رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

پیش‌بینی قیمت نفت در سال 2016
اهمیت : مهم

23

پیش‌بینی‌های موسسات بین‌المللی معتبر حاکی از آن اند که قیمت هر بشکه نفت خام برنت در سال 2016 در دامنه 37 تا 50.4 دلار خواهد بود.
ایسنا:

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، در مقاله ای که در آن وضعیت بازار بین المللی نفت در سال ۲۰۱۵، را بررسی و بازار سال ۲۰۱۶ را پیش بینی کرده، آورده است: میانگین قیمت نفت خام برنت در سال ۲۰۱۵ نزدیک به ۵۲ دلار بوده است که نسبت به سال ۹۵ نزدیک به ۴۲ دلار کاهش را نشان می دهد.

به گزارش ایسنا، این مقاله به نقل از چهار موسسه معتبر بین المللی در زمینه نفت و انرژی آورده است: در سال ۲۰۱۶ کمترین پیش بینی برای قیمت نفت در حدود ۳۷ دلار برآورد شده است و بیشترین پیش بینی برای قیمت نفت در حدود ۵۰.۴ دلار برآورد شده است.

در بخش دیگری از این مقاله آمده است که این چهار موسسه بین المللی در حال حاضر در پیش بینی های خود برای قیمت نفت سال ۲۰۱۶ تجدید نظر کرده اند. ابتدا بسیاری از آن ها انتظار داشتند که قیمت نفت روند افزایشی به خود بگیرد ولی با توجه به اینکه در جلسه چهارم دسامبر اوپک تصمیم برای کاهش تولید اعضا گرفته نشد آن موسسات پیش بینی های خود را تغییر دادند.

همچنین در این مقاله از گلدمن ساکس، رئیس صندوق بین المللی پول، نقل شده است: انباشت نفت به گونه ای است که ذخایر به ظرفیت عملیاتی خود نزدیک شده اند لذا ضروری است قیمت نفت کاهش بیشتری یابد تا از حجم تولید کاسته شود. به همین دلیل حداقل قیمت نفت می تواند ۲۰ دلار باشد تا تولیدکنندگان نفت، تولید خود را کاهش دهند. همچنین صندوق بین المللی پول نیز اعلام کرده است سال آینده کف قیمت نفت می تواند بین ۲۰ تا ۳۰ دلار باشد.

این مقاله از موسسه مالی مورگان استنلی نقل کرده است: «افزایش ارزش دلار عمده ترین دلیل کاهش قیمت نفت در سال ۲۰۱۶ است و به همین دلیل قیمت نفت به ۲۰ دلار کاهش خواهد یافت.»

در بخش دیگری از این مقاله مطرح شده است:ارزش حال قراردادهای آتی و اختیارات نفت خام WTI نشان دهنده افزایش نااطمینانی در بازارهای مالی است به گونه ای که به طور میانگین، قراردادهای آتی به تحویل آوریل ۲۰۱۶ نزدیک ۳۸ دلار در هر بشکه بوده است و میانگین تلاطمات در این نوع قرارداد ۴۶ درصد بوده است.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا در گزارش ماه ژانویه ۲۰۱۶، خود اعلام کرد انتظارات بازار برای قیمت WTIبه فاصله اطمینان ۹۵ درصد بین ۲۵ تا ۵۶ دلار است. این فاصله با افزایش سررسید قراردادها ، افزایش می یابد به گون های که برای قراردادهای به تحویل دسامبر ۲۰۱۶، بین ۲۲ تا ۸۲ دالار است.

در انتهای این گزارش آمده است: در هفته سوم دسامبر، تعداد قراردادهای باز، اختیار فروش در قیمت های ۲۵ دلار برای تحویل ژوئن ۲۰۱۶ دو برابر شده است. از آن جایی که بازارهای مالی یکی از منابع بالقوه کشف قیمت ها و انتظارات در بازار هستند، افزایش خرید قراردادهای اختیار فروش در قیمت های ۳۰، ۲۵ و ۱۵ دلار نشان دهنده کاهش در انتظارات قیمت نفت است زیرا خرید اختیار فروش زمانی سودآور است که قیمت ها پایین تر از قیمت های قرارداد باشد در نتیجه افزایش این نوع قراردادها نشان دهنده شکل گیری انتظار قیمت های پایین تر از ۲۵ دلار برای ماه های آتی است.

گفتنی است که قراردادهای اختیاری یک نوع پوشش بیمه ای تلقی می شوند، برای مثال «اکسون موبیل» و «رویال داچ شل» اغلب به منظور پوشش ریسک کاهش قیمت ها، قراردادهای اختیارات فروش خریداری می کنند.





