رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

مثبت شدن تراز تجاری کشور در سال ۹۴
اهمیت : مهم

4

گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: کارنامه تجارت خارجی با 916 میلیون دلار مازاد تراز در سال 1394بسته شد که در تاریخ تجارت خارجی کشور بی سابقه بود. تراز تجاری ایران در سال 1393 با بهبودی چشمگیر از منفی 7.9 میلیارد دلار در سال 92 به منفی 2.7 میلیارد دلار در سال 93 رسیده بود.
ایرنا:

به گزارش گمرک ایران، پارسال در مجموع به میزان ۴۲ میلیارد و ۴۱۵ میلیون دلار انواع کالا صادر و ۴۱ میلیارد و ۴۹۹ میلیون دلار کالا وارد کشور شد. این ارقام نشان دهنده آن است که ارزش صادرات کشور ۱۶.۱۱ درصد و واردات ۲۲.۵۳ درصد نسبت به سال ۱۳۹۳ کاهش داشت. این آمار حاکی از آن است که در سال ۱۳۹۴ به میزان ۱۲ میلیارد و ۷۰ میلیون دلار ارز کمتری نسبت به سال۱۳۹۳ صرف واردات شد.

همچنین در این مدت حجم صادرات کشور به ۹۳ میلیون و ۵۲۰ هزار تن و حجم واردات به ۳۵ میلیون و ۷۰ هزار تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن به ترتیب ۷.۱۸ و ۱۸.۴۷ درصد کاهش یافت. همچنین افزایش میانگین قیمت کالاهای صادرات کشور در سال ۱۳۹۴، از کاهش خام فروشی حکایت دارد؛ به طوری که متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی به ۴۶۱ دلار رسید و ۱.۲۲ درصد افزایش یافت. همچنین متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی به یک هزار و ۱۸۳ دلار رسید که پنج درصد کاهش داشت و نشان می دهد سهم مواد اولیه از واردات کشورمان در سال ۱۳۹۴ افزایش یافت.

مهمترین کالاهای صادراتی و وارداتی ← بررسی کالاهای صادراتی کشور در سال 1394 نشان می دهد، جایگاه میعانات گازی میان کالاهای صادراتی به شدت افت کرد. پارسال 52.42 درصد صادرات این مواد کاهش داشت و تاثیر قابل توجهی بر افت صادرات غیرنفتی کشور گذاشت که خود، تحت تاثیر نوسان شدید قیمت نفت صورت گرفت.با وجود این، صادرات انواع محصولات پتروشیمی و سایر کالاها با روند کاهشی بسیار کمتری روبرو شد و فقط دو درصد کاهش یافت.

مهمترین کالاهای صادراتی به ترتیب شامل گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده با سهم ۴.۴ درصد ، پروپان مایع شده با سهم ۳.۹۸ درصد و قیر با سهم ۳.۴۷ درصد از کل ارزش صادرات بود.

مهمترین کالاهای وارداتی کشور نیز به ترتیب شامل ذرت دامی با سهم 3.39 درصد، گندم با سهم 2.09 درصد، لوبیای سویا با سهم 1.75 درصد، برنج با سهم 1.67 درصد و کنجاله سویا با سهم 1.62 درصد از کل ارزش واردات می شد.

مهمترین کشورهای واردکننده و صادرکننده ← بر پایه این گزارش، پارسال به ترتیب چین، عراق، امارات عربی متحده، افغانستان و هند مهمترین خریداران کالاهای ایرانی بوده اند که سهم امارات عربی متحده و افغانستان از کالاهای صادراتی ایران در مقایسه با سال 1393 افزایش یافت و سهم هند نیز ثابت ماند اما سهم چین از کالاهای صادراتی ایران بیش از 23 درصد کاهش داشت.

مهمترین کشورهای صادرکننده کالا به ایران در سال ۱۳۹۴ نیز به ترتیب چین، امارات عربی متحده، کره جنوبی، ترکیه و سویس بودند که مهمترین نکته در این زمینه کاهش ۱۸ درصدی واردات کالای چینی به کشورمان در سال ۱۳۹۴ بود.

آمارها نشان می دهد سهم سوئیس به عنوان یکی از مکان های انجام معاملات کالاهای سایر کشورها، از تجارت خارجی کشورمان به میزان پنج درصد افزایش و سهم امارات عربی متحده در انجام معاملات کالاهای وارداتی به ایران 36 درصد کاهش یافت.

واردات خودرو سواری ← بر پایه این گزارش، پارسال یکی از موفق ترین سیاست های دولت در جلوگیری از واردات خودروهای بالای 2500 سی سی یا لوکس پیاده شد. در سال 1394 به دلیل ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500 سی سی و چشم پوشی دولت از درآمدهای حاصل از این محل، واردات خودرو بیش از 50 درصد کاهش یافت و شمار51 هزار و 522 دستگاه انواع خودرو وارد کشور شد.

میزان واردات خودرو در سال 1393 به 103 هزار و 918 دستگاه بود. ارزش واردات خودرو نیز در این سال کاهش قابل توجهی داشت و با 42.8 درصد کاهش به یک میلیارد و 230 میلیون دلار رسید. در سال 1393 به میزان دو میلیارد و 151 میلیون دلار صرف واردات انواع خودرو شده بود.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار ، مثبت خواهد بود.

گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: کارنامه تجارت خارجی با 916 میلیون دلار مازاد تراز در سال 1394بسته شد که در تاریخ تجارت خارجی کشور بی سابقه بود. تراز تجاری ایران در سال 1393 با بهبودی چشمگیر از منفی 7.9 میلیارد دلار در سال 92 به منفی 2.7 میلیارد دلار در سال 93 رسیده بود.
ایرنا:

به گزارش گمرک ایران، پارسال در مجموع به میزان ۴۲ میلیارد و ۴۱۵ میلیون دلار انواع کالا صادر و ۴۱ میلیارد و ۴۹۹ میلیون دلار کالا وارد کشور شد. این ارقام نشان دهنده آن است که ارزش صادرات کشور ۱۶.۱۱ درصد و واردات ۲۲.۵۳ درصد نسبت به سال ۱۳۹۳ کاهش داشت. این آمار حاکی از آن است که در سال ۱۳۹۴ به میزان ۱۲ میلیارد و ۷۰ میلیون دلار ارز کمتری نسبت به سال۱۳۹۳ صرف واردات شد.

همچنین در این مدت حجم صادرات کشور به ۹۳ میلیون و ۵۲۰ هزار تن و حجم واردات به ۳۵ میلیون و ۷۰ هزار تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن به ترتیب ۷.۱۸ و ۱۸.۴۷ درصد کاهش یافت. همچنین افزایش میانگین قیمت کالاهای صادرات کشور در سال ۱۳۹۴، از کاهش خام فروشی حکایت دارد؛ به طوری که متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی به ۴۶۱ دلار رسید و ۱.۲۲ درصد افزایش یافت. همچنین متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی به یک هزار و ۱۸۳ دلار رسید که پنج درصد کاهش داشت و نشان می دهد سهم مواد اولیه از واردات کشورمان در سال ۱۳۹۴ افزایش یافت.

مهمترین کالاهای صادراتی و وارداتی ← بررسی کالاهای صادراتی کشور در سال 1394 نشان می دهد، جایگاه میعانات گازی میان کالاهای صادراتی به شدت افت کرد. پارسال 52.42 درصد صادرات این مواد کاهش داشت و تاثیر قابل توجهی بر افت صادرات غیرنفتی کشور گذاشت که خود، تحت تاثیر نوسان شدید قیمت نفت صورت گرفت.با وجود این، صادرات انواع محصولات پتروشیمی و سایر کالاها با روند کاهشی بسیار کمتری روبرو شد و فقط دو درصد کاهش یافت.

مهمترین کالاهای صادراتی به ترتیب شامل گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده با سهم ۴.۴ درصد ، پروپان مایع شده با سهم ۳.۹۸ درصد و قیر با سهم ۳.۴۷ درصد از کل ارزش صادرات بود.

مهمترین کالاهای وارداتی کشور نیز به ترتیب شامل ذرت دامی با سهم 3.39 درصد، گندم با سهم 2.09 درصد، لوبیای سویا با سهم 1.75 درصد، برنج با سهم 1.67 درصد و کنجاله سویا با سهم 1.62 درصد از کل ارزش واردات می شد.

مهمترین کشورهای واردکننده و صادرکننده ← بر پایه این گزارش، پارسال به ترتیب چین، عراق، امارات عربی متحده، افغانستان و هند مهمترین خریداران کالاهای ایرانی بوده اند که سهم امارات عربی متحده و افغانستان از کالاهای صادراتی ایران در مقایسه با سال 1393 افزایش یافت و سهم هند نیز ثابت ماند اما سهم چین از کالاهای صادراتی ایران بیش از 23 درصد کاهش داشت.

مهمترین کشورهای صادرکننده کالا به ایران در سال ۱۳۹۴ نیز به ترتیب چین، امارات عربی متحده، کره جنوبی، ترکیه و سویس بودند که مهمترین نکته در این زمینه کاهش ۱۸ درصدی واردات کالای چینی به کشورمان در سال ۱۳۹۴ بود.

آمارها نشان می دهد سهم سوئیس به عنوان یکی از مکان های انجام معاملات کالاهای سایر کشورها، از تجارت خارجی کشورمان به میزان پنج درصد افزایش و سهم امارات عربی متحده در انجام معاملات کالاهای وارداتی به ایران 36 درصد کاهش یافت.

واردات خودرو سواری ← بر پایه این گزارش، پارسال یکی از موفق ترین سیاست های دولت در جلوگیری از واردات خودروهای بالای 2500 سی سی یا لوکس پیاده شد. در سال 1394 به دلیل ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500 سی سی و چشم پوشی دولت از درآمدهای حاصل از این محل، واردات خودرو بیش از 50 درصد کاهش یافت و شمار51 هزار و 522 دستگاه انواع خودرو وارد کشور شد.

میزان واردات خودرو در سال 1393 به 103 هزار و 918 دستگاه بود. ارزش واردات خودرو نیز در این سال کاهش قابل توجهی داشت و با 42.8 درصد کاهش به یک میلیارد و 230 میلیون دلار رسید. در سال 1393 به میزان دو میلیارد و 151 میلیون دلار صرف واردات انواع خودرو شده بود.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار ، مثبت خواهد بود.
1395/01/10
0
/
1
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333