رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

راهکارهای حمایتی مس و آلومینیوم در سال۹۵
اهمیت : مهم

14

آنطورکه کارشناسان می‌گویندتامین مواداولیه برای تولیدآلومینیوم یکی ازمشکلات این صنعت درسال‌های تحریم بودوبه دلیل افزایش قیمت مواداولیه امکان رقابت ازتولیدکنندگان این صنعت گرفته شد. حال در دوران پسابرجام بسیاری ازفعالان صنعت آلومینیوم خواستارحمایت ازاین حوزه برای رفع مشکلات آنها و ورودبه عرصه جدیدبرای تولیدمحصولات رقابتی هستند. دراین بین کارشناسان صنعت مس نیزافت قیمت مس وکاهش تقاضا را ازاصلی‌ترین مشکلات این صنعت عنوان می‌کنند. به اعتقادآنهابایدباتحلیل شرایط موجودبه فکرراهکارهای اثربخش برای پیشرفت صنعت مس بود.
گسترش صمت:

آلومینیوم و مس ازجمله صنایعی هستند که تحریم های اقتصادی فشارهای زیادی را به آنها وارد کرد.

چالش های صنعت آلومینیوم ← بهره گیری از جدیدترین روش های تولید و استفاده از فناوری های پیشرفته برای تولید آلومینیوم یکی از اقداماتی است که باید در دستور کار این صنعت قرار بگیرد علاوه بر آن باید به دنبال راهکارهای کوتاه مدت و بلندمدت برای رفع مشکلات کنونی این صنعت و رونق آن در سال ۹۵ باشیم.

در همین حال مشاور آلومینیوم ایمیدرو در گفت وگو با صمت اظهار کرد: اصلی ترین انتظاری که از مجلس شورای اسلامی می رود این است که بحث اقتصاد مقاومتی را درنظر داشته باشد؛ در واقع باید سیاست های مناسبی در مجلس شورای اسلامی به منظور حمایت از صنعت آلومینیوم اتخاذ شود و دولت با اختصاص سرمایه از این صنعت حمایت کند. محمد آشفته آج بیشه تصریح کرد: در شرایطی که تحریم های اقتصادی غرب علیه ایران برطرف شد فرصت مناسبی نیز به منظور سرمایه گذاری کشورهای خارجی در ایران فراهم شده و این امر فرصت های مناسبی را نیز برای صنعت آلومینیوم کشور به همراه خواهد داشت.

وی ادامه داد: درحال حاضر صنعت آلومینیوم از تحریم خارج شده و تمایل به سرمایه گذاری در این صنعت وجود دارد و باید تلاش کرد تا اعراب به راحتی نتوانند سهم ایران را به چنگ آورند؛ درواقع باید بتوانیم در داخل کشور این صنعت را اداره کنیم. مشاور آلومینیوم ایمیدرو افزود: از مجلس شورای اسلامی انتظار می رود تمهیدات و سیاست های حمایتی خوبی را برای صنعت آلومینیوم کشور درنظر بگیرد تا چشم انداز مناسبی در سال ۹۵ پیش روی این صنعت قرار بگیرد.

آشفته آج بیشه گفت: مهم ترین چالشی که پیش روی صنعت آلومینیوم در سال ۹۴ قرار گرفت بحث تحریم ها بود درواقع وجود تحریم های اقتصادی علیه ایران این صنعت را در زمینه تامین مواد اولیه موردنیاز با مشکل مواجه کرد در حالی که تولیدکنندگان بزرگ آلومینیوم به دلیل پایین بودن قیمت تمام شده مواد اولیه امکان تولید محصولات رقابتی را دارند اما تولیدکنندگان داخلی در این زمینه به دلیل وجود تحریم ها با مشکلات جدی روبه رو بوده اند. وی افزود: استفاده از فناوری جدید در واحدهای تولیدکننده آلومینیوم منجر به ایجاد بهره وری در تولید می شود، البته برای تولید آجرهای نسوز فناوری جدیدی وجود دارد و درصورتی که بتوانیم این فناوری را به دست بیاوریم، بهره وری تولید را افزایش خواهیم داد.

