رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

ایجاد خط مشترک دریایی با امریکا
اهمیت : مهم

22

مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران گفت:طی ۶ماه گذشته، برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای رقم خورده که کشتی‌های ایرانی بتوانند بدون محدودیت در آبراههای بین‌المللی تردد کنند، ضمن اینکه توانستیم دو شرکت در اروپا ایجاد کنیم و با شرکت های خارجی همکاری مشترکی انجام دهیم؛ در شرایط جدید بدون هیچ محدودیتی به بنادر دنیا رفت و آمد داریم و محصولات صادراتی و وارداتی حمل می‌کنیم.
خبرگزاری مهر:

محمد سعیدی-مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران٬از تاسیس دو شرکت کشتیرانی ایرانی- اروپایی خبرداد و گفت: خط آسیای شرقی را به آمریکای جنوبی و خلیج فارس به آمریکای جنوبی و شمالی ایجاد خواهد شد.

وی افزود: متاسفانه در چند سال گذشته ناوگان حمل و نقل دریایی کشورمان به علت تحریم ها امکان نوسازی آن فراهم نشد و قراردادهایی که بسته شده به تعویق درآمد و امکان بستن قرارداد جدید نیز به دلیل تحریم ها وجود نداشت؛ اما اکنون دسترسی به ناوگان سرحال برای رقابت با رقبای بین المللی به زودی انجام می شود و این امکان با توسعه ناوگان و قراردادهایی که بسته شده امکانپذیر است.

وی تصریح کرد: خطوط مختلفی را در اروپا ایجاد کرده ایم، خط آسیای شرقی را به آمریکای جنوبی و خلیج فارس به آمریکای جنوبی و شمالی ایجاد خواهد شد؛ در حالیکه هفت سال بود که کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران امکان تردد به بنادر اروپایی و آمریکای جنوبی و شمالی نداشت و فقط در خطوط مشخص تردد داشت و علت اصلی آنها تحریم ها بود.

سعیدی افزود: پس از برجام توانستیم کارهای بزرگی را انجام بدهیم و با شرکت های کشتی سازی بزرگ قرارداد منعقد کنیم که حداقل دو سال طول می کشد تا نخستین کشتی وارد ناوگان حمل و نقل دریایی کشور شود؛ البته بسیاری از خطوطی که در گذشته داشتیم از بین رفته است که باید مجددا ایجاد کنیم تا به جایگاه اصلی خودمان برگردیم.

وی اظهار داشت: کشتیرانی در دو بعد فعالیت می کند یکی محصولات صادراتی و وارداتی به کشور که حدود ۴۰ درصد است و دیگر حمل و نقل دریایی برای کشورهای دیگر است؛ بخش توسعه ناوگان زمان بر است اما خطوط جدید در ۶ ماه آینده ایجاد خواهد شد. در این میان، نخستین کشتی جمهوری اسلامی ایران در شرایط کنونی در هامبورگ است که از آنجا به بلژیک و سپس به خلیج فارس بار حمل خواهد کرد؛ این در حالی است که ۸۰ درصد تجارت دنیا روی دریا جابجا می شود و اگر بتوانیم شرکت پویای دریایی داشته باشیم تجار با اطمینان بیشتر کالای خود را به دست مشتری خواهند رساند.

سعیدی به رکود موجود در دنیا اشاره کرد و افزود: باید هوشمندانه برخورد کنیم تا بتوانیم جایگاه خود را به دست آوریم؛ چراکهایجاد بازارهای جدید با توجه به نیروی انسانی کارآمد و هوشمند ایرانی و ایجاد شرکت های بین المللی با شرکای خارجی که تعدادی از آنها انجام شده است نوید رشد حمل و نقل دریایی پویا را می دهد.

سعیدی ادامه داد: با برخی از شرکت های اروپایی قراردادهای مشترک بسته ایم و ایجاد قرارداد با این شرکت های بین المللی کار سختی است و آنها را شریک خود کرده ایم. در این چارچوب جدید ما و شرکت های اروپایی سهم قابل توجهی از بازار اروپایی را به خودمان اختصاص خواهیم داد.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر نماد ، مثبت خواهد بود.
صنعت حمل و نقل دریایی نیز یکی از صنایعی است که از آسیب‌های ناشی از تحریم‌ها بی نصیب نمانده است و اکنون در دوران پسا برجام و برداشته شدن موانع اقتصادی٬ انتظار رشد و سودآوری از این صنعت در سال جدید می‌رود.

مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران گفت:طی ۶ماه گذشته، برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای رقم خورده که کشتی‌های ایرانی بتوانند بدون محدودیت در آبراههای بین‌المللی تردد کنند، ضمن اینکه توانستیم دو شرکت در اروپا ایجاد کنیم و با شرکت های خارجی همکاری مشترکی انجام دهیم؛ در شرایط جدید بدون هیچ محدودیتی به بنادر دنیا رفت و آمد داریم و محصولات صادراتی و وارداتی حمل می‌کنیم.
خبرگزاری مهر:

محمد سعیدی-مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران٬از تاسیس دو شرکت کشتیرانی ایرانی- اروپایی خبرداد و گفت: خط آسیای شرقی را به آمریکای جنوبی و خلیج فارس به آمریکای جنوبی و شمالی ایجاد خواهد شد.

وی افزود: متاسفانه در چند سال گذشته ناوگان حمل و نقل دریایی کشورمان به علت تحریم ها امکان نوسازی آن فراهم نشد و قراردادهایی که بسته شده به تعویق درآمد و امکان بستن قرارداد جدید نیز به دلیل تحریم ها وجود نداشت؛ اما اکنون دسترسی به ناوگان سرحال برای رقابت با رقبای بین المللی به زودی انجام می شود و این امکان با توسعه ناوگان و قراردادهایی که بسته شده امکانپذیر است.

وی تصریح کرد: خطوط مختلفی را در اروپا ایجاد کرده ایم، خط آسیای شرقی را به آمریکای جنوبی و خلیج فارس به آمریکای جنوبی و شمالی ایجاد خواهد شد؛ در حالیکه هفت سال بود که کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران امکان تردد به بنادر اروپایی و آمریکای جنوبی و شمالی نداشت و فقط در خطوط مشخص تردد داشت و علت اصلی آنها تحریم ها بود.

سعیدی افزود: پس از برجام توانستیم کارهای بزرگی را انجام بدهیم و با شرکت های کشتی سازی بزرگ قرارداد منعقد کنیم که حداقل دو سال طول می کشد تا نخستین کشتی وارد ناوگان حمل و نقل دریایی کشور شود؛ البته بسیاری از خطوطی که در گذشته داشتیم از بین رفته است که باید مجددا ایجاد کنیم تا به جایگاه اصلی خودمان برگردیم.

وی اظهار داشت: کشتیرانی در دو بعد فعالیت می کند یکی محصولات صادراتی و وارداتی به کشور که حدود ۴۰ درصد است و دیگر حمل و نقل دریایی برای کشورهای دیگر است؛ بخش توسعه ناوگان زمان بر است اما خطوط جدید در ۶ ماه آینده ایجاد خواهد شد. در این میان، نخستین کشتی جمهوری اسلامی ایران در شرایط کنونی در هامبورگ است که از آنجا به بلژیک و سپس به خلیج فارس بار حمل خواهد کرد؛ این در حالی است که ۸۰ درصد تجارت دنیا روی دریا جابجا می شود و اگر بتوانیم شرکت پویای دریایی داشته باشیم تجار با اطمینان بیشتر کالای خود را به دست مشتری خواهند رساند.

سعیدی به رکود موجود در دنیا اشاره کرد و افزود: باید هوشمندانه برخورد کنیم تا بتوانیم جایگاه خود را به دست آوریم؛ چراکهایجاد بازارهای جدید با توجه به نیروی انسانی کارآمد و هوشمند ایرانی و ایجاد شرکت های بین المللی با شرکای خارجی که تعدادی از آنها انجام شده است نوید رشد حمل و نقل دریایی پویا را می دهد.

سعیدی ادامه داد: با برخی از شرکت های اروپایی قراردادهای مشترک بسته ایم و ایجاد قرارداد با این شرکت های بین المللی کار سختی است و آنها را شریک خود کرده ایم. در این چارچوب جدید ما و شرکت های اروپایی سهم قابل توجهی از بازار اروپایی را به خودمان اختصاص خواهیم داد.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر نماد ، مثبت خواهد بود.
صنعت حمل و نقل دریایی نیز یکی از صنایعی است که از آسیب‌های ناشی از تحریم‌ها بی نصیب نمانده است و اکنون در دوران پسا برجام و برداشته شدن موانع اقتصادی٬ انتظار رشد و سودآوری از این صنعت در سال جدید می‌رود.
1395/01/02
0
/
6
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333