رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

صنایع دارویی نسخه‌پیچ حاذق می‌خواهد
اهمیت : مهم

16

دارو و صنعت آن یکی از اساسی‌ترین بخش‌های اقتصاد به شمار می‌رود. در شرایط پساتحریم، برجام و زمزمه‌های ورود سرمایه‌گذاران خارجی، یکی از گزینه‌های جذب سرمایه خارجی به شمار می‌رود و البته به اعتقاد برخی هنوز آمادگی لازم را ندارد و راهکارهای بسیار باید اندیشیده شود تا همه چیز مهیا باشد. رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران هم گفته است حال‌حاضر نه صنعت داروی کشور آمادگی پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی را دارد و نه خارجی‌ها تمایل بالایی برای مشارکت با ما در این صنعت را دارند.
گسترش صمت:

آقای محمود نجفی عرب - رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران٬ گفته است :مشکل اصلی، سیستم قیمت گذاری و نظارت بر فروش داروست، یعنی هم قیمت گذاری می کنیم و هم ثبات قوانین نداریم، به همین دلیل سرمایه گذار خارجی تمایلی برای حضور در این صنعت ندارد. بارها هم جلساتی با مسئولان وزارت بهداشت برگزار شد و این مسائل و مشکلات را مطرح کردیم، آنها هم براین باورند که تا قوانین تثبیت و شرایط لازم فراهم نشود، شرکت های خارجی به ایران نمی آیند.

از سوی دیگر بازار دارویی ایران بسیار کوچک نگه داشته شده و اجازه توسعه به آن داده نشده، به دلیل اینکه دولت به ویژه بعد از طرح تحول سلامت که موظف به پرداخت هزینه ها شد، مجبور است بازار دارو را کوچک نگه دارد تا بودجه کافی برای پوشش آن نیز داشته باشد. به عبارت دیگر چشم انداز گسترشی هم برای آن وجود ندارد. متاسفانه بیش از ۸۰ درصد صنعت داروی ایران غیرخصوصی است و متعلق به تامین اجتماعی، بانک ملی و... است، این در حالی است که در بیشتر این بخش ها اعتقادی به سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد و حتی مخالف تولید با لیسانس و نشان(برند) هستند.

از سوی دیگر تامین اجتماعی در جایگاه تولیدکننده، مصرف کننده هم تلقی می شود و با حداقل کیفیت لازم هزینه هایش را کاهش می دهد. تمام این امور باعث می شود که نه صنعت دارو آمادگی پذیرش سرمایه خارجی را داشته و نه شرایط برای تحقق چنین امری مهیا باشد.

وی ادامه داد٬ درحال حاضر، نگاه این گونه است که هم بازار دارو کوچک بماند و هم حداقل کیفیت را داشته باشد، البته نه اینکه محصولات بی کیفیت باشد اما حداقل شرایط را ترجیح می دهند تا قیمت بالاتر نرود و اعتقادی هم به نشان سازی(برندینگ) وجود ندارد.

پیشنهاد و راهکاری که ایشان به عنوان بخش خصوصی برای توسعه صنعت دارو ارائه دادند ←در درجه نخست باید بحث قیمت گذاری دارو به محصولاتی که زیرپوشش بیمه هستند، منحصر شود؛ یعنی بازار را بی دلیل و منطق کوچک نگه نداریم. می توانیم مانند دیگر کشورها برای دارو و تجهیزاتی که بیمه پرداخت می کند سقف قیمتی بگذاریم. شما تصور کنید، اگر یک شرکت خارجی تصمیم به تولید دارو در ایران بگیرد و بخواهد گران تر بفروشد بدون اینکه زیرپوشش بیمه باشد، اجازه ندارد. دولت باید بازار دارو را از حالت انقباض خارج کند چون درحال حاضر ۳سالی است که داروی جدید به ندرت ثبت می شود.

