رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

انجام اقداماتی به جهت افزایش تعامل بین صنعت بیمه با بخش‌های اقتصادی
اهمیت : مهم

4

با در نظر گرفتن اینکه صنعت بیمه این قابلیت را دارد تا با زیر پوشش قرار دادن خطرهای احتمالی، زمینه توسعه اقتصاد کشور را فراهم کند، از این‌رو به نظر می‌رسد باید سازوکار لازم برای ارتقای صنعت بیمه و تعامل بیشتر شرکت‌های بیمه با فعالان بخش‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاران فراهم شود. اما اینکه این زمینه چگونه باید فراهم شود و موانع موجود در این مسیر چگونه باید رفع شود، موضوعی است که کارشناسان حوزه بیمه به آن پاسخ می‌دهند.
گسترش صمت:

توسعه خدمات جدید بیمه ای و بهره گیری از این خدمات در فعالیت های اقتصادی و حوزه سرمایه گذاری و همچنین افزایش آگاهی فعالان اقتصادی از انواع پوشش های بیمه ای که وجود دارد، ازجمله موضوعاتی است که به نظر می رسد باید در زمینه رونق صنعت بیمه مورد توجه قرار گیرد.

علیرضا بیانیان از کارشناسان حوزه بیمه با بیان این موضوع که نقش بیمه در حوزه اقتصادی با توجه به ریسک هایی که در این بخش وجود دارد بسیار حائز اهمیت است، گفت: ارائه خدمات بیمه ای از سوی شرکت های بیمه ای و دریافت خدمات بیمه ای از سوی فعالان اقتصادی کامل انجام نمی شود و این خلأیی است که درحال حاضر در کشور ما وجود دارد. وی در این باره به عنوان نمونه به پوشش بیمه عدم النفع که شاخه ای(پوشش اضافه) در بیمه های آتش سوزی است اشاره کرد و گفت: این بیمه نامه با توجه به مزایایی که می تواند برای فعالان عرصه اقتصادی و سرمایه گذاران ایجاد کند، اما در این سال ها، از استقبال کافی برخوردار نبوده و هنوز جای خود را در بین فعالیت های اقتصادی باز نکرده است.

این فعال صنعت بیمه، آگاه نبودن فعالان اقتصادی به مزایای این گونه بیمه نامه ها و اطلاع رسانی کم شرکت های بیمه در این زمینه را عامل توسعه نیافتگی بسیاری از رشته های بیمه ای در کشور دانست و در این باره گفت: بیمه کیفیت محصول(تولید) هم از این دسته خدمات است که با توجه به مزایایی که می تواند در بخش صنعت، تولید و به ویژه بخش ساخت وساز کشور داشته باشد، اما از توسعه لازم برخوردار نیست.

او در ادامه هرچند تنوع بخشی به محصولات بیمه ای را بسیار مهم دانست اما تاکید کرد که اگر محصول جدیدی ارائه شود اما از آن بهره کافی برده نشود، این موضوع نمی تواند آثار مثبت خود را در صنعت بیمه و بخش اقتصاد کشور داشته باشد که در این رابطه لازم است، ابتدا تعامل بین صنعت بیمه و فعالان بخش های اقتصادی افزایش یابد و درنهایت آگاهی و اطلاع رسانی لازم در رابطه با بیمه نامه های جدید در اختیار فعالان بخش های تولیدی و صنعتی و سرمایه گذاران داخلی و خارجی قرار گیرد.

بیانیان بر این باور است، درصورتی که خدمات بیمه ای از توسعه لازم برخوردار شود و در بین فعالان اقتصادی اهمیت پیدا کند، به طور حتم این نفع شامل همه جامعه خواهد شد، چراکه در چنین شرایطی وقتی فعالیت های اقتصادی در فضایی آرام و مطمئن انجام شود، کیفیت تولید افزایش می یابد و به تبع آن نیز قیمت تمام شده کالا نیز ارزان تر می شود که درنهایت نفع آن هم به جامعه و هم به تولیدکننده خواهد رسید.


ارائه خدمات بیمه ای بین المللی ← همگام شدن صنعت بیمه کشور با سایر کشورها و ارائه خدمات بین المللی و پر کردن خلأهایی که در بحث پوشش های ریسک سرمایه گذاران خارجی و داخلی وجود دارد، موضوعی است که یکی دیگر از کارشناسان صنعت بیمه بر آن تاکید می کند. محمد قاسم سوهانی در گفت وگو با صمت با بیان اینکه زمانی که سرمایه گذار اراده می کند سرمایه اش را وارد ایران کند، درگام نخست می خواهد از بازگشت سرمایه خود اطمینان حاصل کند که در این رابطه نقش مهم بیمه بسیار پررنگ خواهد بود و باید صنعت بیمه دراین زمینه طرحی نو داشته باشد، گفت: هرچند تضامین مختلفی از سوی دولت و بانک مرکزی در جهت کاهش ریسک سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران خارجی و داخلی انجام می شود، اما در سایر کشورها، این شیوه به این شکل است که بیمه ها نقش مهمی در این رابطه ایفا می کنند و این وظیفه برعهده صنعت بیمه است.

