رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

رقابت مپنای ایران با انی ایتالیا و توتال فرانسه
اهمیت : مهم

10

در یک سال گذشته شرکت های متعددی از ایران، ایتالیا، هند، چین، مالزی، فرانسه، ژاپن و ... برای سرمایه گذاری و در دست گرفتن توسعه فاز۱۱ پارس جنوبی اعلام آمادگی کرده اند اما جدی ترین گزینه های رقابت در این پروژه، شرکت های انی ایتالیا، توتال فرانسه و مپنای ایران هستند که درخواست این شرکت ها هم اکنون در شرکت ملی نفت ایران در حال بررسی است.
خبرگزاری تسنیم:

شرکت ملی نفت ایران و شرکت توتال فرانسه در سال ۲۰۰۰ میلادی برای توسعه بخش بالادستی فاز ۱۱ پارس جنوبی و ساخت یک کارخانه حدود۱۰ میلیون تنی تولید LNG به توافق رسیدند و سرانجام در سال ۱۳۷۹ تفاهمنامه ای میان دو طرف امضا شد. پس از امضای این تفاهمنامه، شرکت پتروناس مالزی نیز برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی پیشقدم شد و با توافقی سه جانبه شرکت ملی نفت ایران ۵۰ درصد، شرکت توتال فرانسه ۴۰ درصد و پتروناس مالزی ۱۰ درصد از سهام توسعه بخش بالادستی و پایین دستی فاز ۱۱ پارس جنوبی را در اختیار گرفتند.

در سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷، مذاکرات دنباله داری در تهران و اروپا میان دو طرف آغاز شد و در نهایت شرکت ملی نفت ایران با پیشنهاد حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیارد دلاری فرانسویها مخالفت کرد و به این ترتیب شرکت توتال از این پروژه کنار گذاشته شد.

چینی ها گزینه بعدی ایران برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی بودند. این طرح در سال ۱۳۸۸ با هزینه ۴ میلیارد دلاری به شرکت سی.ان.پی.سی واگذار شد. بعد از گذشت چهار سال از امضا قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با این شرکت چینی، به دلیل این که چینی ها هیچ اقدام موثری برای توسعه این فاز انجام نداده بودند، طی یک توافق دو جانبه قرارداد توسعه این فاز با چینی ها فسخ شد.

بعد از کنار رفتن سی.ان.پی.سی از پارس جنوبی، اعلام شد توسعه بخش فراساحل فاز ۱۱ پارس جنوبی به دو شرکت پترو ایران و مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی واگذار خواهد شده است، اما کمی بعد واگذاری این فاز به دو شرکت نام برده تکذیب شد.

شرکت پتروپارس سومین شرکتی بود که بعد از رفتن چینی ها از طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به عنوان پیمانکار طرح اعلام شد، حتی قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی بین پتروپارس و شرکت ملی نفت ایران در قالب بیع متقابل امضا شد اما با روی کارآمدن دولت جدید بخشنامه ای ابلاغ شد مبنی بر این که هرگونه امضای قرار داد پیش از تاریخ جلسه رای اعتماد مجلس و انتخاب وزیران باطل است. بر این اساس چون قرارداد مورد نظر در مردادماه ۱۳۹۲ نهایی شده بود قرارداد "کان لم یکن" محسوب شد.

البته وزیر نفت در مورد علت برکناری شرکت پتروپارس ازتوسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی گفته بود که این شرکت پولی برای توسعه فاز ۱۱ نداشت و در حال حاضر اولویت توسعه با فازهای ۱۲، ۱۵و۱۶، ۱۷ و ۱۸ است و تصمیم درباره فاز ۱۱ سر فرصت گرفته می شود.

در سال ۹۳ و ۹۴ نیز توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با وجود تمامی گمانه زنی ها تعیین تکلیف نشد تا این روز گذشته «علی کاردر» معاون سرمایه گذاری و تامین منابع مالی شرکت ملی نفت ایران از تعیین تکلیف توسعه این فاز در نیمه نخست سال جاری خبر داد. به گفته این مقام مسئول، وزارت نفت به دنبال این است که فاز ۱۱ پارس جنوبی در قالب قرارداد بیع متقابل یا EPCF توسعه یابد. فاز ۱۱ پارس جنوبی در مرز میدان مشترک پارس جنوبی است و در حالی این فاز در سمت ایران توسعه نیافته باقی مانده که طرف قطری در طی یک دهه گذشته برداشت های بسیاری از این بخش از میدان مشترک با ایران داشته است.در یک سال گذشته شرکت های متعددی از ایران، ایتالیا، هند، چین، مالزی، فرانسه، ژاپن و ... برای سرمایه گذاری و در دست گرفتن توسعه فاز۱۱ پارس جنوبی اعلام آمادگی کرده اند اما جدی ترین گزینه های رقابت در این پروژه، شرکت های انی ایتالیا، توتال فرانسه و مپنای ایران هستند که درخواست این شرکت ها هم اکنون در شرکت ملی نفت ایران در حال بررسی است.
خبرگزاری تسنیم:

