رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

اقتصاد در سالی که گذشت
اهمیت : مهم

14

سال ۹۴ با تمام فراز و فرودهای اقتصادی آن گذشت. مهم‌ترین عملکرد دولت در این سال، شکستن هسته سخت تورم بود که البته با در پیش گرفتن سیاست‌های انقباضی، سبب رکود و افزایش آمار بیکاری در این سال شد که امیدواریم با ثبات نرخ تورم و با اجرای برجام و گشوده شدن درهای جهان به روی ایران، سال آینده شاهد رشد اقتصادی و افزایش اشتغال در کشور باشیم.
گسترش صمت:

مهار تورم← تورم در اقتصاد ایران در ۲/۵سال گذشته حدود ۲۸درصد کاهش یافت، روندی که به گفته تیم اقتصادی دولت همچنان کاهشی خواهد ماند و وزیر اقتصاد، علی طیب نیا نیز قول تورم تک رقمی در انتهای دولت یازدهم را داده است. البته نکته قابل توجه این مسئله است که کاهش تورم در سال۹۳ به نسبت کار آسان تری بود، چراکه کاهش رشد حباب گونه تورم به راحتی توانست روند نزولی در پیش بگیرد. اما در سال۹۴ این تورم به هسته سخت خود رسید.

در این باره بهنام ملکی کارشناس اقتصادی در گفت وگو با صمت عنوان کرده بود: «براساس اصول علمی در اقتصاد، کاهش نرخ تورم از مقدار بسیار بالا و رساندن آن به سطح پایین تر با سهولت بیشتری انجام می شود، اما کاهش آن تا مرز ۱۰درصد و کمتر کار مشکلی است. در مجموع در علم اقتصاد ۲ نوع تورم وجود دارد؛ تورم ناشی از رشد و تورم ناشی از توسعه نیافتگی.
در تورم ناشی از رشد، یک تولید مدرن و صنعتی می تواند ناشی از قیمت گذاری ها ایجاد تورم کند که با رفع موانع می توان سبب کاهش تورم شد، اما در تورم ناشی از توسعه نیافتگی سیستم معیوب اقتصادی در یک چرخه به صورت مکرر باعث افزایش قیمت ها و تورم می شود. برای مثال زمانی که در کشور تولی را افزایش نداده باشیم اما مابه ازای آن پول چاپ کنیم سبب افزایش نقدینگی خواهیم شد. برای خروج از هسته تورم باید سرچشمه های اصلی آن را خشکاند. در شرایط کنونی یکی از اقدامات اساسی در این زمینه، کوچک سازی دولت است.»

نقدینگی هزارهزار میلیارد شد← تا پایان سال۹۴ نقدینگی مرز هزارهزار میلیارد را درنوردید. در حالی که رییس کل بانک مرکزی ولی الله سیف حجم نقدینگی کشور در پایان سال ۱۳۹۳ را ۷۸۲۳. ۸ هزار میلیارد ریال اعلام کرده بود. در یک سال گذشته بیش از ۲۰۰هزار میلیارد تومان به نقدینگی دولت اضافه شده است.

درباره افزایش نقدینگی در امسال طهماسب مظاهری رییس کل پیشین بانک مرکزی در گفت وگو با صمت عنوان کرده بود: «به دلیل سیاست های نادرست دولت گذشته حجم بالایی از نقدینگی وارد بازار شد. هم اکنون نیز نقدینگی موجود در اقتصاد قدرت زایش خود را از دست داده است. میزان نقدینگی در کشور ۲۸درصد رشد داشته و این رقم هم اکنون از هزارهزار میلیارد تومان گذشته است. هرچند از تنگنای مالی نجات پیدا می کنیم اما حداقل ۱۵ تا ۲۰ درصد رشد نقدینگی خواهیم داشت. برای به دست آوردن رونق اقتصادی باید این هزارهزار میلیارد تومان نقدینگی فعلی که بخشی از آن ساکن راکد است به حرکت درآید. تلاش دولت در این مدت باعث شد تورم ۴۰درصدی به ۱۳درصد کاهش یابد اما در صورت سهل انگاری ممکن است این تورم بازگردد. دولت باید از این نقدینگی به درستی استفاده کند تا سبب تورم نشود. »

وی در پایان برای گردش مناسب نقدینگی در بازار تاکید کرد: «در حال حاضر نیز دولت باید در وهله نخست بدهی های بانکی خود را پرداخت کند و از سوی دیگر نیز بخش خصوصی را تقویت کند و فضای کسب وکار را بهبود ببخشد تا نقدینگی به شکل صحیح در اقتصاد به چرخش درآید. »


