رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

آخرین فرصت دیپلماسی !
اهمیت : خیلی مهم

15

مذاکرات هسته ای ایران و شش قدرت بزرگ دنیا، ازقالب یک مذاکره عادی خارج شده است و به یک مسئله مهم برای تمام جامعه جهانی تبدیل گشته است. اکنون جهان با یک پرسش فلسفی روربروست که "آیا اصولا می‌توان مسئله‌ای با ابعاد و پیجیدگیهای مسئله هسته‌ای ایران را، با استفاده از دیپلماسی حل کرد؟"
دنیای اقتصاد:

به نقل از پایگاه تحلیلی بورس: بازار بورس تهران به شدت تحت تاثیر مذاکرات هسته ای و اخبار و حواشی آن قرار دارد و هر اظهار نظری از سوی طرفین اصلی این مذاکرات، به راحتی بر روی روند بازار تاثیر می گذارد! حساسیت این مذاکرات باعث شده تا نقدینگی آزاد، هنوز شهامت ورود مجدد به بازار بورس را پیدا نکند و به همین دلیل این روزها شاهد حجم و ارزش کم معاملات در بورس تهران هستیم و این حجم و ارزش پایین معاملات باعث شده تا مورد اشاره شده اول، تاثیر خود را به وضوح نشان دهد! مذاکرات هسته ای نیز به نقطه حساس و نفس گیر خود رسیده است و به قول آقای ظریف، اکنون فقط زمان تصمیم گیری سیاسی در سطح کلان طرف های مذاکره است!! در این شرایط، شب گذشته شاهد اظهار نظرهای جدیدی از سوی وزیر امور خارجه فرانسه بودیم! اظهاراتی که اکنون در آستانه حل و فصل مشکلات و نزدیک شدن دیدگاه های طرفین مذاکره، نگرانی های جدیدی را در بازارهای مالی و سرمایه بوجود خواهد آورد!! اما چیزی که تا کنون کمتر به آن توجه شده، موضوع دیپلماسیاست! در واقع موضوع هسته ای ایران بحث جدیدی نیست! این بحث از 12 سال پیش، در صدر موضوعات بین المللی بوده و برای رفع این نگرانی بین المللی، تا کنون انواع و اقسام ترفندهای بین المللی (از تحریم گرفته تا تهدید به جنگ!) مورد استفاده قرار گرفته است که همه این ترفندها عملا با شکست روبرو شده است!! اما اکنون با گذشت حدود 2 سال از دور جدید مذاکرات و در واقع تصمیم دنیا به استفاده از دیپلماسی به جای جنگ و تحریم، موضوع مذاکرات هسته ای ایران حساسیت ویژه ای حتی برای کل دنیا پیدا کرده است! چراکه حال، چشم همه دنیا به نتیجه این مذاکرات نه از بابت رفع تهدیدی به نام ایران هسته ای، بلکه به عنوان کارکرد و کاربرد و جایگاه دیپلماسی در مناسبات جهانی است! این موضوع باعث شده تا نگرانی طرف های مذاکره با ایران نیز اکنون بیشتر از گذشته باشد! چراکه آنها به خوبی میدانند که شکست مذاکرات هسته ای با ایران، اکنون فقط شکست یک مذاکرات عادی نیست! بلکه شکست دیپلماسی خواهد بود! شکستی که هیچکس نمی تواند عواقب و تبعات آن را تضمین کند! در واقع به نظر می رسد، دنیا در تلاش است تا نتیجه این مذاکرات را به عنوان پرچم دیپلماسی در جهان، برای سالیان سال افراشته نگاه دارد!! چراکه از بیش از نیم قرن گذشته تا کنون، تقریبا هیچ مناقشه بین المللی با دیپلماسی حل و فصل نشده و تقریبا تمام مذاکرات بین المللی تا کنون، نتیجه مطلوبی نداشته و در نهایت به اقدامات خشونت آمیز و جنگ ختم شده است!! اما در بازار بورس تهران، امروز مطمئنا شروع خوبی نخواهیم داشت! و البته اخباری که از این دقیقه تا انتهای بازار منتشر خواهد شد، ادامه روند بازار را مشخص خواهد کرد.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار ، مثبت خواهد بود.

با توجه به تحلیل بالا می‌توان استنباط کرد که مذاکرات هسته‌ای ایران و 6 قدرت بزرگ دنیا، در حالتی فراتر از یک مذاکره بین چند کشور گرفته است و می‌توان از آن به عنوان تقابل گفتمان جنگ در برابر گفتمان دیپلماسی نام برد.در این شرایط می‌توان درک کرد که موفقیت آمیز بودن نتیجه مذاکرات برای هر دو طرف اهمیت حیاتی دارد.
این دیدگاه علاوه بر تاثیر خروجی مذاکرات بر ترکیب سیاسی داخلی کشورهای دخیل در مذاکره و به طور خاص ایالات متحده است. برخی از تحلیل‌گران بر این باورند که مذاکرات هسته‌ای، بزرگترین قمار سیاسی رئیس‌جمهور اوباما است که در صورت باخت در آن، تبعات سنگینی دامن وی و حزب دموکرات را خواهد گرفت.

به این ترتیب امیدوار هستیم که روزهای خوشی در انتظار بورس باشد.