وی افزود: در شرایط پسابرجام امکان انعقاد قراردادهای لاینر با کشورهای خارجی فراهم می شود بنابراین باید راهبردهای کوتاه مدت و بلندمدت درنظر گرفته شود. رقبایی که در کشورهای حاشیه خلیج فارس هستند به دلیل اینکه محدودیت های ما را نداشتند قراردادهای لاینر برقرار می کردند و بدین ترتیب در شرایط سقوط قیمت فلز توانستند راهبرد پایدار خود را حفظ و بازار مصرف خود را گسترده کنند حال در شرایط کنونی در نظر گرفتن راهبردی که باعث کاهش قیمت مواد اولیه شود مهم ترین موضوعی است که باید در نظر داشته باشیم.


چالش های صنعت مس←افت قیمت مس و کاهش تقاضا از جمله چالش هایی است که شرکت ملی مس ایران در سال ۹۴ با آن روبه رو بوده است از این رو باید برای سال ۹۵ با ارائه راهکارهایی از این صنعت حمایت کرد.

در همین حال مجری پروژه مس سونگون در گفت وگو با صمت اظهار کرد: در سال ۹۴ قیمت مس افت شدیدی داشته و این امر باعث شد تا بسیاری از اقدامات و پروژه های ما تحت تاثیر این موضوع قرار بگیرد. حسین ثقفی عنوان کرد: در سال ۹۴ رکود در این صنعت وجود داشت و با مشکل فروش مواجه بودیم از این رو این سال، سخت گذشت اما امیدواریم سال آینده با توجه به امکاناتی که برای شرکت ملی مس فراهم می شود، سال خوبی باشد.

مجری مس سونگون درباره راهکارهایی که برای توسعه این صنعت در نظر گرفته شده، گفت: درحال حاضر شرکت ملی مس درحال تحلیل وضعیت آینده است و با توجه به بررسی هایی که انجام می شود گام های بعدی نیز برداشته خواهد شد. وی افزود: بسیاری از شرکت ها در حال تحلیل وضعیت کنونی هستند تا برای آینده برنامه ریزی کنند اما هنوز برنامه ریزی کاملی انجام نشده و براساس شرایط جدیدی که به وجود می آید باید اقدامات و راهکارهای لازم تدوین شود.آنطورکه کارشناسان می‌گویندتامین مواداولیه برای تولیدآلومینیوم یکی ازمشکلات این صنعت درسال‌های تحریم بودوبه دلیل افزایش قیمت مواداولیه امکان رقابت ازتولیدکنندگان این صنعت گرفته شد. حال در دوران پسابرجام بسیاری ازفعالان صنعت آلومینیوم خواستارحمایت ازاین حوزه برای رفع مشکلات آنها و ورودبه عرصه جدیدبرای تولیدمحصولات رقابتی هستند. دراین بین کارشناسان صنعت مس نیزافت قیمت مس وکاهش تقاضا را ازاصلی‌ترین مشکلات این صنعت عنوان می‌کنند. به اعتقادآنهابایدباتحلیل شرایط موجودبه فکرراهکارهای اثربخش برای پیشرفت صنعت مس بود.
گسترش صمت:

آلومینیوم و مس ازجمله صنایعی هستند که تحریم های اقتصادی فشارهای زیادی را به آنها وارد کرد.

چالش های صنعت آلومینیوم ← بهره گیری از جدیدترین روش های تولید و استفاده از فناوری های پیشرفته برای تولید آلومینیوم یکی از اقداماتی است که باید در دستور کار این صنعت قرار بگیرد علاوه بر آن باید به دنبال راهکارهای کوتاه مدت و بلندمدت برای رفع مشکلات کنونی این صنعت و رونق آن در سال ۹۵ باشیم.

در همین حال مشاور آلومینیوم ایمیدرو در گفت وگو با صمت اظهار کرد: اصلی ترین انتظاری که از مجلس شورای اسلامی می رود این است که بحث اقتصاد مقاومتی را درنظر داشته باشد؛ در واقع باید سیاست های مناسبی در مجلس شورای اسلامی به منظور حمایت از صنعت آلومینیوم اتخاذ شود و دولت با اختصاص سرمایه از این صنعت حمایت کند. محمد آشفته آج بیشه تصریح کرد: در شرایطی که تحریم های اقتصادی غرب علیه ایران برطرف شد فرصت مناسبی نیز به منظور سرمایه گذاری کشورهای خارجی در ایران فراهم شده و این امر فرصت های مناسبی را نیز برای صنعت آلومینیوم کشور به همراه خواهد داشت.