به گفته وی از آنجایی که بیمه ها می توانند ریسک های مختلف را پوشش دهند و این امنیت را در بخش سرمایه گذاری ایجاد کنند، باید شرایطی ایجاد شود که این موضوع در کشور ما گسترش یابد و صنعت بیمه خلأهایی که در حوزه های اقتصادی و سرمایه گذاری وجود دارد، همچون شرکت های بیمه ای خارجی، به شکل یک بسته کامل، در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد.

وی بر این باور است که صنعت بیمه می تواند در ترغیب سرمایه گذاران برای ورود به کشور نقش بسیار مهمی ایفا کنند، به عبارتی صنعت بیمه می تواند پلی باشد برای تسهیل ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور. سوهانی یادآور شد: خدماتی که از سوی شرکت های بیمه ای ارائه کشور می شود، باید بین المللی باشد تا زمانی که سرمایه گذاری وارد کشور می شود، بتواند این خدمات را ارائه کند. در چنین شرایط به طور حتم هم صنعت بیمه از پویایی لازم برخوردار خواهد شد و هم سرمایه گذار تمایل بیشتری برای سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی کشور خواهد داشت که تمامی این اقدامات درنهایت به نفع کل اقتصاد تمام خواهد شد.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر صنعت ، مثبت خواهد بود.
با توجه به موارد بالا و توجه به این موضوع که درهای اقتصادی در دوره پسا برجام بر روی کشور گشوده شده است٬ از این رو نقش صنعت بیمه در این دوران به جهت ایجاد اطمینان و آرامش در حوزه های مختلف اقتصادی و سرمایه گذاری برای سرمایه گذران خارجی حائز اهمیت است. بنابراین باید از تمام پتانسیل های موجود در این صنعت به جهت رشد و شکوفایی آن بهره برد.

با در نظر گرفتن اینکه صنعت بیمه این قابلیت را دارد تا با زیر پوشش قرار دادن خطرهای احتمالی، زمینه توسعه اقتصاد کشور را فراهم کند، از این‌رو به نظر می‌رسد باید سازوکار لازم برای ارتقای صنعت بیمه و تعامل بیشتر شرکت‌های بیمه با فعالان بخش‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاران فراهم شود. اما اینکه این زمینه چگونه باید فراهم شود و موانع موجود در این مسیر چگونه باید رفع شود، موضوعی است که کارشناسان حوزه بیمه به آن پاسخ می‌دهند.
گسترش صمت:

توسعه خدمات جدید بیمه ای و بهره گیری از این خدمات در فعالیت های اقتصادی و حوزه سرمایه گذاری و همچنین افزایش آگاهی فعالان اقتصادی از انواع پوشش های بیمه ای که وجود دارد، ازجمله موضوعاتی است که به نظر می رسد باید در زمینه رونق صنعت بیمه مورد توجه قرار گیرد.

علیرضا بیانیان از کارشناسان حوزه بیمه با بیان این موضوع که نقش بیمه در حوزه اقتصادی با توجه به ریسک هایی که در این بخش وجود دارد بسیار حائز اهمیت است، گفت: ارائه خدمات بیمه ای از سوی شرکت های بیمه ای و دریافت خدمات بیمه ای از سوی فعالان اقتصادی کامل انجام نمی شود و این خلأیی است که درحال حاضر در کشور ما وجود دارد. وی در این باره به عنوان نمونه به پوشش بیمه عدم النفع که شاخه ای(پوشش اضافه) در بیمه های آتش سوزی است اشاره کرد و گفت: این بیمه نامه با توجه به مزایایی که می تواند برای فعالان عرصه اقتصادی و سرمایه گذاران ایجاد کند، اما در این سال ها، از استقبال کافی برخوردار نبوده و هنوز جای خود را در بین فعالیت های اقتصادی باز نکرده است.