شرکت ملی نفت ایران و شرکت توتال فرانسه در سال ۲۰۰۰ میلادی برای توسعه بخش بالادستی فاز ۱۱ پارس جنوبی و ساخت یک کارخانه حدود۱۰ میلیون تنی تولید LNG به توافق رسیدند و سرانجام در سال ۱۳۷۹ تفاهمنامه ای میان دو طرف امضا شد. پس از امضای این تفاهمنامه، شرکت پتروناس مالزی نیز برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی پیشقدم شد و با توافقی سه جانبه شرکت ملی نفت ایران ۵۰ درصد، شرکت توتال فرانسه ۴۰ درصد و پتروناس مالزی ۱۰ درصد از سهام توسعه بخش بالادستی و پایین دستی فاز ۱۱ پارس جنوبی را در اختیار گرفتند.

در سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷، مذاکرات دنباله داری در تهران و اروپا میان دو طرف آغاز شد و در نهایت شرکت ملی نفت ایران با پیشنهاد حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیارد دلاری فرانسویها مخالفت کرد و به این ترتیب شرکت توتال از این پروژه کنار گذاشته شد.

چینی ها گزینه بعدی ایران برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی بودند. این طرح در سال ۱۳۸۸ با هزینه ۴ میلیارد دلاری به شرکت سی.ان.پی.سی واگذار شد. بعد از گذشت چهار سال از امضا قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با این شرکت چینی، به دلیل این که چینی ها هیچ اقدام موثری برای توسعه این فاز انجام نداده بودند، طی یک توافق دو جانبه قرارداد توسعه این فاز با چینی ها فسخ شد.

بعد از کنار رفتن سی.ان.پی.سی از پارس جنوبی، اعلام شد توسعه بخش فراساحل فاز ۱۱ پارس جنوبی به دو شرکت پترو ایران و مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی واگذار خواهد شده است، اما کمی بعد واگذاری این فاز به دو شرکت نام برده تکذیب شد.

شرکت پتروپارس سومین شرکتی بود که بعد از رفتن چینی ها از طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به عنوان پیمانکار طرح اعلام شد، حتی قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی بین پتروپارس و شرکت ملی نفت ایران در قالب بیع متقابل امضا شد اما با روی کارآمدن دولت جدید بخشنامه ای ابلاغ شد مبنی بر این که هرگونه امضای قرار داد پیش از تاریخ جلسه رای اعتماد مجلس و انتخاب وزیران باطل است. بر این اساس چون قرارداد مورد نظر در مردادماه ۱۳۹۲ نهایی شده بود قرارداد "کان لم یکن" محسوب شد.

البته وزیر نفت در مورد علت برکناری شرکت پتروپارس ازتوسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی گفته بود که این شرکت پولی برای توسعه فاز ۱۱ نداشت و در حال حاضر اولویت توسعه با فازهای ۱۲، ۱۵و۱۶، ۱۷ و ۱۸ است و تصمیم درباره فاز ۱۱ سر فرصت گرفته می شود.

در سال ۹۳ و ۹۴ نیز توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با وجود تمامی گمانه زنی ها تعیین تکلیف نشد تا این روز گذشته «علی کاردر» معاون سرمایه گذاری و تامین منابع مالی شرکت ملی نفت ایران از تعیین تکلیف توسعه این فاز در نیمه نخست سال جاری خبر داد. به گفته این مقام مسئول، وزارت نفت به دنبال این است که فاز ۱۱ پارس جنوبی در قالب قرارداد بیع متقابل یا EPCF توسعه یابد. فاز ۱۱ پارس جنوبی در مرز میدان مشترک پارس جنوبی است و در حالی این فاز در سمت ایران توسعه نیافته باقی مانده که طرف قطری در طی یک دهه گذشته برداشت های بسیاری از این بخش از میدان مشترک با ایران داشته است.


1395/01/14
0
/
1
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333