مذاکرات هسته ای ایران و شش قدرت بزرگ دنیا، ازقالب یک مذاکره عادی خارج شده است و به یک مسئله مهم برای تمام جامعه جهانی تبدیل گشته است. اکنون جهان با یک پرسش فلسفی روربروست که "آیا اصولا می‌توان مسئله‌ای با ابعاد و پیجیدگیهای مسئله هسته‌ای ایران را، با استفاده از دیپلماسی حل کرد؟"
دنیای اقتصاد:

به نقل از پایگاه تحلیلی بورس: بازار بورس تهران به شدت تحت تاثیر مذاکرات هسته ای و اخبار و حواشی آن قرار دارد و هر اظهار نظری از سوی طرفین اصلی این مذاکرات، به راحتی بر روی روند بازار تاثیر می گذارد! حساسیت این مذاکرات باعث شده تا نقدینگی آزاد، هنوز شهامت ورود مجدد به بازار بورس را پیدا نکند و به همین دلیل این روزها شاهد حجم و ارزش کم معاملات در بورس تهران هستیم و این حجم و ارزش پایین معاملات باعث شده تا مورد اشاره شده اول، تاثیر خود را به وضوح نشان دهد! مذاکرات هسته ای نیز به نقطه حساس و نفس گیر خود رسیده است و به قول آقای ظریف، اکنون فقط زمان تصمیم گیری سیاسی در سطح کلان طرف های مذاکره است!! در این شرایط، شب گذشته شاهد اظهار نظرهای جدیدی از سوی وزیر امور خارجه فرانسه بودیم! اظهاراتی که اکنون در آستانه حل و فصل مشکلات و نزدیک شدن دیدگاه های طرفین مذاکره، نگرانی های جدیدی را در بازارهای مالی و سرمایه بوجود خواهد آورد!! اما چیزی که تا کنون کمتر به آن توجه شده، موضوع دیپلماسیاست! در واقع موضوع هسته ای ایران بحث جدیدی نیست! این بحث از 12 سال پیش، در صدر موضوعات بین المللی بوده و برای رفع این نگرانی بین المللی، تا کنون انواع و اقسام ترفندهای بین المللی (از تحریم گرفته تا تهدید به جنگ!) مورد استفاده قرار گرفته است که همه این ترفندها عملا با شکست روبرو شده است!! اما اکنون با گذشت حدود 2 سال از دور جدید مذاکرات و در واقع تصمیم دنیا به استفاده از دیپلماسی به جای جنگ و تحریم، موضوع مذاکرات هسته ای ایران حساسیت ویژه ای حتی برای کل دنیا پیدا کرده است! چراکه حال، چشم همه دنیا به نتیجه این مذاکرات نه از بابت رفع تهدیدی به نام ایران هسته ای، بلکه به عنوان کارکرد و کاربرد و جایگاه دیپلماسی در مناسبات جهانی است! این موضوع باعث شده تا نگرانی طرف های مذاکره با ایران نیز اکنون بیشتر از گذشته باشد! چراکه آنها به خوبی میدانند که شکست مذاکرات هسته ای با ایران، اکنون فقط شکست یک مذاکرات عادی نیست! بلکه شکست دیپلماسی خواهد بود! شکستی که هیچکس نمی تواند عواقب و تبعات آن را تضمین کند! در واقع به نظر می رسد، دنیا در تلاش است تا نتیجه این مذاکرات را به عنوان پرچم دیپلماسی در جهان، برای سالیان سال افراشته نگاه دارد!! چراکه از بیش از نیم قرن گذشته تا کنون، تقریبا هیچ مناقشه بین المللی با دیپلماسی حل و فصل نشده و تقریبا تمام مذاکرات بین المللی تا کنون، نتیجه مطلوبی نداشته و در نهایت به اقدامات خشونت آمیز و جنگ ختم شده است!! اما در بازار بورس تهران، امروز مطمئنا شروع خوبی نخواهیم داشت! و البته اخباری که از این دقیقه تا انتهای بازار منتشر خواهد شد، ادامه روند بازار را مشخص خواهد کرد.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار ، مثبت خواهد بود.

با توجه به تحلیل بالا می‌توان استنباط کرد که مذاکرات هسته‌ای ایران و 6 قدرت بزرگ دنیا، در حالتی فراتر از یک مذاکره بین چند کشور گرفته است و می‌توان از آن به عنوان تقابل گفتمان جنگ در برابر گفتمان دیپلماسی نام برد.در این شرایط می‌توان درک کرد که موفقیت آمیز بودن نتیجه مذاکرات برای هر دو طرف اهمیت حیاتی دارد.
این دیدگاه علاوه بر تاثیر خروجی مذاکرات بر ترکیب سیاسی داخلی کشورهای دخیل در مذاکره و به طور خاص ایالات متحده است. برخی از تحلیل‌گران بر این باورند که مذاکرات هسته‌ای، بزرگترین قمار سیاسی رئیس‌جمهور اوباما است که در صورت باخت در آن، تبعات سنگینی دامن وی و حزب دموکرات را خواهد گرفت.

به این ترتیب امیدوار هستیم که روزهای خوشی در انتظار بورس باشد.
1393/12/17
0
/
5
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333