وی ادامه داد: درحال حاضر صنعت آلومینیوم از تحریم خارج شده و تمایل به سرمایه گذاری در این صنعت وجود دارد و باید تلاش کرد تا اعراب به راحتی نتوانند سهم ایران را به چنگ آورند؛ درواقع باید بتوانیم در داخل کشور این صنعت را اداره کنیم. مشاور آلومینیوم ایمیدرو افزود: از مجلس شورای اسلامی انتظار می رود تمهیدات و سیاست های حمایتی خوبی را برای صنعت آلومینیوم کشور درنظر بگیرد تا چشم انداز مناسبی در سال ۹۵ پیش روی این صنعت قرار بگیرد.

آشفته آج بیشه گفت: مهم ترین چالشی که پیش روی صنعت آلومینیوم در سال ۹۴ قرار گرفت بحث تحریم ها بود درواقع وجود تحریم های اقتصادی علیه ایران این صنعت را در زمینه تامین مواد اولیه موردنیاز با مشکل مواجه کرد در حالی که تولیدکنندگان بزرگ آلومینیوم به دلیل پایین بودن قیمت تمام شده مواد اولیه امکان تولید محصولات رقابتی را دارند اما تولیدکنندگان داخلی در این زمینه به دلیل وجود تحریم ها با مشکلات جدی روبه رو بوده اند. وی افزود: استفاده از فناوری جدید در واحدهای تولیدکننده آلومینیوم منجر به ایجاد بهره وری در تولید می شود، البته برای تولید آجرهای نسوز فناوری جدیدی وجود دارد و درصورتی که بتوانیم این فناوری را به دست بیاوریم، بهره وری تولید را افزایش خواهیم داد.

وی افزود: در شرایط پسابرجام امکان انعقاد قراردادهای لاینر با کشورهای خارجی فراهم می شود بنابراین باید راهبردهای کوتاه مدت و بلندمدت درنظر گرفته شود. رقبایی که در کشورهای حاشیه خلیج فارس هستند به دلیل اینکه محدودیت های ما را نداشتند قراردادهای لاینر برقرار می کردند و بدین ترتیب در شرایط سقوط قیمت فلز توانستند راهبرد پایدار خود را حفظ و بازار مصرف خود را گسترده کنند حال در شرایط کنونی در نظر گرفتن راهبردی که باعث کاهش قیمت مواد اولیه شود مهم ترین موضوعی است که باید در نظر داشته باشیم.


چالش های صنعت مس←افت قیمت مس و کاهش تقاضا از جمله چالش هایی است که شرکت ملی مس ایران در سال ۹۴ با آن روبه رو بوده است از این رو باید برای سال ۹۵ با ارائه راهکارهایی از این صنعت حمایت کرد.

در همین حال مجری پروژه مس سونگون در گفت وگو با صمت اظهار کرد: در سال ۹۴ قیمت مس افت شدیدی داشته و این امر باعث شد تا بسیاری از اقدامات و پروژه های ما تحت تاثیر این موضوع قرار بگیرد. حسین ثقفی عنوان کرد: در سال ۹۴ رکود در این صنعت وجود داشت و با مشکل فروش مواجه بودیم از این رو این سال، سخت گذشت اما امیدواریم سال آینده با توجه به امکاناتی که برای شرکت ملی مس فراهم می شود، سال خوبی باشد.

مجری مس سونگون درباره راهکارهایی که برای توسعه این صنعت در نظر گرفته شده، گفت: درحال حاضر شرکت ملی مس درحال تحلیل وضعیت آینده است و با توجه به بررسی هایی که انجام می شود گام های بعدی نیز برداشته خواهد شد. وی افزود: بسیاری از شرکت ها در حال تحلیل وضعیت کنونی هستند تا برای آینده برنامه ریزی کنند اما هنوز برنامه ریزی کاملی انجام نشده و براساس شرایط جدیدی که به وجود می آید باید اقدامات و راهکارهای لازم تدوین شود.


1394/12/22
0
/
0
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333