رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

واقعیتی فراتر از فریز کردن تولیدات نفت توسط روسیه
اهمیت : مهم

16

در حالی که نگاه جهان به سمت صحبت اپک در مورد فریز کردن سطح تولیدات نفت روسیه است، بحث‌های پشت درهای بسته مهم‌تری وجود دارد که تأثیر بسیار بیشتری بر روی صنعت ملی انرژی این کشور خواهد گذاشت.
نهایت‌نگر:

به گزارش از بلومبرگ، دولت روسیه با کاهش قیمت نفت با کسری بودجه مواجه شده است و زمزمه هایی از افزایش نرخ مالیات به گوش می رسد. افزایش مالیات باعث کاهش سطح تولیدات این کشور را حتی تا سطح رکورد تولید پس از فروپاشی شوروی خواهد کشاند.

در حالی که نگاه جهان به سمت صحبت اپک در مورد فریز کردن سطح تولیدات نفت روسیه است، بحث های پشت درهای بسته مهم تری وجود دارد که تأثیر بسیار بیشتری بر روی صنعت ملی انرژی این کشور خواهد گذاشت.

دلارهای نفتی که پایه و اساس بودجه کل کشور روسیه را می سازد با افت شدیدی مواجه شده است. زمانی که قیمت نفت بالا باشد سیگنال افزایش سطح تولید برای شرکت هایی همچون روسنفت OJSC و لوک اویل PJSC صادر می شود. اما حالا که قیمت ها پایین آمده، شرکت ها باید شکل جدیدی میزان خروجی را سهمیه بندی کنند که در بلند مدت به صنعت آسیب خواهد رساند.

واقعیتی فراتر از فریز کردن تولیدات نفت توسط روسیه

به عقیده تحلیلگران بودجه روسیه با کمبود مواجه شده و این موضوع باعث افزایش احتمال مالیات های بیشتر و در نتیجه تیره شدن چشم انداز صنعت انرژی در این کشور خواهد شد. در واقع کاهش قیمت نفت برای دومین سال متوالی باعث نامتعادل شدن صنعت انرژی و بودجه این کشور شده است.

با عکس العمل به کاهش قیمت کنونی، میزان سرمایه گذاری در این صنعت برای ثابت نگه داشتن میزان تولیدات نفت و گاز کاهش یافته است و افزایش مالیات سرعت این روند را تسریع خواهد بخشید. با این حال درصدی از میزان سود این شرکت ها به وسیله یک منبع اضافی جبران شده است، با تضعیف اخیر روبل تأثیر کاهش دلاری نفت کاهش یافته است. بر اساس نظر سنجی بلومبرگ، بزرگترین شرکت نفتی روسیه روسنفت درآمد خالصی معادل ۶.۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ خواهد بود.

واقعیتی فراتر از فریز کردن تولیدات نفت توسط روسیه

افزایش مالیات

بر اساس پیشنهاد وزارت دارایی این کشور، افزایش بار مالیاتی می تواند حدود ۱۱ میلیارد دلار از درآمد سال ۲۰۱۷ این صنعت را از بین ببرد. ممکن است بر اساس وضعیت عمومی اقتصاد دولت هر آنچه را که بخواهد به عنوان مالیات از این شرکت ها اخذ کند.

دولت روسیه بارها تاکید کرده است که اخذ مالیات بیشتر بهترین گزینه پیش رو نیست مگر اینکه دولت نتواند تعادل بودجه را برقرار کند.

وزیر انرژی این کشور معتقد است توسعه هفت ساله صنعت انرژی این کشور به پایان رسیده است، چراکه میزان تولیدات در سال ۲۰۱۵ ثابت شده است.

در بدترین سناریوی در نظر گرفته شده توسط وزیر انرژی این کشور، قیمت نفت تا سال ۲۰۲۰ در حد ۴۰ دلار باقی خواهد ماند و این موضوع منجر به کاهش ۱۴ درصدی سطح تولیدات این کشور خواهد شد.

تفکر بازار

افزایش قیمت نفت در نیمه دوم امسال شاید به بهبود کسری بودجه روسیه کمک کند. نفت خام برنت برای اولین بار از دسامبر تا کنون به ۴۰ دلار در این هفته رسیده است. این در الی است که قیمت نفت در ماه زانویه به ۲۷ دلار به ازی هر بشکه نیز رسیده بود. این اتفاق زمانی رخ داد که عربستان و روسیه اعلام کردند سطح تولیدات خود را فریز خواهند کرد.

عضو ارشد مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی در واشنگتن معتقد است اگر رشد اقتصادی ضعیف و مازاد عرضه موجود در بازار همچنان باقی بماند، قیمت بازهم کاهش خواهد یافت.


