رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

نعمت زاده: سرمایه گذاری خارجی در ایران باید مشترک و دراز مدت باشد
اهمیت : مهم

3

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه علاقه مندیم سرمایه گذاران خارجی در بازار ایران حضور داشته باشند، این حضور را مشروط به سرمایه گذاری مشترک دانست و افزود: تعیین شرط سرمایه گذاری مشترک به این دلیل است که تعامل با جهان، حضور در بازارهای بین المللی و اتصال به شبکه اقتصاد جهانی رقم بخورد بر این مبنا لزوم سرمایه گذاری درازمدت و مشترک مورد تاکید است.
نهایت‌نگر:


به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، نعمت زاده در دومین همایش روابط تجاری و بانکی ایران اروپا، با ابراز تاسف از کاهش سهم بخش صنعت در تشکیل سرمایه گفت: براساس آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران طی دهه گذشته سهم بخش صنعت در تشکیل سرمایه ثابت نسبت به تولید ناخالص داخلی به 13 درصد کاهش یافته است در حالی که در دهه ماقبل آن این رقم حداقل 18 درصد بود. با مرور آمار، مشاهده می شود که این رقم در سال 91 به عدد منفی 22 درصد کاهش یافت ولی خوشبختانه طی دو سال اخیر شاهد بهبود این شاخص هستیم.

نعمت زاده: سرمایه گذاری خارجی در ایران باید مشترک و دراز مدت باشد

وزیر صمت ، با تاکید بر اینکه بهبود در وضعیت سهم صنعت در تشکیل سرمایه ثابت طی دوسال اخیر به صورت مشخص به بخش املاک و مستغلات مربوط است گفت: باید تلاش شود این جایگاه به سمت بخش صنعت، معدن و تجارت به عنوان پیشران اقتصاد، سوق داده شود؛ در همین راستا یک برنامه راهبردی 10 ساله در تیرماه سال جاری در وزارت صمت تهیه کردیم و از اساتید و صاحب نظران درخواست شد نظرات خود را درباره این برنامه اعلام کنند.
وی افزود: این برنامه قبل از موافقت برجام تدوین و تهیه شده بود و ما یقین داشتیم که در مذاکرات به نتیجه خواهیم رسید بنابراین با اتکا به سیاست های اقتصاد مقاومتی و رویکردهای درون زایی، برون گرایی، توجه به مردم، استفاده حداکثر از ظرفیت های مردمی و ایجاد عدالت اجتماعی این سیاست، سعی شده به رشد اقتصادی مستمردست یابیم.
نعمت زاده با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه، دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی تاکید شده است، اظهار کرد: از نظر ما به عنوان مسئولان متولی، رسیدن به این رشد سخت اما شدنی است؛ چشم انداز پیش بینی شده در این برنامه قرار گرفتن ایران در میان کشورهای صنعتی نوظهور است و با تلاش می توانیم در این رده جهانی قرار بگیریم.
وی در خصوص تعیین اولویت های سرمایه گذاری در وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به شرایط پسابرجام، اولویت های سرمایه گذاری در کشور، مشخص و منتشر شده است و سرمایه گذاران می توانند با در نظر داشتن این اولویت ها نسبت به فعالیت های اقتصادی و امور سرمایه گذاری اقدام کنند.
وزیر صمت با اشاره به اینکه اولین عامل در جذب سرمایه گذاری، «توان مدیریت، نوآوری و آینده نگری» است، بیان کرد: اگر توانمند باشیم، منابع مالی را کسب می کنیم؛ باید توجه کنیم که هیچگونه محدودیتی در تامین مالی نداریم و از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی، سرمایه خرد مردمی، بازار سرمایه، بانکهای داخلی و سرمایه گذاری مستقیم و مشترک خارجی می توانیم پروژه ها را تامین مالی کنیم.
نعمت زاده در مورد منابع تامین مالی پروژه ها و مسایل مترتب بر آن گفت: با استفاده از سرمایه های خرد مردمی در قالب پذیره نویسی و اوراق مشارکت، پروژه های بزرگی به انجام رسیده اما در مورد بازار سرمایه باید توجه داشته باشیم که این بازار محدود است و قبل از آن که سرمایه گذاری های بزرگ را به سمت آن سوق دهیم باید گسترش بازار سرمایه در اولویت قرار گیرد.