برچسب‌ها:


پیش‌بینی‌های موسسات بین‌المللی معتبر حاکی از آن اند که قیمت هر بشکه نفت خام برنت در سال 2016 در دامنه 37 تا 50.4 دلار خواهد بود.
ایسنا:

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، در مقاله ای که در آن وضعیت بازار بین المللی نفت در سال ۲۰۱۵، را بررسی و بازار سال ۲۰۱۶ را پیش بینی کرده، آورده است: میانگین قیمت نفت خام برنت در سال ۲۰۱۵ نزدیک به ۵۲ دلار بوده است که نسبت به سال ۹۵ نزدیک به ۴۲ دلار کاهش را نشان می دهد.

به گزارش ایسنا، این مقاله به نقل از چهار موسسه معتبر بین المللی در زمینه نفت و انرژی آورده است: در سال ۲۰۱۶ کمترین پیش بینی برای قیمت نفت در حدود ۳۷ دلار برآورد شده است و بیشترین پیش بینی برای قیمت نفت در حدود ۵۰.۴ دلار برآورد شده است.

در بخش دیگری از این مقاله آمده است که این چهار موسسه بین المللی در حال حاضر در پیش بینی های خود برای قیمت نفت سال ۲۰۱۶ تجدید نظر کرده اند. ابتدا بسیاری از آن ها انتظار داشتند که قیمت نفت روند افزایشی به خود بگیرد ولی با توجه به اینکه در جلسه چهارم دسامبر اوپک تصمیم برای کاهش تولید اعضا گرفته نشد آن موسسات پیش بینی های خود را تغییر دادند.

همچنین در این مقاله از گلدمن ساکس، رئیس صندوق بین المللی پول، نقل شده است: انباشت نفت به گونه ای است که ذخایر به ظرفیت عملیاتی خود نزدیک شده اند لذا ضروری است قیمت نفت کاهش بیشتری یابد تا از حجم تولید کاسته شود. به همین دلیل حداقل قیمت نفت می تواند ۲۰ دلار باشد تا تولیدکنندگان نفت، تولید خود را کاهش دهند. همچنین صندوق بین المللی پول نیز اعلام کرده است سال آینده کف قیمت نفت می تواند بین ۲۰ تا ۳۰ دلار باشد.

این مقاله از موسسه مالی مورگان استنلی نقل کرده است: «افزایش ارزش دلار عمده ترین دلیل کاهش قیمت نفت در سال ۲۰۱۶ است و به همین دلیل قیمت نفت به ۲۰ دلار کاهش خواهد یافت.»

در بخش دیگری از این مقاله مطرح شده است:ارزش حال قراردادهای آتی و اختیارات نفت خام WTI نشان دهنده افزایش نااطمینانی در بازارهای مالی است به گونه ای که به طور میانگین، قراردادهای آتی به تحویل آوریل ۲۰۱۶ نزدیک ۳۸ دلار در هر بشکه بوده است و میانگین تلاطمات در این نوع قرارداد ۴۶ درصد بوده است.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا در گزارش ماه ژانویه ۲۰۱۶، خود اعلام کرد انتظارات بازار برای قیمت WTIبه فاصله اطمینان ۹۵ درصد بین ۲۵ تا ۵۶ دلار است. این فاصله با افزایش سررسید قراردادها ، افزایش می یابد به گون های که برای قراردادهای به تحویل دسامبر ۲۰۱۶، بین ۲۲ تا ۸۲ دالار است.

در انتهای این گزارش آمده است: در هفته سوم دسامبر، تعداد قراردادهای باز، اختیار فروش در قیمت های ۲۵ دلار برای تحویل ژوئن ۲۰۱۶ دو برابر شده است. از آن جایی که بازارهای مالی یکی از منابع بالقوه کشف قیمت ها و انتظارات در بازار هستند، افزایش خرید قراردادهای اختیار فروش در قیمت های ۳۰، ۲۵ و ۱۵ دلار نشان دهنده کاهش در انتظارات قیمت نفت است زیرا خرید اختیار فروش زمانی سودآور است که قیمت ها پایین تر از قیمت های قرارداد باشد در نتیجه افزایش این نوع قراردادها نشان دهنده شکل گیری انتظار قیمت های پایین تر از ۲۵ دلار برای ماه های آتی است.

گفتنی است که قراردادهای اختیاری یک نوع پوشش بیمه ای تلقی می شوند، برای مثال «اکسون موبیل» و «رویال داچ شل» اغلب به منظور پوشش ریسک کاهش قیمت ها، قراردادهای اختیارات فروش خریداری می کنند.





برچسب‌ها:

1395/01/11
0
/
1
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333