این فعال صنعت بیمه، آگاه نبودن فعالان اقتصادی به مزایای این گونه بیمه نامه ها و اطلاع رسانی کم شرکت های بیمه در این زمینه را عامل توسعه نیافتگی بسیاری از رشته های بیمه ای در کشور دانست و در این باره گفت: بیمه کیفیت محصول(تولید) هم از این دسته خدمات است که با توجه به مزایایی که می تواند در بخش صنعت، تولید و به ویژه بخش ساخت وساز کشور داشته باشد، اما از توسعه لازم برخوردار نیست.

او در ادامه هرچند تنوع بخشی به محصولات بیمه ای را بسیار مهم دانست اما تاکید کرد که اگر محصول جدیدی ارائه شود اما از آن بهره کافی برده نشود، این موضوع نمی تواند آثار مثبت خود را در صنعت بیمه و بخش اقتصاد کشور داشته باشد که در این رابطه لازم است، ابتدا تعامل بین صنعت بیمه و فعالان بخش های اقتصادی افزایش یابد و درنهایت آگاهی و اطلاع رسانی لازم در رابطه با بیمه نامه های جدید در اختیار فعالان بخش های تولیدی و صنعتی و سرمایه گذاران داخلی و خارجی قرار گیرد.

بیانیان بر این باور است، درصورتی که خدمات بیمه ای از توسعه لازم برخوردار شود و در بین فعالان اقتصادی اهمیت پیدا کند، به طور حتم این نفع شامل همه جامعه خواهد شد، چراکه در چنین شرایطی وقتی فعالیت های اقتصادی در فضایی آرام و مطمئن انجام شود، کیفیت تولید افزایش می یابد و به تبع آن نیز قیمت تمام شده کالا نیز ارزان تر می شود که درنهایت نفع آن هم به جامعه و هم به تولیدکننده خواهد رسید.


ارائه خدمات بیمه ای بین المللی ← همگام شدن صنعت بیمه کشور با سایر کشورها و ارائه خدمات بین المللی و پر کردن خلأهایی که در بحث پوشش های ریسک سرمایه گذاران خارجی و داخلی وجود دارد، موضوعی است که یکی دیگر از کارشناسان صنعت بیمه بر آن تاکید می کند. محمد قاسم سوهانی در گفت وگو با صمت با بیان اینکه زمانی که سرمایه گذار اراده می کند سرمایه اش را وارد ایران کند، درگام نخست می خواهد از بازگشت سرمایه خود اطمینان حاصل کند که در این رابطه نقش مهم بیمه بسیار پررنگ خواهد بود و باید صنعت بیمه دراین زمینه طرحی نو داشته باشد، گفت: هرچند تضامین مختلفی از سوی دولت و بانک مرکزی در جهت کاهش ریسک سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران خارجی و داخلی انجام می شود، اما در سایر کشورها، این شیوه به این شکل است که بیمه ها نقش مهمی در این رابطه ایفا می کنند و این وظیفه برعهده صنعت بیمه است.

به گفته وی از آنجایی که بیمه ها می توانند ریسک های مختلف را پوشش دهند و این امنیت را در بخش سرمایه گذاری ایجاد کنند، باید شرایطی ایجاد شود که این موضوع در کشور ما گسترش یابد و صنعت بیمه خلأهایی که در حوزه های اقتصادی و سرمایه گذاری وجود دارد، همچون شرکت های بیمه ای خارجی، به شکل یک بسته کامل، در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد.

وی بر این باور است که صنعت بیمه می تواند در ترغیب سرمایه گذاران برای ورود به کشور نقش بسیار مهمی ایفا کنند، به عبارتی صنعت بیمه می تواند پلی باشد برای تسهیل ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور. سوهانی یادآور شد: خدماتی که از سوی شرکت های بیمه ای ارائه کشور می شود، باید بین المللی باشد تا زمانی که سرمایه گذاری وارد کشور می شود، بتواند این خدمات را ارائه کند. در چنین شرایط به طور حتم هم صنعت بیمه از پویایی لازم برخوردار خواهد شد و هم سرمایه گذار تمایل بیشتری برای سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی کشور خواهد داشت که تمامی این اقدامات درنهایت به نفع کل اقتصاد تمام خواهد شد.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر صنعت ، مثبت خواهد بود.
با توجه به موارد بالا و توجه به این موضوع که درهای اقتصادی در دوره پسا برجام بر روی کشور گشوده شده است٬ از این رو نقش صنعت بیمه در این دوران به جهت ایجاد اطمینان و آرامش در حوزه های مختلف اقتصادی و سرمایه گذاری برای سرمایه گذران خارجی حائز اهمیت است. بنابراین باید از تمام پتانسیل های موجود در این صنعت به جهت رشد و شکوفایی آن بهره برد.
1394/12/09
0
/
0
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333