در صنعت دارو هم مانند دیگر صنایع مدام محصول و کشف جدید با پیشرفت علم وارد می شود، اما به ندرت در ایران پذیرفته می شود. از سوی دیگر شرکت خارجی که به عنوان نمونه ۱۰۰ قلم دارو تولید می کند، در ایران با توجه به قوانین موجود با سرمایه گذاری و تاسیس کارخانه فقط ۵ قلم را تولید خواهد کرد. مهم ترین موضوع هم تثبیت مقررات است. هر شرکتی برای سرمایه گذاری با برنامه ریزی جلو می رود اما قوانین آنی و خلق الساعه اجازه برنامه ریزی نمی دهد.

قوانین و مقررات هر روز در حال تغییر است که این یک آسیب جدی به اقتصاد کشور تلقی می شود. وزارت بهداشت کمیسیون های قانونی دارد که در سال ۱۳۳۴ قانون آن تصویب شد و براساس آن خودشان قانون گذار، ناظر، مجری و در نهایت مشتری هم هستند. وزارت بهداشتی که باید ۸۰ درصد دارو را خودش بخرد طبیعی است که نخواهد بازار توسعه یابد و قیمت دارو متناسب شود.

به جز «نوو نوردیسک» دانمارک که به تازگی قراردادی با وزارت بهداشت منعقد کرد مورد جدی دیگری وجود ندارد. این قرارداد هم با مقررات خاص امضا شد. به طرف خارجی امتیازاتی داده شد و آنها اعلام کردند که ۸۶ یا ۸۷ میلیون یورو برای ساخت کارخانه ای در زمینه داروهای دیابتی در ایران سرمایه گذاری می کنند. در هیات سوئیسی که چند روز پیش به ایران آمد دو شرکت دارویی حضور داشتند که با وزارت بهداشت ایران نیز مذاکره کردند اما به وضوح می توان دید که با فعل خواستن به کشور خود باز نمی گردند.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر صنعت ، منفی خواهد بود.
دارو یکی از صنایع بنیادین بازار است که در این روزهای سبز بازار از رشد جا مانده اند. در صورت توجه مسئولین می‌توانند جزء گروه‌های پیشرو در سال جدید باشند.

دارو و صنعت آن یکی از اساسی‌ترین بخش‌های اقتصاد به شمار می‌رود. در شرایط پساتحریم، برجام و زمزمه‌های ورود سرمایه‌گذاران خارجی، یکی از گزینه‌های جذب سرمایه خارجی به شمار می‌رود و البته به اعتقاد برخی هنوز آمادگی لازم را ندارد و راهکارهای بسیار باید اندیشیده شود تا همه چیز مهیا باشد. رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران هم گفته است حال‌حاضر نه صنعت داروی کشور آمادگی پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی را دارد و نه خارجی‌ها تمایل بالایی برای مشارکت با ما در این صنعت را دارند.
گسترش صمت:

آقای محمود نجفی عرب - رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران٬ گفته است :مشکل اصلی، سیستم قیمت گذاری و نظارت بر فروش داروست، یعنی هم قیمت گذاری می کنیم و هم ثبات قوانین نداریم، به همین دلیل سرمایه گذار خارجی تمایلی برای حضور در این صنعت ندارد. بارها هم جلساتی با مسئولان وزارت بهداشت برگزار شد و این مسائل و مشکلات را مطرح کردیم، آنها هم براین باورند که تا قوانین تثبیت و شرایط لازم فراهم نشود، شرکت های خارجی به ایران نمی آیند.

از سوی دیگر بازار دارویی ایران بسیار کوچک نگه داشته شده و اجازه توسعه به آن داده نشده، به دلیل اینکه دولت به ویژه بعد از طرح تحول سلامت که موظف به پرداخت هزینه ها شد، مجبور است بازار دارو را کوچک نگه دارد تا بودجه کافی برای پوشش آن نیز داشته باشد. به عبارت دیگر چشم انداز گسترشی هم برای آن وجود ندارد. متاسفانه بیش از ۸۰ درصد صنعت داروی ایران غیرخصوصی است و متعلق به تامین اجتماعی، بانک ملی و... است، این در حالی است که در بیشتر این بخش ها اعتقادی به سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد و حتی مخالف تولید با لیسانس و نشان(برند) هستند.

