رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

آخرین وضعیت افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی در سال ۹۵
اهمیت : خیلی مهم

34

رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ایی سازمان بورس درباره مصوبه اخیر هیات دولت و افزایش سرمایه شرکت ها از تجدید ارزیابی دارایی ها در سال ۹۵ و دو شرکت "ذوب و شپلی" توضیح داد. غلامرضا ابوترابی در مورد افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی­ ها خاطر نشان کرد: در بند 39 قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم در خصوص ماده 149 قانون مالیات­های مستقیم و تبصرۀ‌ آن، عنوان شده افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر ...
بورس پرس: رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ایی سازمان بورس درباره مصوبه اخیر هیات دولت و افزایش سرمایه شرکت ها از تجدید ارزیابی دارایی ها در سال ۹۵ و دو شرکت "ذوب و شپلی" توضیح داد.

غلامرضا ابوترابی در گفت وگو با پایگاه خبری بورس پرس، در مورد افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی­ ها خاطر نشان کرد: در بند 39 قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم در خصوص ماده 149 قانون مالیات­های مستقیم و تبصرۀ آن، عنوان شده افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود. در زمان فروش یا معاوضه دارایی­ های تجدید ارزیابی شده، مابه التفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور می شود.

وی ادامه داد: همچنین مقرر شده آیین نامه اجرائی نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاک دارایی های تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات و ترتیبات اجرائی، با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه شده و به تصویب هیئت وزیران برسد.

این مقام مسئول افزود: پیش از این به موجب ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات، شرکت ها می­ توانستند با انتقال مازاد تجدید ارزیابی دارایی­ ها به حساب سرمایه از معافیت مالیاتی مربوطه برخوردار شوند. این در حالی است که بر اساس جزء ۲ ماده ۲۸۲ از بند ۶۰ قانون اصلاح قانون مالیات­ های مستقیم، احکام مالیاتی ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات از ابتدای سال ۹۵ لغو می شود.

مصوبه اخیر هیات دولت و مفاد مهم پیش نویس آیین نامه

ابوترابی تاکید کرد: با توجه به تصویب آیین نامه اجرایی مربوط به تجدید ارزیابی دارایی­ ها توسط هیئت دولت، باید منتظر ابلاغ این آیین نامه اجرایی و مشخص شدن مفاد آن بود اما در پیش نویس آیین­ نامۀ اجرایی مربوطه که قبلاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تنظیم شده بود، افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و تحقق درآمد برای شرکت تلقی شده و مشمول پرداخت مالیات عنوان شده است.

پرداخت مالیات با فرض عدم تغییر پیش نویس

وی ادامه داد: همچنین طبق مفاد پیش نویس آیین نامه یاد شده، افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی که مستقیماً تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی ثبت و در ترازنامه به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سهام طبقه بندی شود، مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست. بنابراین در صورتی که پیش نویس این آیین نامه بدون تغییر به تصویب رسیده باشد، از این پس افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی­ ها مشمول پرداخت مالیات است.

ابهام در افزایش سرمایه "ذوب" و شپلی"

رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ایی سازمان بورس در مورد آخرین وضعیت افزایش سرمایه دو شرکت ذوب آهن اصفهان و پلی اکریل ایران با توجه به مصوبه اخیر هیئت دولت، گفت: افزایش سرمایه این دو شرکت، فارغ از آثار مالیاتی احتمالی ناشی از مصوبه یاد شده دارای ابهامات دیگری نیز است.

ابوترابی ادامه داد: انجام افزایش سرمایه ذوب آهن اصفهان با توجه به اینکه بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) در گزارش خود نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره مبنی بر لزوم انجام افزایش سرمایه، تصریح کرده که افزایش سرمایۀ این شرکت مورد تأیید سازمان حسابرسی نیست و همچنین به دلیل ابهامات موجود در خصوص وضعیت زمین­ های شرکت، با ابهام اساسی مواجه است.

وی افزود: در مورد پلی اکریل ایران نیز درخواست شرکت در پایان سال ۹۴ به سازمان ارائه شده و براساس بررسی­ های اولیه، نامه اعلام نواقص نیز برای شرکت ارسال شده است. با توجه به ابهامات مربوط به گزارش هیئت کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص ارزیابی دارایی­ های شرکت، انجام افزایش سرمایۀ این شرکت از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی­ ها نیز با ابهامات اساسی مواجه است. ضمن آنکه اعضای هیئت مدیره این شرکت تغییر کرده و هنوز پاسخ نامه اعلام نواقص به این سازمان ارسال نشده است.