برچسب‌ها:


وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه علاقه مندیم سرمایه گذاران خارجی در بازار ایران حضور داشته باشند، این حضور را مشروط به سرمایه گذاری مشترک دانست و افزود: تعیین شرط سرمایه گذاری مشترک به این دلیل است که تعامل با جهان، حضور در بازارهای بین المللی و اتصال به شبکه اقتصاد جهانی رقم بخورد بر این مبنا لزوم سرمایه گذاری درازمدت و مشترک مورد تاکید است.
نهایت‌نگر:


به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، نعمت زاده در دومین همایش روابط تجاری و بانکی ایران اروپا، با ابراز تاسف از کاهش سهم بخش صنعت در تشکیل سرمایه گفت: براساس آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران طی دهه گذشته سهم بخش صنعت در تشکیل سرمایه ثابت نسبت به تولید ناخالص داخلی به 13 درصد کاهش یافته است در حالی که در دهه ماقبل آن این رقم حداقل 18 درصد بود. با مرور آمار، مشاهده می شود که این رقم در سال 91 به عدد منفی 22 درصد کاهش یافت ولی خوشبختانه طی دو سال اخیر شاهد بهبود این شاخص هستیم.

نعمت زاده: سرمایه گذاری خارجی در ایران باید مشترک و دراز مدت باشد

وزیر صمت ، با تاکید بر اینکه بهبود در وضعیت سهم صنعت در تشکیل سرمایه ثابت طی دوسال اخیر به صورت مشخص به بخش املاک و مستغلات مربوط است گفت: باید تلاش شود این جایگاه به سمت بخش صنعت، معدن و تجارت به عنوان پیشران اقتصاد، سوق داده شود؛ در همین راستا یک برنامه راهبردی 10 ساله در تیرماه سال جاری در وزارت صمت تهیه کردیم و از اساتید و صاحب نظران درخواست شد نظرات خود را درباره این برنامه اعلام کنند.
وی افزود: این برنامه قبل از موافقت برجام تدوین و تهیه شده بود و ما یقین داشتیم که در مذاکرات به نتیجه خواهیم رسید بنابراین با اتکا به سیاست های اقتصاد مقاومتی و رویکردهای درون زایی، برون گرایی، توجه به مردم، استفاده حداکثر از ظرفیت های مردمی و ایجاد عدالت اجتماعی این سیاست، سعی شده به رشد اقتصادی مستمردست یابیم.
نعمت زاده با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه، دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی تاکید شده است، اظهار کرد: از نظر ما به عنوان مسئولان متولی، رسیدن به این رشد سخت اما شدنی است؛ چشم انداز پیش بینی شده در این برنامه قرار گرفتن ایران در میان کشورهای صنعتی نوظهور است و با تلاش می توانیم در این رده جهانی قرار بگیریم.
وی در خصوص تعیین اولویت های سرمایه گذاری در وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به شرایط پسابرجام، اولویت های سرمایه گذاری در کشور، مشخص و منتشر شده است و سرمایه گذاران می توانند با در نظر داشتن این اولویت ها نسبت به فعالیت های اقتصادی و امور سرمایه گذاری اقدام کنند.
وزیر صمت با اشاره به اینکه اولین عامل در جذب سرمایه گذاری، «توان مدیریت، نوآوری و آینده نگری» است، بیان کرد: اگر توانمند باشیم، منابع مالی را کسب می کنیم؛ باید توجه کنیم که هیچگونه محدودیتی در تامین مالی نداریم و از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی، سرمایه خرد مردمی، بازار سرمایه، بانکهای داخلی و سرمایه گذاری مستقیم و مشترک خارجی می توانیم پروژه ها را تامین مالی کنیم.
نعمت زاده در مورد منابع تامین مالی پروژه ها و مسایل مترتب بر آن گفت: با استفاده از سرمایه های خرد مردمی در قالب پذیره نویسی و اوراق مشارکت، پروژه های بزرگی به انجام رسیده اما در مورد بازار سرمایه باید توجه داشته باشیم که این بازار محدود است و قبل از آن که سرمایه گذاری های بزرگ را به سمت آن سوق دهیم باید گسترش بازار سرمایه در اولویت قرار گیرد.


برچسب‌ها:

1394/12/17
0
/
1
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333