رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

95 هزار میلیارد تومان بدهی به شبکه بانکی
اهمیت : مهم

10

در حالی در مجموع رقم حدود 95 هزار میلیارد تومانی معوقات بانکی در سال گذشته تکان نخورده و کمتر نشده است که تازه‌ترین گزارش دستگاه قضا از آمار قابل ملاحظه‌ای خبر می‌دهد؛ وجود پرونده‌های 2000 تا 6000 میلیارد تومانی برخی بدهکاران بانکی. وجود نزدیک به 95 هزار میلیارد تومان بدهی به شبکه بانکی، رقم هنگفتی است که در کنار بدهی140 هزار میلیاردی دولت به بانکها همواره از جمله عوامل اصلی تنگای مالی شبکه بانکی اعلام می شود. این در حالی است که با وجود تمامی اقدامات انجام شده به ویژه در یکی دو سال گذشته از سوی دستگاه ...
نهایت‌نگر:

در حالی در مجموع رقم حدود ۹۵ هزار میلیارد تومانی معوقات بانکی در سال گذشته تکان نخورده و کمتر نشده است که تازه ترین گزارش دستگاه قضا از آمار قابل ملاحظه ای خبر می دهد؛ وجود پرونده های ۲۰۰۰ تا ۶۰۰۰ میلیارد تومانی برخی بدهکاران بانکی. وجود نزدیک به ۹۵ هزار میلیارد تومان بدهی به شبکه بانکی، رقم هنگفتی است که در کنار بدهی۱۴۰ هزار میلیاردی دولت به بانکها همواره از جمله عوامل اصلی تنگای مالی شبکه بانکی اعلام می شود. این در حالی است که با وجود تمامی اقدامات انجام شده به ویژه در یکی دو سال گذشته از سوی دستگاه قضایی و شبکه بانکی برای برگرداندن حداقل بخشی از این طلب، هنوز آمارها نشان دهنده کاهش محسوسی در این بدهی نیست. هر چند که کند شدن روند فزاینده معوقات بانکی نسبت به سالهای قبل می تواند نقطه روشنی در رسیدگی به این پرونده بانکی باشد.

اما به هر حال بنابر اعلام قبلی مدیران اقتصادی ، در کنار بدهی های خرد حجم قابل توجهی از رقم حدود ۹۵ هزار میلیاردی بدهی های بانکی مربوط به تعداد خاصی است، به طوری که نزدیک به ۸۰ درصد از این طلب به حدود ۵۰۰ نفر اختصاص دارد. بدهکاران و یا همان دانه درشت هایی که در دو سال گذشته پرونده های آنها از سوی بانک مرکزی به قوه قضاییه رفت و در دستور کار قرار گرفت.

یه گزارش نقدینه اخیرامحسنی اژه ای در اظهارات هر چند کوتاه خود در رابطه با معوقات بانکی به چند نکته اشاره داشته است. وی با اشاره به معوقات بانکی که در سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ وجود داشت، عنوان کرده که بارها گفته ام مهم این است که معوقات بانک ها و بانک مرکزی ادامه پیدا نکند. متاسفانه سرجمع معوقات سال های گذشته با سال ۱۳۹۴ کم نشده است، البته معوقات دانه درشت ها کمتر شده است. برخی بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان معوقه شان بوده و برخی دو هزار میلیارد تومان معوقه داشتند که به مرور کمتر شده است.

اظهارات اژه ای، بیانگر عدم کاهش معوقات حدود ۹۵ میلیاردی در سال قبل است. گرچه این موضوع از سویی چندان مطلوب به نظر نمی رسد، ولی همانطور که سخنگوی دستگاه قضا به آن اشاره داشته عدم افزایش معوقات بانکی وجه مثبت این عملکرد است. این در حالی است که با توجه به اینکه بخشی از این بدهی هر ساله تمدید شده و بر اساس نرخ های روز شبکه بانکی به آن سود تعلق می گیرد، میزان معوقات بانکی می تواند هر ساله حتی بدون افزایش بدهکاران رشد داشته باشد.

اما در کنار اعلام کاهش معوقات دانه درشت ها، آمار تازه ای از رقم بدهی های هنگفت این افراد نیز اعلام شده است. به گونه ای که در بین پرونده های بدهکاران اشخاص حقیقی و یا حقوقی وجود دارند که تا بین ۲۰۰۰ تا ۶۰۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی بانکها را در اختیار دارند. هر چند که اژه ای گفته میزان این طلب ها نیز کاهشی بوده است. این در حالی است که پیش تربانک مرکزی بزرگترین رقم بدهی بانکی را حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان و متعلق به مجموعه ای از شرکت های حقوقی اعلام کرده بود.

با این حال روند کند کاهش معوقات بانکی در حالی پیش می رود که طبق آنچه دولت در برنامه ششم توسعه هدف گذاری کرده باید تا سال ۱۳۹۹ حدود ۵۰ درصد از نسبت این بدهی کاسته شود. به طوری که نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات باید از ۱۲.۱ فعلی به پنج درصد کاهش یابد.