از سوی دیگر تامین اجتماعی در جایگاه تولیدکننده، مصرف کننده هم تلقی می شود و با حداقل کیفیت لازم هزینه هایش را کاهش می دهد. تمام این امور باعث می شود که نه صنعت دارو آمادگی پذیرش سرمایه خارجی را داشته و نه شرایط برای تحقق چنین امری مهیا باشد.

وی ادامه داد٬ درحال حاضر، نگاه این گونه است که هم بازار دارو کوچک بماند و هم حداقل کیفیت را داشته باشد، البته نه اینکه محصولات بی کیفیت باشد اما حداقل شرایط را ترجیح می دهند تا قیمت بالاتر نرود و اعتقادی هم به نشان سازی(برندینگ) وجود ندارد.

پیشنهاد و راهکاری که ایشان به عنوان بخش خصوصی برای توسعه صنعت دارو ارائه دادند ←در درجه نخست باید بحث قیمت گذاری دارو به محصولاتی که زیرپوشش بیمه هستند، منحصر شود؛ یعنی بازار را بی دلیل و منطق کوچک نگه نداریم. می توانیم مانند دیگر کشورها برای دارو و تجهیزاتی که بیمه پرداخت می کند سقف قیمتی بگذاریم. شما تصور کنید، اگر یک شرکت خارجی تصمیم به تولید دارو در ایران بگیرد و بخواهد گران تر بفروشد بدون اینکه زیرپوشش بیمه باشد، اجازه ندارد. دولت باید بازار دارو را از حالت انقباض خارج کند چون درحال حاضر ۳سالی است که داروی جدید به ندرت ثبت می شود.

در صنعت دارو هم مانند دیگر صنایع مدام محصول و کشف جدید با پیشرفت علم وارد می شود، اما به ندرت در ایران پذیرفته می شود. از سوی دیگر شرکت خارجی که به عنوان نمونه ۱۰۰ قلم دارو تولید می کند، در ایران با توجه به قوانین موجود با سرمایه گذاری و تاسیس کارخانه فقط ۵ قلم را تولید خواهد کرد. مهم ترین موضوع هم تثبیت مقررات است. هر شرکتی برای سرمایه گذاری با برنامه ریزی جلو می رود اما قوانین آنی و خلق الساعه اجازه برنامه ریزی نمی دهد.

قوانین و مقررات هر روز در حال تغییر است که این یک آسیب جدی به اقتصاد کشور تلقی می شود. وزارت بهداشت کمیسیون های قانونی دارد که در سال ۱۳۳۴ قانون آن تصویب شد و براساس آن خودشان قانون گذار، ناظر، مجری و در نهایت مشتری هم هستند. وزارت بهداشتی که باید ۸۰ درصد دارو را خودش بخرد طبیعی است که نخواهد بازار توسعه یابد و قیمت دارو متناسب شود.

به جز «نوو نوردیسک» دانمارک که به تازگی قراردادی با وزارت بهداشت منعقد کرد مورد جدی دیگری وجود ندارد. این قرارداد هم با مقررات خاص امضا شد. به طرف خارجی امتیازاتی داده شد و آنها اعلام کردند که ۸۶ یا ۸۷ میلیون یورو برای ساخت کارخانه ای در زمینه داروهای دیابتی در ایران سرمایه گذاری می کنند. در هیات سوئیسی که چند روز پیش به ایران آمد دو شرکت دارویی حضور داشتند که با وزارت بهداشت ایران نیز مذاکره کردند اما به وضوح می توان دید که با فعل خواستن به کشور خود باز نمی گردند.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر صنعت ، منفی خواهد بود.
دارو یکی از صنایع بنیادین بازار است که در این روزهای سبز بازار از رشد جا مانده اند. در صورت توجه مسئولین می‌توانند جزء گروه‌های پیشرو در سال جدید باشند.
1394/12/11
0
/
2
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333