برچسب‌ها:


رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ایی سازمان بورس درباره مصوبه اخیر هیات دولت و افزایش سرمایه شرکت ها از تجدید ارزیابی دارایی ها در سال ۹۵ و دو شرکت "ذوب و شپلی" توضیح داد. غلامرضا ابوترابی در مورد افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی­ ها خاطر نشان کرد: در بند 39 قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم در خصوص ماده 149 قانون مالیات­های مستقیم و تبصرۀ‌ آن، عنوان شده افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر ...
بورس پرس: رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ایی سازمان بورس درباره مصوبه اخیر هیات دولت و افزایش سرمایه شرکت ها از تجدید ارزیابی دارایی ها در سال ۹۵ و دو شرکت "ذوب و شپلی" توضیح داد.

غلامرضا ابوترابی در گفت وگو با پایگاه خبری بورس پرس، در مورد افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی­ ها خاطر نشان کرد: در بند 39 قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم در خصوص ماده 149 قانون مالیات­های مستقیم و تبصرۀ آن، عنوان شده افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود. در زمان فروش یا معاوضه دارایی­ های تجدید ارزیابی شده، مابه التفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور می شود.

وی ادامه داد: همچنین مقرر شده آیین نامه اجرائی نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاک دارایی های تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات و ترتیبات اجرائی، با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه شده و به تصویب هیئت وزیران برسد.

این مقام مسئول افزود: پیش از این به موجب ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات، شرکت ها می­ توانستند با انتقال مازاد تجدید ارزیابی دارایی­ ها به حساب سرمایه از معافیت مالیاتی مربوطه برخوردار شوند. این در حالی است که بر اساس جزء ۲ ماده ۲۸۲ از بند ۶۰ قانون اصلاح قانون مالیات­ های مستقیم، احکام مالیاتی ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات از ابتدای سال ۹۵ لغو می شود.

مصوبه اخیر هیات دولت و مفاد مهم پیش نویس آیین نامه

ابوترابی تاکید کرد: با توجه به تصویب آیین نامه اجرایی مربوط به تجدید ارزیابی دارایی­ ها توسط هیئت دولت، باید منتظر ابلاغ این آیین نامه اجرایی و مشخص شدن مفاد آن بود اما در پیش نویس آیین­ نامۀ اجرایی مربوطه که قبلاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تنظیم شده بود، افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و تحقق درآمد برای شرکت تلقی شده و مشمول پرداخت مالیات عنوان شده است.

پرداخت مالیات با فرض عدم تغییر پیش نویس

وی ادامه داد: همچنین طبق مفاد پیش نویس آیین نامه یاد شده، افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی که مستقیماً تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی ثبت و در ترازنامه به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سهام طبقه بندی شود، مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست. بنابراین در صورتی که پیش نویس این آیین نامه بدون تغییر به تصویب رسیده باشد، از این پس افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی­ ها مشمول پرداخت مالیات است.

ابهام در افزایش سرمایه "ذوب" و شپلی"

رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ایی سازمان بورس در مورد آخرین وضعیت افزایش سرمایه دو شرکت ذوب آهن اصفهان و پلی اکریل ایران با توجه به مصوبه اخیر هیئت دولت، گفت: افزایش سرمایه این دو شرکت، فارغ از آثار مالیاتی احتمالی ناشی از مصوبه یاد شده دارای ابهامات دیگری نیز است.

ابوترابی ادامه داد: انجام افزایش سرمایه ذوب آهن اصفهان با توجه به اینکه بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) در گزارش خود نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره مبنی بر لزوم انجام افزایش سرمایه، تصریح کرده که افزایش سرمایۀ این شرکت مورد تأیید سازمان حسابرسی نیست و همچنین به دلیل ابهامات موجود در خصوص وضعیت زمین­ های شرکت، با ابهام اساسی مواجه است.

وی افزود: در مورد پلی اکریل ایران نیز درخواست شرکت در پایان سال ۹۴ به سازمان ارائه شده و براساس بررسی­ های اولیه، نامه اعلام نواقص نیز برای شرکت ارسال شده است. با توجه به ابهامات مربوط به گزارش هیئت کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص ارزیابی دارایی­ های شرکت، انجام افزایش سرمایۀ این شرکت از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی­ ها نیز با ابهامات اساسی مواجه است. ضمن آنکه اعضای هیئت مدیره این شرکت تغییر کرده و هنوز پاسخ نامه اعلام نواقص به این سازمان ارسال نشده است.


برچسب‌ها:

1395/01/18
0
/
2
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333