رشد اقتصادی بین صفر تا یک درصد← بر اساس مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی در ۶ ماهه نخست سال ۹۴ یک درصد اعلام شد. به گزارش ایلنا، این نتایج حاکی است، رشته فعالیت های گروه کشاورزی ۵/۷درصد، رشته فعالیت های گروه صنعت منفی ۱/۱درصد و رشته فعالیت های گروه خدمات ۰/۹درصد رشد داشته است. این در حالی است که به صورت رسمی آمار رشد اقتصادی ۶ ماهه دوم از سوی هیچ نهادی اعلام نشد، اما براساس اعلام های غیررسمی، این رشد را برای نیمه دوم حدود «صفر» درصد اعلام کردند. این در حالی است که رشد اقتصادی در سال ۹۴ حدود ۴درصد اعلام شده بود.

بیشتر کارشناسان اقتصادی حرکت نزولی رشد اقتصادی در سال ۹۴ را از یک سو به دلیل سیاست های انقباضی دولت در جهت کنترل تورم و از سوی دیگر، بی تحرکی بخش های اقتصادی به دلیل انتظار اجرای برجام می دانند. البته رشد اقتصادی نیازمند نگاه بلندمدت تری است. در این باره علی صادقین کارشناس اقتصادی در گفت وگو با صمت عنوان کرده بود: نقش دولت ها در زمینه رشد اقتصادی موثر است.

بهترین عملکرد دولت ها در رشد اقتصادی از یک سو ایجاد نهادهایی است که فضای کسب وکار را بهبود می بخشد و از سوی دیگر کوچک کردن حجم خود و به حداقل رساندن دخالت در امور اقتصادی است، از این رو دولت ها باید به صورت واقعی و حقیقی عوامل و امور اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار کنند. البته رشد اقتصادی فراتر از عملکرد دولت هاست. بلکه فرآیندی زمان بر است که همه دولت ها باید جدا از گرایش سیاسی به سمت بهبود فضای کسب وکار پیش بروند.

بیکاری سه فصل ۹۴ زیرذره بین ← به گزارش مرکز آمار نرخ بیکاری در بهار سال ۹۴ به ۱۰/۸درصد رسید. ضمن آنکه نرخ بیکاری جوانان ۲۵درصد است که این نرخ برای مردان و زنان جوان به ترتیب ۲۰/۹ و ۴۳/۱درصد اعلام شده. البته نرخ بیکاری مناطق شهری و روستایی به ترتیب ۱۲ و ۷/۶درصد گزارش شده است. همچنین ۱۹/۲درصد از شاغلان در بخش کشاورزی، ۳۳درصد در بخش صنعت و ۴۷/۹درصد در بخش خدمات فعالیت می کنند. به گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری جمعیت۱۰ساله و بیشتر در تابستان۹۴ نیز ۱۰/۹درصد اعلام شد. این شاخص بین مردان ۸/۹درصد و بین زنان ۱۹/۹درصد بوده. نتایج این گزارش نشان می دهد نرخ بیکاری در نقاط شهری بیشتر از نقاط روستایی است، به طوری که نرخ بیکاری در نقاط شهری ۱۲/۲درصد و در نقاط روستایی ۷/۴درصد است.

براساس این نتایج، نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. البته نکته قابل توجه تاکید کارشناس برای این مسئله است که دولت برای رفع بیکاری باید تصدیگری در اقتصاد را رها کند. در این باره حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت وگو با صمت عنوان کرده بود: «برای گشایش در بازار کار و کاهش بیکاری، عامل کلیدی دولت است. زمانی که دولت در بازار کار، تصدیگری می کند و کارفرماست، گشایشی در این زمینه رخ نخواهد داد. بنابراین نخستین اقدام برای گشایش این امر از یک سو کاهش تصدیگری دولت در بازار و از سوی دیگر واگذاری فعالیت بازار به مردم و بخش خصوصی است. »


با توجه به موارد بالا٬ انتظار می‌رود که در دوران پسا تحریم و رفت و آمد هیئت‌های تجاری به ایران٬ از سال جدید شاهد رشد و شکوفایی اقتصادی باشیم. البته این نکته را هم مدنظر داریم که مشکلات برخی صنایع موجود با بستن قراردادهای خارجی به طور کامل برطرف نمی‌شود و نیاز به توجه مسئولان دارد. ازجمله بخش صنعت و معدن و صنایع وابسته به آن.

