رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

اقتصاد ایران در سال 95 در کدام مسیر حرکت می‌کند؟
اهمیت : مهم

17

اقتصاد ایران در سال های اخیر با مشکلات متعددی همچون رکود مواجه بوده و بر همین اساس کارشناسان معتقدند سال 1395 مهم ترین سال برای اقتصاد کشور به شمار می رود و در این سال باید سیاست هایی از سوی دولت طراحی شود تا رکود از بین رفته و تولید در کشور افزایش یابد. در همین رابطه محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت می گوید تمام محدودیت های ناشی از تحریم در روابط بین المللی برداشته شده است. بعد از توافقات برجام و دستورالعمل هایی که اتحادیه اروپا و آمریکا در زمینه رفع تحریم ها صادرکردند، تمام محدودیت ها برداشته ...
نهایت‌نگر:

اقتصاد ایران در سال های اخیر با مشکلات متعددی همچون رکود مواجه بوده و بر همین اساس کارشناسان معتقدند سال 1395 مهم ترین سال برای اقتصاد کشور به شمار می رود و در این سال باید سیاست هایی از سوی دولت طراحی شود تا رکود از بین رفته و تولید در کشور افزایش یابد.

به گزارش نامه نیوز، در همین رابطه محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت می گوید تمام محدودیت های ناشی از تحریم در روابط بین المللی برداشته شده است. بعد از توافقات برجام و دستورالعمل هایی که اتحادیه اروپا و آمریکا در زمینه رفع تحریم ها صادرکردند، تمام محدودیت ها برداشته شده است.

به گفته نعمت زاده بر خلاف تصور برخی که فکر می کنند یا اینگونه وانمود می کنند که به محض رفع محدودیت ها همه چیز به حالت قبل از تحریم ها بازمی گردد باید بگویم که این گونه نیست. خراب کردن سال ها طول کشید و ساختن هم قطعا زمان می برد. بسیاری از رویه ها و نرم افزارها و مقررات طی سال هایی که ما تحریم بودیم، تغییر کرده است و طبیعتا به روز شدن مدت ها زمان لازم دارد. به عبارت دیگر زمان و انرژی صرف شود تا شرایط ما و ارتباطات بین المللی به حالت عادی بازگردد ولی مهم این است که در مسیر عادی سازی قدم برمی داریم».

وزیر صنعت معدن تجارت درباره سرمایه گذاری خارجی هم گفته است طی چند ماه گذشته ده ها مورد وجود دارد که به قرارداد نهایی رسیده و موارد متعدد دیگری هم در حال طی مراحل و نهایی شدن است بنا بر این ما مشکل جدی و قانونی نداریم و با حوصله و دقت و وسواس در حال انتخاب شرکا و سرمایه گذاران خارجی خود هستیم.

همچنین محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری گفته است با رفع تحریم ها و برداشته شدن موانع در مسیر پیشرفت اقتصاد کشور، باید بر تلاش ها جهت جبران عقب ماندگی ها افزوده شود و با سرعت و هماهنگی بیش تری به سمت کاهش آسیب پذیری اقتصاد گام برداریم.

رییس دفتر رییس جمهوری، گسترش تولید صادرات گرا در فرهنگ عمومی اقتصادی را ضروری خواند و گفت: کاهش آسیب پذیری و بالابردن مقاومت اقتصادی یکی دیگر از نکات مورد تاکید است که در اشارات اجرایی آن، به توسعه پیوندهای راهبردی با همسایگان و دیگر کشورها پرداخته شده بدین معنا که فضای عمومی مناسبات ما با دنیا به گونه ای باشد که اگر زمانی برخی از بدخواهان با نیتی پلید بخواهند تحریمی بر ایران تحمیل کنند دیگر نتوانند این طور راحت در صحنه جهانی یارکشی کنند.

نهاوندیان به اشتیاق کشورهای اروپایی برای توسعه روابط با ایران در دوره پسابرجام اشاره کرد و افزود: گفت: کشورهای اروپایی که با آمریکا در تحریم ها کاملاً همنوایی می کردند الان با قوت بسیار زیادی دنبال این هستند که روابط اقتصادی خود را با ایران تقویت کنند که اگر چنین شد و اگر در واقع اتکاء متقابل و ارتباط متقابل سامان گرفت دیگر با یک نیت سیاسی نمی شود این ارتباطات را مجدداً قطع کرد.

نهاوندیان گفت: در رابطه با صادرات که بند 10 سیاست های اقتصاد مقاومتی است خوشبختانه ما توانسته ایم باوجود مشکلات ناشی از کاهش درآمد ارزی در بحث صادرات غیرنفتی حتی پیش از برداشته شدن تحریم یک افزایشی را در بعضی از بخش ها شاهد باشیم، یا بطور خاص در کم کردن اتکاء بودجه به نفت که یکی از اصلی ترین بحث ها در اصلاح ساختار بودجه ای است در این دو سال مرتباً سهم نفت در بودجه را کاهش داده ایم. این ها قدم های کوچکی است اما در مسیر درست که البته باید گام های بلندتری را برداشت تا ان شاءالله به آن هدف نهایی که رساندن آسیب پذیری اقتصاد ایران به صفر است، نزدیک تر شویم.برچسب‌ها:


اقتصاد ایران در سال های اخیر با مشکلات متعددی همچون رکود مواجه بوده و بر همین اساس کارشناسان معتقدند سال 1395 مهم ترین سال برای اقتصاد کشور به شمار می رود و در این سال باید سیاست هایی از سوی دولت طراحی شود تا رکود از بین رفته و تولید در کشور افزایش یابد. در همین رابطه محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت می گوید تمام محدودیت های ناشی از تحریم در روابط بین المللی برداشته شده است. بعد از توافقات برجام و دستورالعمل هایی که اتحادیه اروپا و آمریکا در زمینه رفع تحریم ها صادرکردند، تمام محدودیت ها برداشته ...
نهایت‌نگر:

اقتصاد ایران در سال های اخیر با مشکلات متعددی همچون رکود مواجه بوده و بر همین اساس کارشناسان معتقدند سال 1395 مهم ترین سال برای اقتصاد کشور به شمار می رود و در این سال باید سیاست هایی از سوی دولت طراحی شود تا رکود از بین رفته و تولید در کشور افزایش یابد.

به گزارش نامه نیوز، در همین رابطه محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت می گوید تمام محدودیت های ناشی از تحریم در روابط بین المللی برداشته شده است. بعد از توافقات برجام و دستورالعمل هایی که اتحادیه اروپا و آمریکا در زمینه رفع تحریم ها صادرکردند، تمام محدودیت ها برداشته شده است.

به گفته نعمت زاده بر خلاف تصور برخی که فکر می کنند یا اینگونه وانمود می کنند که به محض رفع محدودیت ها همه چیز به حالت قبل از تحریم ها بازمی گردد باید بگویم که این گونه نیست. خراب کردن سال ها طول کشید و ساختن هم قطعا زمان می برد. بسیاری از رویه ها و نرم افزارها و مقررات طی سال هایی که ما تحریم بودیم، تغییر کرده است و طبیعتا به روز شدن مدت ها زمان لازم دارد. به عبارت دیگر زمان و انرژی صرف شود تا شرایط ما و ارتباطات بین المللی به حالت عادی بازگردد ولی مهم این است که در مسیر عادی سازی قدم برمی داریم».

وزیر صنعت معدن تجارت درباره سرمایه گذاری خارجی هم گفته است طی چند ماه گذشته ده ها مورد وجود دارد که به قرارداد نهایی رسیده و موارد متعدد دیگری هم در حال طی مراحل و نهایی شدن است بنا بر این ما مشکل جدی و قانونی نداریم و با حوصله و دقت و وسواس در حال انتخاب شرکا و سرمایه گذاران خارجی خود هستیم.

همچنین محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری گفته است با رفع تحریم ها و برداشته شدن موانع در مسیر پیشرفت اقتصاد کشور، باید بر تلاش ها جهت جبران عقب ماندگی ها افزوده شود و با سرعت و هماهنگی بیش تری به سمت کاهش آسیب پذیری اقتصاد گام برداریم.

رییس دفتر رییس جمهوری، گسترش تولید صادرات گرا در فرهنگ عمومی اقتصادی را ضروری خواند و گفت: کاهش آسیب پذیری و بالابردن مقاومت اقتصادی یکی دیگر از نکات مورد تاکید است که در اشارات اجرایی آن، به توسعه پیوندهای راهبردی با همسایگان و دیگر کشورها پرداخته شده بدین معنا که فضای عمومی مناسبات ما با دنیا به گونه ای باشد که اگر زمانی برخی از بدخواهان با نیتی پلید بخواهند تحریمی بر ایران تحمیل کنند دیگر نتوانند این طور راحت در صحنه جهانی یارکشی کنند.

نهاوندیان به اشتیاق کشورهای اروپایی برای توسعه روابط با ایران در دوره پسابرجام اشاره کرد و افزود: گفت: کشورهای اروپایی که با آمریکا در تحریم ها کاملاً همنوایی می کردند الان با قوت بسیار زیادی دنبال این هستند که روابط اقتصادی خود را با ایران تقویت کنند که اگر چنین شد و اگر در واقع اتکاء متقابل و ارتباط متقابل سامان گرفت دیگر با یک نیت سیاسی نمی شود این ارتباطات را مجدداً قطع کرد.

نهاوندیان گفت: در رابطه با صادرات که بند 10 سیاست های اقتصاد مقاومتی است خوشبختانه ما توانسته ایم باوجود مشکلات ناشی از کاهش درآمد ارزی در بحث صادرات غیرنفتی حتی پیش از برداشته شدن تحریم یک افزایشی را در بعضی از بخش ها شاهد باشیم، یا بطور خاص در کم کردن اتکاء بودجه به نفت که یکی از اصلی ترین بحث ها در اصلاح ساختار بودجه ای است در این دو سال مرتباً سهم نفت در بودجه را کاهش داده ایم. این ها قدم های کوچکی است اما در مسیر درست که البته باید گام های بلندتری را برداشت تا ان شاءالله به آن هدف نهایی که رساندن آسیب پذیری اقتصاد ایران به صفر است، نزدیک تر شویم.برچسب‌ها:

1395/01/14
0
/
0
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333