برچسب‌ها:

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.

در حالی که نگاه جهان به سمت صحبت اپک در مورد فریز کردن سطح تولیدات نفت روسیه است، بحث‌های پشت درهای بسته مهم‌تری وجود دارد که تأثیر بسیار بیشتری بر روی صنعت ملی انرژی این کشور خواهد گذاشت.
نهایت‌نگر:

به گزارش از بلومبرگ، دولت روسیه با کاهش قیمت نفت با کسری بودجه مواجه شده است و زمزمه هایی از افزایش نرخ مالیات به گوش می رسد. افزایش مالیات باعث کاهش سطح تولیدات این کشور را حتی تا سطح رکورد تولید پس از فروپاشی شوروی خواهد کشاند.

در حالی که نگاه جهان به سمت صحبت اپک در مورد فریز کردن سطح تولیدات نفت روسیه است، بحث های پشت درهای بسته مهم تری وجود دارد که تأثیر بسیار بیشتری بر روی صنعت ملی انرژی این کشور خواهد گذاشت.

دلارهای نفتی که پایه و اساس بودجه کل کشور روسیه را می سازد با افت شدیدی مواجه شده است. زمانی که قیمت نفت بالا باشد سیگنال افزایش سطح تولید برای شرکت هایی همچون روسنفت OJSC و لوک اویل PJSC صادر می شود. اما حالا که قیمت ها پایین آمده، شرکت ها باید شکل جدیدی میزان خروجی را سهمیه بندی کنند که در بلند مدت به صنعت آسیب خواهد رساند.

واقعیتی فراتر از فریز کردن تولیدات نفت توسط روسیه

به عقیده تحلیلگران بودجه روسیه با کمبود مواجه شده و این موضوع باعث افزایش احتمال مالیات های بیشتر و در نتیجه تیره شدن چشم انداز صنعت انرژی در این کشور خواهد شد. در واقع کاهش قیمت نفت برای دومین سال متوالی باعث نامتعادل شدن صنعت انرژی و بودجه این کشور شده است.

با عکس العمل به کاهش قیمت کنونی، میزان سرمایه گذاری در این صنعت برای ثابت نگه داشتن میزان تولیدات نفت و گاز کاهش یافته است و افزایش مالیات سرعت این روند را تسریع خواهد بخشید. با این حال درصدی از میزان سود این شرکت ها به وسیله یک منبع اضافی جبران شده است، با تضعیف اخیر روبل تأثیر کاهش دلاری نفت کاهش یافته است. بر اساس نظر سنجی بلومبرگ، بزرگترین شرکت نفتی روسیه روسنفت درآمد خالصی معادل ۶.۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ خواهد بود.

واقعیتی فراتر از فریز کردن تولیدات نفت توسط روسیه

افزایش مالیات

بر اساس پیشنهاد وزارت دارایی این کشور، افزایش بار مالیاتی می تواند حدود ۱۱ میلیارد دلار از درآمد سال ۲۰۱۷ این صنعت را از بین ببرد. ممکن است بر اساس وضعیت عمومی اقتصاد دولت هر آنچه را که بخواهد به عنوان مالیات از این شرکت ها اخذ کند.

دولت روسیه بارها تاکید کرده است که اخذ مالیات بیشتر بهترین گزینه پیش رو نیست مگر اینکه دولت نتواند تعادل بودجه را برقرار کند.

وزیر انرژی این کشور معتقد است توسعه هفت ساله صنعت انرژی این کشور به پایان رسیده است، چراکه میزان تولیدات در سال ۲۰۱۵ ثابت شده است.

در بدترین سناریوی در نظر گرفته شده توسط وزیر انرژی این کشور، قیمت نفت تا سال ۲۰۲۰ در حد ۴۰ دلار باقی خواهد ماند و این موضوع منجر به کاهش ۱۴ درصدی سطح تولیدات این کشور خواهد شد.

تفکر بازار

افزایش قیمت نفت در نیمه دوم امسال شاید به بهبود کسری بودجه روسیه کمک کند. نفت خام برنت برای اولین بار از دسامبر تا کنون به ۴۰ دلار در این هفته رسیده است. این در الی است که قیمت نفت در ماه زانویه به ۲۷ دلار به ازی هر بشکه نیز رسیده بود. این اتفاق زمانی رخ داد که عربستان و روسیه اعلام کردند سطح تولیدات خود را فریز خواهند کرد.

عضو ارشد مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی در واشنگتن معتقد است اگر رشد اقتصادی ضعیف و مازاد عرضه موجود در بازار همچنان باقی بماند، قیمت بازهم کاهش خواهد یافت.


برچسب‌ها:

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
1394/12/19
0
/
0
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333