سال ۹۴ با تمام فراز و فرودهای اقتصادی آن گذشت. مهم‌ترین عملکرد دولت در این سال، شکستن هسته سخت تورم بود که البته با در پیش گرفتن سیاست‌های انقباضی، سبب رکود و افزایش آمار بیکاری در این سال شد که امیدواریم با ثبات نرخ تورم و با اجرای برجام و گشوده شدن درهای جهان به روی ایران، سال آینده شاهد رشد اقتصادی و افزایش اشتغال در کشور باشیم.
گسترش صمت:

مهار تورم← تورم در اقتصاد ایران در ۲/۵سال گذشته حدود ۲۸درصد کاهش یافت، روندی که به گفته تیم اقتصادی دولت همچنان کاهشی خواهد ماند و وزیر اقتصاد، علی طیب نیا نیز قول تورم تک رقمی در انتهای دولت یازدهم را داده است. البته نکته قابل توجه این مسئله است که کاهش تورم در سال۹۳ به نسبت کار آسان تری بود، چراکه کاهش رشد حباب گونه تورم به راحتی توانست روند نزولی در پیش بگیرد. اما در سال۹۴ این تورم به هسته سخت خود رسید.

در این باره بهنام ملکی کارشناس اقتصادی در گفت وگو با صمت عنوان کرده بود: «براساس اصول علمی در اقتصاد، کاهش نرخ تورم از مقدار بسیار بالا و رساندن آن به سطح پایین تر با سهولت بیشتری انجام می شود، اما کاهش آن تا مرز ۱۰درصد و کمتر کار مشکلی است. در مجموع در علم اقتصاد ۲ نوع تورم وجود دارد؛ تورم ناشی از رشد و تورم ناشی از توسعه نیافتگی.
در تورم ناشی از رشد، یک تولید مدرن و صنعتی می تواند ناشی از قیمت گذاری ها ایجاد تورم کند که با رفع موانع می توان سبب کاهش تورم شد، اما در تورم ناشی از توسعه نیافتگی سیستم معیوب اقتصادی در یک چرخه به صورت مکرر باعث افزایش قیمت ها و تورم می شود. برای مثال زمانی که در کشور تولی را افزایش نداده باشیم اما مابه ازای آن پول چاپ کنیم سبب افزایش نقدینگی خواهیم شد. برای خروج از هسته تورم باید سرچشمه های اصلی آن را خشکاند. در شرایط کنونی یکی از اقدامات اساسی در این زمینه، کوچک سازی دولت است.»

نقدینگی هزارهزار میلیارد شد← تا پایان سال۹۴ نقدینگی مرز هزارهزار میلیارد را درنوردید. در حالی که رییس کل بانک مرکزی ولی الله سیف حجم نقدینگی کشور در پایان سال ۱۳۹۳ را ۷۸۲۳. ۸ هزار میلیارد ریال اعلام کرده بود. در یک سال گذشته بیش از ۲۰۰هزار میلیارد تومان به نقدینگی دولت اضافه شده است.

درباره افزایش نقدینگی در امسال طهماسب مظاهری رییس کل پیشین بانک مرکزی در گفت وگو با صمت عنوان کرده بود: «به دلیل سیاست های نادرست دولت گذشته حجم بالایی از نقدینگی وارد بازار شد. هم اکنون نیز نقدینگی موجود در اقتصاد قدرت زایش خود را از دست داده است. میزان نقدینگی در کشور ۲۸درصد رشد داشته و این رقم هم اکنون از هزارهزار میلیارد تومان گذشته است. هرچند از تنگنای مالی نجات پیدا می کنیم اما حداقل ۱۵ تا ۲۰ درصد رشد نقدینگی خواهیم داشت. برای به دست آوردن رونق اقتصادی باید این هزارهزار میلیارد تومان نقدینگی فعلی که بخشی از آن ساکن راکد است به حرکت درآید. تلاش دولت در این مدت باعث شد تورم ۴۰درصدی به ۱۳درصد کاهش یابد اما در صورت سهل انگاری ممکن است این تورم بازگردد. دولت باید از این نقدینگی به درستی استفاده کند تا سبب تورم نشود. »

وی در پایان برای گردش مناسب نقدینگی در بازار تاکید کرد: «در حال حاضر نیز دولت باید در وهله نخست بدهی های بانکی خود را پرداخت کند و از سوی دیگر نیز بخش خصوصی را تقویت کند و فضای کسب وکار را بهبود ببخشد تا نقدینگی به شکل صحیح در اقتصاد به چرخش درآید. »