برچسب‌ها:


در حالی در مجموع رقم حدود 95 هزار میلیارد تومانی معوقات بانکی در سال گذشته تکان نخورده و کمتر نشده است که تازه‌ترین گزارش دستگاه قضا از آمار قابل ملاحظه‌ای خبر می‌دهد؛ وجود پرونده‌های 2000 تا 6000 میلیارد تومانی برخی بدهکاران بانکی. وجود نزدیک به 95 هزار میلیارد تومان بدهی به شبکه بانکی، رقم هنگفتی است که در کنار بدهی140 هزار میلیاردی دولت به بانکها همواره از جمله عوامل اصلی تنگای مالی شبکه بانکی اعلام می شود. این در حالی است که با وجود تمامی اقدامات انجام شده به ویژه در یکی دو سال گذشته از سوی دستگاه ...
نهایت‌نگر:

در حالی در مجموع رقم حدود ۹۵ هزار میلیارد تومانی معوقات بانکی در سال گذشته تکان نخورده و کمتر نشده است که تازه ترین گزارش دستگاه قضا از آمار قابل ملاحظه ای خبر می دهد؛ وجود پرونده های ۲۰۰۰ تا ۶۰۰۰ میلیارد تومانی برخی بدهکاران بانکی. وجود نزدیک به ۹۵ هزار میلیارد تومان بدهی به شبکه بانکی، رقم هنگفتی است که در کنار بدهی۱۴۰ هزار میلیاردی دولت به بانکها همواره از جمله عوامل اصلی تنگای مالی شبکه بانکی اعلام می شود. این در حالی است که با وجود تمامی اقدامات انجام شده به ویژه در یکی دو سال گذشته از سوی دستگاه قضایی و شبکه بانکی برای برگرداندن حداقل بخشی از این طلب، هنوز آمارها نشان دهنده کاهش محسوسی در این بدهی نیست. هر چند که کند شدن روند فزاینده معوقات بانکی نسبت به سالهای قبل می تواند نقطه روشنی در رسیدگی به این پرونده بانکی باشد.

اما به هر حال بنابر اعلام قبلی مدیران اقتصادی ، در کنار بدهی های خرد حجم قابل توجهی از رقم حدود ۹۵ هزار میلیاردی بدهی های بانکی مربوط به تعداد خاصی است، به طوری که نزدیک به ۸۰ درصد از این طلب به حدود ۵۰۰ نفر اختصاص دارد. بدهکاران و یا همان دانه درشت هایی که در دو سال گذشته پرونده های آنها از سوی بانک مرکزی به قوه قضاییه رفت و در دستور کار قرار گرفت.

یه گزارش نقدینه اخیرامحسنی اژه ای در اظهارات هر چند کوتاه خود در رابطه با معوقات بانکی به چند نکته اشاره داشته است. وی با اشاره به معوقات بانکی که در سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ وجود داشت، عنوان کرده که بارها گفته ام مهم این است که معوقات بانک ها و بانک مرکزی ادامه پیدا نکند. متاسفانه سرجمع معوقات سال های گذشته با سال ۱۳۹۴ کم نشده است، البته معوقات دانه درشت ها کمتر شده است. برخی بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان معوقه شان بوده و برخی دو هزار میلیارد تومان معوقه داشتند که به مرور کمتر شده است.

اظهارات اژه ای، بیانگر عدم کاهش معوقات حدود ۹۵ میلیاردی در سال قبل است. گرچه این موضوع از سویی چندان مطلوب به نظر نمی رسد، ولی همانطور که سخنگوی دستگاه قضا به آن اشاره داشته عدم افزایش معوقات بانکی وجه مثبت این عملکرد است. این در حالی است که با توجه به اینکه بخشی از این بدهی هر ساله تمدید شده و بر اساس نرخ های روز شبکه بانکی به آن سود تعلق می گیرد، میزان معوقات بانکی می تواند هر ساله حتی بدون افزایش بدهکاران رشد داشته باشد.

اما در کنار اعلام کاهش معوقات دانه درشت ها، آمار تازه ای از رقم بدهی های هنگفت این افراد نیز اعلام شده است. به گونه ای که در بین پرونده های بدهکاران اشخاص حقیقی و یا حقوقی وجود دارند که تا بین ۲۰۰۰ تا ۶۰۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی بانکها را در اختیار دارند. هر چند که اژه ای گفته میزان این طلب ها نیز کاهشی بوده است. این در حالی است که پیش تربانک مرکزی بزرگترین رقم بدهی بانکی را حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان و متعلق به مجموعه ای از شرکت های حقوقی اعلام کرده بود.

با این حال روند کند کاهش معوقات بانکی در حالی پیش می رود که طبق آنچه دولت در برنامه ششم توسعه هدف گذاری کرده باید تا سال ۱۳۹۹ حدود ۵۰ درصد از نسبت این بدهی کاسته شود. به طوری که نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات باید از ۱۲.۱ فعلی به پنج درصد کاهش یابد.


برچسب‌ها:

1395/01/23
0
/
2
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333