیارد بشکه نفت استخراج کرده و به فروش برساند. به عبارتی فروش این میزان نفت آمریکا در قیمت کنونی توجیه پذیر است و بیش از ۱۶۰ میلیارد بشکه دیگر با قیمت کنونی قابل استخراج نخواهد بود.

در این بین رویترز اخیرا در گزارشی اعلام کرده است: مسکو که خود را برای نشست دوحه با تولید کنندگان نفت آماده می کند، معتقد است قیمت بشکه ای ۴۵ تا ۵۰ دلار برای اینکه بازار جهانی در آن سطح به توازن برسد قابل قبول است. بررسی های فنی تر نشان می دهند در این قیمت ها ۳۱ میلیارد بشکه نفت تولیدی روسیه سودآور خواهد بود و ۲۲۲ میلیارد بشکه دیگر برای تولید نیازمند قیمت های بالاتر است. به عبارتی در قیمت های فعلی و کمی بالاتر روسیه و آمریکا فعلا قادر خواهند بود با توجه به هزینه های نفتی تولیدات خود را تثبیت کرده و ادامه دهند. تولید کنندگان نفتی نظیر روسیه و ونزوئلا به شدت وابسته به درآمدهای انرژی هستند و پس از افت قیمت نفت از بیش از ۱۱۵ دلار به زیر ۴۰ دلار بودجه های دولتی آنها با مشکل مواجه شده است. اما در مورد عربستان وضعیت از همه بهتر است. این کشور قادر است درقیمت ۴۰ دلار ۱۶۵ میلیارد بشکه نفت خود را بدون زیان و حتی با سودی مناسب تولید کند و به فروش برساند. به این ترتیب در صورتی که قیمت نفت در محدوده فعلی باقی بماند این سه قدرت نفتی بدون هیچ گونه نگرانی تا سال ها می توانند به تولید خود با حاشیه سود نسبتا مناسب ادامه دهند. البته این تحلیل ها از جنبه سود و زیان تولید نفت صورت گرفته و این موضوع منهای برنامه های توسعه ای این کشورها و بودجه های مرتبط با آنها و… است.

البته این در شرایطی است که پایین بودن قیمت نفت به صورت موردی بر شرکت های مختلف اثرات متفاوتی را بر جا خواهد گذاشت. به عنوان مثال پایین بودن قیمت نفت بر شرکت هایی مانند آرامکو، شرکت ملی نفت ایران، نفت قطر و عمان موثر است. همچنین گازپروم، لوک اویل، تات نفت روسیه از جمله شرکت های روسی هستند که از پایین بودن قیمت نفت تاثیر می پذیرند. شرکت های آمریکایی نیز همین وضعیت را دارند به عنوان مثال شرکت هایی مانند انرژی XXI، منابع QEP، وارن منابع (WRES) و بیل برت (BBG) از این قیمت ها تاثیر می پذیرند.

 نقطه بهینه نفتی سه غول

1395/01/23
0
/
3
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333