رشد اقتصادی بین صفر تا یک درصد← بر اساس مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی در ۶ ماهه نخست سال ۹۴ یک درصد اعلام شد. به گزارش ایلنا، این نتایج حاکی است، رشته فعالیت های گروه کشاورزی ۵/۷درصد، رشته فعالیت های گروه صنعت منفی ۱/۱درصد و رشته فعالیت های گروه خدمات ۰/۹درصد رشد داشته است. این در حالی است که به صورت رسمی آمار رشد اقتصادی ۶ ماهه دوم از سوی هیچ نهادی اعلام نشد، اما براساس اعلام های غیررسمی، این رشد را برای نیمه دوم حدود «صفر» درصد اعلام کردند. این در حالی است که رشد اقتصادی در سال ۹۴ حدود ۴درصد اعلام شده بود.

بیشتر کارشناسان اقتصادی حرکت نزولی رشد اقتصادی در سال ۹۴ را از یک سو به دلیل سیاست های انقباضی دولت در جهت کنترل تورم و از سوی دیگر، بی تحرکی بخش های اقتصادی به دلیل انتظار اجرای برجام می دانند. البته رشد اقتصادی نیازمند نگاه بلندمدت تری است. در این باره علی صادقین کارشناس اقتصادی در گفت وگو با صمت عنوان کرده بود: نقش دولت ها در زمینه رشد اقتصادی موثر است.

بهترین عملکرد دولت ها در رشد اقتصادی از یک سو ایجاد نهادهایی است که فضای کسب وکار را بهبود می بخشد و از سوی دیگر کوچک کردن حجم خود و به حداقل رساندن دخالت در امور اقتصادی است، از این رو دولت ها باید به صورت واقعی و حقیقی عوامل و امور اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار کنند. البته رشد اقتصادی فراتر از عملکرد دولت هاست. بلکه فرآیندی زمان بر است که همه دولت ها باید جدا از گرایش سیاسی به سمت بهبود فضای کسب وکار پیش بروند.

بیکاری سه فصل ۹۴ زیرذره بین ← به گزارش مرکز آمار نرخ بیکاری در بهار سال ۹۴ به ۱۰/۸درصد رسید. ضمن آنکه نرخ بیکاری جوانان ۲۵درصد است که این نرخ برای مردان و زنان جوان به ترتیب ۲۰/۹ و ۴۳/۱درصد اعلام شده. البته نرخ بیکاری مناطق شهری و روستایی به ترتیب ۱۲ و ۷/۶درصد گزارش شده است. همچنین ۱۹/۲درصد از شاغلان در بخش کشاورزی، ۳۳درصد در بخش صنعت و ۴۷/۹درصد در بخش خدمات فعالیت می کنند. به گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری جمعیت۱۰ساله و بیشتر در تابستان۹۴ نیز ۱۰/۹درصد اعلام شد. این شاخص بین مردان ۸/۹درصد و بین زنان ۱۹/۹درصد بوده. نتایج این گزارش نشان می دهد نرخ بیکاری در نقاط شهری بیشتر از نقاط روستایی است، به طوری که نرخ بیکاری در نقاط شهری ۱۲/۲درصد و در نقاط روستایی ۷/۴درصد است.

براساس این نتایج، نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. البته نکته قابل توجه تاکید کارشناس برای این مسئله است که دولت برای رفع بیکاری باید تصدیگری در اقتصاد را رها کند. در این باره حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت وگو با صمت عنوان کرده بود: «برای گشایش در بازار کار و کاهش بیکاری، عامل کلیدی دولت است. زمانی که دولت در بازار کار، تصدیگری می کند و کارفرماست، گشایشی در این زمینه رخ نخواهد داد. بنابراین نخستین اقدام برای گشایش این امر از یک سو کاهش تصدیگری دولت در بازار و از سوی دیگر واگذاری فعالیت بازار به مردم و بخش خصوصی است. »


با توجه به موارد بالا٬ انتظار می‌رود که در دوران پسا تحریم و رفت و آمد هیئت‌های تجاری به ایران٬ از سال جدید شاهد رشد و شکوفایی اقتصادی باشیم. البته این نکته را هم مدنظر داریم که مشکلات برخی صنایع موجود با بستن قراردادهای خارجی به طور کامل برطرف نمی‌شود و نیاز به توجه مسئولان دارد. ازجمله بخش صنعت و معدن و صنایع وابسته به آن.
1394/12/25
0
/
0
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333